Харківська спеціалізована музично-театральна бібліотека імені К.С. Станіславського

ЯЙЦЕ-РАЙЦЕ (УКРАИНСКАЯ ПИСАНКА)

“Яйце-райце” 

(Украинская писанка)

Библиографический указатель

Краткая историческая справка.

Cоставитель: зав. справочно-библиографического отдела БАХМЕТ Т.Б.

1998 год

ВІД УКЛАДАЧІВ

Колись, багато віків тому, наші предки вірили в інших богів, схожих на грецьких, богів, які оточували людину в її повсякденному житті – богів неба, землі, блискавиці, лісу, річок… І над всім людством панувало Велике Сонце – найбільше шановане божество давніх слов’ян. Вони приносили своїм богам жертву – яйце Сонячного птаха, звичайне куряче яйце, яке розфарбовували таємними знаками і символами. Для кожного бога або обряду – свій символ, свій малюночок, свій орнамент. Таке розфарбоване яйце мало багато назв – писанка, крашанка, галунка, дряпанка – і один єдиний сенс. Вона була своєрідним зверненням людини до тих, хто керує Всесвітом, і сама була своєрідною моделлю цього Всесвіту. В прадавній легенді сказано: “Яйце уподобляється усій тварі. Скорлупа як небо, плівка як хмари, а вогкість посред яйця – як у світі гріх…”
Звичай прикрашання яєць зберігся в багатьох народів, перейшов до інших релігій, і навіть втративши релігійне значення, набув соціально-побутового, як декоративна прикраса. Віки зітерли з людської пам’яті зміст багатьох стародавніх звичаїв, а писанка дійшла до сучасної людини в своїй недоторканій красі. Вивчати її почали ще в ХУП сторіччі. На початку ХХ сторіччя мистецтво декоративного розпису яєць було майже втраченим, видатні вчені вважали доцільним збереження взірців цього старовинного народного мистецтва. Зараз це мистецтво живе в Германії і Австрії, в Україні та Індії, відроджується там, де колись побутувало, але за якихось обставин зникло.
Цей бібліографічний покажчик складений для того, щоб допомогти всім, хто має бажання впорядкувати свої знання про це дивовижне мистецтво, розібратися в символіці, дослідити прадавні звичаї, зрозуміти душу свого народу, для якого писанка стала символом національного відродження.
Виходячи з того, що писанка є не стільки витвором мистецтва, скільки уособленням світогляду людини, ми вважали за доцільне залучення до покажчика матеріалів з міфології, філософії, історії, релігії, етнографії та інших галузей людської діяльності, які можуть допомогти у вивченні писанки.
Окремі розділи покажчика присвячено 1 з’їзду писанкарів і першому в світі Клубу писанкарів, який є в Харкові. Читач знайде в покажчику інформацію про публікації українською, російською, німецькою, англійською, польською мовами від початку вивчення традиційного прикрашання яєць (1620 р.) до середини 1998 року.
У додатку ви знайдете іменний покажчик, який дасть змогу знайти матеріали окремих дослідників, майстрів. Географічний покажчик допоможе орієнтуватися в мистецтві писанки, яке притаманне окремим регіонам України і Росії. Географічний покажчик допоможе знайти матеріали саме про свій регіон, або про той, який ви вивчаєте. Предметний покажчик знадобиться тим, хто має конкретні запитання про який-небудь писанковий символ, або колекцію, або поняття чи предмет.
В покажчику зазначено матеріали , переглянуті de visu, та інформація про писанки , відома з іших друкованих джерел. В зв’язку з цим перепрошуємо за можливі помилки.
В додатку до покажчика ви знайдете матеріали, які допоможуть вам провести свято писанки в школі, або дитсадочку, або просто почитати дитині про писанки. Читанка про писанку містить легеди, казки, віршики про писанку і навіть матеріал про те, як намалювати писанку власноруч.
Щиро дякуємо Харківській державній науковій бібліотеці ім. В.Г. Короленка за надану допомогу та використання фондів відділу україніки та українсько-канадського фонду.
Хай Вам щастить знайти в цій літературі матеріал про справжні перлини народного мистецтва, або виробити свій новий стиль, або відчути далекий відгомін віків, даруючи близькій людині писанку з прадавніми побажаннями здоров’я, кохання, доброго врожаю…

Щасти вам, читачі!
1. МИСТЕЦТВО ПИСАНКИ. ЗАГАЛЬНІ ПРАЦІ.

1.1. Л1ТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОЮ ТА РОСІЙСЬКОЮ МОВАМИ

1.1.1. Довідкові видання
1. ГРІНЧЕНКО Б.Д. Писанка // ГРІНЧЕНКО Б.Д. Словарь української мови: В 4-х т. – Т.3. – К., 1909. – С.152.
2. ГОРНЯТКЕВИЧ А. Писанки // Енциклопедія українознавства. – Нью-Йорк, 1949. – Т.1. – Ч.1.
3. ОНАЦЬКИЙ Є. Писанка // Онацький Є. Українська мала енциклопедія. – Буенос-Айрес,1963. – Кн.Х1. – С.1366-1367.
4. ПИСАНКИ // Україна: Енциклопедія для молоді. – Нью-Джерсі,1971. – С.186-188.
5. ЧУДНА М.О. Писанки// УРЕ. – Вид. 2-ге. – Т.8 . – К.,1982. – С.317-318.
6. ПИСАНКИ// Укр. рад. енцикл словник. – Вид. 2-ге. – К., 1987. – С.669. – Іл. на вкл. л. С. 640-641. – Вміщено 42 писанки: Полтавські, Київські, Чернігівські, Черкаські, Вінницькі, Одеські, Тернопільські, Івано-Франківські,Чернівецькі.
7. 93 подковы для яйца : [сделал мастер Н. Савидов из Казахстана; В музеях мира хранится свыше 500 подкованных яиц]// Диво’90: Чудеса, рекорды, достижения : [Спр.изд.] . – М.,1991. – С.43-44.
8. САМОЕ большое пасхальное яйцо: [40 см высотой и 30 см в диаметре расписано моск. худ. О. Сахаровой – к 400-летию рус. патриаршества]; Конкурс “Пасхальное яичко”[В ЦДХ на Крым валу, Москва]// Диво’93. – М.: Рус. книга,1993. – С.96.
9. ПИСАНКИ: [Бібліогр. список літ. ]// Живе дерево ремесел : Каталог виставки. – Х.: ХДНБК,1995. – С.157-159.
10. ПАСТЕРНАК Я. Писанка// Енциклопедія українознавства. – Т.6. – Перевид. в Укр. – Львів,1996. – Ст.2048-2049.

1.1.2. Загальні праці
11. КОСАЧ О.П. Украинские узоры. – К.,1879.
12. СУМЦОВ Н. Писанки // Киев. старина. – 1891. – Т. ХХХШ (май). – С.181-209.
13. СУМЦОВ Н.Ф. Писанки. – К.: Тип. Г.Г. Корчак-Новицкого, 1891. -49 с. – ( Изд. ред. Журн. “Киев. старина”).
14. ВАЙСЕНБЕРГ. Южнорусския пасхальныя яйца // Цайтшфмрт фюр етнологи, 1894.
15. ЯСТРЕБОВ В. Несколько слов о писанках // Киев. старина. – 1895. – Т.Х1/1Х. – С.5-8.
16. ПАСХАЛЬНЫЕ писанки. – Каменец-Подольский, 1899.
17.КУЛЬЖИНСКИЙ С.К. Описание коллекции народных писанок. -Вып.1.: С альбомом из 33 хромалитогр. и 12 черн. табл; Всего 2219 рис./ Сост. С.К.Кульжинский, действ. член имп. Рус. Геогр. Об-ва. – М.,1899. – Лубенский Е.Н. Скаржинской этногр. отдел. В т. ч. слобожанские писанки.
18. ВЕТУХОВ А.В. О писанках: Доклад // ТРУДЫ Харьковской предварительной комиссии по устройству ХП археологического съезда. – Х.: [1902]. – С.431-433.
19. ШЕРОЦКИЙ К. Черты античной и древнехристианской живописи в украинских писанках// Православная Подолия. – 1909. – № 15. – С.425-427; №16. – С.435-441; №17. – С.462-467; №18. – С.490-500.
20. ВАЛУЙКО М. Писанки // Сяйво. – 1913. – №4. – С.108-111.
21. ТАРАНУШЕНКО С. Українські писанки як пам’ятки народного малярства: До постановки питання // Наукові записки: Праці науково-дослідної кафедри історії європ. культури / УРСР. Нар. Комісаріят освіти. Упр. наук. установами. – Вип 3. – К.: Держвидав,1929. – С.449-457.
22. ГОРНЯТКЕВИЧ Д. [Про писанки: З ст.: Роля жінки в поставанні українського народного мистецтва]// Нова хата (Львів). – 1930. – №31.
23. НЕВЕДОМАЯ область народного творчества [ укр. роспись]// Пламя (Харьков). – 1925. – № 10. – С.7 и рис.
24. ПИСАНКА: [Про мистецтво писанки; В т.ч. фот. Київських і Подільських писанок поч. ХХ ст.]// Українці: Історико-етногр. монографія в 2-х т. – Т.1 .- К.,1959. – С.763-767.
25. СТЕПОВИЙ О. Писанки: [Символіка, виготовлення, легенди, вірування]// Степовий О. Звичаї нашого народу. – Нью-Йорк,1959. – Ч.Ш. – С.22-31.
26. [ Про писанки] // Квітуче народне мистецтво. – Львів, 1964.
27. КИЛИМНИК С. Писанки: Пам’яті М. Сумцова й М. Кордуби: Витоки, символіка, легенди, класифікація, техніка писання, дитячі ігри з писанками // Килимник С. Український рік у народних звичаях. – Вінніпег-Торонто,1962. – Ч.Ш. – С.189-224, мал. Див. також вид.: КИЛИМНИК С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. – К.,1994.
28. МАКАРОВА Т. О производстве писанок на Руси. – М.: Наука, 1966.
29. УКРАЇНСЬКІ писанки: Альбом / Передм. і укл. Е. Біняшевського. – К.: Мистецтво, 1968. – 93 с.
30. ГЛАЗОВА В. Котилося яйце-райце: [ Писанка на Великодні свята] // Рад. жінка. – 1968. – №6. – С.17.
31. ЦЮПА Ю. Писанки // Рад. жінка. – 1968. – №6. – С.16.
32. УКРАЇНСЬКІ писанки. – К.: Мистецтво, 1969.
33.СУХА Л.М. [ПИСАНКИ] // Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва. – Львів, 1969. – С.99-101.
34. [ПИСАНКИ]// Історія українського мистецтва. – Т.4. – Кн.2. – К.,1970. – (АН УРСР).
35. КАЛЕНІЧЕНКО Л. Мистецтво писанки // Нар. творчість та етнографія. – 1971. – №4. – С. 73-76.
36. СОЛОНЕНКО В. Відомі всьому світові: [Про мистецтво писанки] // Нар. творчість та етногр. – 1972. – №5. – С.96-97.
37. КОЗОВИК І., ПЕРКАТЮК Й. З біографії писанки // Людина і світ. – 1973. – №5. – С.60-61.
38. ТКАЧУК М., КИЩУК М., МИКОЛАЙЧУК А. Писанка: Образ Всесвіту. – Саскатаун: Укр. музей, 1977.
39. ХУДОЖНІ писанки України. – К.: Мистецтво, 1979.
40.СОКОЛОВА В.К [Украинские писанки]// Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белоруссов. – М.,1979. – С.73.
41. У.Л. Писанка – Євшан зілля // Наше життя (Філадельфія). -1980. – Ч.4. – С.1,19
42. ОНИЩУК Д. Наші писанки // Жіночий світ (Вінніпег, Канада). – 1981. – №4. – С.14.
43. ЕЛИЇВ Я. Наші писанки // Жіночий світ (Вінніпег, Канада). – 1982. – Ч.4. – С.3-4.
44. ЯНОВСЬКИЙ М. Писанкарі й писанки // Жовтень. – 1983. – №8. – С.99-101.
45. ОНИЩУК О. Символіка української писанки. – Торонто, 1985.
46. ЛЯЩИНСЬКА С. Великодні обряди і їх жрекиня: [писанка]// Промінь. – 1987. – №4 . – С.3-4.
47. КАРКОДИМ Е. Традиция писанки // Декор. искусство СССР. – 1987. – №7. – С.40-41.
48. КРЕЧКОВСЬКИЙ Я. Сонце писанки : [ З історії української писанки] // Україна. – 1990. – № 15. – С.12. – Вкл. л., іл. – С.28.
49. ХРИСТОС Воскрес! З святом Великодня: Писанки на Україні: Незброшур. альбом / Авт. тексту Ю.О. Іванченко; Репрод. акварелей Е.В. Біняшевського. – К.: Муза, 1991.
50. ВОРОПАЙ О. [Писанки]// Воропай О. Звичаї нашого народу. – Т.1. -К.: Оберіг,1991. – За вид. 1958 р., Мюнхен.
51. АНТКІВ Я., ЯРОШ В. Українська писанка // Соняшник. – 1991. – №3. – С.10-13.
52. ЛЕВЧУК В. Твого народу ремесло: Вибійка. Писанки // Дошк. виховання. – 1991. – №3. – С.28. В т.ч. мал. Писанок “Баранячі ріжки” (Київщина), “Квіти”(Чернігівщина), “Берегиня” (Сх. Полісся), “Сонечко” (Зах. Поділля), “Коломийка” (Пряшів), “Шовкові косиці” (Закарпаття).
53. ОРЕЛ Л. Великдень. Писанка // Почат. школа. – 1991. – № 3. – С.57-59.
54. АНТОНОВИЧ Є., Захарчук-Чугуй Р., Станкевич М. Декоративно-прикладне мистецтво. – Львів: Світ, 1992. – С.102-103. – Про писанки.
55. ЗЕЛИК С. Пише писанки бабуня, пише мама, пишу я: Альбом укр. писанок. – К., 1992. – 48 с. В т.ч. писанки багатьох регіонів України.
55а. СУПРУНЕНКО В. Дорого яичко к светлому дню: [Из публ. “Давайте играть!”- об играх с пасх. яйцами]// Нар. Творчество. – 1992.- №2.- С.30.
56. ПЕТЕГИРИЧ В. Правічна великодна писанка // Літопис червоної калини. – 1992. – №6-7. – С.52-53.
57. ЛИТВИНЕЦЬ Е. Диво писанки: [ Про укр. нац. мистецтво]// Укр. культура. – 1992. – №8-9. – С.16-17.
58. ВОРОПАЙ О. Писанки// Воропай О. Звичаї нашого народу. – К.: Оберіг,1993. – С.259-261.
59. СОЛОМЧЕНКО О. Неначе писанка село… Що ми знаемо про писанки // Дванадцять місяців’ 1994. – К., 1993. – С.75-77.
60. ПИСАНКИ // Великдень в Україні. – К.: Муз. Україна, 1993. – C.27-30.
61. [ПИСАНКИ з альбома О. Пчілки, 1912]// Культура і побут населення України. – К.,1993. – кольор. вкл.
62. ПІНКОВСЬКА Е. Писанка // Барвинок . – 1993. – №3. – С.22-23.
63. НЕМИРО М. Великодня писанка // Хрестоматія з народознавства / Укл. М.М. Немиро-Рівне, 1993. – С.131-134.
64. МОСКАЛЕЦЬ К. Неписані закони писанки // Сучасність. – 1993. – №7. – С.130-137.
65. СНОВИДОВИЧ О. Писанковий дивосвіт // Промінь. – 1993. – №4. – С.3-4.
66. ПИСАНКАРСТВО // Українське народознавство / За ред. С. Павлюка, Г. Горинь, Р. Кирчіва. – Львів,1994. – С.404-406.
67. ЯЙЦЕ-РАЙЦЕ: З історії писанки // Щедрик: Дитячий універсальник: Кн.1. – Х.,1994. – С.86.
68. РИОНИН О. Письмо к богу: [О писанках] // Нар. творчество. – 1994. – №2. – С.2-3.
69. БОНДАРЕНКО Г. Уже недалеко червоне яєчко // Жін. світ (Вінніпег, Канада) . – 1994. – №5. – С.15.
70. ГУРА Л. Українське народне писанкарство// Писанка. – 1994. – № 5-6. – С.4-6.
71. ХОТКЕВИЧ Г. Вплив писанки на глибинне життя людини // Писанка. – 1994. – число 6 (13). – С.9-10.
72. ОРЕЛ Л. Яйце у віруваннях та обрядах // Жіночий світ ( Вінніпег, Канада). – 1994. – №4. – С.8-10; №5 . – С.15-16.
73. ХИТРУК В. Українська писанка – космічний метакод оріїв -укрів ( етнологічна студія)// Писанка. – 1994. – число 4-5 (11-12). – С.14-17.
74. ФЕДОРУК О. Артбізнес і народне мистецтво [ в т.ч. писанка]// Нар. творчість та етногр. – 1994. – №5-6. – С.22-26.
75. КАРА-ВАСИЛЬЄВА Т. Писанка – культурний символ України // Писанка. – 1994. – число 6(13). – С.6-8.
76. [ПИСАНКА на Великдень]// Монастырская кухня. Питание во время поста, ритуальные блюда. – Киев,1994. – С.54-56.
77. ИВАНИЦКАЯ З. Воскресни, праздник: [ Писанки на Пасху в России]// Нар. творчество. – 1994. – №2. – С.10.
78. ЕЛИЇВ З. Двадцять кіп писанок : Великий альбом українських писанок.- Рочестер, Нью-Йорк, МСМХС1У[1994]. – 31 с., [75 кольор. табл.]. Рец.: Гвоздевич С. Двадцять кіп писанок // Народознавчі зошити. – 1995. – №4. – С.245-246.
79. САМОТУЛКА І. Історія України в іграх: Захисники рідного вогнища. – Т.1. – К.- Нью-Йорк,1995. – 348 с., іл. В т.ч. про писанки: С.258-261.
80. ТАРАСЕНКО Г.С. Чудо-писанка: Матеріал для бесід. Творча година “Писанка” // Тарасенко Г.С. Дивосвіт: (Уроки ест.-екол. культури на матеріалі українознавства). – К.,1995. – С.90-92.
81. ЩЕРБАКІВСЬКИЙ В. Писанки // Щербаківський В. Українське мистецтво: Вибр. неопубл. праці. – К.,1995. – С.173-176.
82. МІЩЕНКО І. Відродження писанкарства в Україні // Писанка. – 1995. – №1. – С.14.
83. СТОЯНОВА И. Писанки: [и их распространение в Мессопотамии, Египте, Судане и Китае, Болгарии и Польше]// Киев. новости. – 1995. – 21 апреля.
84. ФІЦИН Н. Чого не знищує вогонь: [Про долю укр. писанки]// Голос України. – 1995. – 9 верес.
85. ПОКЛАД Н. Покотися, писанко, покотися…// Київ – 1996. – №11/12. – С.183-185.
86. КРАШЕНКИ-писанки: ( К празднику) // Семья и школа. – 1996. – №2. – С.34-35.
87. ДЕНИСЕНКО В. Писанки // Історичний календар. – К.,1997. – С.106.
88. АТЛАНОВА Л. Магія української писанки // Народне мистецтво. – 1997. – №2. – С.6-8.
89. ДОРОГА А. Великодні роздуми:[ В т.ч. про виготовлення писанок] // Мистецтво і освіта. – 1997. – №3. – С.26-37.
90. ИВАНИЦКАЯ З. Славянская великденская писанка// Работница. – 1997. – №4. – С.15-17. – (Домашний калейдоскоп).
91. Весняно-великодні писанки – символ України . Як народжується писанка? // Журавлик. – 1998. – №5. – С.9.
Ткаченко В. Українська писанка в світлі подій ХХ століття // Матеріали до української етнології: Щорічник: Зб. наук. праць/ НАН України; ІМФЕ ім. Т. Рильського; Асоціація етнологів.- К., 2002.- Вип. 2 (5).- С.294-295.
Ткаченко В. Писанка та її роль в обрядодіях до початку ХХ століття // Матеріали до української етнології: Щорічник: Зб. наук. праць/ НАН України; ІМФЕ ім. Т. Рильського; Асоціація етнологів.- К., 2002.- Вип. 2 (5).- С.431-434.
САХНО О. Символи оновлення: [укр. писанки]// Укр. культура.- 2003.- №3-4.- С.18.

