wrapperВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ АЙЗЕНШТАДТ

(1926-1999)

Биобиблиографический указательСоставитель: Бахмет Татьяна Борисовна, зав. справочно-библиографическим отделом

  Вже майже рік немає з нами Валерія Миколайовича Айзенштадта, людини, яка першою очолила унікальний український заклад культури - музично-театральну бібліотеку імені К. Станіславського, перший заклад такого типу в Україні. Рішення про її створення було прийнято в 1955 році, а вже в вересні 1956-го гостинно відчинила свої двері 31-ша масова бібліотека Кагановичського району, яку впорядковував молодий театрознавець Валерій Айзенштадт. Сама ідея бібліотеки, яка б могла задовольнити потреби особливого читача - працівників творчих професій - акторів, режисерів, композиторів, музикознавців, художників - належала саме Валерію Миколайовичу. Його активно підтримав колишній директор Харківського Будинку творчості Зеленський. Бібліотека Будинку творчості стала ядром майбутньої музично-театральної бібліотеки.
В.М. також вважав, що бібліотека мистецтв повинна бути в кожному обласному центрі, навіть підіймав це питання на газетних шпальтах.. Саме так і сталося - вже в 1974 році в Україні нараховувалося 7 музично-театральних бібліотек.
В кінці 1955 року в бібліотеку прибула велика кількість книжок, які передавалися з інших бібліотек, облбібколектора, надсилалися з Москви та Ленінграда. Із всім цим впоратися було дуже важко. Але Валерій Миколайович не тільки впорядковував бібліотеку, але й займався театрально-критичною діяльністю. Саме в цей час він багато публікувався в центральних виданнях України і Радянського Союзу - журналах "Театр","Дружба народов", "Вітчизна", газеті "Советская культура". Незабаром молодий театрознавець перейшов до Інституту культури - але бібліотеки не полишив, до останнього дня бувши її читачем, лектором, консультантом.
За 45 років свого існування Харківська міська спеціалізована музично-театральна бібліотека ім. К.С. Станіславського стала відомою у всьому світі. До неї звертаються читачі з Америки, Германії, Ізраілю, Японіїї, її внесено в міжнародний довідник "Хто є хто в музиці", який видає Гарвардський університет. 8000 харків'ян, жителів інших міст України є її читачами, вона нараховує 149000 од. кн, 50000 од. нот в своїх фондах та 50 каталогів і картотек, щорічно видаючи читачам 126000 книжок, нот, грамзаписів, газетно-журнальних вирізок. Неодноразово бібліотеку визнавали зразковим закладом культури. Але краще, ніж будь-які папери, про доцільність її існування свідчить любов читачів до своєї "Станіславки".
На жаль, не всі музично-театральні бібліотеки мають таку щасливу долю. За останні роки майже всі вони зникли з довідників, залишилися лише Київська музично-театральна бібліотека та Харківська.
В.М. часто допомогав бібліотеці - своїм авторитетом, своїм творчим талантом. Читачі бібліотеки слухали його лекціїї з образотворчого мистецтва, бібліотекарі консультувалися з питань театрознавчої літератури. Дружні стосунки пов'язували В.М. з багатьма співробітниками бібліотеки.
Ця бібліографія - данина пам'яті про Валерія Миколайовича Айзенштадта. В неї теж є своя історія. Коли В.М. збирав свої статті до книги "Харків мистецький", він, прийшовши до довідково-библиографічного відділу, де його статті дбайливо зібрані, передивився їх з великою прискіпливістю, відібрав декілька, а решту попрохав нікому не показувати. До себе він підходив суворіше, ніж будь-який критик. Так і стояли в каталозі картки, відокремлені друг від друга: ці - мають сенс, інші - ні. Актуальність та чесність - ось критерії, якими він користувався при підготовці книги - і в житті.
Перша публікація В.М. з'явилася 26 червня 1949 року в газеті "Красное знамя". Це була рецензія на гастрольний спектакль Центрального театру Радянської Армії. З того часу його театральні рецензії досить регулярно друкувалися на сторінках преси, підписані "В. Айзенштадт", або псевдонімом "В. Ніколаєв", а об'єктами уваги були поважні театральні колективни, новонароджені молодіжні театри-студії, гастрольні спектаклі театральних гостей Харкова. Діяльність В.М. як науковця яскраво підтверджує низка його наукових статей, присвячених А. Луначарському, М.Щепкіну, К. Станіславському, історії харківських театрів в роки двох ревоюцій, Великої Вітчизняної війни. Лекції для студентів, програми кількох курсів - з історії театру і драматургії, методики роботи з самодіяльним театром та підготовки режисерів самодіяльних театральніх колективів - все це аспекти педагогічної діяльності В.М.
За своє життя В.М. знав багато цікавих людей, добре розповідав про них. Спогади про І. Мар'яненка, Л. Лівшица, С. Кошачевського, І. Муратова вийшли друком і слугуватимуть цінним матеріалом для всіх, хто вивчає їхнє життя і творчість. Тепер настав час згадувати й самого В.М. Одну з своїх рецензій він почав цитатою з Чернишевського: "Наше життя належить історії... так треба ж нам не вратити себе з боку бодрості характеру перед людьми, які вивчатимуть наше життя..." Мабуть, з цією мірою він підходив і до себе самого. Він залишиться в нашій пам'яті найрозумнішим, доброзичливим, жадібним до нових книжок і нових вражень. Засновником. Вчителем.Читачем. Другом.

