wrapper
АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО И ХАРЬКОВ


Библиографический список
Составитель: Довженко Елена Борисовна, вед. библиограф справочно-библиографического отдела


1. Довженко, О. Автобіографія: [1939, груд.] / Олександр Довженко // Довженко О. Твори: в 5 т. - К.: Дніпро, 1964. - Т. 1. - С. 27-29.
2. Довженко, О. За велике кіномистецтво: [скор. стеногр. виступу, січ. 1935 р.]
/ Олександр Довженко // Довженко О. Твори: в 5 т. - К.: Дніпро, 1965. - Т. 4. -
С. 160.
3. Довженко, О. Листи / Олександр Довженко // Довженко О. Твори: в 5 т. - К.: Дніпро, 1966. - Т. 5. - С. 333, 336, 342, 347, 528, 530.
4. Довженко, О.[З листа до Л. Сердюка з проханням командирувати Л. Тарабаринова і Є. Бондаренка, акторів театру ім. Т.Г. Шевченка, на зйомки фільму "Поема про море", 20 листоп. 1956 р.] / О. Довженко // Олександр Довженко. Про красу: зб. - К.: Мистецтво, 1968. - С. 187-188.
5. Довженко А. [Рисунки харьковского периода жизни] // Довженко в воспоминаниях современников. - М.: Искусство, 1982.
6. Довженко, О. Битва за нашу Радянську Україну: [диктор. текст до докум. фільму,1946 р.] / Олександр Довженко // Довженко О. Твори: в 5 т. - К.: Дніпро, 1983. - Т. 1. - С. 406, 407, 410-412.
7. Довженко, О. Думи біля карти Батьківщини: [ст. 1951 р.] / Олександр Довженко // Довженко О. Твори: в 5 т. - К.: Дніпро, 1984. - Т. 4. - С. 65.
8. Довженко, О. Про задум: [ст. 1928 р.] / Олександр Довженко // Довженко О. Твори: в 5 т. - К.: Дніпро, 1984. - Т. 4 - С. 105.
9. Довженко, О. На фронті образотворчого мистецтва: [незакінчена ст. 1925 р.: публікується вперше / підгот. публ. і передм. Р. Корогодського] / Олександр Довженка // Образотворче мистецтво. - 1990. - № 5. - С. 14-16.
10. Довженко, О. Щоденник. 1941-1956: [Третя записна книжка: 1943] / Олександр Довженко // Довженко О. Господи, пошли мені сили: щоденник, кіноповісті, оповідання, фольклор. записи, листи, документи. - Х.: Фоліо, 1994. - С. 58, 187-194, 203.
11. Костенко, В.О. [О. Довженко в с. Малі Проходи на Харківщині, серп. 1943 р.] / Василь Костенко // Олександр Довженко: зб. спогадів і ст. про митця. - К.: Держ. вид-во образотворч. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1959. - С. 113-114.
12. Гельфандбейн, Г. [О пребывании А. Довженко в Харькове в 1943 г.] / Григорий Гельфандбейн // Гельфандбейн Г. Генерал и адъютант: рассказы о писателях. - Х., 1966. - С. 103-106.
13. Марьямов, А. Довженко / Александр Марьямов. - М: Молодая гвардия, 1968. - С. 23-44, 50-72, 304-305, 307-308. - (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: сер. биогр.; вып. 24).
14. Ефимов, Б. Довженко - карикатурист / Бор. Ефимов // Ефимов Б. Мне хочется рассказать. - М.: Сов. художник, 1970. - С. 95-100.
15. Бажан, М. Митець шукає путі / Микола Бажан // Спогади про Олександра Довженка. - К.: Вид-во худож. літ. "Дніпро", 1973. - С. 172-185.
16. Вишня, О. Олександр Довженко / Остап Вишня // Спогади про Олександра Довженка. - К.: Вид-во худож. літ. "Дніпро", 1973. - С. 57-60. - (Пламенная жизнь).
17. Довженко, В. Найдорожче, вічне / Варвара Довженко // Спогади про Олександра Довженка. - К.: Вид-во худож. літ. "Дніпро", 1973. - С. 145-147.