1.2 Л1ТЕРАТУРА 1НШИМИ МОВАМИ.

92. LIDOROWICZ L. Pisanki ukrainskie: [ paca reczna w szkole] . – Warszawa,[ Б. р. вид.]
93. HOW to Decorate Beautiful Ukrainian Easter Eggs “Pysanky”/ By Luba Perchyshyn. – Minneapolis, [Б.г.].
94. RICHTER. Dissertatio de ovis paschalicus von Oster Eieren Heidelberg,1682.
95. KOBERG. Dissertatio de ovo paschali. – Leipzig, 1690.
96. СRASKY. Dissertatio de ouo pascali. – [ Франкфурт-на-Одере], 1705.
97. DUSTIN, Uirginia L. “Easta Eggs…” : A Ukrainian Folk Art // The palatte. – 1947. – (spring) . – Volume 27 (№2).
98. UCRAINIAN Arts / Dmytriw, O. (ed). – New York, 1952.
99. СУРМАЧ Г. Писанка // Українське мистецтво/ Упоряд. О.Дмитрів. – 2-ге вид. – Нью-Йорк: Укр. юнацька ліга Північ. Америки, 1955. – (англ. мовою).
100. SURMACH Yaroslava. Ucrainian Easter Eggs // Surma (New York). – 1957. – 14 East 7th Street. – 32 p.
101. GLYKENVAND, Lily M. Сhrist is Risen! – He is Risen Indeed! // Scope. – 1962. – April.
102. LUCIOW , Thodore. Easter Red Letter Day of Vear in Ukraine. – Washington, Tacoma Sanday, Ledger. – News Tribunt Magasine Section. – 1962. – Аpril, 22.
103. STAPLETON, B. She s becoming as famous as the Easter bunny himself // Toronto daily star. – 1968. – April 13. – p.74.
104. LUCIOW I., KMIT A. Eggs beautiful : How to Make Ucrainian Easter Eggs. – Minneapolis: [1972].
105. HAWRYLUK-CHARNEY , Halia. The Origin of Religious Easter Celebrations // Woman’s world. – 1968. – April. – Vol. X1X.
106. HORNIAKEVYCH D. Ukraine // A Concise Encyclopedia Toronto (Сanada) : University of Toronto Russ, 1963.
107. NEWALL Venitia. ” An Egg at Easter”. – Indiana University Press a Folklore Study, 1971.
108. COSKEY, Evelin. Easter Eggs for Everyone. – New York: Abingdon Press, 1973.
109. LANGEMATR Kobf. Nedo Pavol. Stuka ludowa Luzyczan. – Budysin, 1973.
110. TCHUMAK , Ivanca. La Pissanka: L ocut de Paques Ukrainian. – Paris: Dessaine et Tolpa,1981. – 64 p. – ( Mane press. De activites – manuelle pour le temhs de Doisirs).
111. TAMOSAITIS A. Lithuanian Easter Eggs. – Toronto, 1982.
112. UCRAINICH Design book. – Mineapolis, 1984,1986.
113. ПЕРЧИШИН Л., ПЕРЧИШИН Л., ЛУЦІВ І., КМИТ А. Книга українських узорів: Книга перша (писанки). – Мінеаполіс: Магазин укр. подарунків, 1986.- 101 с., іл. – англ. мовою.
114. МИКОВ Л. Български великденским обреден фольклор/ Отговорен ред. проф. Докт. Т. Живков. – София: Изд-во на Българската академия на науките, 1990. – 136 c., ил.
115. CORMAKES J. M. Kleine sorbisce Osterier Fibel. – Bautzen: Domowina Verlag, 1996. – Autlage 1993.
116. LIPPERT R. Osterbrunner in der Franklishen Ichweiz. – Ebermannsstadt: Lippert verlag, [ 1997]. – 32 p.
117. PREJ I. Tolle Ostereier: Tips. Tricks. Techniken. : Mit vorlagen in original Grosse. – Augsburg: Augustus Verlag, 1997. – 63 p.

П. ПИСАНКИ ОКРЕМИХ РЕГ1ОН1В .

118. ЛИТВИНОВА П. Южнорусский орнамент: [ Альбом вишивок, тканин і писанок] . – К., 1878. – [24 писанки: Глухів, Чернігів]. Див. також вид. 1902 р., Харків.
119. VDZIELA. Piski w miescie kopczycach iw okolicy. – Wisla, 1891.
120. KATALOG drialu etnograficznego Powszechnej Wystawy krajowej we Lwowie 1894. – Lwow,1894.
121. KRCEK Fr. Pisanky v Galicyi. – Cesky lid. – Lwow, 1898.
122. КОРДУБА М. Писанки на Галицькій Волині: [ Матеріали українсько-руської етнольогії / За ред. Х. Вовка. – Т.1. – Львів: [Б.в.],1899. – С.168-210.
123. СЕЦИНСКИЙ Е. Пасхальные писанки // Подольские Епархиальные ведомости. – 1899. – №15. – С.368-373.
124. ДРЕВНОСТИ Приднепровья. – К.,1902. – Вып.У.
125. [ПИСАНКИ Галичини і Буковини]// Народне мистецтво Галичини і Буковини. – К.,1919.
126. ТАРНАВЕЦЬКИЙ В. Як гуцули пишуть свої писанки // Матеріали до етнології. – Т.21-22. – Ч.11. – Львів: [Б.в.].,1929. – С.157-161.
127. ГУРГУЛА Г. Писанки Східньої Галичини й Буковини, зірці Національного Музею у Львові // Матеріяли до етнології й антропології. – Т.21-22. – Ч.1. – Львів: [Б.в.], 1929. – С.131-152, карт.
128. СКОРИК М. Як записувати відомості про бойківські писанки // Літопис Бойківщини (Самбір). – 1933. – №?
129. СКОРИК М. Бойківські писанки // Літопис Бойківщини. – 1934. – №4.
130. КОБИЛЬНИК В. Матеріальна культура села Жукотина Турчанського повіту // Літопис Бойківщини. – 1937. – ч.9.
131. ТАРНОВИЧ Ю. Лемківщина. – Краків, 1941. – 155 С. В т.ч. писанки.
132. ГЕЛА С. Київські глиняні писанки. – Торонто, 1957.
133. СОЛОМЧЕНКО А. Орнамент гуцульських писанок // Декоративное искусство СССР. – 1962. – №12. – С.25-27.
134. СОЛОМЧЕНКО О. Орнамент писанок Прикарпаття // Народна творчість та етнографія. – 1964. – №3. – С.60-64.
135. ЗЕЛЬСЬКА 1. Українські писанки в Канаді: [В т.ч. Писанки “попові ризи”, “Фасолька”, “Воскресіння”, “Осока”]// Промінь (Вінніпег). – 1965. – №4. – С.24-25.
136. ГУРГУЛА 1. Народне мистецтво західних областей України. – К.: Мистецтво, 1966.
137. ЦЕГЕЛЬСЬКА О. Космацькі писанки // Народна творчість та етнографія. – 1967. – №2. – С.52-57.
138. РАСПИСНЫЕ яйца (писанки): [Коллекции румынских пасхальных яиц]// Туризм в Румынии . – 1968. – №1-2. – С.52-53.
139. СОЛОМЧЕНКО О. На долоні – свято! : [Гуцульська писанка]// Соц. культура. – 1970. – №5. – С.38.
140. ПИСАНКИ з Чернігівщини і Київщини // Наше життя (Філадельфія, США). – 1971. – №2. – 4 С. обкл.
141. МАРКОВИЧ П. Українськ1 писанки східньої Словаччини.-Пряшів, 1972. – [Іcнуе також переклад англ. мовою (1987) : Русинські писанки Східньої Словаччини].
142. ПИСАНКИ в Вінницькій обл. :[Репрод.]// Наше життя (Філадельфія, США ). – 1974. -Ч.2. – 4 С. обкл.
143. ГЕЛА С. Київські глиняні писанки // Наше життя. – 1974. – Ч.4. – С.6-9.
144. ПРЯШ1ВСЬК1 писанки лемківського типу: [ 1з зб. Музею укр. культури в Свиднику, 1972]// Наше життя. (Філадельфія, США). – 1975. – Ч.3. – 4 С. обкл.
145. ХАТНІ прикраси, писанки, іграшки:[Київські, Хмельницькі, Волинські, Тернопільські, Буковинські, Закарпатські, Гуцульські]// Державний музей етнграфії та художнього промислу АН УРСР. – К.,1976.
146. ПИСАНКИ Сокальщини : [ Мал.]// Наше життя (Філадельфія, США). – 1976. – Ч.3. – 4 С. обкл.
147. ПИСАНКИ з Західного Поділля : [Мал.]// Наше життя (Філадельфія, США). – 1977. – Ч.3. – 4 С. обкл.
148. ДЗВІНЧУК І. Гуцульське мистецтво писанок // Жіночий світ. – 1977. – №4. – С.7-8.
149. ШУГАЙ 1. Мандрівка забутими шляхами (Підляшшя) // Жіночий світ (Торонто). – 1978. – №1У.
150. ОНИЩУК Д. Писанки з Центральних земель України (Київщини, Полтавщини, Харківщини) // Наше життя (Філадельфія, США). – 1978. -Ч.2. – 4 С. обкл.
151. ПИСАНКИ [Сокальщини та Галичини: Сорок клинців, кошичок, квітка] // Наше життя (Філадельфія, США). – 1979. – №4. – 4 С . обкл.
152. КАЧКАН В. Космацьке диво : [Писанкарство в Космачі]// Соц. культура. – 1979. – №12. – С.26-27.
153. ГУЦУЛЬСЬК1 писанки // Жін. Світ (Вінніпег, Канада). – 1981. -Ч.4. – 4 С. обкл.
154. ЛЯШЕНКО О.Г. Орнаментальні мотиви писанок Бойківщини // Нар. творчість та етногр. – 1982. – №3. – С.70-73.
155. ШУМОВСЬКИЙ Ю. Дещо про наші писанки : [лемківські та бойківські] // Наше життя (Філадельфія, США) . – 1982. – №4. – С.2-3.
156. ЛЯШЕНКО О. Писанки // Бойківщина. – К.: Історико-етногр. дослідження, 1983. – С.295-297.
157. ПИСАНКА “96 клинців” (Курщина): [Мал.] // Наше життя (Філадельфія, США). – 1983. – №4. – С.6.
158. ПИСАНКИ Галицької Волині : [Мал.] // Наше життя (Філадельфія, США). – 1983. – № 5 . – С.2-3.
159. СТЕФАНКО В.И. Гуцульские писанки // Народные мастера. Традиции , школы: Вып.1. – М.,1985. – С.214-217.
160. НЕКРАСОВА М.А. Гуцульские писанки // Некрасова М.А. Народные мастера: Традиции, школы. – М.,1985.
161. ЛЯШЕНКО О.Г. Сучасний восковий розпис Гуцульщини // Нар. творчість та етнографія. – 1987. – №3. – С.70.
162. ЛЯШЕНКО О. Писанки// Гуцульщина. – К. : Історико-етногр. дослідження,1987. – С.422-431.
163. [ПАСХАЛЬНЫЕ яйца из Каунаса и Пренай : Из Музея Чюрлениса в Каунасе. Репрод.] // Народное искусство в Советском Союзе. – М.,[1989]. – С.324.
164. СОЛОМЧЕНКО О. Гуцульські писанки// Гуцулія. – 1989. – №2-3. – С.3-5.
165. ИВАНИЦКИЙ И. Писанки с 50-го километра: [Писанки кружка Лишнянской школы (Киевщина)] // Комсом. знамя. – 1990. – 11 марта.
166. АДРУГ А.К. Писанки Чернігівщини // Народна творчість та етнографія. – 1990. – №4. – С.64-68.
167. МИЦИК В. Духовні висвітли генія: [Писанкарство на Черкащині] // Укр. культура. – 1991. – № 3. – С.7-8.
168. ПАСХАЛЬНЫЕ яйца Херсонской области // Дошк. воспитание. – 1991. – №4. – 4 С. обл.
169. ПИСАНКИ / Зібрав і зладив В. Мицик; Змалював О. Фисун. – К.: Родовід, 1992. – 60 с., іл., прим. [Про писанки Черкащини; Зібрання Д. Щербаківського; Писанки Н. Гончар, Г. Корнієнко, В. Бойко, Н. Пономаренко, Г. Недоносок, В. Рибчинської, Ф. Мицик, Я. Бадьорої, Ф. Кузьменка, М. Крикливенко, Т. Дученко, Л. Царюк, Я. Мельниченко, Я. Ратушняк].
170. МИЦИК В. Писанки з Русі // Київ. старовина. – 1992. – №5-6. – С.83-85.
171. МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “Писанки -символ України” з Міжнародного з’їзду писанкарів 2 -7 вересня 1992 року. – К., 1993. – 126 с.
Зміст: в т.ч. Бойко В. Бойківські писанки; Булгакова Л. Архаїчні елементи орнаменту у вишивці та писанкарстві Поділля; Дубич Т. Дещо про писанки Посяння; Кланчук Е. Писанкарство на Яворівщині; Куценко Т. Писанки Тамари Гордової; Лазарева Т. Відродження писанкарства на Запоріжжі; Ласійчук В. Писанковий розпис на Покутті; Лубківський А. Писанки Верховинщини; Онищук О. Символіка київських писанок; Пожоджук Д. Космацькі писанки; Семенцов А. Орнаментальні мотиви писанок Чернігівщини; Смоліч Ю. Писанки Катеринославщини початку ХХ ст.; Яківчук А. Слово про буковинську писанку; Нога О. Керамічні писанки Галичини поч . ХХ ст. як продовження давньоукраїнської традиції; Гершкун В. Популяризація українських писанкарів Німеччини.
172. ЛІПСЬКА А.В. Подільські писанки // Подільська старовина. -Вінниця,1993. – С.334-337.
173. ЛЯШЕНКО О.Г. Писанки // Поділля: Історико-етногр. дослідження. – К.,1993. – С.434-438.
174. ОНИЩУК О. Чернігівщина, Курщина: [Про писанки]// Писанка. – 1993. – травень-серпень.
175. ЧЕКМАРЬОВ Р. Відродження писанкарства на Поділлі // Писанка. – 1993. – травень -серпень. – С.5-6.
176. ГАГЕН-ТОРН Н. [Космацкие писанки в сталинских лагерях] // Гаген-Торн Н. Memoria. – М.: Возвращение,1994. – С.248.
177. ПОЖОДЖУК Д. Космацькі писанки // Жін. Світ (Вінніпег, Канада). – 1994. -Ч.5. – С.17-18.
178.ОНИЩУК О. Символіка української писанки. Волинська писанка // Писанка. – 1994 . – №1. – С.5.
179. ЛАЗАРЄВА Т. Відродження писанкарства на Запоріжжі // Писанка. – 1994. – №4-5. – С.13-16.
180. БУЛГАКОВА Л. Архаїчні елементи орнаменту вишивки та писанкарства Поділля // Писанка. – 1994. – Число 6 (13). – С.8-9.
181. [ПИСАНКИ Тернополя, Київщини, Полісся, Волині, Полтавщини] // Українське народознавство. – Львів, 1984. – Кольор. вкл.
182. ПИСАНКИ С.Зелик : [ Княгиня (Поділля); Квітка (Чернігів); Берегиня (Поділля); Поперечний танець (Буковина)] // Народна творчість та етнографія. – 1994. – №4. – кольор. вкл.
183. ОНИЩУК О. Символіка української писанки.Херсонщина: [ Видано автором в Торонто (1985)]// Писанка. – 1995. – Число 1. – С.20-21.
184. КЛАНЧУК Є. Писанкові орнаменти Яворівщини // Неопалима Купина. – 1995. – №1-2 . – С.150-153.
185. [ПИСАНКИ Західної України: Фото В. Орлова]// Україна. – 1995. -№7-8. – 4 С. обкл.
186. ПИСАНКИ Київщини Х1Х ст.: [ Фото писанок роботи О. Білоус] // Київ. – 1996. – №9-10. – 2-га С. обкл.
187. КАРА-ВАСИЛЬЄВА Т., КАРАБОВИЧ Т. Писанки // Холмщина . Підляшшя: Іст.-етногр. дослідження. – К.,1997. – С.270-279.
188. СОЛОМЧЕНКО О. Писанка Карпатського краю // Народне мистецтво. – 1997. – №2. – С.20-22.
189. Б1ЛОУС О.,СТАЩУК З. Школа писанкарства: [ Писанки Київщини, Харківщини, Чернігівщини, Поділля, Херсонщини, Одещини, Курщини, Львівщини, Гуцульщини] // Мистецтво та освіта. – 1997. – №3. – С.38-42.
190. ПОЛИВНЫЕ глиняные яйца из Киевской земли, найденные в Швеции: [Репрод.] // Родина. – 1997. – №10. – С.19.
190а. МИЦИК В. Писанки з Руси // Київ. Старовина.- 1999.- №6.- С.83-85.

П.1 СЛОБОЖАНСЬКА ПИСАНКА.