Бібліографія робіт
Валерія Ківовича Айзенштадта
1949
Попова Л., Бондаренко Н., Чепеленко Л., Айзенштадт В. Подвиг советских разведчиков: ("По той бік" А. Барянова в Харьк. театре им. Т. Шевченко) // Кр. знамя.- 1949.- 25 марта.
Попова Л., Айзенштадт В., Горьковский спектакль: ("Варвары" в постановке Крымского Государственного драматического Театра им. Горького) // Кр. знамя.- 1949.- 8 июня.
Айзенштадт В. "Снежок": (В постановке Крымского Гос. театра им. Горького) [на гастролях в Харькове]// Кр. знамя.- 1949.- 14 июня.
Комедия Шекспира на сцене: Гастроли Центр. театра Кр. Армии// Кр. знамя.- 1949.- 26 июня.-Подпись: В. Николаев, Л. Попова.
Попова Л., Айзенштадт В. Спектакль о людях двух миров: ["Роковое наследство" Л. Шейнина в Русском драматическом театре им. А. Пушкина/ Реж. Г. Резников, худ. В. Кривошеина, Е. Коваленко]//Кр. знамя.- 1949.-16 окт.


1950
Молодой, растущий коллектив: Два спектакля Обл. драм. театра ["Снежок" В. Любимовой и "Девочки" В. Пановой]// Кр. знамя.- 1950.- №6.- 8 янв.- С.3.- Совм. с Л. Поповой.
"Любовь Яровая" в обл.драм. театре // Кр. знамя.- 1950.- 6 мая.- №93.- С.4.- Подпись: В. Николаев.
1951
"Горячее сердце": (Новый спектакль в русском драм. театре им. Пушкина)//Кр. знамя.- 1951.- 6 окт.
"Бронепоезд 14-69": [в Харьк. театре им. Пушкина]// Кр. знамя.- 1951.- 30 декаб.- Подпись: В. Николаев.

1952
Зеленый рай: [Болгар. пьеса, пост. в обл. драм. театре]// Кр. знамя.- 1952.- 19 нояб.- С.3.- Подпись: В. Николаев.

1953
"Любовь на рассвете": [Я. Галана в Харьк. театре им. Т. Шевченко]// Кр. знамя.- 1953.- 11 янв.
"Самое заветное": [Спектакль театра музкомедии]// Кр. знамя. - 1953. - 17 мая.- Подпись: В. Николаев.
Сатира Чернышевского и ее сценическое воплощение: ["Мастерицы варить кашу"]// Кр. знамя.- 1953.- 10 июня.
Путь к мастерству: [Заметки о спектаклях молодых режиссеров]// Кр. знамя.- 1953.- 28 июня.- Подпись: В. Николаев.
"Дорогая мамочка": [Пьеса И. Багмута и И. Сокола в обл. драм. театре]// Кр. знамя.- 1953.- 3 окт.

1954
Молодые артисты: К 20-летию рус. драм. театра им. Пушкина // Кр. знамя.- 1954.- 28 янв.- Подпись: В. Николаев.
Вирішення сатиричної теми [в театрі]// Рад. мистецтво. - 1954. - 17 лют. - Підпис: В. Ніколаєв; У співавт. з В. Ладо [В. Тихвинським].
Роман, пьеса, спектакль: "Закон Ликурга" в театре имени Пушкина // Кр. знамя.-1954. - 18 февр. - Підпис: В. Николаев.
Наймичка": [Драма И. Тобилевича в обл. драм. театре]// Кр. знамя.- 1954.- 17 марта.
У творчій співдружності: [колективу харк. драм. театру ім. О. Пушкіна з авт. п'єси "Сам собі ворог" І. Муратовим та М. Авахом]// Літ. газета. - 1954. - 15 квіт. - Підпис: В. Ніколаєв; У співавт. з Л. Поповою.
Розен - Астров [в пьесе А. Чехова "Дядя Ваня" в Харьк. Театре им. Пушкина]// Театр.- 1954.- №7.- С.187.- Подпись: В. Николаев, совм. с Л. Поповой.
"Иван Рыбаков": Новый спектакль Театра им. Пушкина // Кр. знамя.- 1954.- 5 дек.

1955
Два спектакля о любви: [В Харьк. театре им. Пушкина]// Кр. знамя.- 1955.- 2 арта.- Подпись: В. Николаев, совм. с В. Дубровским.
И. Марьяненко - дядя Федя: [Актерские удачи]// Театр. - 1955. - №7.- С.184.
Испытание сценой: [О работе над пьесой Л. Дмитерко "Подснежники" в Харьков. театре им. Т. Шевченко]// Сов. культура. - 1955. - 14 мая.- С.3.- Подпись: Л. Попова, В. Николаев.
"Светит, да не греет": [В обл. драм. театре]// Кр. знамя.- 1955.- 24 мая.- Подпись: В. Николаев.
Слово о матери [в Харьк. театре им. Пушкина]// Кр. знамя.- 1955.- 11 июня.
Шекспир, Ибсен, Гольдони: Заметки о зарубежной классике на сцене Белорус. театра ім. Янки Купалы // Кр. знамя. - 1955. - 21 авг. - Підпис: В. Николаев.
Горьковские образы на сцене: "Мать" М. Горького в Моск. обл. театре //Кр. знамя.- 1955.- 21 сент.
Когда герои повести приходят на сцену: "Первая весна" Г. Николаевой и С. Радзинского// Кр. знамя.- 1955.- 16 нояб.- Подпись: В. Николаев.