18. Коваленко, М. Йду за Довженком… / Михайло Коваленко // Спогади про Олександра Довженка. - К.: Вид-во худож. літ. "Дніпро", 1973. - С. 256.
19. Козловський, І. Фрагменти спогадів / Іван Козловський // Спогади про Олександра Довженка. - К.: Вид-во худож. літ. "Дніпро", 1973. - С. 408-409.
20. Мар'ямов, О. Дороги / Олександр Мар'ямов // Спогади про Олександра Довженка. - К.: Вид-во худож. літ. "Дніпро", 1973. - С. 187-192.
21. Сердюк, Л. Спомини різних років / Лесь Сердюк // Спогади про Олександра Довженка. - К.: Вид-во худож. літ. "Дніпро", 1973. - С. 149-151.
22. Серебрякова, Г. Самобутність / Галина Серебрякова // Спогади про Олександра Довженка. - К.: Вид-во худож. літ. "Дніпро", 1973. - С. 152-153.
23. Смолич, Ю. Довженко: (фрагм. із спогадів) / Юрій Смолич // Спогади про Олександра Довженка. - К., 1973. - С. 44-47.
24. Яновський, Ю. Історія майстра / Юрій Яновський // Спогади про Олександра Довженка. - К.: Вид-во худож. літ. "Дніпро", 1973. - С. 53.
25. Куценко, М. Вічний вогонь пам'яті: [про кн. з автогр., подаровані
О. Довженкові (зберігаються в Центр. арх. літ. і мистецтва СРСР у Москві): розповідь харк. дослідника життя і творчості О. Довженка] / М. Куценко
// Веч. Харків. - 1974. - 3 верес.
26. Куценко, М. Вічний вогонь пам'яті: [про харк. зв'язки О. Довженка] / М. Куценко // Веч. Харків. - 1974. - 3 верес.
27. Куценко, М. Сторінки життя і творчості О.П. Довженка / Микола Куценко. - К.: Дніпро, 1975.
28. Шейнін, В. Закоханий у життя: [шлях О. Довженка у кінематограф] / В. Шейнін  // Лен. зміна. - 1976. - 10 серп.
29. Володін, В. Довженко і Харків / В. Володін // Веч. Харків, - 1976. - 18 серп.
30. Коба, С.Л. Олександр Довженко: життя і творчість. - К.: Вид-во худож. літ. "Дніпро", 1979. - С. 32-36. - (Літ. портр.)
31. Соболев, Р. Александр Довженко / Р. Соболев. - М.: Искусство, 1980. - (Жизнь в искусстве). - С. 18, 19-24, 201, 214-228.
32. Владич, Л. Один из первых: [о рис. А. Довженко на обл. журн. "Всесвіт" за 1925 г.] / Леонид Владич // Уроки Александра Довженко: сб. статей. - К.: Мистецтво, 1982. - С. 136-138.
33. Коновалов, Г. Довженко начинался так…: [о карикатурах, плакатах, кн. ил., живопис. работах, созд. в харьк. период жизни] / Геннадий Коновалов // Уроки Александра Довженко: сб. статей. - К.: Мистецтво, 1982. - С. 126-134.
34. Слободян, В. [Харьковский. актёр Л. Тарабаринов в роли Валерия Голика (фильм "Поэма о море") / Валентина Слободян // Уроки Александра Довженко: сб. статей. - К.: Мистецтво, 1982. - С. 73-74.
35. Дмитренко, Н. Вінок любові й пам'яті: [вечір у харк. Будинку актора, присвяч. 90-річчю з дня народж. митця] / Н. Дмитренко // Веч. Харків. - 1984. - 20 верес.
36. Шендра, О. Данина великої шани: [вечір у харк. Будинку актора, присвяч. 90-річчю з дня народж. митця] / О. Шендра // Соц. Харківщина. - 1984. - 22 верес.
37. Сотников, М. У безконечне грядуще життя: до 90-річчя з дня народж. О. Довженка / М. Сотников // Прапор. - 1984. - № 9. - С. 116-118.
Наводяться відомості про дослідження харків'янина М.В. Куценка, присвяч. О. Довженкові.
38. Миславський, В. Довженко - художник: [про твори харк. періоду життя] / В. Мис-лавський // Соц. Харківщина. - 1985. - 29 груд.
39. Ефимов, Б. Сашко - карикатурист / Бор. Ефимов // Б. Ефимов. На мой взгляд… - М.: Искусство, 1987. - С. 71-72.