191. ЛИТВИНОВА П. Южнорусский орнамент: [Альбом вышивок, тканей, писанок] . – К., 1878. Другий випуск цього видання був здійснений в Харкові. Дано 24 писанки з Глухова і Чернігова.
192. СУМЦОВ Н.Ф. Писанки. – К.: Тип. Г.Г. Корчак-Новицкого, 1891. – 49 с. – ( Из ред. журн. “Киев. старина”). В т.ч. слобожанская писанка.
193. КУЛЬЖИНСКИЙ С.К. Описание коллекции народных писанок. -Вып.1.: С альбомом из 33 хромалитогр. и 12 черн. табл; Всего 2219 рис./ Сост. С.К.Кульжинский, действ. Член имп. Рус. Геогр. Об-ва. – М., 1899. – Лубенский Е.Н. Скаржинской этногр. Отдел. В т. ч. Слобожанские писанки.
194. ВЕТУХОВ А.В. О писанках: Доклад // ТРУДЫ Харьковской предварительной комиссии по устройству ХП археологического съезда. – Х., [1902]. – С.431-433.
195. СУМЦОВ М.Ф. Слобожане: Істор.-етногр. розвідка . – Х.: Союз,1918. – С.107-109. В т. ч. писанки: сорококлинці, сосна, грабельки, квітка.
196. [ПИСАНКИ]// Природа и население Слободской Украины: Харьков. губ.: Пособие по родиноведению. – Х.,1918. – С.278.
197. ТАРАНУШЕНКО С. Українські писанки як пам’ятки народного малярства // Праці науково-дослідної кафедри. – Вип.3. – Х.,1929. – С.449-457.
198. ТАРАНУШЕНКО С. Мистецтво Слобожанщини. – [Х.]., 1929.
199. РЕПИН И.Е. [Воспоминания о росписи писанок к Великодню в Чугуеве]// Репин И.Е. Далекое – близкое. – М.,1961. – С.71.
200. ОНИЩУК О. Писанки Харківщини // Онищук О. Символіка української писанки. – Торонто, 1985. – С.35.
201. [ПИСАНКИ Харківщини: З альбома Е.Біняшевського]// Христос воскрес! З святом Великодня. – К.,1991.
202. ЗЕЛИК С. [ПИСАНКИ Харківщини]// Зелик С. Пише писанки бабуня, пише мама, пишу я: Альбом укр. писанок. – К., 1992.
203. ГАНЖА П., ШУТАК М. Маленьке диво – писанка: [Про відродження мистецтва писанки] // Слобід. край. – 1993. – 13 квіт.
204. ЛІГОСТАЄВА С. Замість полотна – яєчна шкаралупа: [Писанки в Харкові] // Слобід. край. – 1993. – 29 лип. – С.3.
205. ЕЛИЇВ З. Двадцять кіп писанок : Великий альбом українських писанок.- Рочестер,Нью-Йорк, МСМХС1У[1994]. – 31 с., [75 кольор. табл.]., в т.ч. харківські писанки.
206. ЛИГОСТАЕВА С. Старинные ремесла возрождают дети: [ О работе кружков нар. творчества Центра дет. и юнош. творчества Червонозавод. р-на Харькова, в частн. – Клуба писанкарей]// Слобода. – 1994. – №16. – С.7.
207. ВОЛОШИНА Н. Оживают игрушки: [Игрушки из яиц харьков. художницы Т. Хомяк в биб-ке им. Короленко]// Панорама. – 1994. – №31.
208. КАРТИНЫ на яичной скорлупе: [Выставка писанок в биб-ке им. Короленко]// Веч. Харьков. -1994 . -30 апреля.
209. ПИЛЮГИНА Н. Писанка для дочери: [Выставка в Доме нар. творчества]// Веч. Харьков. – 1994. -14 мая.
210. ВОРОБЬЕВА С. Украинская писанка в Украине: [Выст. писанок “Вікно в дивосвіт” в отделе украиники ХГНБК]// Слобода. – 1995. – 22 апр. – С.6.
211. ТІТІНЮК В.Ю. Українська традиційна писанка: Її історія та дослідники. Слобожанська писанка// Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: 50-та наук. Конференція, 24 – 25 квітня 1996 р. – Х.: ХДУ, 1996. – С.114. В т.ч. про М. Сумцова.
212. ЛОГАЧЕВА Р. Писанка не простая – золотая: [Выставка работ Харьковского клуба писанкарей в библиотеке им. Короленко]// Веч. Харьков. – 1996. – 19 марта.
213. ПРАДАВНІ українські звичаї: [Про великодні писанки і харків. школу нар. мистецтва “Берегиня”]// Районні вісті (Ленін. р-н). – 1996. – 23 кв1тня. – С.1,4.
214. ІКОЛ І. Символіка та знакова функція української писанки// Матеріали науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів інституту за підсумками науково-творчої роботи за 1996 рік/ Харків. худ. – пром. Ін-т. – Х.,1997. – С.18-20.
215. ТІТІНЮК В., ТІТІНЮК Ю. Художні особливості писанок з колекції Харківського історичного музею // 3-ті Сумцовські читання. – Х.: Харків. істор. музей, 1997.
216. ЗОРИН К. “Все от яйця”: говорили в античности // Веч. Харків. – 1997. – 30 квітня.
217. ТІТІНЮК В. Сестрички мріють видати альбом [ слобід. писанок] // Панорама. – 1997. – 17 травня.
218. ХАРКІВСЬКИЙ міський клуб писанкарства: [Буклет]. – Харків, [1997]. – 10 с.
219. РОМАНОВСКИЙ В. Окно в удивительный мир: [ Выст. Клуба писанкарей в Харьковской библиотеке им. В. Короленко] // Веч. Харьков. – 1997. – 22 апреля.
220. ЛОГАЧЕВА Р. Писанки из коллекции Сумцова // Веч. Харьков. – 1997. – 22 апреля.
221. НИНА Вербук. Живопись. Лариса Волкова. Нетрадиционная писанка: [Буклет выставки] . – Х.: Дом Нюрнберга, 1997. – 4 с.
222. ОВЧАРЕНКО А.П., БАХТІНА С.А., ІКОЛ І.М. Відродження писанкарства на Слобідській Україні: [ Про Харків. клуб писанкарів] // YШ Всеукр. наук. конфер. ” Історичне краєзнавство і культура”: (Наук. доповіді та повідомлення). – Ч.П. – К.: Харків, Рідний край, 1997. – С.337-339.
223. БАХТІНА С.А. До історії колекції писанок М.Ф. Сумцова у Харків. істор. музеї// YШ Всеукр. наук. конференція “1сторичне краєзнавство і культура”: ( Наукові доповіді і повідомлення). – Ч.П. – К.: Харків : Рідний край, 1997. – С. 296-298.
224. СЛОБОЖАНСЬКИЙ Великдень: Програма обл. учн. наук.- практ. фольклорно-етногр. конференції [7 травня 1997 р.]. – Х., 1997.
225. ЗОЛОТЕ яєчко: Обл. фестиваль учнів. творчості 25 квітня 1998 р. – Х.,1998.
226. ТІТІНЮК В., ТІТІНЮК Ю. Слобожанська писанка: До проблеми відродження писанкарства в регіоні // Быт, ритуал, традиция: Материалы междисциплинар. науч. конференции. – Х.,1998.
227. ЛОГАЧЕВА Р. Подари мне писанку на счастье: [Пасхальная выставка в музыкально-театр. биб-ке им. К.С. Станиславского. О Харьковском клубе писанкарей. Писанкарка Л. Волкова] // Веч. Харьков. – 1998. – 11 апреля.
228. МАНЦЕВА Е. К писанке в гости: [Выставка писанок Харьков. клуба писанкарей на краевед пасх. чтениях в ХГНБК] // Веч. Харьков. – 1998. – 18 апреля.
229. КАПУСТИНА Ю. Весняний обряд писанкарства [в Харкові]// Панорама. – 1998. – №16. – С.15.
230. ТІТІНЮК В. Слобожанські писанки зберігають космополітично-архаїчне зображення // Панорама. – 1998. – №32. – С.6. – (в назві доп. помилку в слові “космологічно”).
ЛЕВОНЕНКО А. Настоящая писанка не продается, а дарится тому, кто люб сердцу…: [Выставка писанок И. Николаевского из Карловки к 200-летию каталога Кульжинского]// Время. – 1999. – 20 марта.
ГНЕННА В. Подаруй мені писанку: [Писанкарство в Харкові]// Слобода. – 1999. – 9 апр.

Ш. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПИСАНКАРСТВА

Ш.1. УКРАЇНСЬКА ЕТНОЛОГІЯ , МІФОЛОГІЯ ТА РЕЛІГІЯ.
ВЕЛИКОДНІ СВЯТА В УКРАЇНІ.
231. ВЕЛИКДЕНЬ у подолян. – СПб: Основа, 1861.
232. ПОТЕБНЯ А. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий // Чтения общ. ист. и древн. Российских. – Кн.2. – Спб.,1865.
233. ФАМИНЦЫН А. Божества древних славян. – СПб.,1884.
234. ШУХЕВИЧ В. Гуцульщина: Матеріали до українсько-російської етнології. – Львів,1901. – Т.1. – ч.4.
235. БАБЕНКО В.А. Этнографический очерк народного быта Екатеринославского края. – Екатеринослав,1905.
236. БУЛАШЕВ Г.О. Украинский народ в своих легендах и религиозных верованиях. – Вып.1. – К.,1909. Див також вид.: Булашев Г.О. Український народ у своїх легендах, релігіозних поглядах і віруваннях. Космогонічні українські народні погляди і вірування / Пер. з рос. Ю. Буряка. – К.: Довіра,1992. – 414 с., іл.
237. АНИЧКОВ Е.А. Язычество и Древняя Русь. – СПб., 1914.
238. СУМЦОВ М. Слобожане: 1ст.-етногр. розвідка. – Х.: Союз, 1918.
239. ТАРНОВИЧ Ю.[Бескид Ю.] Лемківщина: Матеріяльна культура. – Краків, 1941.
240. С1ЧИНСЬКИЙ В. Українське ужиткове мистецтво. – Лейпціг, [1941-1945].
241. СТЕПОВИЙ О Звичаї нашого народу. – Ч.3.: Великодні свята. -Авгсбург,1946.
242. КИСІЛІВСЬКА О. По рідному краю. – Торонто, 1955.
243. КИЛИМНИК С. Український рік у народних звичаях: В 5 т. – Вінніпег-Торонто, 1955-1962.
244. НАРИСИ стародавньої історії УРСР/ АН УРСР. Ін-т археології. – К.,1956.
245. УКРАЇНЦІ: Істор.-етногр. монографія. – В 2-х Т. – К.: Вид-во АН УРСР,1959.
246. КОРОЛЕВА Н. Що є істина? – Чікаго, 1961.
247. ПАСТЕРНАК Я. Археологія України. – Торонто, 1961.
248. РЫБАКОВ Б.А. Космогония и мифология земледельцев энеолита // Сов. археология. – 1965. – №1-2.
249. УКРАЇНСЬКЕ народне мистецтво – живопис / Ред. В. Заболотний. – К.: Мистецтво, 1967.
250. БЕСКИД Ю.[Тарнович Ю.] Матеріальна культура Лемківщини. -2-ге вид, доп. -Торонто [Канада]: Орг. оборони Лемківщини, 1972. – 166 с.,іл.
251. ПОМЕРАНЦЕВА Э.В. Мифологические персонажи русского фольклора. – М.: Наука, 1975. – 191 с.
252. СОКОЛОВА В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белоруссов: Х1Х – нач.ХХ в. – М.: Наука, 1979. – 287 с.
253. АФАНАСЬЕВ А.Н. Древо жизни: Избр. ст./ Подгот. текста, коммент. Ю.М. Медведева; Вступ. ст. и общ. ред. Б.П. Кирдана. – М.: Современник, 1982. – 464 с. – (Б-ка “Любителям рос. словесности”. Из лит. наследия).
254. СКУРАТІВСЬКИЙ В. Берегиня. – К., 1987.
255. GERULAK S. Ukraіnіan Easter Tradіtіons // Наше життя (Філадельфія). – 1988. – Ч.4. – С.18-19.
256. ПРИГОРНИЦЬКИЙ В.В. Народні свята. – Ужгород: Карпати, 1989. – 146 с.
257. ІЛАРІОН, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу: Іст.-реліг. монографія. – К.: Обереги,1992. – 424 с. Див. також друге вид. 1994 р.
258. МИЦИК В. Весна – днем красна!: [ в Великодні свята]// Укр. культура. – 1991. – №4. – С.17.
259. ПАСХА// Народный месяцеслов: Пословицы, поговорки, приметы, присловья о временах года и о погоде. – М.,1991. – С.33-34.
260. ЛАСЛО-КУЦЮК М. Вогонь і слово: Космогон. міф на Україні. – Бухарест: Критеріон,1992. – 257 с.
261. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ 1. Світогляд українського народу: Ескіз укр. міфології. – К.: Оберіг, 1992. – 85 с.
262. ЧИРКОВА Т. Дорого яичко ко Христову дню // Встреча. – 1992. – № 7-9. – С.37-38.
263. АНТОНОВИЧ Д. Передхристиянська релігія українського народу// Українська культура: Лекції за ред. Д. Антоновича. – К.,1993. – С.189-197.
264. ВОРОПАЙ О. Звичаї нашого народу :Етнографічний нарис. – К.: Оберіг, 1993 . – 590 с.
265. [ВЕЛИКДЕНЬ]// Культура і побут населення України. – К.,1993. -С.167-168.
266. ПОДІЛЛЯ: Істор.-етногр. дослідження. – К.: Наука,1993.
267. САПІГА В. Українські народні свята і звичаї. – К.: Знання України,1993. – 112 с. – (Т-во “Знання України”. Респ. Центр духовної культури). – Авт. на 2-й с. тит. л.
268. СКУРАТІВСЬКИЙ В. Великдень. Паска// Скуратівський В. Місяцелік: Укр. нар. календар. – К.: Мистецтво, 1993. – С.38.
269. ЦЮРИЦЬ С. А вже недалечко червоне яєчко. – Луцьк: Надстир’я, 1993. – 20 с.
270.ЧУБИНСКИЙ П.П. Календарь народных обычаев и обрядов. – К.: Муз. Украина,1993. – 80 с.
271. ГРИЩЕНКО О. На вербному тиждні. Свята неділя. Великдень: [З кн. “Україна моїх блакитних днів”] // Хроніка-2000. Наш край. – 1993. – №6 (80). – С. 238-242.
272. ВЕЛИКДЕНЬ в Україні: Нариси про Великодні свята з народними піснями. Укр. нар. казки / Записав та упоряд. М. Зінчук. – К.: Муз. Україна, 1993. – 127 с.
273. ПАСХА, Великдень на Украине // Монастырская кухня : Питание во время поста, ритуальные блюда. – К., 1994. – С.50-64.
274. КИЛИМНИК С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. – К.,1994. – С.15- 16. Про пасхальні свята.
275. КОСТОМАРОВ Н. Славянская мифология // Костомаров М. Слов’янська міфологія.: Вибр. праці з фольклористики і літературознавства. -К.,1994. – С.201-256.
276. ЛОЗКО Г. Українське язичництво. – К.: Укр. центр духов. культури, 1994. – 96 с.
277. КЛЕН Ю. Крізь великодні минулі: [Спогади] // Віра: Faіht. – 1995. – ч.2 (78). – С.3-5.
278. ЗЕЛЕНЧЕНКО Т.Б. Українські народні свята. – Х.: Досуг,1997. – 27 с.

Ш.2. СИМВОЛ1КА, КОЛ1Р ТА ОРНАМЕНТ
В ДЕКОРАТИВНОМУ МИСТЕЦТВ1.

279. СТАСОВ В.В. Славянский и восточный орнамент по рукописям древнего и нового времени / Собр. и иссл. В.Стасов. – СПб.: Картогр. завед. Ильина, 1887. – 78 с.
280. ВОЛКОВ Ф.К. Отличительные черты южнорусской орнаментики // Труды археологического съезда (в Киеве). – К.,1878. – С. 318-325.
281. БОБРИНСЬКИЙ А.А. О некоторых символических знаках, общих первобытной орнаментике всех народов Европы и Азии. – М., 1902.
282. ДАРКЕВИЧ В.Л. Символы небесных светил в орнаменте Древней Руси // Сов. археология. – 1960. – №4. – С.60.
283. АМБРОЗ А.К. Раннеземледельческий культовый символ ( Ромб с крючочками)// Сов. археология. – 1965. – №3.
284. McKЕNZLE, D. The M1grat1on of Symbols. – New Vork, 1970.
285. ВЕЛЕЦКАЯ Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов. – М.: Наука, 1978.
286. ЩЕРБАКІВСЬКИЙ В. Орнаментація української хати. – Рим, 1980.
287. НАЙДЕН О. Орнамент українського народного розпису: Витоки, традиції, еволюція / АН УРСР; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М.Т.Рильського. – К.: Наук. думка, 1989. – 136 с., іл.
288. СЕЛІВАЧОВ М.Р. Домінантні мотиви української народної орнаментики (кінець Х1Х- поч. ХХ ст.) // Нар. творчість та етногр. – 1990. – №2. – С.68-76.
289. УМАНСЬКИЙ О. Український космос у люстрі трипільського орнаменту // Космос древньої України. – К.,1992. – С.212-223.
290. АНТОНОВИЧ Д. Український орнамент // Українська культура: Лекції за ред. Д. Антоновича. – К.,1993. – С.385-404.
291. СЕЛІВАЧОВ М.Р. Орнаментика // Поділля: Істор.-етногр. дослідження. – К.,1993. – С.465-484.
292. СУПРУНЕНКО В.П. Народини: Витоки нації. Символи, вірування, звичаї та побут українців. – Запоріжжя: МП “Берегиня”, 1993. – 135 с. – 2 л. іл. – (Споконвічне).
293. [СЕМАНТИКА народних художніх образів]// Культура і побут населення України. – К.: Либідь,1993. – С.229-232.
294. УДРІС І. Укра1нський народний орнамент кінця Х1Х – поч. ХХ ст..// Нар. творчість та етногр. – 1993. – № 1. – С.53-59.
295. ГОЛАН А. Миф и символ. – М.: Русслит,1994.
296. ЛОЗКО Г. [Яйце – символ в давньоукраїнській міфології]// Лозко Г. Українське язичництво. – К.,1994. – С.32-34.
297. ДМИТРЕНКО М. Іваннікова Л.. Лозко Г., Музиченко Л.,Шалак О. Українські символи. – К.: Ред. часопису народознавства, 1994. – 140 с. Про символи вогню, води, дерева життя, сонце, місяць, зірки, дерева, пшениця, звіри та птахи, космос, павук.
298. КУПЕР Дж. Энциклопедия символов. – М.,1995.
299. ТРИЗУБ С. Символи в декоративному мистецтві // Укр. культура. – 1997. – №7. – С.22-23.
300. ДАВИДЮК В. Первісна міфологія українського фольклору. – Луцьк: Вежа, 1997. – 295 с. В т. ч. про символіку укр. міфології.

Ш.2.1 ПИСАНКОВИЙ ОРНАМЕНТ ТА СИМВОЛІКА
301. ЛИТВИНОВА П. Южнорусский орнамент: [Альбом вышивок, тканей, писанок] . – К., 1878. Другий випуск цього видання був здійснений в Харкові в 1902 р. Подано 24 писанки з Глухова і Чернігова.
302. ГЛИНСЬКИЙ Д. [Спроба класифікації писанкового орнаменту] // Елисаветградский вестник. – 1889. – № 103.
303. ЩЕРБАК1ВСЬКИЙ В. Основні елементи орнаментації українських писанок та їх походження. – Прага, 1925. Див. також: ЩЕРБАК1ВСЬКИЙ В. Основні елементи орнаментації українських писанок та їхнє походження. – 2-ге вид. – К.: Філадельфія, Отава, [б.р. вид.] / Укр. Могилянсько- Мазепинська Академія наук. Праці відділу українознавства. – Т. УП.
304. ЛАСТ1ВКА К. Орнаментика писанок. – Львів, 1932.
305. СТЕПОВИЙ О. Писанки: [Символіка, виготовлення, легенди, вірування]// Степовий О. Звичаї нашого народу. – Нью-Йорк,1959. – Ч.Ш. – С.22-31.
306. СОЛОМЧЕНКО А. Орнамент гуцульских писанок // Декор. искусство. – 1962. – №12.- С.25-27.
307. ЛАСТІВКА К. Основи українського народного орнаменту : [В т.ч. писанкового]// Наше життя. – 1964. – №2. – С.3-4; №3. – С.2-3; №4. – С.3-4.
308. СОЛОМЧЕНКО О. Орнамент писанок Прикарпаття // Нар. творчість та етногр. – 1964. – №3. – С.60-64.
309. EASTER – the eternal symbol of Hope // Промінь (Вінніпег). – 1965. – №4. – С.15.
310. КОЛОС С. Історичні та мистецько-конструктивні засади побудови писанкового орнаменту // Українські писанки / Укл. Е. Біняшевський. – К., 1968. – С. 89-91.
311. ЛЯШЕНКО О.Г. Використання писанкової орнаментації у прикладному мистецтві України // Народні художні промисли України: Зб. наук. праць / АН УРСР. Музей етнографії та худож. промислу. – К., 1979. – С.82-90.
312. ЛЯШЕНКО О.Г. Орнаментальні мотиви писанок Бойківщини // Нар. творчість та етногр. – 1982. – №3. – С.70-73.
313. PASCHAL symbolism // Жін. світ (Вінніпег, Канада). – 1982. – Ч.4. – С.22-23.
314. ОНИЩУК О. Символіка української писанки. – Торонто: Вид. автором, 1985. – 106 с., кольор. іл.
315. ПЕРЧИШИН Н., ПЕРЧИШИН Л., ЛУЦІВ І., КМІТ А. Книга українських узорів: Книга перша (писанки). – Мінеаполіс: Магазин укр. подарунків, 1986. – 101 с., іл. – англ. мовою.
316. КОШИЦЬ Т. Писанка та її орнамент // Жін. світ (Вінніпег, Канада). – 1986. – №5. – С.2-3.
317. СЕНИШИН Г. Символіка української писанки і новорічна продукція писанок // Наше життя (Філадельфія). – 1988. – Ч.4. – С.14.
318. ОНИЩУК О. Символіка красок в українській писанці та її стиль // Жін. світ. – 1989. – №4. – С.6-7.
319.КОВАЛЬЧУК О.В. Писанкарство і символіка писанки // Українське народознавство. – К., 1992. – С.135-137.
320. МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “Писанки – символ України” з Міжнародного з’їзду писанкарів 2-7 вересня 1992 року. – К., 1993. – 126 с.
Із змісту: Карпусова В. До проблеми генези писанок; Ляшенко О. Давні мотиви українських писанок; Булгакова Л. Архаїчні елементи орнаменту у вишивці та писанкарстві Поділля; Онищук О. Символіка київських писанок; Семенцов А. Орнаментальні мотиви писанок Чернігівщини.
321. ПОЖОДЖУК Д. Писанки – символ України // Жін. світ (Вінніпег, Канада). – 1993. – №4. – С.21.
322. КОВАЛЬЧУК О.В. [Писанкарство і символіка писанки]// Ковальчук О.В. Українське народознавство. – К.: Освіта, 1994. – С.135.
323. МИЦИК В. Символи покровителя плем’я полянського [укр. писанки]// Краєзнавство. – 1994. – №1-2. – С.79-81.
324. ОНИЩУК О. Символіка української писанки. Волинська писанка // Писанка. – 1994. – №1. – С.5.
325. ОНИЩУК О. Символіка української писанки // Писанка. – 1994. – Число 4-5 (11-2). – С.11-13.
326. БУЛГАКОВА Л. Архаїчні елементи орнаменту у вишивці та писанкарстві Поділля // Писанка. – 1994. – Число 6 (13). – С.8-9.
327. СКОРИК М. З джерел писанкового орнаменту // Писанка. – 1995. – Число 1. – С.10-13.
328. ПОЖОДЖУК Д. Символіка писанок Миколи Коваля (США) // Писанка. – 1995. – Число 1. – С.22-24.
329. КЛАНЧУК Є. Писанкові орнаменти Яворівщини // Неопалима Купина. – 1995. – №1-2. – С.150-153.
330. ІКОЛ І. Символіка та знакова функція української писанки// Матеріали науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів інституту за підсумками науково-творчої роботи за 1996 рік / Харків. худ.-пром. Ін-т. – Х.,1997. – С.18-20.
331. СОРОНОВИЧ О. Календарний план-конспект з образотворчого мистецтва: 5 клас. Ш чверть. Тема: Символи та народні обереги [в т.ч. писанкові] // Мистецтво та освіта. – 1997. – №2. – С.12-25.
332. БІЛОУС О., СТАЩУК З. Школа писанкарства : [ Символи Вогню, Сонця, Зорі, Хреста, Сварги, Дерева Життя, Трійці, Тризуба, Трикутника, Баранячі ріжки, Божа ручка, рослинні символи, тваринні символи]// Мистецтво та освіта. – 1997. – №2. – С.37-44.
333. Б1ЛОУС О.,Стащук З. Школа писанкарства. Символіка в писанкарстві // Мистецтво та освіта. – 1997. – №3. – С.38-46.