1956
Хорошее начало: ["Чертова мельница" И. Штока в обл. театре кукол]// Кр. знамя.- 1956.- 7 янв.
Характери, народжені на сцені: [Огляд вистав Харк. театрів]// Прапор.- 1956.- №4.- С.103-111.- Підпис: Л. Попова, В. Ніколаев.
Встреча с Гамлетом: ["Гамлет" в Харьк. театре им. Т. Шевченко]// Кр. знамя.- 1956.- 16 мая.
На суд глядачів: ["Одна" в Харк. театрі ім. Т. Шевченка]// Соц. Харківщина.- 1956.- 15 груд.- Підпис: Л. Попова, В. Ніколаєв.
"Третя патетична" на сцені Харків. театру ім. Т. Шевченка // Рад. культура. - 1956. - 25 дек.

1957
Збіднений образ митця: [Рец. на кн.: Слонова Н. Н.Н.Синельников. 1855-1939.- М.: Иск., 1956.- 120с.] //Прапор.- 1957. - №1.- С.122-124. - Підпис: В. Ніколаєв.
"Ой, піду я в Бориславку": [Вистава Харк. Театру ім. Т. Шевченка]// Соц. Харківщина.- 1957.- 16 лют.
Показан новый спектакль...: Театр. рецензия в газете// Сов. печать. - 1957. - №3. - С.8-11.- Подпись: Л. Попова, Л. Николаев.
Людина і події: Нотатки про композицію драми// Прапор. - 1957. - №6. - С.85-84.- Підпис: Л. Попова, В. Ніколаєв.
Харьков: ["В золотой раме" Л. Дмитерко в драм. театре им. Т. Шевченко]// Театр. - 1957. - №9. - С.151-152.- Подпись: Л. Попова, В. Николаев.
Повчальна невдача: ["Благочестива Марта" в Харк. театрі ім. О. Пушкіна]// Соц. Харківщина.- 1957.- 15 верес.- Підпис: В. Ніколаєв, разом з Л. Поповою.
Талант і його своєрідність: [Рец. на кн.: Піскун І. А.М.Бучма. - К.: Держвидав образотв. мистецтва і муз. літ., 1956]// Вітчизна.- 1957.- №10.- С.2213-215.- Підпис: Л. Попова, В. Ніколаєв.
Полк звертається до потомства: "Оптимістична трагедія" В. Вишневського в Харк. рос. драм. театрі ім. Пушкіна// Соц. Харківщина. - 1957. - 20 лист. - Підпис: В. Ніколаєв; У спававт. з Л. Поповою.
Читачі про репертуарний збірник: [з журналу "Соц. культура" в 1956 р.]// Сов. культура. - 1957. - №34. - С.34. - Підпис: В. Ніколаєв.


1958
Слово про мужність: [Про Я. Гримайла]// Риси сучасника: Нариси. - Х., 1958. - С.117-137.- Підпис: В. Ніколаєв.
Музично-театральну бібліотеку - кожному обласному центру// Соц. культура. - 1958. - №1. - С.26-27.- Підпис: В. Ніколаєв.
Вирок повинен винести кожний: "Така любов" П. Когоута в Харк. театрі ім. Пушкіна // Соц. Харківщина.- 1958.- 25 квіт.
Место критики в рабочем строю: [Рец. на кн.: Шамота М. Випадки з практики: Літ.-крит.ст. - К.: Рад. письменник, 1957. - 227 с.]// Дружба народов. - 1958.- №8.- С.233-235.- Підпис: Л. Попова, В. Айзенштадт.
Талант і майстерність: ("Опера жебраків" у постановці Вроцлав. ордена Трудового прапора Польського драм. театру)// Соц. Харківщина. - 1958. - 15 серп. - Підпис: В. Ніколаєв, Л. Попова.
Правда факту і правда узагальнення: [Рец. на кн.: Піскун І. Український радянський театр: Нарис.- К.: Держ. вид. образотв. мист. і муз. літ., 1957.]// Прапор. - 1958.- №2.- С.117-119. - Підпис: В. Ніколаєв.
Критерій ідейності й багатство радянської драматургії: (По сторінках польськ. журналу "Театр")// Прапор. - 1958. - №8.- С.100-109. - Підпис: Л. Попова, В. Ніколаєв.
Осуществленная мечта: ["За час до рассвета" А. Галича в обл. драм. театре]// Кр. знамя.- 1958.- 15 окт.
Дорога нікуди: Ревізіоністські теорії і художня практика // Прапор. - 1958.- №11.- С.93-99. - Підпис: В. Ніколаєв.
Безсмертя ленінських ідей: "Третя патетична" на сцені Харк. театру ім. Т. Шевченка// Рад. культура.- 1958.- 25 груд.- Підпис: Попова Л., Ніколаєв В.