40. Островский, Г. Одесса, море, кино: страницы истории далёкой и близкой / Г. Ост-ровский. - Одесса: Маяк, 1989. О пребывании А. Довженко в Харькове: с. 100-103.
41. Куценко, М. Його кликав "Великий німий": [про худож. і сценар. роботу О. Дов-женка в харк. період життя] / М. Куценко // Культура і життя. - 1989. - 13 серп.
42. Горовий, В. Олександр Довженко і Харківщина: [про мал. О. Довженка в харк. період життя] / В. Горовий // Наш край. - 1992. - 9 жовт.
43. Тримбач, С. Довженко і Хвильовий / Сергій Тримбач // Дніпро. - 1994. - № 9-10. -
С. 45-49.
44. Художник пламенного слова: харьк. страницы жизни и творчества А.П. Довженко: [выдержки из. кн. Н.В. Куценка "Сторінки життя і творчості О.П. Довженка" / публ. подгот. С. Цыпин] // Веч. Харьков. - 1994. - 10 сент.
45. Кузякіна, В. Олександр Довженко та Лесь Курбас / Наталя Кузякіна // Дніпро. - 1994. - № 9-10. - С. 38-44. О. Довженко в Харкові: с. 40, 41-44.
46. Кошелівець, І. Про затемнені місця в біографії Олександра Довженка / Іван Коше-лівець // Дніпро. - 1994. - № 9-10. - С. 2-25.
О. Довженко в Харкові: с. 8, 9.
47. "И мы увидим часть "Земли"": [об орг. праздника, посвящ. 100-летию А. Довжен-ко, в харьк. кинотеатре, носящем его имя] // Веч. Харьков. - 1994. - 10 сент. - Подпись: Ю.Х.
48. Жукова, А. Час пошуків : (нове про початок творч. роботи О. Довженка в кіно) / Алла Жукова // Дніпро. - 1994. - № 9-10. - С. 56-57.
49. Андрусенко, В.П. Довженко Олександр Петрович: [ст.] / В.П. Андрусенко // Літ. Харківщина: довід. - Х.: Майдан, 1995. - С. 132-133.
50. Попик, В. Під софітами ВЧК - ДПУ - НКВС - НКДБ - КДБ: докум оповідь за ма-теріалами арх. справи - формуляру на Довженка О.П. / В'ячеслав Попик // Дніпро. - 1995. - № 9-10. - С. 21-59. Про зв'язки О. Довженка в Харкові: с. 23, 28, 29.
51. [О доме № 62 по улице Пушкинской, 62, где в 1923-1926 гг. жил. А. Довженко] /
/ Шкодовский Ю.М., Лаврентьев И.Н., Лейбфрейд А.Ю. и др.. Харьков вчера, сегодня, завтра. - 2-е изд., испр. и доп. - Х.: Фолио, 2002. - С. 122-123.
52. Нестерук, В. Александр Петрович Довженко / Владимир Нестерук // Кеворкян К.Э. 100 знаменитых харьковчан. - Х.: Фактор, 2004. - С. 86-88.
53. Хомайко, Ю. Сашко: (харьк. страницы жизни А.П. Довженко) / Юрий Хомайко // Новая город. газ. - 2006. - № 47 (23-29 нояб.)

АДРЕСА БІБЛІОТЕКИ

001-map bl м. Харків, метро «Наукова»,
провулок Інженерний, 1-А, 2 під’їзд


ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК

woman 3  Директор
(057) 702-18-50

003-music-bl  Нотно-музичний відділ
(057) 702-18-51

inform bl  Довідково-бібліографічний відділ
(057) 702-18-49

002-paint-palette bl  Відділ мистецтв і художньої літератури
(057) 702-18-49

БІБЛІОТЕКА ПРАЦЮЄ

cancel-music  Понеділок - вихідний

confirm  Вівторок-неділя - 10.00-18.00

sun  У літній період понеділок та неділя – вихідні

red-cross   Останній день місяця - санітарний

Поспілкуйтеся з нами

У Вас є можливість підписатися на нашу розсилку новин або задати нам питання

Будь ласка, введіть Ваше ім'я
Будь ласка, введіть Ваш номер телефону
Будь ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти Помилка в адресі пошти
Будь ласка, введіть Ваше повідомлення