Ш.3. ТЕХНОЛОГ1Я ПИСАНКАРСТВА.

334. ТАРНАВЕЦЬКИЙ В. Як гуцули пишуть свої писанки // Матеріали до етнології. – Т.21-22. – Ч.11. – Львів: [Б.в.].,1929. – С.157-161.
335. КУРС писання писанок // Наше життя. – 1956. – №5. – С.11.
336. SIRJI, Mrs Wasil. How to Make a pysanka // Forum ( Serahton, Pennsylvania). – Winter, 1967-68. -Volume 15. – Number 74.
337. LUCIOW I., KMIT A. Eggs beautiful : How to Make Ucrainian Easter Eggs. – Minneapolis: [1972].
338. UKRAINIAN Easter Eggs and How we Make Them. – Minneapolis, 1979,1981.
339. HOW to Decorate Beautiful Ukrainian Easter Eggs “Pysanky”/ By Luba Perchyshyn. – Minneapolis, [Б.г.].
340. ЛУЦІВ І. Красні яєчка: Як робити укр. писанки / Вид. авт. – Торонто, 1985. – 107 с., іл.
341. ЯВОРСЬКА О.Г. Використання природних фарб на Південному сході Поділля : Доп. наук. конф. – Вінниця,1992. – Ч.П. – С.69-71.
342. БIЛОУС О. Писанка. – К., 1993. – (ротапринт).
343. УКРАИНСКИЕ писанки : [ Вкл. кн. по материалам сестер-студиток из монастыря св. Покровы] // Одноклассник. – 1993. – №5 (39).
344. ПОЖОДЖУК Д. Як писати писанку // Писанка. – 1994. – №3-4. – С.3.
345. ОНИЩУК О. Як виготовити домашні рослинні фарби // Писанка. – 1994. – №1. – С.9.
346. Б1ЛОУС О., СТАЩУК З. Школа писанкарства: [ Символіка в писанкарстві. Як написати писанку. Писанки в побуті] // Мистецтво та освіта. – 1997. – №1. – С.38-46.
347. PREJ I. Tolle Ostereier: Tips. Tricks. Techniken. : Mit vorlagen in original Grosse. – Augsburg: Augustus Verlag, 1997. – 63 p.
348. БІЛОУС О., СТАЩУК З. Школа писанкарства: Учбово-метод. посібник. – К.,1998. – 24 с. – Київ. Палац для дітей та юнацтва.

1У. СУЧАСНА ПИСАНКА.

1У. 1 М1ЖНАРОДНИЙ З’1ЗД ПИСАНКАР1В.
349. ГУРА Л. Перший міжнародний з’їзд писанкарів [ в Києві]// Укр. культура. – 1992. – №12. – С.5.
350. МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “Писанки -символ України” з Міжнародного з’їзду писанкарів 2-7 вересня 1992 року. – К., 1993. – 126 с.
Зміст: Кара-Васильєва Т. Писанки – культурний символ України;Романець П. Писанка і прадавні джерела українського мистецтва; Гура Л. Українське народне писанкарство; Карпусова В. До проблеми генези писанок; Ляшенко О. Давні мотиви українських писанок; Осадца Т. Дослідники українських писанок; Шестакова О. Колекція писанок МУНДМ України; Галян Г. До історії колекції писанок у Полтавському краєзнавчому музеї; Мошнікова Т. Колекція народих писанок у Лубенському музеї ім. К.М. Скаржинської; Бойко В. Бойківські писанки; Булгакова Л. Архаїчні елементи орнаменту у вишивці та писанкарстві Поділля; Дубич Т. Дещо про писанки Посяння; Кланчук Е. Писанкарство на Яворівщині; Куценко Т. Писанки Тамари Гордової; Лазарева Т. Відродження писанкарства на Запоріжжі; Ласійчук В. Писанковий розпис на Покутті; Лубківський А. Писанки Верховинщини; Онищук О. Символіка київських писанок; Пожоджук Д. Космацькі писанки; Семенцов А. Орнаментальні мотиви писанок Чернігівщини; Смоліч Ю. Писанки Катеринославщини початку ХХ ст.; Яківчук А. Слово про буковинську писанку; Нога О. Керамічні писанки Галичини поч . ХХ ст. як продовження давньоукраїнської традиції; Гершкун В. Популяризація українських писанкарів Німеччини; Елиїв З. Зберігаймо традиції писанкарського орнаменту; Хоткевич Г. Вплив писанки на глибинне життя людини; Рак В. Про деякі тенденції у сучасному писанкарстві; Міщенко І. Відродження писанкарства на Україні; Хитрук В. Українська писанка – космічний метакод оріїв -укрів ( етнологічна студія); Настенко А. Писанка як космічний символ у творчості Ганни Чонтули; Шкарбан А. Яйце зцілює: За матеріалами експедиції “Чумацькими шляхами”.
351. МІЩЕНКО 1.Відродження писанкарства на Україні: [ Про Міжнар. з’їзд писанкарів]// Писанка. – 1995. – Число 1.

1У.2. МУЗЕЇ, ВИСТАВКИ,КОЛЕКЦІЇ.
352. ГОРЛЕНКО В. Лубенський музей Е.М.Скаржинської// Киев. старина . – 1890. – Кн.9.
353. КУЛЬЖИНСКИЙ С.К. Описание коллекции народных писанок. -Вып.1/ C альбомом из 33 хромолитогр. и 12 черных табл., 2219 рис.; Сост. С.К. Кульжинский, действ. чл. Император. Рус. Геогр. Об-ва. – М.,1899. – Лубенский музей Е.Н.Скаржинской. Этногр.отдел.
354. СОЛОМЧЕНКО О. В експозиції писанки: [Коломийський музей писанки]// Образотв. мистецтво. – 1988. – №1. – С.17.
355. ЛАС1ЙЧУК В.Д. Експозиція писанкового розпису [в Коломийському музеї народного мистецтва] // Нар. творчість та етногр. – 1990. – №1. – С.88.
356. ЛАС1ЙЧУК В.Д. Експозиція писанкового розпису [в Коломийському музеї народного мистецтва]// Гуцулія. – 1990. – №2-3. – С.10-11.
357. ПИСАНКИ: [Колекція Коломийського музею 1930 р. та рад. періоду] // Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини. – К.,1991. -С.122-128. Косівські писанки.
358. ВАССЕР С. Колекція професора Вольца [з штату Мічіган, США]// Укр. культура. – 1992. – №10-11. – С.18.
359. МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “Писанки -символ України” з Міжнародного з’їзду писанкарів 2-7 вересня 1992 року. – К., 1993. – 126 с.
Із змісту: в т.ч. Шестакова О. Колекція писанок МУНДМ України; Галян Г. До історії колекції писанок у Полтавському краєзнавчому музеї; Мошнікова Т. Колекція народих писанок у Лубенському музеї ім. К.М. Скаржинської.
360. КИЯТКИНА Т. [О коллекции писанок с изобр. животных геолога Е. Краснова]// Наука и жизнь. – 1993. – №5. – 4 С. обл.
361. ПИЛЮГИНА Н. Писанки из Валок, соломка из Изюма: [Детско-юношеский фестиваль нар. творч. Харьков. обл.]// Веч. Харьков. – 1993. – 18 нояб.
362. БЕНУА П. Українець, що викликає дощ: [Післямова до першої виставки укр. писанок у Франції та писанкаря Елиїва] // Писанки. – 1994. – №1. – С.12-13.
363. МОШНИКОВА Г. Колекція народних писанок в Лубенському музеї К.М. Скаржинської // Писанка. – 1994. – Число4-5 (11-12). – С.16.
364. ПИЛЮГИНА Н. Писанка для дочери: [Выставка укр. писанок в Доме нар. творчества]// Веч. Харьков. – 1994. – 14 мая.
365. ПИСАНКИ: З колекції укр. нац. музею в Чікаго (США) // Кардаш П., Кот С. Українці в світі. – К. – Мельборн, 1995. – С.363.
366. ГОЛОДОМОР-33:[ Писанки на тему голодомору в Україні] // Писанка. – 1995. – Число1. – С.19.
367. ПО Б1ЛОМУ яйцю воскові взори…:[ Ред. ст.: Виставка писанки у Держ музеї літератури України (м. Київ)]// Київ. правда. – 1995. – 21 квітня.
368. ВОРОБЬЕВА С. Украинская писанка в Украине: [Выст. писанок “Вікно в дивосвіт” в отделе украиники ХГНБК]// Слобода. – 1995. – 22 апр. – С.6.
369. ВАСИЛЬЕВА Г.А., КАРДАНОВА З.А. Праздник в мире детства: [ Выставка “Писанки Украины и Руси” в Тушинском выставочнм зале] // Нар. творчество. – 1996. – №2. – С.19.
370. ПОЖОДЖУК Д. Завершився конкурс писанки: [В 1вано-Франківську] // Посвіт. – 1996. – №3. – С.18.
371. ПОЖОДЖУК Д. Д. Завершився конкурс писанки [в 1вано-Франківську] // Свобода (Джерзі Сіті- Нью-Йорк). – 1996. – 3 травня.
372. ВЕЛИКОДНА виставка і програма в українському музеї: [ в Нью-Йорку; з показом фільму про писанку С. Новицького та М. Перейми] // Наше життя (Нью-Йорк). – 1997. – С.3.
373. ЛОГАЧЕВА Р. Писанки из коллекции Сумцова // Веч. Харьков. – 1997. – 22 апреля.
374. Світ писанки: Національний музей у Львові . – Львів, [Б. р.].

У. ІНШІ ЗАСОБИ ПРИКРАШАННЯ ЯЄЦЬ.

375. НОМИС М. Крашанки в старину // Киев. старина. – 1898. – №4. – С.9-10.
376. КРАШАНКА // Грінченко Б.Д. Словарь української мови : В 4-х т. – Т.2. – К.,1908. – С.301.
377. [КЕРАМ1ЧН1 яйця] // Художня кераміка західних областей УРСР / АН УРСР. – К.,1962.
378. ДОВЖЕНЮК В., ГОНЧАРОВ В., ЮРА Р. Воїнь: [Про керамічні писанки]. – [К.?]., 1966.
379. РОЖНІВСЬКИЙ Ф. Сувеніри Івана Палатайчука: [Сюжетні малюнки на крашанках]// Україна. – 1971. – №18. – С.7.
380. ГЕЛА С. Київські глиняні писанки // Наше життя. – 1974. – Ч.4. – С.6-9.
381. [ПАСХАЛЬНЫЕ медальоны Лилиан Соловьевой из шелка, атласа, парчи, трикотажа на натур. яйце]// Журн. мод. – 1986. – №1. – С.32-33.
382. [ФАРФОРОВЫЕ яйца Хелене Кумы] // Мамонтова О. Х. Кума. – М.,1989. – С.82.
383. НАДЕЖДИНА Г. Гуцульские писанки: [ Роспись деревянных яиц] // Народное творчество. – 1990. – №4. – С.32-33.
384. ШАМИНА Л. Праздничный сувенир: [ Писанка – элемент древнеславянского обряда; Писанка из глины – сувенир к Пасхе] // Юный художник. – 1993. – №3. – С.47-48.
385. САМЕЦКАЯ Э. Коллекционные пасхальные яйца – это уникальные и изысканные сувениры для каждой семьи от фирмы “Негент”: Деревянные яйца с росписью, резьбой, декорированные сканью] // Мир музея. – 1993. – №6. – С.36-37.
386. ЯЙЦА крашеные : [ из старинных рецептов] // Монастырская кухня: Питание во время поста, ритуальные блюда. – К., 1994. – С.64.
387. ПАСХАЛЬНЫЕ украшения // Бурда. – 1994. – №3. – С.115.
388. ВОЛОШИНА Н. Оживают игрушки: [Игрушки из яиц харьков. художницы Т.Хомяк в биб-ке им. Короленко] // Панорама. – 1994. – №31.
389. [ДЕРЕВЯННЫЕ яйца, расписанные в с. Полхов Майдан: Репрод.] // Родина. – 1995. – №9. – С.107.
390. ПАСХАЛЬНЫЕ сюрпризы // Работница. – 1995. – №3. – С.8-9.
391. ДАНИЛЕВИЧ Н. Сенсация “Кристи” “Зимнее яйцо”:[ Уникальное хрустальное яйцо фирмы Фаберже продано на русском аукционе в Женеве] // Мир музея. – 1995. – №4. – С.43-45.
392. ЖУКОВСКАЯ А., Филатова Е. Бог из яйца: [Коллекционирование сюрпризов из пасхальных яиц “Киндер-сюприз”] // Огонек. – 1995. – №41.
393. АРИСТОВА У.В. Дорого яичко к Христову дню: [ Технологии украшения яиц: шелухой, протравой, линькой ниток, дряпанки, оклейка соломой и др.]// Нар. творчество. – 1996. – № 2. – С.17-18.
394. КРАШЕНКИ-ПИСАНКИ: [О способах украшения яиц/ Т. Васильева, З. Карданова, И. Яркова, В. Яркова]// Семья и школа. – 1996. – №2. – С.34-35.
395. ГЕРШКОВИЧ Г. Дорого яичко к Христову дню: [ Пасхальные яйца Фаберже] // Красота. – 1997. – №2. – С.76-77.
396. ЛЯУТИНА М. Из атласа и бисера: [О способе украшения пасхальных яиц]// Семья и школа. – 1997. – №3. – С.32-33.
397. ДОРОГО яичко к Христову дню: [Украшение пасхальных яиц тканью]// Семья и школа. – 1997. – №3. – С.34.- Ст. без подписи.
398. КРАСИМ яйца: [Технология окраски крашенок]// Семья и школа. – 1997. – №3. – С.30. – Ст. без подписи.
399. ШИНКАРЕНКО В.В. Волшебный пасхальный дар: [ Уникальное пасхальное яйцо работы худ. А.И. Лохова “Храм Христа Спасителя”] // Наука и религия. – 1997. – №4. – С.19.
399а. И ТАКИЕ бывают рекорды:[Состязание в Шанхае по резьбе на яичной скорлупе]// Нар. творчество. – 1992. – №2.- С.47.
399б. ПАЗЯК Н. Маловідома стаття Матвія Номиса про крашанки: [З публ. текста]// нар. творчість та етногр. – 1999.- №2-3.- С.94-98.

У1. ПИСАНКА І ВЕЛИКДЕНЬ В МИСТЕЦТВІ І ЛІТЕРАТУРІ

У1. 1 ПИСАНКА ТА ВЕЛИКДЕНЬ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ
МИСТЕЦТВ1.
400. КОШЕЛЕВ А. Дети, катающие пасхальные яйца: [Репрод.]// Шумова М.Н. Русская живопись середины Х1Х века. – М.,1984.
401. ВОЗИЦЬКА М. Писанкарка : [Репрод.] // Рубан В.В. Український портретний живопис другої половини Х1Х – поч. ХХ ст. – К.: Наук. думка, 1986. – 142 с.
402. ПИСКОРСКИЙ К. Писанки : [Акварель] // Рубан В.В. Забытые имена: Рассказы об украинских художниках Х1Х-нач. ХХ ст. – К.,1990. – С.177.
403. ИГУМНОВА Н. Святая Пасха: [в музыке и живописи]// Муз. жизнь. – 1990. – №8. – С.20-22.
404. БОССАРТ А. Христос Воскресе! : Открытки [с писанками] из собрания Г.Н. Глезера // Огонек. – 1991. – №14.
405. [Пам’ятник писанці в Канаді, м. Вегревіль, Альберта, скульпт. П. Цимбалюк] // Кардаш П., Кот С. Українці в світі. – К. – Мельборн: Фортуна, 1995. – С.204.
406. БООН А. Яйце – символ первопочатку і життя :[ Символіка яйця в творчості Е. Андіевської] // Всесвіт. – 1995. – №10-11. – С.145-147.
407. МОРОЗЮК В. Мистецька родина Мошинських: [амер. творців пасхальних поштівок з писанками] // Посвіт (Харків). – 1996. – №3 . – С.22-27.
408. ГУДИМА М. Щоразу ніби вперше: [В т.ч. про серію робіт одеського худ. В. Целоусова “Писанки”]// Культура і життя. – 1998. – №7. – С.4.
409. ФИРЕР А. Все мы вышли из одного большого яйца: Япон. Ансамбль танца “Санкайдзюку”: [Балет “Унэцу” – мистерия о сотворении мира]// Веч. Клуб. – 1998. – 24-30 сент. – С.4.
410. ГАЙДАБУРА В. Пластичний образ вічності: [Вистава “Яйце встає з цікавості” у виконанні япон. Театру танцю “Санкай Дзюку”, орієнтації “буто”/ Кер. Амагацу Усіо]// Культура і життя. – 1998. – №43. – С.1.
411. ВЕРБУК Н.С. Великдень: [Репрод. з писанками]// Мистецькими шляхами Харківщини: 1938-1998. – Х., 1998. – С.130.
411а. КУМАНОВСЬКИЙ М. Із серії “То шарудить надламане стебло”: (фрагмент) // Образотв. мистецтво.- 2001.- №1.- 2 с. обкл.
411 б.АНДРУШКО В. Вічне яйце: [Скульптура]// Образотв. мистецтво.- 2001.- №2.- С.63.