1959
Деякі питання теорії літературної критики// Наукова конференція, присв. ХХІ з'їзду КПРС: [Тези доповідей]/ Харк. держ. бібл. ін-т.- Х., 1959. - С.7-88.
Уроки роботи над класикою: ["Плоды просвещения" в Харк. театрі ім. Пушкіна]// Соц. Харківщина.- 1959.- 3 січ.- Підпис: Л. Попова, В. Ніколаєв.
Детали и характеры: К съездам писателей// Кр. знамя. - 1959. - 14 янв. - Підпис: В. Ніколаєв.
По законам жизни// Сов. Украина. - 1959. - №3. - С.125-132.- Подпись: Л. Попова, В. Николаев.
Поэма о земле и народе: "Кровь людская - не водица" в тетре имени Шевченко // Кр. знамя.- 1959.- 18 марта.- Подпись: В Николаев; В соавт. с Л. Поповой.
У шуканні героїчного: [Рец. на книги: Силаев Б. Огненный поезд: рассказы и повесть. - Х.: Облвидав. 1958. - 207 с.; Його ж: Хлопці з Холодної гори: Повість (Прапор.- 1958. - №10,11) ]// Дніпро. - 1959. - №4. - С.152-155.- Підпис: В. Ніколаєв; У спіавт. з Л. Поповою.
Герої книги приходять на сцену...: [Про інсценізацію прозових творів]// Прапор. - 1959. - №5. - С.108-116. - Підпис: В. Ніколаєв.
Высокий накал чувств: [Драма И. Муратова "Последняя туча" в Харьк. Театре им. А. Пушкина]// Сов. культура. - 1959. - 20 июня. - Подпись: В. Николаев; В соавт. с Л. Поповой.
Руйнування мистецтва: (Нотатки про сучасну бурж. естетику і літературознавство)// Прапор.- 1959. - №8.- С.103-111.- Підпис: В. Ніколаєв.
Мистецтво літературного портрета// Вітчизна. - 1959. - №9. - С.193-197.- Підпис: В. Ніколаєв; У співавт. з Л. Поповою.

1960
"Зустрілись там три людини...": ["Іркутська історія" в Харк. театрі ім. О. Пушкіна]// Соц. Харківщина.- 1960.- 6 квіт.
"Комічні глибини" людського серця: [Про сучасну драматургію]// Прапор. - 1960. - №6. - С.87-93.
Розвідка теми: "Радісний берег" І. Муратова в Харк. Театрі ім. Т. Шевченка// Соц. Харківщина.- 1960.- 5 черв.
Початок зроблено: [Рец. на кн.: Корнієнко І.С. Українське радянське кіномистецтво 1917-1929: Нариси. - К., 1959.- 186 с; Жукова А.Є., Жуков Г.В. Українське радянське кіномистецтво 1930-1941: Нариси.- К., 1959.- 235с.; Роміцин А. Українське радянське кіномистецтво. 1941-1954: Нариси. - К., 1959. - 229 с.]// Вітчизна. - 1960. - №7.- С.205-207.
Драма Луначарского на сцене// Соц Харківщина. - 1960. - 8 июля.
Теоретичне обгрунтування іллюстративності: [Рец. на кн.: Кубланов Б. Гносеологическая природа литературы и искусства.- [Л.]: Изд-во Львов. ун-та, 1968. - [291 с.]]// Вітчизна. - 1960. - №9.- С.210-212.- В соавт. с В. Романенко.
"Зикови": Новий спектакль Харк. театру ім. Пушкіна // Соц. Харківщина.- 1960.- 23 груд.

1961
Русская советская драматургия первых лет Октября: Лекция для студ. по курсу "История театрального искусства". - Х., 1961. - 36 с. - Харьк. гос. библ. ин-т.
А.В. Луначарский - теоретик и практик советской исторической драмы: ("Оливер Кромвлель" и "Фома Кампанелла")// Уч. записки/ Харьк. гос. библ. ин-т. - Х., 1961. - Вып.5.- С.3-31.
Личный мир критика// Лит. газета. - 1961. - 21 марта. - Подпись: Н. Николаев.
Браво, друзі!: Гастролі Словацького нац. театру// Соц. Харківщина.- 1961.- 3 черв.
Чуття часу: ["Утрачений син" О. Арбузова в Харків. театрі ім. Шевченка]// Соц. Харківщина. - 1961. - 23 серп.- Підпис: В. Ніколаєв.

1962
Драматургия А.В. Луначарского: Автореф. дис. ... канд. искусствовед. 17.00.02./ М-во культуры СССР. Ин-т истории искусств. Харьк. гос. библ. ин-т. - М.: АН СССР, 1962. - 23 с.
До історії драматургічної діяльності А.В Луначарського: (Збірник "Ідеї у масках")// УІ звітно-наукова конференція: Підсумки наук. роботи за 1961 р. (24-26 січ. 1962 р.): Програма і тези доп./ Харк. держ. бібл. ін-т.- Х., 1962. - С.76-77.
Из наблюдений над творчеством Луначарского-драматурга. Интеллигенция и революция // Уч. записки/ Харьк. гос. библ. ин-т.- Х., 1962. - Вып.6. Воп. лит. - С.3-34.
Відображення жанру: Традиції А.В. Луначарського і сучасна драма // Прапор. - 1962. - №3. - С.84-90.
Весело про серйозне: "Щедрий вечір" в Харк. театрі ім. Т. Шевченка // Соц. Харківщина.- 1962.- 27 берез.
"Злочин і покарання": Вистава театру ім. В.Ф. Комісаржевської// Соц. Харківщина. - 1962. - 24 черв.- Підпис: В. Ніколаєв.
Трагедійність і життєтвердження [в мистецтві] // Прапор. - 1962. - №8. - С.93-98.- Підпис: В.Ніколаєв.
Невикористані драматургічні багатства// Рад. культура. - 1962. - 4 жовт. - Підпис: В. Ніколаєв.
На озброєнні - сміх: "Страшніше ворога" в театрі ім. Т.Г.Шевченка// Соц.Харківщина. - 1962. - 2 груд. - Підпис: В. Ніколаєв.

