Харківська спеціалізована музично-театральна бібліотека імені К.С. Станіславського

ВІДДІЛ РІДКІСНИХ ВИДАНЬ ТА РУКОПИСІВ

 

«Книга – річ непорушна. Вона надає міцність буттю»
 В. Крапівін

 

Відділ рідкісних видань та рукописів – предмет особливої гордості музично-театральної бібліотеки ім. К.С. Станіславського, є спеціалізованою часткою системи її фондів.

Фонд рідкісної книги був виділений у самостійну структуру в 1990 році. Основою фонду відділу рідкісних та рукописних видань стали зібрання, подаровані видатними діячами культури України та Росії, раритети, надіслані з мистецьких закладів СРСР.

У фонді збираються книги, періодичні видання та ноти з надзвичайною долею, шедеври художнього й поліграфічного виконання, репринтні та факсимільні видання, книги з автографами. Вони ілюструють визначні періоди з історії книговидавництва, техніки оформлення та мистецтва книги.

Сьогодні фонд нараховує більше 5280 примірників цікавих видань,  у тому числі  з мистецтва, краєзнавства, художньої літератури українською, російською та іноземними мовами.

Книжковий  та нотний фонд відділу включає примірники дореволюційних українських видавництв та фірм, радянські видання 20-30 років XX ст.  Це видання  Ф. Брокгауза й І. Ефрона, М. Вольфа, І. Ситіна, В. Бесселя, А. Маркса, Ф. Павленкова, М. Стасюлевича, «Шиповник» братів А. та І. Гранат, А. Мамонтова, М. Сабашникова, типографії Імператорської Академії  Наук.

Фонд рідкісних періодичних видань містить журнали кінця  XIX – початку XX ст., а також 20-30 років XX ст. Цінними для сучасних науковців  є публікації з історії мистецтва і літератури. Серед  них журнали «Артист», «Ежегодник Императорских театров» (1890—1915).

У фонді зберігається видання «Енеїди» І. Котляревського, що вийшла в Харкові (1842),  перші твори М. Кропивницького, Г. Хоткевича, В. Короленка, В. Винниченка, А. Чехова, А. Карпенка-Карого та інших. Серед цінних книг – перше видання альбому «З української старовини» (1900), який створили  разом художники С. Васильківський, М. Самокиш, та український історик  Д. Яворницький.

У фонді відділу зберігається яскравий, барвистий альбом відомого українського театрального художника А. Петрицького «Театральні строї». Особливої уваги заслуговує книга видатного реформатора українського театру Леся Курбаса «У театральній діяльності, в оцінках сучасників, – документи».

Має історичне значення раритетний альбом «Цар Юдейський» К.Р. (великого Князя К. Романова).

Усім, хто вивчає історію театру, безумовно будуть цікавими книги «З початкового періоду життя російського театру» В.Ш. Перетца (1907), «Людина на сцені» С. Волконського (1912), «Театр як такий» М. М. Євреїнова (1923), «Революція театру» Г. Фукса (1911) та інші.

 Поціновувачи раритетних музичних видань можуть познайомитися з «Теорію музичного виразу» М. Люсі (1888), «Музична освіта», «Моє життя» Р. Вагнера (1911 ), а для  художників та мистецтвознавців — «Начерк історії мистецтв» К. Байє (1904),  «Класичне мистецтво» Г. Вельфліна (1912), «Ілюстрована історія карикатури з найдавніших часів до наших днів» А. Швирова  та С. Трубачева (1903), «Історія мистецтва усіх часів і народів» К. Вермана (1903—1913).

Важливою частиною фонду є зібрання нотних видань XIX — першої чв. XXст., більшість з яких є дуже рідкісними. Серед них ноти європейських фірм П. Гурскаліна  (А. L’Odeon, 40-ві рр. XIX ст.), А. Йогансона, К. Леопаса, Ю. Циммермана, Н. Давингоффа, М. Ленгера, С. та М. Кусевицьких, Ф. Стелловського й велетнів російського нотовидання В. Бесселя, М. Бєляєва, П. Юргенсона, М. Бернарда, А. Гутхейля.

 Багатою є колекція українських нотовидавців: Г. Індржишека, Л. Ідзиковського, харківських  нотних  магазинів О. Балліної, А. Гергарда, М. Маречека, Є. Горбунова, Г. Фрітче, раритетних  нотних  видань  Львова, Києва та інших.

Гордість рідкісного фонду — колекція клавірів, яка нараховує більше ста прижиттєвих та раритетних шедеврів світової музики. Найстарішій з них — клавір опери В. Моцарта «Весілля Фігаро», який  був  виданий у Парижі на початку  XIX ст. фірмою «Aug. Ledus  et C.»

У фонді також є твори композитора М. Глінки 60-70 –х  рр. XIX в., клавір першого видання  його опери «Життя за царя», раритетні збірники  творів П. Чайковського, М. Мусоргського, українських  композиторів-класиків П. Ніщинського, Ф. Колесси, Я. Степового, М. Леонтовича і С. Василенка.

Рідкісним є видання  творів видатного польського скрипаля і педагога харківського музичного училища К. Горського, а також невелика колекція  прижиттєвих  видань творів польських композиторів.

Серед найпопулярніших видань початку XX ст. – вальс «Обірвані струни» харківянина П. Гапона, пісеньки О. Вертинського.

Прикрасою фонду є колекції автографів діячів культури і мистецтва, мініатюрні та малоформатні видання, репринти.

У зібранні зберігаються мистецькі твори – альбом харківського  театрального художника Н. Соболя та колекція екслібрисів харківського художника М. Молочинського.

З 1995 року у відділі існує фонд, який містить особисті архіви харківських діячів культури: композиторів М. Кармінського, Н. Юхновської, В. Борисова, Б. Яровинського, О. Мамонтова, О Жука, музикознавців Г. Тюменєвої, З. Юферової, Й. Миклашевського, Ю. Щербініна, бібліографа Е. Беркович, драматурга З. Сагалова і  письменника В. Добровольского, акторів Харківського академічного  театру російської драми  ім. О.С. Пушкіна Ю. Жбакова, Л. Сухарєвої, Б. Розена, театрознавців В. Айзенштадта, Л. Філіпенко   та інших.

Зараз триває робота зі внесення бібліографічних описів  рідкісних видань до електронного  каталогу, який знаходиться у відкритому доступі. Отож опис та класифікація книг відділу дасть можливість науковцям і широкому читацькому загалові ознайомитися з цінним фондом.  Запрошуємо усіх бажаючих завітати до нашого відділу.

Хостинг надано компанією https://cityhost.ua
Хостинг надано компанією https://cityhost.ua