У1.2 ПИСАНКИ ТА ВЕЛИКДЕНЬ В ХУДОЖН1Й Л1ТЕРАТУР1 ТА ФОЛЬКЛОР1.
412. ФЕДЬКОВИЧ Ю.А. Писанки: ( “А з четверга темної ночки…”): Повір’я народне // Мета. – 1863. – №1. – С.15-16.
413. КУЛІШ П.А. Крашанка русинам і полякам на великдень (1882 року) : Видана типом другим з додатком посліслов’я. – Лубни?, 1882.
414. ЗА КРАШАНКУ – писанка П.Ол. Кулішеві: Написав Данило Сліпченко-Мордовець. – Спб.,1882.
415. ФРАНКО 1. Писанки // Kurjer Lwowskі. – 1894. – №92.
416. ЛЯТУРИНСЬКА О. Писанки // Наше життя (Філадельфія, Канада). – 1953. – С.3-4.
417. ЗВІДКИ взялася писанка: Легенда / Запис. в місц. говорі у Ілька Шеребуряка із Барвенкової // Наше життя. – 1961. – №3. – С.2.
418. [Вірші про писанки: О. – Ю. Федькович, 1. Калинець, Я. Елиїв]// Наше життя (Нью-Йорк). – 1980. – Ч.4 . – С.2-3.
419. ПИСАНКА Галі: [Оповідання]// Жін. світ (Вінніпег, Канада). -1981. – №4. – С.15.
420. ЦЕГЕЛЬСЬКА О. Звідки взялася писанка : Легенда // Наше життя (Філадельфія, США). – 1988. – Ч.4. – С.35.
421. ЛЕГЕНДА про Христа [і писанки] // Жін. світ (Вінніпег, Канада) . -1989. – №4. – С.20.
422. ПЕРЕЛ1СНА К. Писанка: [Вірш] // Жін. світ (Вінніпег, Канада). -1989. – №4. – С.20.
423. ЛАЗАРУК М. Писанки : [Вірш]// Україна. – 1990. – №15.
424. БРОВЧЕНКО В. [Писанка]// Зубанич Ф. Писанка на кленовому листку. – К.,1991. – С.3-11.
425. МЕНЗАТЮК З. Писанка: Великодна казка// Соняшник. – 1992. – №3-4. – С.1-11.
426. ХИТРУК В. Письмена по древу: Поема-міфорія // Хитрук В. Письмо на дереві. – К.,1992. – С.39-86. В т.ч. про писанки.
427. КРАШАНКИ і писанки: [ Казка] / Мал. 1. Підопригоріної // Малятко. – 1992. – №3-4. – С.5.
428. УКРАЇНО, нене моя: Сповідь, поезії, писанки / Передм. Я. Гояна; Мал. та післямова Е. Біняшевського. – К.: Веселка, 1993. – 327 с.,іл.
429. КАЛИНЕЦЬ І. Виводить мала дівчина писачком…:[Вірш]// Дванадцять місяців’1994. – К.: Веселка,1993. – С.74.
430. ПЕРВОЕ красное яичко:[ Предание]// Праздников праздник. – М.: Мол. гвардия, 1993. – С.43.
431. МАНЯКО Г. Писанка: [Вірш]// Матеріали науково-практичної конференції “Писанка – символ України” з Міжнар. з’їзду писанкарів 2-7 вересня 1992 року. – К.,1993. – 2 С. обкл.
432. П1НКОВСЬКА М. Писанки // Барвінок. – 1993. – №3. – С.22-23.
433. ШЕВЧЕНКО Т.Г. На Великдень: [Вірш] // Соняшник. – 1993. – №3-4. – С.3.
434. ПЕРЕЛІСНА К. Христос воскрес!:[Вірш] // Соняшник. – 1993. – №3-4. – С.11.
435. МАНЯКО Г. Мамина писанка: [Вірш] // Жін. світ (Вінніпег, Канада). – 1994. – Ч.5.
436. СВЕТЛОЕ Воскресение: Произведения русских писателей / Сост., примеч. С.Ф. Дмитриенко; Оформл. Ю.Ф. Алексеевой. – М.: Рус.книга, 1994.
437. ТКАЧ М. Писанка: [Вірш] // Писанка. – 1994. – число 6 (13). – С.5.

У1.3 СЦЕНАРІЇ ВЕЛИКОДНИХ СВЯТ
438. СОЛОСИЧ Т. Великодне свято [ у дитячому садку] // Дошк. виховання. – 1993. – №3. – С.26-28.
439. СОЛОСИЧ Т. Великодне свято: Літ.-муз. розробка для дошк. // Дошк. виховання. – 1993. – №4. – С.28-30.
440. ПРАЗДНИКОВ праздник: Православный сборник о пасхе. – М.: Мол. гвардия, 1993. – 94 с.
441. Р1ЗНИК Г. На Великдень: Сценарій // Мистецтво та освіта. -1997. – №1. – С.61-62. Дійові особи: Яйце,Шинка, Ковбаса, Крейда, Пасха, Сир, Масло, Свічка, Писанка.
442. ВЕЛИКОДНІ ПИСАНКИ: Сценарій // Добрий день, школярику!: Хрестоматія [1- 1У кл] для позаклас. і сімейного читання. – К., 1997. – С.302-306.

УП. ПИСАНКАР1 ТА ДОСЛІДНИКИ ПИСАНОК.

443. ЯНОВСЬКИЙ М. Писанкарі й писанки // Жовтень. – 1983. – №8. – С.99-101.
444. ОСАДЦА Т. Дослідники українських писанок: [ О. Пчілка, П.Литвинова, О. Кольберг, Ф. Вовк, Ф. Ржегоржа, М. Сумцов, С.Кульжинський, М. Кордуба, Ф. Крчек , М. Біляшевський, Д. Щербаківський, С. Таранушенко, М. Скорик, В. Січинський, Е. Біняшевський, А. Вацлавік, Д.Горняткевич] // Образотв. мистецтво. – 1994. – №2. – С.44-47. Див. також Матеріали з’їзду писанкарів.
445. ТІТІНЮК В.Ю. Українська традиційна писанка: Її історія та дослідники. Слобожанська писанка // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: 50-та наук. Конференція, 24-25 квітня 1996 р. – Х.: ХДУ,1996. – С.114. В т.ч. про М. Сумцова.
445а. ОСАДЦА Т. Про українські писанки – сто років тому: [Огляд матеріалів про писанки, виданих Х1Х ст; В т.ч. С. Кулжинський, Ф. Вовк, М. Кордуба, Б. Сокальський]// Укр. культура.- 1999.- №4.- С.38.- іл.: Писанка Аки Перейми “Квіти дня і ночі”.

П. БАГРІЙЧУК
446. Багата на співанки її голівонька: [Космацька писанкарка Параска Багрійчук] // Культура і життя. – 1995. – №14.

С. БАХТІНА.
447. ОВЧАРЕНКО А.П., БАХТІНА С.А., ІКОЛ І.М. Відродження писанкарства на Слобідській Україні: [ Про Харків. клуб писанкарів] // YШ Всеукр. наук. конфер. ” Історичне краєзнавство і культура”: (Наук. доповіді та повідомлення). – Ч.П. – К.: Харків, Рідний край, 1997. – С.337-339.
448. БАХТІНА С.А. До історії колекції писанок М.Ф. Сумцова у Харків. істор. музеї // YШ Всеукр. наук. конференція “1сторичне краєзнавство і культура”: ( Наукові доповіді і повідомлення). – Ч.П. – К.: Харків : Рідний край, 1997. – С. 296-298.
О. Б1ЛОУС.
449. Б1ЛОУС О. Писанка. – К.,1993. – ротапринт.
450. Б1ЛОУС О., СТАЩУК З. Школа писанкарства: [ Символіка в писанкарстві. Як написати писанку. Писанки в побуті] // Мистецтво та освіта. – 1997. – №1. – С.38-46.
451. БІЛОУС О., СТАЩУК З. Школа писанкарства: Учбово-метод. посібник. – К.,1998. – 24 с. – Київ. Палац для дітей та юнацтва.
452. ПОКЛАД Н. Писанка на добру путь: [ Писанки Оксани Білоус] // Міжнар. туризм. – 1996. – №1.- С.8,9.
453. ЧОРНОГУЗ Я. Доторкнувшись до дива : [Писанки О. Білоус та З.Стащук] // Укр. культура. – 1996. – №4. – С.22-23.
454. ПИСАНКИ Київщини: [Роботи О. Білоус] // Київ. – 1986. – №9. -10. – 2 С. обкл.
455. ВОЛГА Л. Український дивосвіт: [ Виставки творів О. Білоус та З. Стащук “Великодна писанка” в Держ. Музеї літератури України ]// Уряд. кур’єр. – 1995. – 22 квітня. – С.7.
456. УКРАІНСЬКІ писанки: [Вист. чл. Спілки майстрів нар. мистецтва України О. Білоус і З. Стащук: Буклет]. – К., [1996]. – 6 с.
Е. Б1НЯШЕВСЬКИЙ.
457. УКРАЇНСЬКІ писанки: Альбом / Передм. і укл. Е. Біняшевського. – К.: Мистецтво, 1968. – 93 с.
458. [Писанки з альбому Е. Біняшевського] // Наше життя (Нью-Йорк) . – 1988. – Ч.4. – С.2.
459. ОСАДЦА Т. Дослідники українських писанок: [В т.ч. Е.Біняшевський] // Образотв. мистецтво. – 1994. – №2. – С.44-47. Див. також Матеріали з’їзду писанкарів.
Л. БУЛГАКОВА
460. МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “Писанки -символ України” з Міжнародного з’їзду писанкарів 2-7 вересня 1992 року. – К., 1993. – 126 с. В т.ч. Булгакова Л. Архаїчні елементи орнаменту у вишивці та писанкарстві Поділля.
461. БУЛГАКОВА Л. Архаїчні елементи орнаменту вишивки та писанкарства Поділля // Писанка. – 1994. – Число 6 (13). – С.8-9.

О. ВЄТУХОВ
462. ВЕТУХОВ А.В. О писанках: Доклад // ТРУДЫ Харьковской предварительной комиссии по устройству ХП археологического съезда. – Х.: [1902]. – С.431-433.
463.ВЕТУХОВ А.В. О писанках // Записки Харьков. ун-та. – Кн.2. -Прилож. – С.73-75.
О. В1НТОНЯК-ГРИЩЕНКО.
464. СТЕПОВИК Дм. Писанки Олени Вінтоняк-Грищенко [Мюнхен] // Нар. творчість та етногр. – 1992. – № 3. – С.46-49., писанки на кольор. вкл.

Ф. ВОВК
464а. ОСАДЦА Т. Про українські писанки – сто років тому: [Огляд матеріалів про писанки, виданих Х1Х ст; В т.ч. С. Кулжинський, Ф. Вовк, М. Кордуба, Б. Сокальський]// Укр. культура.- 1999.- №4.- С.38.- іл.: Писанка Аки Перейми “Квіти дня і ночі”.

Л. ВОЛКОВА
465. НИНА Вербук. Живопись. Лариса Волкова. Нетрадиционная писанка: [Буклет выставки] . – Х.: Дом Нюрнберга, 1997. – 4 с.
466. ЛОГАЧЕВА Р. Подари мне писанку на счастье: [Пасхальная выставка в музыкально-театр. биб-ке им. К.С. Станиславского. О Харьковском клубе писанкарей. Писанкарка Л. Волкова] // Веч. Харьков. – 1998. – 11 апреля.

Г. ГАВРИЛЮК-ЧЕРНІ.
467. HAWRYLUK-CHARNEY , Halia. The Origin of Religious Easter Celebrations .// Woman’s world. – 1968. – April. – Vol. X1X.

Т. ГОРДОВА.
468. КУЦЕНКО Т. Писанки Тамари Гордової // Матеріали науково-практичної конференції “Писанки – символ України”…- К.,1993. – С.56-59.

З. та М. ГОРДІЙЧУК.
469. ВОВК 1. Високий злет світлочолих сестер: [ Виставка писанок та живопису З. та М. Гордійчук] // За вільну Україну. – 1995. – 27 червня.

Д. ГОРНЯТКЕВИЧ
470. ГОРНЯТКЕВИЧ А. [Про писанки: З ст.: Роля жінки в поставанні українського народного мистецтва] // Нова хата (Львів). – 1930. – №31.
471. ГОРНЯТКЕВИЧ А. Писанки // Енциклопедія українознавства. -Нью-Йорк, 1949. – Т.1. – Ч.1.
472. HORNIAKEVYCH D. Ukraine // A Concise Encyclopedia Toronto (Сanada) : University of Toronto Russ, 1963.
473. ОСАДЦА Т. Дослідники українських писанок: [В т. ч. Д.Горняткевич] // Образотв. мистецтво. – 1994. – №2. – С.44-47. Див. також Матеріали з’їзду писанкарів.
Л. ГУРА.
474. ГУРА Л. Перший міжнародний з’їзд писанкарів [ в Києві]// Укр. культура. – 1992. – №12. – С.5.
475. МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “Писанки – символ України” з Міжнародного з’їзду писанкарів 2-7 вересня 1992 року. – К., 1993. – 126 с. В т.ч. Гура Л. Українське народне писанкарство.
476. ГУРА Л. Українське народне писанкарство // Писанка. – 1994. – №5-6 . – С.4-6.
І. ГУРГУЛА
477. ГУРГУЛА І. Писанки Східної Галичини й Буковини // Матеріали до етнології і антропології. – Вип.ХХ1-ХХП. – Львів,1929.
478. ГУРГУЛА 1. Народне мистецтво західних областей України. – К.: Мистецтво, 1966.
Я. ЕЛИЇВ
479. ЕЛИЇВ Я. Наші писанки // Жіночий світ (Вінніпег, Канада). – 1982 . – Ч.4. – С.3-4.
480. МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “Писанки -символ України” з Міжнародного з’їзду писанкарів 2-7 вересня 1992 року. – К., 1993. – 126 с. В т.ч. Елиїв З. Зберігаймо традиції писанкарського орнаменту.
481. ЕЛИЇВ З. Двадцять кіп писанок : Великий альбом українських писанок. – Рочестер, Нью-Йорк, МСМХС1У [1994]. – 31 с., [75 кольор. табл.].

М. 1 С. ЗЕЛИК.
482. Берегиня з глибини століть: [Про виставку писанок Марти Зелик] // Культура і життя. – 1991. – 2 лист. – (№44).
483. ЗЕЛИК М. Пише писанки бабуня, пише мама, пишу я : Альбом укр. писанок. – К., 1992.
484. СТОЖАР Я. “Писанки з мережками стали обережками”: [Писанкарка С. Зелик видала альбом] // Культура і життя. – 1993. – №3.
485. ПИСАНКАРКА С. Зелик :[Фото]// Нар. творчість та етногр. -1994. – №4. – 1 С. Обкл.
486. СКУРАТ1ВСЬКИЙ В. Далекий посвіт берегині : [Писанкарка С. Зелик] // Нар. творчість та етногр. – 1994. – №4. – С.81-83.

З. ІВАНИЦЬКА
487. ИВАНИЦКАЯ З. Воскресни, праздник: [ Писанки на Пасху в России]// Нар. творчество. – 1994. – №2. – С.10.
488. ИВАНИЦКАЯ З. Славянская великденская писанка // Работница. – 1997. – №4. – С.15-17. – (Домашний калейдоскоп).
489. ЛЯХОВА С. Дорого яичко :[Писанкарка Зинаида Иваницкая]// Огонек. – 1996. – №15. – С.78.
І. ІКОЛ.
490. ОВЧАРЕНКО А.П., БАХТІНА С.А., ІКОЛ І.М. Відродження писанкарства на Слобідській Україні: [ Про Харків. клуб писанкарів] // YШ Всеукр. наук. конфер. ” Історичне краєзнавство і культура”: (Наук. доповіді та повідомлення). – Ч.П.- К.: Харків, Рідний край, 1997. – С.337-339.
491. ІКОЛ І. Символіка та знакова функція української писанки // Матеріали науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів інституту за підсумками науково-творчої роботи за 1996 рік / Харків. худ.-пром. ін-т. – Х.,1997. – С.18-20.

Т. КАРА-ВАСИЛЬЄВА.
492. КАРА-ВАСИЛЬЄВА Т., КАРАБОВИЧ Т. Писанки // Холмщина . Підляшшя: Іст.-етногр. дослідження. – К.,1997. – С.270-279.

Є. КЛАНЧУК
493. МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “Писанки -символ України” з Міжнародного з’їзду писанкарів 2 -7 вересня 1992 року. – К., 1993. – 126 с. В т.ч. Кланчук Е. Писанкарство на Яворівщині.
494. КЛАНЧУК Є. Писанкові орнаменти Яворівщини // Неопалима Купина. – 1995. – №1-2. – С.150-153.

М. КОВАЛЬ.
495. ПОЖОДЖУК Д. Символіка писанок Миколи Коваля [живе в США]// Писанка. – 1995. – Число 1. – С.22-24.

М. КОРДУБА
496. КОРДУБА М. Писанки на Галицькій Волині // Матеріали до українсько-руської етнолгії. – Вип.1. – Львів,1899.
497. КИЛИМНИК С. Писанки: Пам’яті М. Сумцова й М. Кордуби: Витоки, символіка, легенди, класифікація, техніка писання, дитячі ігри з писанками // Килимник С. Український рік у народних звичаях. – Вінніпег-Торонто,1962. – Ч.Ш.- С.189-224, мал. Див. також вид.: КИЛИМНИК С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. – К.,1994.
498. ОСАДЦА Т. Дослідники українських писанок: [В т.ч. М.Кордуба]// Матеріали науково-практичної конференції “Писанки – символ України… – К.,1993.
499. ОСАДЦА Т. Дослідники українських писанок:[ М. Кордуба, Ф. Крчек , М. Біляшевський та ін.] // Образотв. мистецтво. – 1994. – №2. – С.44-47.
445а. ОСАДЦА Т. Про українські писанки – сто років тому: [Огляд матеріалів про писанки, виданих Х1Х ст; В т.ч. С. Кулжинський, Ф. Вовк, М. Кордуба, Б. Сокальський]// Укр. культура.- 1999.- №4.- С.38.- іл.: Писанка Аки Перейми “Квіти дня і ночі”.

С. КУЛЬЖИНСЬКИЙ
500. КУЛЬЖИНСКИЙ С.К. Описание коллекции народных писанок. -Вып.1.: С альбомом из 33 хромалитогр. и 12 черн. Табл; Всего 2219 рис./ Сост. С.К. Кульжинский, действ. Член имп. Рус. Геогр. Об-ва. – М.. 1899. – Лубенский Е.Н. Скаржинской этногр. Отдел. В т. ч. Слобожанские писанки.
501. ОСАДЦА Т. Дослідники українських писанок:[ В т.ч. С.Кульжинський] // Образотв. мистецтво. – 1994. – №2. – С.44-47. Див. також матеріали з’їзду писанкарів.
445а. ОСАДЦА Т. Про українські писанки – сто років тому: [Огляд матеріалів про писанки, виданих Х1Х ст; В т.ч. С. Кулжинський, Ф. Вовк, М. Кордуба, Б. Сокальський]// Укр. культура.- 1999.- №4.- С.38.- іл.: Писанка Аки Перейми “Квіти дня і ночі”.

П. ЛИТВИНОВА.
502. ЛИТВИНОВА П. Южнорусский орнамент: [Альбом вышивок, тканей, писанок] . – К., 1878. Другий випуск цього видання був здійснений в Харкові в 1902 р. Дано 24 писанки з Глухова і Чернігова.
503. ЛИТВИНОВА Пелагея Яківна: [Біогр. довідка] // Митці України: Енциклопед. довідник. – К.,1992. – С.363.
504. ОСАДЦА Т. Дослідники українських писанок: [ П. Литвинова, О.Кольберг та ін.] // Образотв. мистецтво. – 1994 – №2. – С.44-47. Див. також матеріали з’їзду писанкарів.
І. та Ф. ЛУЦІВ.
505. LUCIOW , Thodore. Easter Red Letter Day of Vear in Ukraine. – Washington, Tacoma Sanday, Ledger. – News Tribunt Magasine Section. – 1962. – april, 22.
506. LUCIOW I., KMIT A. Eggs beautiful : How to Make Ucrainian Easter Eggs. – Minneapolis, [1972].
507. ЛУЦІВ І. Красні яєчка: Як робити українські писанки / Вид. авт. – Торонто, 1985. – 107 с., іл.
508. ПЕРЧИШИН Н., ПЕРЧИШИН Л. ЛУЦІВ І., КМІТ А. Книга українських узорів: Книга перша (писанки). – Мінеаполіс: Магазин укр. подарунків, 1986. – 101 с., іл. – англ. мовою.

О. ЛЯШЕНКО.
509. ЛЯШЕНКО О.Г. Використання писанкової орнаментації у прикладному мистецтві України // Народні художні промисли України: Зб. наук. праць / АН УРСР. Музей етнографії та худож. промислу. – К., 1979. – С.82-90.
510. ЛЯШЕНКО О.Г. Орнаментальні мотиви писанок Бойківщини // Нар. творчість та етногр. – 1982. – №3. – С.70-73.
511. ЛЯШЕНКО О. Писанки // Бойківщина. – К.: Історико-етногр. дослідження, 1983. – С.295-297.
512. ЛЯШЕНКО О. Писанки // Гуцульщина. – К. : Історико-етногр. дослідження,1987. – С.422-431.
513. ЛЯШЕНКО О.Г. Сучасний восковий розпис Гуцульщини // Народна творчість та етнографія. – 1987. – №3. – С.70.
514. ЛЯШЕНКО О.Г. Писанки // Поділля: Історико-етногр. дослідження. – К.,1993. – С.434-438.
515. МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “Писанки -символ України” з Міжнародного з’їзду писанкарів 2-7 вересня 1992 року. – К., 1993. – 126 с. В т.ч.: Ляшенко О. Давні мотиви українських писанок.