1963
Трагедійність і життєтвердження // Життя народу - життя літератури: Крит. та літ. портр. - Х., 1963. - С.39-54.- Підпис: В. Ніколаєв.
Образ художника: [Рец. на кн.: Кузякіна Н. Драматург Микола Куліш: Літ.-критич. нарис. - К.: Рад. письм., 1962. - 203 с.]//Прапор. - 1963. - №1. - С.60-62. - Підпис: В. Ніколаєв.
На сцені - наші сучасники: ["Перед вечерею" в Харків. театрі ім. Т. Шевченка]// Соц. Харківщина. - 1963. - 15 лют. - Підпис: В. Ніколаєв.
Вище голови, Колумби!...: [Рец. на кн.: Ю. Збанацький. Курилові острови (Дніпро. - 1963. -№1)]// Прапор. - 1963. - №6.- С.66-67.- Підпис: В. Ніколаєв.
Свято таланту й майстерності: "Річард Ш" в Куйбишевському драм. театрі ім. О.М. Горького // Соц. Харківщина. - 1963. - 12 черв. - Підпис: В. Ніколаєв.
Після розстрілу// Соц. Харківщина. - 1963. - 9 серп. - Підпис: В. Ніколаєв.
Наш гуманізм: [Проблеми соц. реалізму]// Прапор. - 1963. - №10. - С.2-10. - Підпис: В. Ніколаєв.
Безсмертя подвигу// Соц. Харківщина. - 1963. - 22 лист. - Підпис: В. Ніколаєв.
Плодотворный опыт: [Рец. на кн. Богуславский А., Диев В. Русская советская драматургия: Основные проблемы развития: 1917-1935. - М.: Изд-во АН СССР, 1963. - 376 с.]// Воп. лит. - 1963. - №12. - С.172-177.

1964
Самостійність дослідника: [Рец. на кн.: Кузякіна Н. Нариси укр. рад. драматургії. Ч.2.-К.: Рад. письм., 1963.- 232 с.]// Прапор.- 1964.- №2.- С.79-81.- Підпис: В. Ніколаєв.
Подорож в юність: "До побачення, хлопчики" [в Харк. театрі ім. Т. Шевченка]// Соц. Харківщина.- 1964.- 24 квіт.- Підпис: В. Ніколаєв.
Пусть торжествует поиск!: Заметки о Харьк. рус. драм. театре им. Пушкина // Рабочая газета.- 1964.- 12 июня.
Странное издание: [Рец. на кн.: Литовский О. Глазами современника: Заметки прошлых лет.- М.: Сов. писатель, 1963. -347 с.]//Воп. лит.- 1964. - №7. - С.49-55.
В мастерской Маяковского-драматурга: [Рец. на кн.: Милявский Б. Сатирик и время: О мастерстве Маяковского-драматурга. - М.: Сов. писатель, 1963. - 304 с.]// Воп. лит.- 1964. - №7.- С.188-191.
У дорозі: (Драматургія Миколи Зарудного)// Прапор. - 1964. - №7. - С.49-55.- Підпис: В. Ніколаєв.
Хай торжествує пошук: Нотатки про Харк. рос. драм. театр ім. О. Пушкіна// Робітн. газета. - 1964.- 12 черв.- Підпис: В. Ніколаєв.
Освідчення в любові і ненависті: Драма І. Штока в Казанському драм. театрі ім. В.І. Качалова// Соц. Харківщина. - 1964. - 10 лип. - Підпис: В. Ніколаєв.
Брехт у Пушкінців // Соц. Харківщина. - 1964. - 25 верес. - Підпис: В. Ніколаєв.
Видимость исследования: [Рец. на кн.: Сахалджуєв Л.Л. Толстой і українська література.- К.: Держлітвидав УРСР, 1964.- 142 с.]// Воп. лит. - 1964. - №10. - С.222-227.- Підпис: В.Ніколаєв; У співавт. з Є.Полянською.
Перевіряючи алгеброю гармонію: [Співвідношення життєвої та художньої правди у літ. творах]// Прапор. -1964. - №10.- С.86-90. - Підпис: В. Ніколаєв.
Гамлет обирає бій: [Рец. на кінофільм "Гамлет"]// Соц. Харківщина. - 1964. - 21 жовт. - Підпис: В. Ніколаєв.
Маяковський в опереті "Клоп" на сцені театру музичної комедії// Соц. Харківщина. - 1964. - 1 груд.

1965
Некоторые вопросы эстетического воспитания в клубных учреждениях // О традициях и новаторстве в культпросветработе: Материалы межобласт. науч.-практич. конфер. раб. культуры Юга Украины/ Харьк. гос. ин-т культуры и др.- Одесса, 1965. - [Вып.4.] Секция эстетич. воспитания. - С.2-5.
Радянська історична драматургія в роки Вітчизняної війни// 1/1Х звітно-наукова конференція: Підсумки наук. роботи за 1964 р. (25-27 лют. 1965): Прогр. і тези доп./ Харк. держ. ін-т культури. - Х., 1965. - С.62-64.
Год инсценировок: [Драматургия и кинодраматургия 1964 г.]// Воп. лит. - 1965. - №3. - С.21-26.
Риси нової людини: [Рец. на кн.: Волинський К. В пошуках героя]// Прапор. - 1965. - №4. - С.85-89.- Підпис: В. Ніколаєв.
Ще про любов...: ["Каса маре" в Харків. театрі ім. Т. Шевченка]// Соц. Харківщина.- 1965.-17 квіт. - Підпис: В. Ніколаєв.
Першовідкривачі: [Рец. на кн.: Кисельов Й. Перші заспівувачі: Літ. портрети укр. драматургів. - К.: Рад. письменник, 1964.- 389 с.]// Прапор. - 1965. - №5. - С.102-103. - Підпис: В. Ніколаєв.
Лично ответственный: [Рец. на кн.: Юзовский Ю. Зачем люди ходят в театр: Ст., очерки, фельетоны разных лет.- М.: Искусство, 1964. - 415 с.]// Воп. лит. - 1965. - №7. - С.229-231.
"В день весілля" В. Розова у Московському театрі ім. Ленінського комсомолу// Соц. Харківщина. - 1965. - 7 лип.
Добре місто: [Рец. на кн.: Силаев Б. Город: Повести. - Х.: Прапор, 1964. - 234 с.]// Прапор. - 1965. - №8.- С.91-93. - Підпис: В. Ніколаєв.
Про гуманізм справжній і мнимий: Роздуми після вистави "Ще не вечір..." в Театрі ім. О.С. Пушкіна// Соц. Харківщина. - 1965. - 27 лист.- Підпис: Л. Попова, В. Ніколаєв.
Оповідання "взагалі" й "зокрема": [Сучасне укр. оповідання]//Прапор. - 1965.- №11.- С.70-76.- Підпис: В. Ніколаєв.
Сила правди: Нотатки про фільм "Голова"// Соц. Харківщина. - 1965.- 10 лют. - Підпис: В. Ніколаєв.

