Харківська спеціалізована музично-театральна бібліотека імені К.С. Станіславського

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

                     Мистецькій громаді Харков
бібліотеку європейського рівня

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

КЗК «ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНА БІБЛІОТЕКА» ІМ. К. С. СТАНІСЛАВСЬКОГО

НА 2018-2022 РОКИ

Харківська спеціалізована  музично-театральна  бібліотека ім. К. С. Станіславського – найстаріша бібліотека даного профілю в Україні (заснована в 1955р.) і єдина в Східному регіоні. Обслуговує діячів мистецтв, студентів та учнів профільних навчальних закладів, митців-аматорів.

Програма розвитку є основоположним документом роботи Харківської спеціалізованої музично-театральної бібліотеки ім. К. С. Станіславського на 5 років до 2022 року включно. Вона грунтується на аналізі сформованих в попередні роки тенденцій розвитку культурної політики країни і конкретних проблем бібліотечної галузі.

Програма спрямована на розвиток культурного, освітнього та інтелектуального потенціалу жителів Харкова, підвищення якості та рівня життя населення, його активної участі в реформуванні всіх сфер життя.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕКИ

В 2018 році планується розвиток бібліотеки у 3-х напрямках:

 1. Бібліотека як культурно-просвітницький центр
 2. Бібліотека як активний інформаційний центр
 3. Бібліотека як куратор культурної спадщини

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 • залучення нових користувачів в бібліотеку
 • сприяння розвитку освіти та самоосвіти користувачів
 • впровадження нових форм культурно-просвітницької діяльності
 • інформаційна підтримка навчально-виховного процесу
 • організація різних форм дозвілля, у тому числі сімейного
 • створення максимально комфортних умов для реалізації творчого потенціалу і розвитку особистості.

Принцип інноваційного підходу є основоположним при вирішенні інформаційно-технологічних і методичних завдань, що стоять перед бібліотекою на майбутні роки. Виходячи з цього принципу, бібліотека планує будувати партнерські взаємини не тільки з бібліотеками міста, а й організаціями культури і масових комунікацій, установами та організаціями сфери науки, освіти, видавництвами, а також з бібліотеками і відомствами регіонів країни і зарубіжжя.

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ

Проекти культурологічного спрямування:
 • проведення зустрічей з майстрами мистецтв
 • лекції-огляди “Визначні митці України”
 • майстер-класи з лекційною складовою української орієнтовності
 • мистецтвознавчі лекції-презентації української орієнтовності
 • лекції містецтвознавчо-просвітніцького та загального культурологічного напрямку.
Проекти навчального спрямування:
 • «Через книгу та Інтернет увійди в світ мистецтв»;
 • Цикл лекційних презентацій – бесід «Вступ до фаху»;
 • «Канікули з книжкою»;
 • Уроки інформаційної культури: урок-знайомство з бібліотекою;
 • «Нові харківські зірки»: зустрічі з творчою молоддю міста;
 • «Вистава майбутнього»: читання та обговорення сучасної драматургії;
 • «На допомогу абітурієнту»: створення каталогу книг за списком необхідної літератури для вступників до мистецькі навчальні заклади;
 • «Вчимося разом»: створення каталогу книг за списком необхідної літератури для учнів в творчих вищих і середніх навчальних закладах;
 • Мистецька акція “Прояви себе для світу”.

БІБЛІОТЕКА-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР З ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ.

НАУКОВО – ДОСЛІДНА РОБОТА

 • методична допомога системі культурно-просвітницьких організацій
 • сприяння підвищенню професійної кваліфікації: проведення Днів фахівця, семінарів, консультацій для педагогів шкіл естетичного виховання міста та області.
 • надання інформаційно-консультативних послуг
 • методичні керівництво роботою відділів бібліотеки,
 • модернізація форм і методів проведення заходів
 • анкетування
 • моніторинг читацького попиту: «Що читає молодь Харкова?»
 • участь в наукових конференціях, написання статей в наукові журнали

Для інформаційної підтримки фахівців викладачів мистецтвознавчих дисциплін заплановано проект «Бібліотека – фахівцям: в допомогу безперервного навчання» (спільно з ОНМЦ).

ВИСТАВКОВА ТА КОНЦЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ

 • виставки декоративно-прикладного мистецтва;
 • виставки дитячо-юнацької творчості (в рамках щорічного фестивалю «Весни Радості Світла»;
 • цикл виставок з приватних колекцій;
 • розширення спектру книжкових виставок;
 • концерт майстрів мистецтв,студентів та учнів ХНУМ, ДМШ,ДШІ

КОМУНІКАЦІЇ

 • спілкування з віртуальними читачами в соціальних мережах Fасеbоок, Інстаграм, інші;
 • поповнення медіа-порталу новими електронними ресурсами;
 • створення і розміщення електронної газети «СТАНІСЛАВКА-NEWS»;
 • поповнення сайту бібліотеки новими матеріалами;
 • виконання віртуальних довідок;
 • електронна доставка документів;
 • ведення переписки з читачами по електронній пошті;
 • онлайн-опитування;
 • інформування про нові надходження;
 • оповіщення про заходи.

РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ

 • інформація в ЗМІ: виступи на ТБ, на радіо;
 • статті в періодичних виданнях;
 • буклети, календарі, листівки, афіші;
 • в мережі Інтернет.

УЧАСТЬ У БІБЛІОТЕЧНОМУ ТА ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ МІСТА:

 • в міських семінарах, конкурсах, тренінгах
 • у створенні корпоративного ЕК
 • в суспільному житті (членство в УБА, в творчих спілках)
Заходи щодо підвищення професійного рівня:
 • освоювання нових бібліотечних технологій
 • вивчення професійної літератури
 • захист творчих проектів – інноваційна форма реалізації професійних творчих ідей

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕКИ НА 2018-2022 РОКИ

 • модернізація існуючої комп’ютерної мережі; збільшення кількості автоматизованих робочих місць персоналу і робочих місць користувачів;збільшення кількості додаткових сервісів;
 • проведення презентацій і відкритих переглядів відеоматеріалів;
 • розширення освітньої та просвітницької функції сайту бібліотеки;
 • встановлення нових професійних контактів в Україні;
 • інтеграція в загальну професійне співтовариство;
 • переведення фонду в цифровий формат;
 • розробка схеми та впровадження УДК;
 • участь у створюванні корпоративного ЕК;
 • створювання повнотекстової бази даних;
 • придбання обладнання для міні-друкарні (ламинатор, брошюратор).

ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

НА 2018-2022 РОКИ

 • максимально повно буде представлений національний репертуар в фондах бібліотеки;
 • зросте обсяг надання користувачам гарантовано достовірної інформації;
 • бібліотека продовжить розвиток, який забезпечує широким верствам населення доступ до знань;
 • принципово зміниться система бібліотечно-інформаційного обслуговування, орієнтованого на використання інформаційно-комунікаційних технологій;
 • бібліотека істотно збільшить свій внесок в розвиток вітчизняної культури, науки, освіти, збереження традиційних духовно-моральних цінностей;
 • бібліотека стане повноправним партнером в реалізації міжнародних проектів, що забезпечують інтеграцію світових бібліотечно-інформаційних ресурсів в електронному середовищі.
Хостинг надано компанією https://cityhost.ua
Хостинг надано компанією https://cityhost.ua