В. МИЦИК
516. МИЦИК В. Духовні висвітли генія: [Писанкарство на Черкащині] // Укр. культура. – 1991. – № 3. – С.7-8.
516. МИЦИК В. Весна – днем красна!: [ в Великодні свята] // Укр. культура. – 1991. – №4. – С.17.
517. МИЦИК В. Писанки з Русі // Київ. старовина. – 1992. – №5-6. – С.83 – 85.
518. ПИСАНКИ / Зібрав і зладив В. Мицик; Змалював О. Фисун. – К.: Родовід, 1992. – 60 с., іл., прим. [Про писанки Черкащини].
519. МИЦИК В. Символи покровителя плем’я полянського [укр. писанки] // Краєзнавство. – 1994. – №1-2. – С.79-81.
519а. МИЦИК В. Писанки з Руси // Київ. старовина.- 1999.- №6.- С.83-85. ????????
М. НОМИС
НОМИС М. Крашанки в старовину // Киев. старина.- 1898 .- №4.- С.9-10.
НОМИС М. Крашанки в старовину // Нар. творчість та етногр. – 1999. – №2-3. – С.98. Передмова: Маловідома стаття Матвія Номиса про крашанки: [Укр. етнографа 19 ст. (1823-1901) ].
Н. НЕГРУК.
520. Остання хранителька карпатських скарбів: [Писанкарка баба Настя Негрук з с. Кобаки на Гуцульщини] // Експрес. – 1997. – 8-16 березня.

А. ОВЧАРЕНКО
Президент Харківського Клубу писанкарів
521. ОВЧАРЕНКО А.П., БАХТІНА С.А., ІКОЛ І.М. Відродження писанкарства на Слобідській Україні: [ Про Харків. клуб писанкарів] // YШ Всеукр. наук. конфер. ” Історичне краєзнавство і культура”: (Наук. доповіді та повідомлення). – Ч.П. – К.: Харків, Рідний край, 1997. – С.337-339.
О. ОНИЩУК.
522. ОНИЩУК Д. Писанки з центральних земель України (Київщини, Полтавщини, Харківщини)// Наше життя (Нью-Йорк). – 1978. – Ч.2. – 4 С. обкл.
523. ОНИЩУК Д. Наші писанки . Символіка української писанки// Жін. Світ (Вінніпег, Канада). – 1981. – №4. – С.14.
524. ОНИЩУК О. Волинська писанка – галузка верби // Жін. світ (Вінніпег, Канада). – 1983. – №5. – С.13.
525. ОНИЩУК О. Символіка української писанки. – Торонто: Вид. авт., 1985. – 106 с., кольор. іл.
526. ОНИЩУК О. Символіка красок в українській писанці та її стиль // Жін. Світ (Вінніпег, Канада). – 1989. – №.4. – С.6-7.
527. ОНИЩУК О. Символіка української писанки // Писанка. – 1993. -травень-серпень; Писанка. -1994. – Число 4-5(11-12). – С.11-13.
528. ОНИЩУК О. Символіка української писанки. Волинська писанка // Писанка. – 1994. – №1. – С.5.
529. ОНИЩУК О. Як виготовити домашні рослинні фарби // Писанка. – 1994. – №1. – С.9.
530. ОНИЩУК О. Символіка київських писанок // Матеріали науково-практичної конференції “Писанка – символ України “… – К.,1993. – С.74-76.

Т. ОСАДЦА.
531. ОСАДЦА Т. Дослідники українських писанок // Матеріали науково-практичної конференції “Писанка – символ України”… – К.,1993. – С.32 -43.
532. ОСАДЦА Т. Дослідники українських писанок:[ О. Пчілка, П. Литвинова, О. Кольберг, Ф. Вовк, Ф. Ржегоржа, М. Сумцов, С. Кульжинський, М. Кордуба, Ф. Крчек ,М. Біляшевський, Д. Щербаківський, С. Таранушенко, М. Скорик, В. Січинський, Е. Біняшевський, А. Вацлавік, Д. Горняткевич] // Образотв. мистецтво. – 1994. – №2. – С.44-47. Див. Також Матеріали з’їзду писанкарів.
445а. ОСАДЦА Т. Про українські писанки – сто років тому: [Огляд матеріалів про писанки, виданих Х1Х ст; В т.ч. С. Кулжинський, Ф. Вовк, М. Кордуба, Б. Сокальський]// Укр. культура.- 1999.- №4.- С.38.- іл.: Писанка Аки Перейми “Квіти дня і ночі”.

ПЕРЧИШИН Л.
533. ПЕРЧИШИН Н., ПЕРЧИШИН Л., ЛУЦІВ І., КМІТ А. Книга українських узорів: Книга перша (писанки). – Мінеаполіс: Магазин укр. подарунків, 1986. – 101 с., іл. – англ. мовою.

Д. ПОЖОДЖУК .
534. ПОЖОДЖУК Д. ” Не можу розбити писанку…”: [Про розвиток писанкарства в Україні] // Культура і життя. – 1990. – 15 квітня.
535. ПОЖОДЖУК Д. Писанки Галини Хоткевич [Гренобль] // Сільські вісті. – 1992. – 24 квіт.
536. ПОЖОДЖУК Д. Писанки – символ України // Жін. Світ (Вінніпег, Канада). -1993. – Ч.4. – С.21.
537. ПОЖОДЖУК Д. Космацькі писанки: [Засл. майстер нар. творчості України про писанки] // Матеріали науково-практичної конференції “Писанка – символ Украіни”…- К.,1993. – С. 76-81., див. також : Жін. Світ (Вінніпег, Канада). – 1994. – Ч.5. – С.17-18.
538. ПОЖОДЖУК Д. Як писати писанку // Писанка.- 1994. – №3-4. – С.3.
539. ПОЖОДЖУК Д. Символіка писанки Миколи Коваля // Писанка. – 1995 . – Число 1. – С.22-24 .
О. ПЧІЛКА
540. КОСАЧ О.П. Украинские узоры. – К.,1879.
541. [Писанки з альбома О.Пчілки,1912] // Культура і побут населення України. – К.,1993. – Кольор. вкл. див. також ін. вид. підручника.
542. ОСАДЦА Т. Дослідники українських писанок: [ В т.ч. О. Пчілка] // Образотв. мистецтво. – 1994. – №2. – С.44-47. Див. також Матеріали з’їзду писанкарів.
542а. Зразки писанок з альбому Олени Пчілки // Нар. творчість та етногр. – 1999.- №2-3.- С.14.
Я. РАТУШНЯК.
543. МИЦИК В. Майстер Ялинка Ратушняк // Нар. творчість та етногр. – 1987. – №4. – С.91-96.
544. ПИСАНКИ / Зібрав і зладив В. Мицик; Змалював О. Фисун. – К.: Родовід, 1992. – 60 с., іл., прим. [Про писанки Черкащини; в т.ч. роботи Я.Ратушняк.
О. РОМАНЕНКО
545. ОЛЕСЯ РОМАНЕНКО: [Уславлена патріотка, писанкарка з штату Арізона (США) пішла з життя на 84 році життя: Некролог]// Культура і життя. – 1994. – 23 квітня.
М. СЕЛІВАЧОВ
546. СЕЛІВАЧОВ М.Р. Домінантні мотиви української народної орнаментики (кінець Х1Х – поч. ХХ ст.) // Нар. творчість та етногр. – 1990. – №2. – С.68-76.
1. СЕМЧУК.
547. ПОЖОДЖУК Д.О. Народний майстер Іван Семчук: [Про видатного майстра-писанкаря з Космача] // Нар. творчість та етногр. – 1988. – №3. – С.91.
М. СКОРИК
548. СКОРИК М. Як записувати відомості про бойківські писанки // Літопис Бойківщини (Самбір). – 1933. – №?
549. СКОРИК М. Бойківські писанки // Літопис Бойківщини. – 1934. – №4.
550. СКОРИК М. З джерел писанкового орнаменту // Писанка. – 1995. – Число 1. – С.10-13.
551. ОСАДЦА Т. Дослідники українських писанок: [ В т.ч. М.Скорик] // Образотв. Мистецтво. – 1994. – №2. – С.44-47.
Б. СОКАЛЬСЬКИЙ
445а. ОСАДЦА Т. Про українські писанки – сто років тому: [Огляд матеріалів про писанки, виданих Х1Х ст; В т.ч. С. Кулжинський, Ф. Вовк, М. Кордуба, Б. Сокальський]// Укр. культура.- 1999.- №4.- С.38.- іл.: Писанка Аки Перейми “Квіти дня і ночі”.
О. СОЛОМЧЕНКО
552. СОЛОМЧЕНКО А. Орнамент гуцульских писанок // Декор. искусство. – 1962. – № 12. – С.25-27.
553. СОЛОМЧЕНКО О. Орнамент писанок Прикарпаття // Нар. творчість та етногр. – 1964. – №3. – С.60-64.
554. СОЛОМЧЕНКО О. Гуцульські писанки // Гуцулія. – 1989. – №2-3. – С.3-5.
554. СОЛОМЧЕНКО О. Неначе писанка село… Що ми знаемо про писанки // Дванадцять місяців’ 1994. – К., 1993. – С.75-77.

З. СТАЩУК.
556. УКРАІНСЬКІ писанки: [Вист. чл. Спілки майстрів нар. мистецтва України О. Білоус і З. Стащук: Буклет]. – К., [1996]. – 6 с.
557. Б1ЛОУС О., СТАЩУК З. Школа писанкарства: [ Символіка в писанкарстві. Як написати писанку. Писанки в побуті] // Мистецтво та освіта. – 1997. – №1. – С.38-46.
558. БІЛОУС О., СТАЩУК З. Школа писанкарства: Учбово-метод. Посібник. – К.,1998. – 24 с. – Київ. – Палац для дітей та юнацтва.

М. СУМЦОВ.
559. СУМЦОВ Н.Ф. Писанки. – К.: Тип. Г.Г. Корчак-Новицкого, 1891. – 49 с. – ( Из ред. журн. “Киев. старина”). В т.ч. слобожанская писанка.
560. СУМЦОВ М.Ф. Слобожане: Істор.-етногр. розвідка. – Х.: Союз,1918. – С.108. В т. ч. писанки: сорококлинці, сосна, грабельки, квітка.
561. КИЛИМНИК С. Писанки: Пам’яті М. Сумцова й М. Кордуби: Витоки, символіка, легенди, класифікація, техніка писання, дитячі ігри з писанками // Килимник С. Український рік у народних звичаях. – Вінніпег -Торонто, 1962. – Ч.Ш. – С.189-224, мал. Див. також вид.: КИЛИМНИК С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. – К.,1994.
562. ОСАДЦА Т. Дослідники українських писанок: [ В т.ч. М.Сумцов] // Образотв. мистецтво. – 1994. – №2. – С.44-47. Див. також матеріали з’їзду писанкарів.
563. ТІТІНЮК В.Ю. Українська традиційна писанка: Її історія та дослідники. Слобожанська писанка// Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: 50-та наук. Конференція, 24-25 квітня 1996 р. – Х.: ХДУ,1996. – С.114. В т.ч. М. Сумцов.
564. ТІТІНЮК В., ТІТІНЮК Ю. Художні особливості писанок з колекції Харківського історичного музею // 3-ті Сумцовські читання. – Х.: Харків. істор. музей, 1997.
565. ТІТІНЮК В. Сестрички мріють видати альбом: [ слобід. писанок з колекції харків. істор. музею, яку збирав М. Сумцов] // Панорама. – 1997. – 17 травня.
566. ЛОГАЧЕВА Р. Писанки из коллекции Сумцова // Веч. Харьков. – 1997. – 22 апреля.
567. БАХТІНА С.А. До історії колекції писанок М.Ф. Сумцова у Харків. істор. музеї // YШ Всеукр. наук. конференція “1сторичне краєзнавство і культура” : ( Наукові доповіді і повідомлення). – Ч.П. – К.:Харків : Рідний край, 1997. – С. 296-298.
Я. СУРМАЧ.
568. СУРМАЧ Я. Українські писанки. – Нью-Йорк: Сурма, 1952. – 32 с.. іл. – англ. мовою.
569. СУРМАЧ Г. Писанка // Українське мистецтво / Упоряд. О. Дмитрів. – 2-ге вид. – Нью-Йорк: Укр. юнацька ліга Північ. Америки, 1955. – (англ.мовою).
570. SURMACH Yaroslava. Ucrainian Easter Eggs // Surma (New York). – 1957. – 14 East 7th Street. – 32 p.

С. ТАРАНУШЕНКО
571. ТАРАНУШЕНКО С. Мистецтво Слобожанщини. – [Х.]., 1929.
572. ТАРАНУШЕНКО С. Українські писанки як пам’ятки народного малярства // Праці науково-дослідної кафедри. – Вип.3. – Х.,1929. – С.449-457.
573. ОСАДЦА Т. Дослідники українських писанок:[ В т.ч. С.Таранушенко] // Образотв. мистецтво. – 1994. – №2. – С.44-47. Див. також матеріали з’їзду писанкарів.
В. ТІТІНЮК.
574. ТІТІНЮК В.Ю. Українська традиційна писанка: Її історія та дослідники. Слобожанська писанка // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: 50-та наук. Конференція, 24-25 квітня 1996 р. – Х.: ХДУ,1996. – С.114. В т.ч. про М. Сумцова.
575. ТІТІНЮК В., ТІТІНЮК Ю. Художні особливості писанок з колекції Харківського історичного музею // 3-ті Сумцовські читання. – Х.: Харків. істор. музей, 1997.
576. ТІТІНЮК В. Сестрички мріють видати альбом [ слобід. писанок] // Панорама. – 1997. – 17 травня.
577. ТІТІНЮК В. Слобожанські писанки зберігають космополітично-архаїчне зображення // Панорама. – 1998. – №32. – С.6.

М. та О.Ф1РЧУК.
578. ЧУБУК М. Писанки Михайла Фірчука // Наука і суспільство. – 1983. – №6. – С.49.
579. Ф1РЧУК О.М. Писанки, орнаментовані бісером ( фото, с. Виженка, Чернів. обл.,1992) // Нар. творчість та етногр. – 1994. – №2-3. – 2 С. обкл.
580. Ф1РЧУК М.К. Писанки : [Репрод.]// Нар. творчість та етногр. – 1995. – №2. – 1 С. обкл.
Г. ХОТКЕВИЧ.
581. ПОЖОДЖУК Д. Писанки Галини Хоткевич // Сільські вісті. – 1992. – 24 квіт.
582. ХОТКЕВИЧ Г. Вплив писанки на глибинне життя людини // Писанки. – 1994. – Число 6 (13). – С.9-10.
583. МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “Писанки – символ України” з Міжнародного з’їзду писанкарів 2-7 вересня 1992 року. – К., 1993. – 126 с. В т. ч.: Хоткевич Г. Вплив писанки на глибинне життя людини.
О. ЦЕГЕЛЬСЬКА
584. ЦЕГЕЛЬСЬКА О. Космацькі писанки // Народна творчість та етнографія. – 1967. – №2. – С.52-57.
585. ЦЕГЕЛЬСЬКА О. Звідки взялася писанка : Легенда // Наше життя (Філадельфія, США). – 1988. – Ч.4. – С.35.

Г. ЧОНТУЛА.
586. НАСТЕНКО А. Писанка як космічний символ у творчості Ганни Чонтули // Матеріали науково-практичноії конференції “Писанки – символ України” …- К.,1993. – С.110-118.
1. ЧУМАК.
587. TCHUMAK , Ivanca. La Pissanka: L ocut de Paques Ukrainian. – Paris: Dessaine et Tolpa, 1981. – 64 p. – ( Mane press. De activites – manuelle pour le temhs de Doisirs).
588. ЗУБАНИЧ М. Маленькі шедеври великого мистецтва парижанки 1ванки Чумак : [Про майстриню писанкарства] // Літ. Україна. – 1997. – 24 квітня.
Є. ШКР1БЛЯК.
589. ГОЛЕЦЬ Я. Таємниці писанок : [ Є.Шкрібляк] // Пам’ятки України. – 1989. – №3. – С.37-38.

Д. ЩЕРБАКІВСЬКИЙ
590. ЩЕРБАК1ВСЬКИЙ В. Основні елементи орнаментації українських писанок та їх походження. – Прага, 1925.
591. ЩЕРБАКІВСЬКИЙ В. Писанки // Щербаківський В. Українське мистецтво: Вибр. неопубл. праці. – К.,1995. – С.173-176.
592. ПИСАНКИ / Зібрав і зладив В. Мицик; Змалював О. Фисун. – К.: Родовід, 1992. – 60 с., іл., прим. Про писанки Черкащини; В т. ч. зібрання Д. Щербаківського.
593. ОСАДЦА Т. Дослідники українських писанок: [ В т.ч. Д. Щербаківський] // Образотв. мистецтво. – 1994. – №2. – С.44-47. Див.також матеріали з’їзду писанкарів.

ДОДАТОК 1. ПОКАЖЧИКИ.
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Адруг А.К. 166
Алексеева Ю. 436
Амброз А.К. 283
Андієвська Е. 406
Аничков Е.А. 237
Антків Я. 51
Антонович Є. 54
Антонович Д 263, 290.
Атланова Л. 88
Аристова У.В. 393
Афанасьєв А.Н. 253

Бабенко В.А. 235
Багрійчук П. 446
Бадьора Я. 169
Бахтіна С.А. 222,223, 447-448
Бенуа П. 362
Бескид Ю. 250 див. також Тарнович Ю.
Білоус О. 186, 189, 332, 333, 342, 346, 348, 449-456
Біляшевський М. 444
Біняшевський Е. 29, 49, 201, 428, 457-459
Бобринский А.А. 281
Бойко В. 169, 171, 350
Бондаренко Г. 69
Боон А. 406
Боссарт А. 404
Бровченко В. 424
Булашев Г.О. 236
Булгакова Л. 171, 180, 320, 326, 350, 460-461
Буряк Ю. 236
Вайсенберг 14
Валуйко М. 20
Васильева Г.А. 369, 394
Вассер С. 358
Вацлавік А. 444
Велецкая Н. 285
Вербук Н. 221, 411
Ветухов А.В. 18, 194, 462-463
Вінтоняк-Грищенко О. 464
Вовк І. 469
Вовк Ф. 122
Возицька М. 401
Волга Л. 455
Волков Ф.К. 281
Волкова Л. 221, 465-466
Волошина Н. 207, 388
Воробьева С. 210, 368
Воропай О. 50, 58, 264
Вольц 358

Гаврилюк-Черні Г. 4, 105, 467
Гаген-Торн Н. 176
Гайдабура В. 410
Галян Г. 350, 359
Ганжа П. 203
Гвоздевич С. 78
Гела С. 132, 143, 380
Гершкович Г. 395
Гершкун В. 171, 350
Герулак С. 255
Глезер Г. 404
Глазова В. 30
Глікенванд Л. 101
Глинський Д. 302
Голан А. 295
Голець Я. 589
Гончар Н. 169
Гончаров В. 378
Гордійчук З. та М. 469
Гордова Т. 171, 350, 468
Горинь Г. 66
Горленко В. 352
Гоян Я. 428
Грінченко Б.Д. 1, 376
Грищенко О. 271
Горняткевич А. та Д. 2, 22,106,444, 470-473
Гудима М. 408
Гура Л. 70, 349, 350,474-476
Гургула Г. 127, 136, 477-478

Давидюк В. 300
Данилевич Н. 391
Даркевич В.Л. 282
Дастин В. 97
Денисенко В. 87
Дзвінчук І. 148
Дмитренко М. 297
Дмитренко С. 436
Дмитрів О. 98, 99
Довженюк В. 378
Дорога А. 89
Дубич Т. 171, 350
Дудченко Т. 169

Елиїв Я. 43, 78, 205, 350, 362, 418, 479-481
Живков Т. 114
Жуковская А. 392

Заболотный В. 249
Захарчук-Чугуй Р. 54
Зелик С. 55, 182, 202, 492-486
Зеленченко Т.Б. 274
Зельська І. 135
Зінчук М. 272
Зорин К. 216
Зубанич Ф. 424, 588

Иваницкая З. 77, 90, 487-489
Иваницкий И. 165
Іваннікова Л. 292
Іванченко Ю. 49
Игумнова И. 403
Ікол І.М. 214, 222, 330, 490-491
Іларіон,митрополит 257

Каленіченко Л. 35
Калинець І. 418, 429
Капустина Ю. 229
Кара-Васильєва Т. 75, 186, 187, 350, 492
Карабович Т. 184, 468
Карданова З.А. 369, 394
Кардаш П. 365, 405
Каркодим Е. 47
Карпусова В. 320, 350
Качкан В. 152
Килимник С. 27, 243, 274
Кирдан Б.П. 253
Кирчів Р. 66
Кисілівська О. 242
Кияткина Т. 360
Кишук М. 38
Кланчук Е. 171, 184, 329, 350, 493-494
Клен Ю. 277
Кмит А. 104, 113, 315, 337
Коберг 95
Кобильник В. 130
Коваль М. 495
Ковальчук О.В. 319, 322
Козовик І. 37
Колос С. 310
Кольберг О. 444
Кордуба М. 27, 122, 496-499
Кормакис И. 115
Корнієнко Г. 169
Королева Н. 246
Косач О. П. Див. Пчілка О.
Коски Є. 108
Костомаров М. 275
Кот С. 365, 405
Кошелев А. 400
Кошиць Т. 316
Краснов Е. 360
Краскі 96
Кречковський Я. 48
Крикливенко М. 169
Крчек Фр. 121, 444
Кузьменко О. 169
Куліш П.А. 413, 414
Кульжинський С.К. 17, 193, 359, 500-501
Кума Х. 382
Купер Дж. 298
Куценко Т. 171, 350, 468

Лазарева Т. 171, 179, 350
Лазарук М. 423
Ласійчук В. 171, 350, 355, 356
Ласло-Куцюк М. 260
Ластівка К. 304, 307
Лангематр К. 109
Левчук В. 52
Лигостаева С. 204, 206
Лидорович Л. 92
Ліпська А.В. 172
Липперт Р. 116
Литвинець Е. 57
Литвинова П. 118, 191, 301, 502, 504
Логачева Р. 212, 220, 227, 373, 466, 566
Лозко І. 276, 296, 297
Лохов А.И. 399
Лубківський А. 171, 350
Луців І. 102, 104, 113, 315, 337, 340, 505-508
Левчук В. 52
Лятуринська М. 396, 416
Ляутина М. 386
Ляхова С. 489
Ляшенко О. 154, 156, 161, 162, 173, 311, 312, 320, 350, 509-515
Лящинська С. 46

Макарова І. 28
Маккензі Д. 284
Манцева Є. 228
Маняко Г. 431, 435
Маркович П. 141
Мєдвєдєв Ю. 253
Мельниченко Я. 169
Мензатюк З. 425
Миков Л. 114
Миколайчук А. 38
Мицик В. 167, 169, 170, 258, 323, 516-519
Мицик Ф. 169
Міщенко І. 82, 350, 351
Мордовець Д. 414
Морозюк В. 407
Москалець К. 64
Мошинські 407
Мошнікова Т. 350, 359, 363
Музиченко Л.

