Харківська спеціалізована музично-театральна бібліотека імені К.С. Станіславського

ФОНДИ

ФОНД НОТНО–МУЗИЧНОГО ВІДДІЛУ

 Багаті фонди нотно-музичного відділу задовольняють і професіонала,  і любителя музики. Він містить кілька спеціалізованих фондів: книжки про музику, величезні зібрання нот, звукозаписів, музичної періодики. Фонд книжок про музику – 12 тис. примірників – це підручники, монографії, популярна література про історію та теорію музики, композиторів та виконавців, енциклопедичні, довідкові видання, методична література з загальних і спеціальних питань музичного мистецтва. Нотний фонд становить 34 тис. примірників партитур, клавірів, нотних збірок. Тут є вокальна, інструментальна та хорова музика – українські й світові класичні та естрадні твори.

Нотні видання представлені по всіх видах музичних інструментів, як клавіри, так і партитури для симфонічного, камерного, духового, естрадного оркестрів, оркестру народних інструментів. Є вокальні та хорові твори українських та закордонних композиторів, навчально-педагогічний репертуар, а також музична література для дітлахів. У нас є повні зібрання творів видатних композиторів, а також клавіри багатьох опер, балетів, оперет. Музична періодика – це професійні музичні видання – журнали та газети, що видавалися від 30-х років ХХ століття до сучасності.

Добре підібрана медіотека. Вона містить 13 тис. прим. звукозаписів – грамплатівок, аудіокасет та СD. Серед її скарбів  – фольклорні записи, музична класика та сучасна музика, записи опер і балета, драматичних спектаклів, видання для дітей, голоси видатних письменників, акторів, режисерів, театральні шуми.

У фонді музичної періодики зберігаються професійні музичнні видання – журнали та газети , які видавалися в Україні від 30-хрр. XX ст. до сучасності. Серед них «Музика», «Українська музична газета»», «Музичний керівник», інші.

ФОНД ВІДДІЛУ МИСТЕЦТВ І ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 Книжковий фонд відділу містить книги з мистецтва, літератури, суспільно-політичних наук. Книги по мистецтву – це в першу чергу література з історії та теорїї театру: акторське мистецтво, режисерська майстерність, драматургія, сценарії, сценографія, організація й техніка створення театру, його світ, його життя, його душа. Це  також література, яка висвітлює музичний театр від опери до екстраваганци, від водевілю до мюзик-холу, від класичного балету до рок-опери, історія та виконавці.

Це також телебачення та радіо – від початку до майбутнього. Окремо стоїть фонд по образотворчому мистецтву – жанри і види, майстри минувшини і сучасності. Також є невеличкий фонд з історії і культури, філософії і з релігієзнавства, етнології та педагогіки, наукознавства, культурології, менеджмента та багато іншого.

Окремий фонд складають п’єси – величезне зібрання драматургічних творів світової, радянської та української літератури.

Фонд періодики містить основні професійні видання з питань театру, кіно, образотворчого мистецтва, літератури та літературознавства, історії і культури. Це журнали «Український театр», «Образотворче мистецтво», «»Народне мистецтво», «Народна творчість та етнографія», «Кіно-коло» та інші.

ФОНД ДОВІДКОВО–БІБЛІОГРАФІЧНОГО ВІДДІЛУ

Фонд складає близько 7 тисяч універсальних і спеціальних енциклопедій, довідників, словників, бібліографічних покажчиків з питань мистецтва, літератури, філософії, релігії та історії.
Започаткований ще в 50-ті роки, фонд газетних вирізок з питань культури і мистецтва сьогодні єдиний у місті. Це багате зібрання матеріалів з періодики за 50 років з інформацією про персони, театральні спектаклі, театральні заклади, кінофільми, кіностудії та фестивалі, окремі теми. За допомогою фонду запити читачів на ретроспективну інформацію задовольняються за лічені хвилини. В відділі також є краєзнавчий фонд, який містить книги, альбоми, буклети, карти, каталоги, публікації з періодики про мистецтво і літературу Харкова.

ФОНД ВІДДІЛУ РІДКІСНИХ І РУКОПИСНИХ ВИДАНЬ

 Основою фонду відділу рідкісних і рукописних видань стали видання, подаровані видатними діячами культури Харкова., раритети, прислані з мистецьких закладів. Фонд був виділений у самостійну структуру в 1990 році. Сьогодні він нараховує більше 3,5 тис. примірників цікавих книг, нот, журналів українською, російською та іноземними мовами.

Фонд рідкісних періодичних видань містить журнали кінця XIX – початку XX ст., а 20-30-х років XX ст.

Має історичне значення раритетний альбом «З української старовини» 1900 року, який видали разом С. Васильківський, М. Самокиш та Д. Яворницький.

У фонді є перше видання «Енеїди» І. Котляревського, виданої в Харкові (1842 р.), прижиттєві видання М. Кропивницького, Г. Хоткевича, В. Короленка, В. Винниченка, А. Карпенко-Карого та інших.

Важливою частиною фонду є зібрання нотних видань XIX – першої чверті XX ст., більшість з яких є дуже рідкісними. Серед них ноти європейських фірм А. Йогансона, К. Леопаса, М. Ленгера, Ю. Циммермана, Н. Давингоффа.

Багатою є і колекція українських фірм: Індржишека, Л. Ідзиковського, харківських нотних магазинів О. Балліної, А. Гергарда, М. Маречека, Є. Горбунова, Г. Фрітче, раритетних нотних видань Львова, Києва та ін.

Гордість рідкісного фонду – коллекція клавірів, більше ста прижиттєвих та раритееетних видань шедеврів світової музики. Тут є видання творів М. Глінки 60-70 -х рр. XIX в., українських композиторів-класиків П. Ніщинського, Ф.Колесси, Я. Степового, М. Леонтовича, С. Васимленка.

Рідкісними є видання творів харків’ян  видатного скрипаля й педагога  Музичного училища К. Горського, автора популярних на початку  XX ст.

Вальсів П. Гапона, невелика колекція прижиттєвихвидань творів польських композиторів.  Прикрасою фонду є колекції автографів діячів культури і мистецтва, мініатюрних та репринтних видань, зібрання екслібрисів.

З 1995р. в бібліотеці існує архівний фонд, в якому зібрано творчий доробок харківських митців кінця XX сторіччя. В їх персональних архівах зберігаються мистецькі твори, публікації про них, афіші, фотографії, звуко- та відеозаписи, листи та офіційні документи.

Це особисті архіви  харківських композиторів М. Кармінського, В. Борисова, О Жука, Н. Юхновської, Б. Яровинського, О. Мамонтова, Л. Фінаровського, музикознавців Й. Миклашевського, Г.  Тюменевої, З. Юферової, З. Сагалова, Ю. Щербініна, письменників В. Добровольского, акторів  Ю. Жбакова, Л. Сухарєвої, Б. Розена, театрознавців В. Айзенштадта, Л. Філіппенко, бібліографа Е. Беркович, краєзнавця В. Берліна та меморіальні фонди композиторів М. Рославця та Й. Шиллінгера, сім’ї Капністів, інші матеріали.

Хостинг надано компанією https://cityhost.ua
Хостинг надано компанією https://cityhost.ua