1966
Використання видовищних форм для пропаганди історичних відомостей (1917-1923)// Культ.-осв. робота: Міжвід. респ. зб. статей. - Х., 1966. - Вип.3.- С.73-84.
"Пугачевщина" К. Треньова і її місце в радянській історичній драматургії// Звітно-наук. конференція: Підсумки наук. роботи за 1965 р. (17-19 лют. 1966): Програма і тези доп./ Харк. держ. ін-т культури. - Х., 1966. - С.55-57.
Протиріччя однієї вситави: "Витівник" В. Розова в театрі імені О.С. Пушкіна// Соц. Харківщина. - 1966. - 12 лют. - Підпис: В. Ніколаєв.
Три проблеми: [Про деякі актуальні питання розвитку сучасного театру]// Мистецтво. - 1966. - №4.- С.36-37.- Підпис: В. Ніколаєв.
Дві прем'єри шевченківців: ["Планета Сперанта" та "Вкрали консула" Г. Мдівані]// Соц. Харківщина. - 1966. - 8 трав.- Підпис: В. Ніколаєв.
Правда сучасності: [Про театр ім. О.С. Пушкіна]// Соц. Харківщина. - 1966.- 15 трав.- Підпис: В. Ніколаєв.
"Весілля Кречинського": [Гастрольний спектакль Ленінград. театру комедії]// Соц. Харківщина. - 1966. - 22 черв. - Підпис: В. Ніколаєв.
Вокруг "Пугачевщины": [О пьесе К. Тренева]// Театр. - 1966. - №7.- С.85-94.
Розвідка цікавої теми: [Рец. на кн.: Казиміров О. Український аматорський театр: (Дожовт. період).- К.: Мистецтво, 1965.- 133с.]// Прапор.- 1966.- №7.- С.76-77.- Підпис: В. Ніколаєв.
Поезія вторгається на сцену: "Дума про Опанаса" Е.Багрицького в театрі ім. К.С. Станіславського// Соц. Харківщина. - 1966. - 26 серп.
"Листи суспільству": [Пібліцистика в журналі "Прапор"]//Літ. Україна. - 1966. - 22 верес. - Підпис: В. Ніколаєв.
[Рец. на кн.: Хайченко Г. Страницы истории советского театра]// Театр. - 1966. - №11.- С.118-119.
"Камінний господар" : Вистава в Харків. театрі ім. Т. Шевченка// Соц. Харківщина. - 1966. - 7 груд.

1967
Виктор Розов и его герои: [Рец. на кн.: Анастасьев А. Виктор Розов: Очерк творчества.- М.: Сов. писатель, 1966.- 247 с.]// Воп. лит. - 1967. - №1. - С.220-222.
Повернімося на землю: [Про професію режисера]// Соц. Харківщина. - 1967. - 26 берез. - Підпис: В. Ніколаєв.
В споре с актером: [Рец. на кн.: Князевская Т.Б. Южин-Сумбатов и советский театр: Утверждение реалистических традиций в совестком театральном искусстве. - М.: Искусство, 1966. - 200с.]// Театр. - 1967.- №4.- С.107-108.
"Дух" и "Буква" истории: [Рец. на кн.: Караганов А.В. Огни Смольного: Ст. о фильмах и пьесах. - М.: Искусство, 1966.- 367 с.]// Воп. лит. - 1967. - №5. - С.201-205.
Крізь штучні перепони...: Комедія "Іван Васильович" М. Булгакова в Театрі ім. Пушкіна// Соц. Харківщина. - 1967. - 20 трав.- Підпис: В. Ніколаєв.
Крізь грози і роки: [Палац культури "Металіст"]// Прапор. - 1967.- №6.- С.104-107.- Підпис: В. Ніколаєв; У співавт. з О. Євсєєвим.
Про побут на сцені // Культура і життя. - 1967. - 3 серп. - Підпис: В. Ніколаєв.
Сторінки літопису дружби: [Рец. на кн.: Шалуташвили Н.М. Страниці великой дружбі. - К.: Мистецтво, 1966. - 232 с.]// Прапор. - 1967. - №8.- С.99-101.- Підпис: В. Ніколаєв.
Сценічний літопис життя: [Про театри Харкова]// Соц. Харківщина. - 1967. - 6 жовт .- Підпис: В. Ніколаєв; У співавт. з Л. Поповою.
Цікаве і спірне: [Про п'єсу М. Горького "Чудаки" і її сцен. тлумачення]// Соц. Харківщина. - 1967. - 28 лист.- Підпис: В. Ніколаєв.