Надеждина Г. 383
Найден О. 287
Настенко А. 350, 586
Невалль В. 107
Негрук Н. 520
Недоносок Г. 169
Некрасова М.А. 160
Нечуй-Левицький І. 261
Немиро М. 63
Новицький С. 372
Нога О. 171, 350
Номис М. 375

Овчаренко А.П. 222, 521
Онацький Є. 3
Онищук О.(Д.) 42, 45, 150, 171, 174, 178, 183, 200, 314, 318, 320, 324, 325, 345, 350, 522-530
Орел Л. 53, 72
Орлов В. 185
Осадца Т. 350, 444, 531-532

Павлюк С. 66
Палатайчук І. 379
Пастернак Я. 247, 248
Перейма М. 372
Перелісна К. 422, 434
Перкатюк Й. 37
Перчишин Л. 93, 113, 315, 339, 533
Петегирич В. 56
Підопригоріна І. 427
Пілюгіна Н. 209, 361, 364
Пінковська Е. 62
Пінковська М. 432
Піскорський К. 402
Пожоджук Д. 171, 177, 321, 328, 344, 350, 370, 371, 495, 534-539
Поклад Н. 85, 452
Померанцева Е.В. 251
Пономаренко Н. 169
Потебня О. 232
Прей И. 117, 347
Пригорницький В.В. 256
Пчілка О. 11, 61, 427, 511, 513

Рак В. 350
Ратушняк Я. 169, 543-544
Репин И.Е. 199
Ржегорж Ф. 444
Різник Г. 441
Рибчинська В. 169
Рионин О. 68
Рихтер 94
Рожнівський Ф. 379
Романенко О. 545
Романець П. 350
Романовский В. 219
Рубан В.В. 402, 403
Рыбаков Б.А. 244

Савидов Н. 7
Самецкая Э. 385
Самотулка Г. 79
Сапига В. 267
Сахарова О. 8
Селівачов М.Р. 288, 291, 546
Семенцов А. 171, 320, 350
Семчук І. 547-548
Сенишин Г. 317
Сецинский Е. 123
Сірий В. 336
Січинський В. 240, 444
Скаржинська Є.М. 17, 193, 350, 359
Скорик М. 128, 129, 327, 444, 548-551
Скуратівський В. 254,268, 486
Сліпченко Д. див. Мордовець Д.
Смоліч Ю. 171, 350
Сновидович О. 65
Соколова В.К. 40, 252
Соловьева Л. 381
Соломченко О. 59, 133, 134, 139, 164,188, 306, 308, 354, 552-554
Солоненко В. 36
Солосич Т. 438, 439
Соронович О. 331
Станкевич М. 54
Стасов В.В. 279
Стащук З. 189, 332, 333, 346, 348, 556-558
340, 522-524
Степлтон Б. 103
Степовик Дм. 464
Степовий О. 25. 241, 305
Стефанко В.И. 159
Стожар Я. 484
Стоянова И. 83
Сумцов М. 12, 13, 192, 195, 211, 220, 223, 238, 445, 559-567
Супруненко В.П. 292
Сурмач Я. 99, 100, 568-570
Суха Л. 33

Тамазайтис А.108
Таранушенко С.21, 198, 199, 571-573
Тарасенко Г. 80
Тарнавецький В. 126, 334
Тарнович Ю. 131, 239, 250
Тимчук Б.
Тітінюк В. та Ю. 211, 215, 217, 226, 230, 445, 574-577
Ткач М. 437
Ткачук М. 38
Тризуб С. 299

У.Л. 41
Удріс І. 294
Уманський О. 289

Фаберже 391, 395
Фаминцын А. 233
Федорук О. 74
Федькович Ю.А. 412, 418
Філатова Є. 392
Фирер А. 409
Фірчук М. та О. 578-580
Фисун О. 169
Фіцин Н. 84
Франко І. 415

Хитрук В. 73, 350, 426
Хомяк Т. 207
Хоткевич Г. 71, 350, 581-583

Царюк Л. 169
Цегельська О. 137, 420, 584-585
Целоусов В. 408
Цимбалюк П. 405
Цюпа Ю. 31
Цюриць С. 269

Чекмарьов Р. 175
Чиркова Т. 262
Чонтула Г. 350, 585
Чорногуз Я. 453
Чубинський П. 270
Чудна М.О. 5
Чумак І. 110, 587-588
Чюрльоніс М. 163

Шалак О. 297
Шамина Л. 384
Шевченко О. 166
Шевченко Т.Г. 433
Шеребуряк І. 417
Шероцкий К. 19
Шестакова О. 350, 359
Шинкаренко В.В. 399
Шкарбан А. 350
Шкрібляк Є. 589
Шугай І. 149
Шумова М.Н. 400
Шумовський Ю. 155
Шутак М. 203
Шухевич В. 234
Щербаківський Д. 81, 169, 286, 303, 590-593
Юра Р. 378
Яворська О.Г. 341
Яківчук А. 171, 350
Яновський М. 44, 443
Яркови І. та В. 394
Ярош В. 51
Ястребов В. 15

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

Альберта 405
Арізона 545
Аугсбург 241

Барвенкова 417
Баутцен 115
Білорусія 252
Бойківщина 128, 129, 130, 154, 155, 156, 171
Болгарія 114
Будичин 109
Буковина 125, 127, 145, 171, 182
Буенос-Айрес 3

Валки 361
Варшава 92
Вашингтон 102
Вегревіль 405
Верховинщина 171
Виженка 579
Вінніпег 27, 42, 43, 135, 153, 243
Вінницька обл. 6, 142
Волинь 122, 145, 158, 178, 181, 324
Галичина 121, 122, 125, 127, 151, 158, 171
Гейдельберг 94
Глухів 118, 191
Гренобль 535
Гуцульщина 126, 133, 132, 145, 148, 153, 159, 160, 161, 162, 164, 189, 234, 334
Древня Русь 237, 282

Еберманштадт 117
Єлисаветград 302

Женева 391
Жукотин 130

Закарпаття 52, 145
Запоріжжя 171, 179

Івано-Франківська обл. 6, 370
Ізюм 361
Індіана 107

Казахстан 7
Каменець-Подільськ 16
Канада 135
Карпати 188
Катеринославська губ. 171, 235
Каунас 163
Київська обл. 6, 24, 52, 140, 143, 145, 150, 165, 171, 181, 186, 189, 190, 454
Кобаки, с. 520
Коломия 354, 355-357
Косів 357
Космач 137, 152, 171, 176, 177, 446, 547
Краків 131, 239
Курщина 157, 174, 189

Лемківщина 131, 144, 155, 239, 250
Лейпціг 95, 240
Литва 163
Лубни 17, 193, 352, 353, 363
Луцьк 269, 300
Львівщина 54, 120, 121, 122, 127, 189

Міннеаполіс 104, 112, 113
Москва 8
Мюнхен 464

Німетчина 171, 349
Нью-Джерсі 4
Нью Йорк 98-100, 108, 205

Одещина 6, 189

Париж 110, 538
Підляшшя 149, 187
Поділля 19, 24, 52, 123, 147, 171, 172, 173, 175, 180, 182, 189, 291, 341
Покуття 171
Полісся 52, 181
Полтавщина 6, 150, 181, 359
Полхов Майдан 389
Польща 119
Посяння 171
Прага 303
Придніпров’я 124
Прикарпаття 134
Пренай 163
Пряшів 52, 141, 144

Росія 369, 487-489
Рочестер 205
Румунія 138

Самбір 548
Саскатаун 38
Свидник 144
Слобожанщина 191-229, 462, 463, 465, 466, 490, 491
Словаччина 141
Сокальщина 146, 151
США 328
Тернопільщина 6, 145, 181
Торонто 27, 103, 106, 111, 132, 149, 183, 242, 243, 247
Трипілля 289
Турчанський пов. 130

Франкфурт- на- Одері 96

Харківська губ. 150, 189, 200, 201, 202
Херсонщина 168, 183, 189
Холмщина 187

Чікаго 246
Чернігівщина 6, 52, 118, 140, 166, 171, 174, 189, 191
Черкащина 6, 167, 169
Чернівці 6, 182, 579
Чугуєв 199

Швеція 190

Яворівщина 171, 184

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Артбізнес 74
Архаїка 171, 180, 230, 285
Археологія 244, 247
Античність 19, 216

Балет 409, 410
Баранячі ріжки 52, 332
Берегиня 52, 182, 254
Бісер 579, 396
Божа ручка 332
Божества 233

Вірування 72, 257, 292
Великдень 76, 77, 30, 49, 52, 53, 60, 231, 241, 258. 259, 265, 268, 269, 271, 272, 273, 403, 404, 438-442
Вербна неділя 271
“Воскресіння” 135
Виготовлення писанок Див.
Технологія
Викладання писанкарства 331, 332, 333
Виставки 208, 209, 210, 212, 227, 228, 362, 364, 367, 368, 369
Вогонь 332

Генеза писанок 320
Глиняні писанки 132, 143, 380, 384
Голодомор в Україні 366
Грабельки 195
Гуртки писанкарські 165, 206

96 клинців 157
Декорування яєць 84
– сканню 385
-тканинами 381, 396, 397

-нитками 383
– бісером 396
– соломою 393
Дерев’яні писанки 383, 385, 389, 399
Древні християни 19
Древо життя 253, 332
Дряпанки 393

Енеоліт 248

Жінки 22
Живопис 19, 401-406

Запис відомостей про писанки 128
Звичаї 25, 27, 50, 58, 264, 270, 274, 292
З’їзд писанкарів 349-351
Зорі 297

Іграшки з яєць 145, 207, 388
Ігри з писанками 27, 79, 400

Квітка 52, 151, 182, 196
Керамічні яйця 377, 378, 380, 384
Клуб писанкарів- Харківський
Княгиня 182
Колекції писанок
приватні:
-Вольца 358
– Є. Краснова
-О.Пчілки 540-542
-М.Сумцов 215, 220, 223
-Д.Щербаківського 81, 169, 286, 303, 590-593
музейні: Див. Музеї
Коломийка 52
Конкурси 8, 371, 372
Конференції 211, 214, 222, 223, 224, 226, 330
Космогонія 73, 236, 248, 260, 289
Кошичок 151
Крашанки 375, 376, 386, 394, 398, 413
“Кристи”, фірма 391
Кришталеві яйця

Легенди 25, 27, 236

Магія 88
Мальованки 379
Малярство 21
Методичні матеріали 79,325, 335
Місяць 297
Міфологія 232, 248. 251, 261, 275, 295, 296, 300
Музеї- УНДМ 350
– Держ. Музей етногр. та худ. пром. АН УРСР 145
– Нац. музей у Львові 127, 374
– Музей укр. культури в Свиднику 144
– Полтавський краєзн. музей 359
– Коломийський музей 354, 355-357
– Харківський істор. музей 2, 223
– Музей Чюрльоніса (Каунас) 163
– Музей Є.Скаржинської (Лубни) 17, 193, 352, 353, 363
– Укр. нац. музей Чікаго 365
“Негент”, фірма 385
Нетрадиційна писанка 221

Обереги 79
Обряди 39, 46, 72, 232, 270
Орії 73
Орнамент 279-300
Орнамент писанковий 154, 171, 180, 279, 280, 301-319
Осока 135

Павук 297
Пам’ятник писанці 405
Паска див. Великдень
Підковані яйця 7,8
Писанкарі 401, 443
Повір’я 232
Поляни 323
Попові ризи 135
Поперечний танок 82
Популяризація писанок 171
Порцелянові яйця 382
Поштівки 407
Прикраси 387
Психологія- писанкарства 71
Птахи 297

Релігія 25, 71, 236
Ромб з крючечками 283
Рослинні символи 332
Русини 141

Самое большое яйцо 8
Сварга 332
Світогляд 261
Свята 267, 438-440
Свята неділя 271, 278
Семантика нар. образів 293
Символіка 279-300, 406
Символіка писанки 25, 27,45, 70, 171, 200, 214, 301-319.
Слов’яни 233, 279
Сонечко 297, 332
Сорок клинців 151, 195
Сосна 195
Сценарії 438-442

Тваринні символи 297, 332
Технологія 25, 27, 28, 91, 93, 334- 342.
Трійця 331
Тризуб 332
Трикутник 332
Тканню декорування – див.
Декорування

Укри 72

Фаберже, фірма 391, 395
Фарби 318, 345, 529
Фасолька 135
Фестивалі 225

Фольклор 251

Хрест 332

Шовкові косиці 52

Ювелірні яйця 391, 395
Язичництво 237, 257, 263, 276, 285

ДОДАТОК 2.
ЧИТАНКА
ПРО ПИСАНКУ

..Яйце уподобляється усій тварі:
Скорлупа як небо, плівка як хмари,
Білок як води, жовток як земля,
А вогкість посеред яйця – як у світі гріх…

Колись дуже – дуже давно, іще коли наші предки не були християнами, вони вірили в інших богів – богів неба, землі, блискавиці, води, лісу. Але найбільше шанували Сонце – бо воно дає життєдайну силу всьому в світі. Давні слов’яни дарували своїм богам жертву – розписане таємними символами куряче яйце. Бо півень – це ранковий птах і саме він будить Сонце! Перші символи були сонячні (або солярні) – сонечка, свастики, квітки – ружі, зірки-цяточки… Згодом розписані яйця, писанки, стали неодмінним атрибутом великого християнського свята – Паски. Такі писанки завжди з християнським символом – Хрестом.
Ця розповідь – про чудо з глибини віків – писанку. Тут зібрано легенди та казки, перлини українського фольклору та сучасної поезії, звичаї та ігри, пов’язані з писанкою, а найголовніше – малюнки, які ви зможете самі відтворити в себе вдома на білій шкаралупі яйця перед святом Великодня.
Яйце прикрашають в усьому світі: в Чехії і Німетчині, Індії і Росії. Воно буває зроблене з глини, дерева, каменю або металу. Дерев’яне – розписане фарбами та вкрите лаком, кам’яне – обплетене срібним або золотим мереживом, воно може розкриватися, як шухлядка… Уявіть собі яйце, яке було колись подароване російському царю: маленький срібний вітрильничок, схований в порцелянове пасхальне яєчко…
Способів прикрашання яєць дуже багато. Залежно від способу яйця мають свою назву: писанки, дряпанки, крапанки, мальованки. Яйця вкривають бісером і блискітками, нитками і різнокольоровими тканинами і папером.
На Великдень всі люблять з’їсти крашанку – пофарбоване луковою червоною фарбою варене яйце (бо червоний колір – це теж символ Сонця). Це жертовна ритуальна їжа для людей.
Богам була призначена інша жертва. Яйце повинно було залишатися сирим, зберігати енергію життя. Писанка – це розфарбоване натуральне куряче яйце, вкрите восковим розписом – солярним орнаментом (ви ж бо знаєте, що sol – по-латинському значить “сонце”).

БЕРЕГИНЯ З ТИСЯЧОЛІТТЬ.

Що ж означають ці цяточки, кружечки, листочки, прямі та хвилясті лінії на яйці? То давні символи, якими наші предки зазначали свої уявлення про природу та побажання до богів.
Цяточки – то зорі, хвилясті лінії – то вода, спіральна лінія означає безкінечність і Всесвіт, свастика – Сонце і його рух.
Квітуча рослинка в вазоні – це символічне дерево життя. А серед квітів, які зображують на писанках – ружі, барвінок, конвалії, соняшник, тюльпани та гвоздики. Усі вони лікувальні і мають силу зцілювати хворих, як і самі квіти.
Писанка “сорок клинців” складається з сорока восьми трикутників, які символізують поля, а цяточки в середині полів – то знак, що поля засіяні. В давні часи кожний трикутник призначався для сповнення бажання.
Намальовані на яйці також звірі, птахи, риби.
Велика товста риба символізувала здоров’я, а тонка червона – пам’ять про померлих. Писанка з двома оленями дарувалася на весілля на знак довгого життя в злагоді , здоров’ї і заможності.
Хрест на писанках означав чотири сторони світу, а згодом став християнським символом Ісуса Христа. Трикутник, який означав єдність землі, неба і вогню, став означати Трійцю – Бога отця, Бога сина і бога Духа святого.
Мабуть, ви багато зустрічали зображень жінки з захисно піднятими до неба руками. Це богиня Берегиня, символ життя і родючості.

ПИСАНКИ.

На сорок клинців ласкавого тепла
Ділиться сонце весняне.
Безконечно в’ється
Подих лагідного вітру.
“Ружі” і “зорі”
зачепилися за дерева.
Олені принесли
Трави зелені.
Білі коні іржать
Барвінкову гагілку,
Грабельки скородять
Грядки небесні.
Рушничками стелиться
Крута доріжка.
По саду ходить
Вербове колесо Паски.
Рясно розцвітає
Писанками квітень.
Дзвоном великоднім
Дзвонить Воскресіння!
(Я. Елиїв.)

БУВАЛЬЩИНА.

Баба Настя рельцем з воском розводить писанки і приговорює:

Тут кругленьке – листочок,
А то доріжка до сонечка;
Се колечко для дівки Параски,
На добре дівування;
Гездечки Калині на ростіння;
А генди ціпочка малій Василині,
Сей бік Петрові, Іванові, Грицеві,
На добрі паски!
А он ся в куті для неня і мами при купі.
Бабці кладу в куті як сироті.
І так всім буде одне.
(З-під Снятина.)

ПИСАНКИ.

Виводить мама дивним писачком
По білому яйці воскові взори.
Мандрує писанка по мисочках
Із цибулинним золотим узваром,
З настоями на травах і корі,
На веснянім і на осіннім зіллі –
І писанка оранжево горить
У філіграннім сплеті ліній.
То вже вона, як дивовижний світ,
То вже дзвенить як згусток сонця,
Буяють буйно квіти у росі,
Олені бродять в березневім соці.
І стилізовані сплітаються сади
У маєві густих обрамлень,
Мереживом найтоншим мерехтить
Геометричний космацький орнамент.
…І я поплив у світ дитячих мрій,
На білі колискові оболоні,
Котились писанками із гори
Ясні сонця у мамині долоні…
(І. Калинець)

ЛЕГЕНДА ПРО ЗОЛОТЕ ЯЙЦЕ.

Давні українські легенди кажуть, що життя і смерть сховані в яйці. 1 цвітня – або 21 квітня – це давньослов’янське свято Радогоща (або бога Рода). В цей день Дажбог зборов Кощея – Чорнобога, розбив Золоте Яйце. В ньому була не тільки Смерть Кощеєва, а й загибель Всесвіту, бо ж яйце – і є той Всесвіт. Кощей та його дружина Мара згибли, але й порушилася рівновага між Життям і Смертю. Щоб її повернути, Род наслав на Землю Вогонь і Води.
Як розбив Дажбог Золоте Яйце – пролунав голос Рода небесного:
З Яйця виникає великий Вогонь!
Наступив кінець світу білого!
Піднімаються Води Великі!
В водах того потопу зміг спастися тільки Богумир (син Дажбога та Марени). Від того Богумира й пішли всі слов’янські племена.

МІФ ПРО ПЕРШИЙ РІК ТВОРІННЯ.

Миша і Горобець засіяли разом просо. Коли ділили, та й не помирилися. Стали битися. Зібралися і стали битися всі птахи зі звірами. І птахи подолали звірів. Але й самі побилися. Зостався тільки один Птах.
Коли йде Чоловік. Птах і просить його: “Дай мені бика, я його з’їм, заплачу за нього.” Чоловік віддав. Птах з’їв бика і просить: “Віднеси мене до моєї хати”. Несе його Чоловік й заніс у страшні хащі. А він і каже: “Зачекай тут трохи – я тобі винесу платню”.
І виніс йому “царствечко” у золотому яєчку та сказав: ти не розкривай того яєчка, коли ввійдеш у село, а розкрий де-небудь у полі, чи що”.
Чоловік не послухався Птаха, розкрив яєчко посеред шляху: аж тут відтіль ярмарок такий, що боже храни! Ходить Чоловік між людей і плаче. Став просити одного подорожнього: “Зроби милість, чи не допоможеш ти мені зібрати все це та й закрити яєчко?” Пішов Чоловік з тим “царствечком” додому і покаявся вже.

(Пантелеймон Куліш. Записки о Южной
Руси.)

ПЕКУН.

Жив у темнім ізвірі злий дух – Пекун-Щезби, прикований до скелі дванадцятьма ланцюгами. Посилає він на Землю своїх слуг і питає щоразу: “Чи говорять люди до себе, чи ні?”, “А писанки пишуть, чи ні?”
“Пишуть усі люди. Люди живуть мирно”, – кажуть слуги.
Тоді він дуже плаче, зривається з ланцюгів, а ковачі ще ліпше уковують його в заліззя. Доки ковачі уковують його, доти він не розірве ланці, а люди писатимуть писанки.
А доки пишуть писанки, доти буде світ…

ПОВІСТЬ ПРО ЖИДОВИНА ДАВНІХ ЧАСІВ.

У святому граді Єрусалимі воскрес Господь і тоді ж мироносиці йшли від гробу Його.
Янгол їм звістив про Христове воскресіння і вони звеселилися. Та ось якийсь жидовин у той час курку заколов.
А жінки, котрі вельми раділи воскресінню Христовому, одна одній гукали: “Христос воскрес!”, і жидовин вигукнув: “Якщо Христос воскрес – тоді й курка ця воскресне!”
І враз курка ожила і яйце знесла, і мироносиці взяли його і мерщій віднесли до апостолів, кажучи: “Христос воскрес воістину!”
Відтоді маємо звичай на Великдень Воскресіння Христового у церкві цілувати Хреста Господнього з рук священника і в усьому православному християнстві спільний звичай маємо такий на весь світ: яйце цілувати, що Христове Воскресіння проповідує вельми добре.
(З півуставного збірника ХУШ ст. Новгород. Б-ки №1428 а, 511.)

ХРИСТОС І ВБОГИЙ ЧОЛОВІК.

Один вбогий ніс собі до міста яйця продавати, але на той самий час вели розпинати Бога.
І от Бог несе Хреста, та й падає, а вбогому жалко стало, й кинув він кошик і допоміг Богові Хреста нести.
Допоміг, коли вертає до кошика, аж там усі його яйця стали крашанками й писанками.

( М. Драгоманов).
ПИСАНКИ

(народне повір’я)
…А Божая мати,
Та бідна нещаслива мати
За Русалимом , в крайній хаті
Сидить собі коло печі,
Восчик крає, в чреп мече,
І в повненькім черепочку
Топить його на жарочку.
І восчину натопила
І золоту кисточку купила,
І покладків свіженьких, біленьких узяла,
Воском уписала,
Ще й намалювала,
Відтак в кошелик поскладала,
Тай до Пилата поспішала,
За Пилатом навколішки ходила,
Писаночки носила…
(Ю.Федькович)

ОПОВІДАЮТЬ, ЩО…

На Уманщині кажуть, що недовірливі люди спокушали Христа, як він ішов на страждання. Набрали в пелену камінців і спитали спасителя: “Що в пелені?” Христос каже: “Крашене та писане”. Вони відкрили пелену, щоб посміятися, а там справді – крашанки і писанки.
А ось на Полтавщині є легенда, що писанки писала Мати Божа ще тоді, як Ісус маленький був. Дитина дуже тішилася тими цяцьками.
А на Гуцульщині оповідають, що писанки писала Мати Божа і дарувала їх Пілатові, щоб той змилувався над її сином. Коли Мати Божа писала писанки, то плакала і слізьми обливала свою роботу, а тому й вони, гуцули, коли пишуть писанки, вимальовують цятки, подібні до сліз…
Найдавніші звичаї нашого народу пов’язані з писанкою. Вона є атрибутом великого свята – Паски, та інших свят – Різдва, Сорок Святих та ін.
Роботу над писанками починали з другого дня христопоклінної неділі, а на Сорок Святих треба було виписати орнамент “Сорок клинців”.
Ось у Вербну неділю та на Благовіщення нічого з писанками не можна робити – вони псуються. Найкращий час писати писанки – Чистий Четвер. Тоді вони зберігаються довго.

ПИСАНКА І ЗВИЧАЙ.

Хапайтесь! Хапайтесь
виливати страсну свічу!
Страсну свічу палити-світити,
Крашанки-писанки красити.
На Бог-ріку скорлупки викидайте,
Пісню-вісну – проспівайте.
Поспішай, усе Вселенство,
На Великдень, на Великдень!
(В. Хитрук)

У різних народів є багато звичаїв, пов’язаних з писанкою. Навіть улюблене дитяче дерево – ялинка в прадавні часи прикрашалася не скляними кульками, як зараз, а саме писанками, бо була ритуальним новорічним деревом. А Новий Рік раніше святкували як початок весни. В Німетчині досі зберігся звичай прикрашати ялинки та фонтани або криниці писанками на Різдво і Паску.
В Україні у великодний понеділок селяни ходили один до одного, христосувалися, обмінювалися писанками. І було б великою кривдою, якби хто в цей день не прийняв після христосування писанки на знак злагоди та миру.
Цей день мав назву “волочильний”.
На Гуцульщині це днина, в яку парубки мають нагоду придивитись обстановами домашнім та подивитись на дівчину, яку будуть сватати. На вечорницях з якою танцював – маєш дістати писанку. З тими писанками ходять-волочаться парубки від хати до хати. А як одібрали в дівки писанку, ведуть її до води та обливають.
У Яворові громада в третій день Великодня приходить уночі із скрипалями і співають риндзівки дівчині. Після цього вона виносить за поріг писанки, додає 2-3 срібних монетки та почастування. Після цього йдуть до іншої дівчини.

Тобі, Ганнунейко, риндзівка
А нам писанок кобівка.
Тобі, Ганнунейко, виградзанє,
А нам писанок ціле дзбанє.
Тобі, Ганнунейко, красная піснь,
А нам писанок сорок і шість.
Й а в комороі на кілочку
Висять писанки в ріжочку.
Нема кому встати
Писаночок дати.

На Великдень дівчата і невісти носять за пазухою сливки (писанки). Дають їх нареченим, або вони самі відбирають. Також перемітують сливки через церков.

ПИСАНКА – ЕМБЛЕМА КОХАННЯ.

Писанка для українців була емблемою кохання і заручин. В одній з українських пісень є такі слова:

Ой, легіню, вийди з хати, не бійся морозу
Я ти в твої ручки писанку положу…
А ось і коломийка:

Ой, чия ж то дівчинонька по горі ходила
Взяла в руки писаночку – води напила.
Який листок на яворі, такий на калині.
Ти писанку подарував, маю ще й донині.

ПИСАНКА – ОБЕРІГ.

Писанка з давніх давен була предметом магічним, оберегом від чаклунства. Українці завжди шанували писанку. Вішали її під іконами. Використовували писанку і як гарну жіночу прикрасу, яка має назву “гердан”.
Закручена безкінечна лінія мала заплутати злі сили, зачинити їх в яйці і не дати виходу з нього.
Такі обереги вішали по вуглах дверей і вікон, щоб нечиста сила не насмілювалися зайти до хати.
Є таке повір’я: якщо на Великдень вистояти у церкві всю ніч з писанкою, то вона 10 років не зіпсується і може слугувати домашнім талісманом. А якщо з тим яйцем вистояти Великодню службу вряд 20 років, будеш бачити всяку нечисту силу. Відьми будуть чіплятися до тебе, щоб виманити яйце. Якщо ж підеш з церкви не вислухавши діяння, не діждавши, поки дочитаються до Христа, і покладеш на стіл, то після обідні воно буде іншого кольору. Знай: відьма перемінила твою писанку.
Іще є повір’я: дівчина, яка вмиється на Великдень водою, в якій були писанки, буде красунею весь рік!
А писанка, одержана на Великдень, відвертає напасті, припиняє пожежу.
На Великдень йдуть на кладовище й закопують писанки на могилах. На другий день відкопують і якщо вони цілі, то душа покійника угодна Богу.
Існує і таке повір’я: якщо покласти на могилу ту крашанку, яка вперше одержана на Паску, покійник почує все, що йому кажуть.
(М. Сумцов.)
Топтати ногами рештки писанки – великий гріх. Бог покарає того хворобою. Шкаралупою підкурюють хвору людину від пропасниці.
Кажуть, що відьми дуже полюбляють красти писанки. Якщо відьма вколе кого-небудь шкаралупою з писанки, той захворіє і висохне.
Хустку, якою обтирають писанки, ховають, щоб підкурювати нею хворого на бешиху (рожу).
Шкаралупу з крашанок, писанок викидають на стріху хати, або виносять на текучу воду, або підсипають у корм курям – щоб краще неслися.

ПОГРАЙМО!
(Ігри з писанками)

НА ВЕЛИКДЕНЬ.

На Великдень, на соломі
Проти сонця діти
Гралися собі крашанками
Та й стали хвалитись
Обновами. Тому к святкам
З лиштвою пошили
Сорочечку. А тій стьожку,
Тій стрічку купили.
Кому шапочку смушеву,
Чобітки шкапові,
Кому свитку. Одна тілько
Сидить без обнови.
Сиріточка, рученята
Сховавши в рукава.
– Мені мати купувала.
– Мені батько справив.
– А мені хрещена мати
Лиштву вишивала.
– А я в попа обідала, –
Сирітка сказала.
(Т. Шевченко, 1849 р.)

НА ВЕЛИКДЕНЬ.

На Великдень діл і вись
Сонце золотом заливає,
На Великдень сонце грає –
Блись-блись!
На Свята усім святам,
На яєчко на червоне,
На дзвінницях усі дзвони –
Бам-бам!
І так любо для діток
Позбігатися гуртками
І на сонці крашанками –
Цок-цок!
(О. Стефанович)
Колись в діточок не було таких гарних іграшок, як у вас зараз. Замість пластикових Барбі та гумових м’ячиків були іграшки, зроблені з звичайних різнокольорових ганчірок та дерев’яних чурбаків. Їх робили для своїх онуків бабусі та дідусі, старші сестрички та братики. На Великдень діти бавилися чудовими яскравими писанками. Кажуть, навіть Ісус Христос грав ними.
А ігри були дуже різноманітні, бо діти були дуже вигадливі. Ось вам декілька прикладів. Можете й самі погратися – так, як робили це ваші прапрадідусі і прапрабабусі.
ГРА 1.

Писанку кладуть на якесь підвищення – камінь, горбочок чи купину. Навколо неї ходять хлопці з піднятими топірцями і пильно стежать, щоб хтось не вхопив. Однак, знаходиться відважний й хапає писанку. Хлопці стараються, щоб смільчак не утік. Але коли він зуміє вирватися з кола, то писанка його. Тепер хтось кладе другу писанку. При цьому вони співають таку пісеньку:
Ходить Купса по риночку
Тай й купує писаночку.
Куп си, куп си уродливий,
Куп си, куп си, чорнобривий.
Куп си, куп си, будеш мати
Що дівчині дарувати!
ГРА 2.
Кладуть кілька шапок, під одну з них – писанку. Хто відгадав – виграв.
ГРА 3.
Кладуть яйце на землю. Кладуть яйце на землю. Зав’язують очі і роблять десять кроків. Знімають хустку і треба не сходячи з місця дістати до яйця.
ГРА 4.
Має назву “навбитка”. Вона відбувається з крашанками. Діти б’ють яйця одне одного: чиє не розбилось,той виграв.
ГРА 5.
Мабуть найдавніша. І має назву “навкотко”. Діти катають яйця – чиє далі укотиться. Катання писанок було символом обігу навкруги сонця.

Взагалі, дуже багато дитячих ігр пов’язано з писанкою.
Особливо веселі дитячі прозивалки, які співають на Великдень:

Храсина

Та крашанки красила
Та писанки писала
Та в пазуху ховала!

А ось весела дитяча прозивалка має назву як і писанка: “Кучерявий Марко”.

Кучерявий Марко
Ходе по ярмарку.
Не торгує, не купує
Тільки робить сварку.

На Слобожанщині діти поздоровляли господинь з святом Великодня:

І ми будем співати
Ісуса Христа звеселяти.
Там громи гриміли,
Додолу упали.
Підіть, діти, підніміте,
Красним яєчком обдаріте!

ПИСАНКА НА ЧУЖИНІ.

Українські переселенці в Канаді зробили навіть пам’ятник дорогоцінній святині українського народу – писанці.
Хто віз сюди родину та зернину,
Хто тільки руки й очі, повні сліз…
А от дивак із України
За пазухою писанку привіз.
Він не втаїв, не заховав на мисник
Ту первозданну гармонійність фарб:
Чи то згубив, а чи поклав навмисне
Коло дороги свій химерний скарб.
Переселенці корчували хащі,
Щоб хліба дав диявольський гомстед.
Та проклинали житіє пропаще
Й не відали, що писанка росте.
Тоді спинятись стали, як мала
Та писанка півнеба зайняла…
Тепер, де возвелась гора барвиста –
Місцеві люди, здалеку туристи, –
Постійно велелюддя гомінке.
Чудуються – дивуються. Яке!
Довкола озирнешся – зникнуть чари.
Ріка залізно, скрегітно біжить…
От земляки! От бісової пари!
І тут не можуть, щоб без казки жить.

(Ф.Зубанич).

Хай святиться творчість рук,
що з охоти, без принук,
на цій грудочці малій
символом поклала свій
задум, – той епохи чар,
людський хист – теж Божий Дар!
(Роман Л.)

ЯК ПИСАТИ ПИСАНКУ.

ДО ПИСАНКАРКИ.
Ой, писали писанку,
Писанку-колисанку,
Різними розводами –
Символи знаходили.
Ой, писали писанку,
Мов мережку, вишивку –
До богів розмову
Сяйну, кольорову.
Писанки з мережками
Стали обережками.
В них чаклунь записана,
Зло вбиває списами.

(В. Ворскло).

ПИСАНКА.

Я – писанка, писана жовтим вогнем,
Процідженим через вузесеньку кістку
Мене ще леліятимуть у любистку
Абись – те любили, любили мене.
Котитимусь легко з голодних верхів
В хустині оранжевій, у вишиванці,
Де барви, мов звуки флоярині вранці,
Глибокі і терпкі, мов не з наших віків…
Я кочуся, кочусь із давніх відлунь,
Жорнує мене забуття скам’яніле,
То я воскресаю, і личко змарніле
Несу на долонях затерплих до грунь.
Лишаються тільки зрадливі рубці
Під воском тугим, барвниками й узором,
І не осягнути їх втомленим взором –
Душею лишень.
Най лакузи-жерці.
Поблажно вовтузяться коло багать,
Перунів нових вихваляючи хвацько…
Я писанка вічна, мене так багацько,
Не вистоїть навіть муштрована рать…

(М.Лазарук).

Для цього треба мати чисте біле куряче яйце, писачок, віск або парафін, свічку, скляні баночки з розчиненими фарбами для вовни, пензель, олівець, салфетки.
З початку треба геометрично поділити яйце олівцем, нанести ним всі орнаменти. Потім розігріти на вогні писачок, набрати віск і нанести довгі лінії на всі місця, які мають залишитися білими.

Обережно покласти яйце в ложку і опустити у баночку з жовтою фарбою. Фарбувати 5-7 хвилин, потім витерти яйце і нанести віск на всі частини узору, які мають залишитися жовтими. Знов покласти яйце в фарбу, на цей раз – червону. Цей спосіб застосовють для фарбування тканин – він всім відомий як батік.

Фарби треба брати від найсвітлішої до найтемнішої, по черзі.
Голубі і зелені частинки треба фарбувати пензликом, бо ці фарби дуже сильні і можуть перешкодити подальшому фарбуванню. Остання фарба має бути чорною або коричневою. Потім витерти писанку і тримаючи її над свічкою, розтопити віск, зітерти його салфеткою. Коли весь віск зійде, писанка заграє чудовими кольорами.

Закінчену писанку треба змазати якимось жиром – шкуркою від сала, або олією.
Натуральна писанка має залишатися повною, але зараз є такий спосіб зберігання писанок: треба зробити у вершечках яйця дві дірочки й вилучити білок та жовток. Потім писанку запікти в духовці.
Щоб ще ліпшою була писанка, можна зробити для неї різнокольорові китиці. Їх роблять переважно з вовняних ниток.

Гарна писанка у мене –
мабуть , кращої нема!
Мама тільки помагала,
Малювала я сама!
Змалювала дрібно квіти,
Вісім хрестиків малих
І дрібнюсеньку ялинку
Й поясочок поміж них.
Я ту писанку для себе,
Для зразочка залишу.
А для мами і для тата
Дві ще кращих напишу!

(К.Перелісна)

МАМИНА ПИСАНКА

В серці моєї мами
Писанки розцвітають,
Вони своєю красою
Людей на добро надихають.
І кожен з собою хоче
Взяти диво чудесне,
Де квітують гуцульські фарби –
Карпат веселкові весни.
В серці моєї мами
Живуть світлячки України,
Що сяють оком смереки
Опівночі кожній людині.
Серце моєї мами
На ніжність і щедрість багате,
Воно у біді зігріває
І сяє сонцем у хаті.
Мамину писанку красну
Берем з собою в дорогу,
Вона не дасть нам забути
Стежки до її порогу.
Вона батьківщину не зрадить,
Бо квітне її душею,
Ми ж будемо завжди і всюди
Серцями нашими з нею.
Спасибі тобі, матусю,
За писанки розмаїті,
Вони України взори
Славлять по всьому світі.
І кожен, хто писанку має,
Щасливий на світі буде,
Й нестиме, як наша мама,
Скарби любові людям.
(Г.Маняко.)

Хостинг надано компанією https://cityhost.ua
Хостинг надано компанією https://cityhost.ua