1968
Радянська історична драматургія 20-х рр.// ХП звітно-наукова конференція "Підсумки наук. роботи за 1967 рік (22-24 лют. 1968 р.): Прогр. і тези доп./ Харк. держ. ін-т культури. - Х., 1968. - С.109-110.
Цього не забути: "Останні листи" у театрі юного глядача // Соц. Харківщина.- 1968.- 19 берез.
Годы, прожитые художником и страной: [Рец. на кн.: Холодов Е. Пьесы и годы: Драматургия Николая Погодина. - М.: Сов. писатель, 1967. - 265 с.]// Воп. лит. - 1968. - №4. - С.205-208.
На підступах до жанру: [Про постановку мюзикла "Цілуй мене, Кет!" в Харків. театрі музкомедії/ Композ. Кол Портер]// Соц. Харківщина. - 1968. - 25 трав. - Підпис: В. Ніколаєв.
На сцені історична драма: Спектакль Орлов. обл. драм. театру ім. І.С. Тургенєва// Соц. Харківщина. - 1968. - 7 черв. - Підпис: В. Ніколаєв.

1969
Русская советская историческая драматургия. Ч.1. 1917-1929/ Харьк. гос. ин-т культуры. - Х.,1969.- 139 c.
Прошлое - живое и мертвое: (Заметки о драматургии и поэзии на историч. темы)// Воп. лит.- 1969.- №2. - С.27-46. - Совм. с М.Богославским.
Один день історії: "Більшовики" М. Шатрова в Харків. театрі ім. Пушкіна// Соц. Харківщина. - 1969. - 4 квіт. - Підпис: В. Ніколаєв.
Наша доба - історична: Історизм художнього мислення та питання літ. майстерності// Прапор. - 1969. - №5. - С.67-73.
Осторожно: история!: [Рец. на спект. П. Войтенко и Г. Макарчука "Покушение" в Харьк. ТЮЗе; Реж. Л. Величко]// Театр. - 1969.- №11.- С.33-34.- В соавт. с Л. Поповой.
Догадки і вигадки: ["Замах" В. Войтенка і Г. Макарчука/ Реж. С. Величко, худ. В. Контантинов]// Соц. Харківщина.- 1969.- 9 грудня.

1970
Від лютого до Жовтня: "На березі Неви" К. Треньова в театрі ім. Т. Шевченка// Соц. Харківщина. - 1970. - 6 січ.- Підпис: В.Ніколаєв.
Триптих Юрія Жбакова: [Про створення артистом образу В.І. Леніна у виставах Харків. рос. театру ім. Пушкіна]// Укр. театр.- 1970. - №2. - С.13-14.- Підпис: В. Ніколаєв ; У співавт. з Л. Поповою.
Лицар театру: [Л. Курбас]// Прапор. - 1970.- №5.- С.107-108.- Підпис: В. Ніколаєв.
"Медея" в Сумах: [Спектакль укр. муз.-драм. театра им. Н. Щепкина]// Театр. - 1970.- №5. - С.120.
Музичні спектаклі драматичного театру "Зрима пісня" і "Вестсайдська історія" в Ленінгр. театрі ім. Лен.комсомолу// Соц. Харківщина. - 1970. - 11 лип. - Підпис: В. Ніколаєв.
Сміятись, їй-право, не грішно, але... : "Схованою камерою" в Моск. театрі мініатюр// Соц. Харківщина. - 1970. - 28 серп. - Підпис: В. Ніколаєв.
Ствердження людяності: "Злочин і кара" за романом Ф. Достоєвського на екрані// Соц. Харківщина. - 1970. - 16 жовт.- Підпис: В. Ніколаєв.

1971
Русская советская историческая драматургия: Учеб. пособие. - Ч.2. 1930-1945. - Х., 1971. - 159 с.
Федір Балясников та інші: "Казки старого Арбата" в театрі ім. О.С. Пушкіна// Соц. Харківщина. - 1971. - 8 січ. - Підпис: В. Ніколаєв; В співавт. з Л. Поповою.
В преддверии военной грозы: [Тема отеч. истории в сов. драматургии и театре в предвоен. годы]// Театр. - 1971. - №2.- С.32-40.
Остання барикада сера Томаса Мора: ["Людина на всі часи" (Человек на все времена)]// Соц. Харківщина.- 1971.- 16 окт.- Підпис: В. Ніколаєв.

1972
Коли поет стає драматургом // Про Ігоря Муратова: Літ.-критич. ст.- К.: Рад. письм., 1972. - С.94-106.- Підпис: В.Ніколаєв.
Русская советская историческая драматургия (1917-1967): Автореф. дис....д-ра искусствоведения: 17'901 - театральное искусство/ Ин-т истории искусств. - М., 1972. - 42 с.
Художник і час: Про кінофільм "Гойя. або тяжкий шлях пізнання"// Соц. Харківщина. - 1972. - 16 трав. - Підпис: В. Ніколаєв
Зустріч після давнього знайомства: [Гастролі Ленінгр. театру комедії]// Соц. Харківщина. - 1972. - 10 черв. - Підпис: В. Ніколаєв.
"Я служащий театра...": [Рец. на кн.: Вишневская И. Алексей Арбузов. - М.: Сов. писатель, 1971. - 221 с.]// Воп. лит. - 1972. - №9. - С.199-202.
Данила Антонович // Кр. знамя. - 1972. - 18 окт.

1973
Режиссура и организация массовых зрелищ: (Хрестоматия по курсу "Клубные массовые представления): Учеб. пособие/ Харьк. гос. ин-т культуры. - Х., 1973.- 137с.
Ювілейний Островський: ["Без вини винні" в Харків. театр ім. Пушкіна]// Соц. Харківщина. - 1973. - 22 трав.- Підпис: В. Ніколаєв.
Одержимість: Про новий фільм кіностудії "Ленфільм" ["Шахова новела"]//Соц. Харківщина. - 1973. - 11 верес. - Підпис: В. Ніколаєв.
Театр вулиць, площ і стадіонів // Соц. Харківщина. - 1973. - 19 жовт.
Смішно? Смішно!: [Рец. на фільм "Іван Васильович змінює професію"]// Соц. Харківщина. - 1973. - 28 жовт. - Підпис: В. Ніколаєв.
Не забувайте Герострата!: Трагікомедія Г. Горіна "Забути Герострата!" в Театрі ім. Т. Шевченка// Соц. Харківщина. - 1973. - 16 лист.- Підпис: В. Ніколаєв.

1974
"Пушкін" в театрі ім. Пушкіна: ["Останні дні" М. Булгакова у Харків. театрі ім. Пушкіна]//Соц. Харківщина. - 1974. - 24 трав.
Перше знайомство: [Про спектакль "Солдатська вдова"]// Соц. Харківщина. - 1974. - 11 черв.
"Прекрасно-нормальна" людина: "Платон Кречет" у постановці полтавців// Соц. Харківщина. - 1974. - 22 верес.
Три дня и три часа: ["Всего три дня" Н. Анкилова в рус. драм. театре им. Пушкина]// Кр. знамя. - 1974.- 23 окт.

1975
[Рец. на кн.: Груповий портрет митця: Полу'мя на життя: Спогади про Олександра Довженка.-К.: Дніпро, 1973]// Прапор. - 1975. - №1.- С.107-108.
Шевченківці грають Толстого: ["Живий труп"]// Соц. Харківщина. - 1975. - 5 січ.
Через 33 роки: ["Нашествие" Л. Леонова в Харків. театрі ім. Пушкіна та "Російські люди" К. Симонова в Харків. театрі ім. Шевченка]// Соц. Харківщина.- 1975.- 16 берез.
Друге народження драми: "Ярослав Мудрий" І. Кочерги у Київ. театрі ім. І. Франка // Соц. Харківщина. - 1975. - 11 лип.
Грани мастерства: Заметки о спектакле Ереван. рус. драм. театра им. К. Станиславского // Кр. знамя. - 1975. - 22 июля.
Испытание классикой: "Последняя жертва" Н. Островского на сцене Львов. драм. театра Сов. Армии: [Гастроли в Харькове]// Кр. знамя. - 1975. - 30 авг.
Искусство быть зрителем: Продолжаем разговор о воспитании художественного вкуса// Кр. знамя. - 1975. - 26 окт.
Два дебюти в одному спектаклі: "Відкриття Ю. Щербака в Акад. театрі ім. О.С. Пушкіна // Соц. Харківщина. - 1975. - 4 лист.
Революционная диалектика мысли: [К 100-летию со дня рождения А.В. Луначарского]// Сов. культура. - 1975. - 21 нояб.

1976
Легендарна молодість наша: "Темп-1929" в Театрі ім. О.С. Пушкіна // Соц. Харківщина. - 1976.- 3 берез.
Новая жизнь Василия Губанова: [Премьера спектакля "Коммунист" в укр. драм. театре им. Т. Шевченко] // Кр. знамя. - 1976. - 11 марта.
"Останнє слово за глядачем: ("Багряний бір" Л. Моїсеєва у рос. драм. театрі Естон. РСР)// Соц. Харківщина. - 1976. - 16 черв.
По-сучасному про сучасників: [Гастролі Ленінгр. театру ім. Ленінського комсомолу у Харкові]// Соц. Харківщина. - 1976. - 7 лип.
Поріг людяності: "Маленькі трагедії" О.С. Пушкіна в Киїів. рос. драм. театр ім. А.П.Чехова// Соц. Харківщина. - 1976. - 20 серп.
Випробування Шекспіром: ["Річард Ш" в Харків. театрі ім. Т. Шевченка]// Соц. Харківщина. - 1976. - 19 жовт.
Маяковський продовжує бій: Нотатки про новий фільм "Маяковський сміється" // Соц. Харківщина.- 1976.- 23 лист.- Підпис: В. Ніколаєв.

1977
"Пятая колонна": [Спектакль в театре рус. драмы]// Кр. знамя. - 1977. - 12 апр.
Живі уроки минулого: "На дні" М. Горького та "Цар Федір Іоанович" О.Толстого в Ташкент. рос. театрі драми ім. Горького// Соц. Харківщина. - 1977. - 11 черв.
І "Друге дихання" потрібне...: Нотатки про спектакль "Солдатська вдова" М. Анкілова та "Моя любов на третьому курсі" М. Шатрова в Омському держ. драм. театрі// Соц. Харківщина. - 1977. - 9 лип.
Революція триває: [П'єса М. Зарудного "Тил" в Харків. театрі ім. Т. Шевченка]// Соц. Харківщина. - 1977. - 16 лист.

1978
Программа курса "История зарубежного театра" для студентов факультета культурно-просветительной работы (специализация "Режиссер самодеятельного театрального коллектива)/Харьк. гос. ин-т культуры. Сост.: В.К. Айзенштадт. - Х., 1978. - 21с.
Программа курса "Методика работы с самодеятльным театральным коллективом" для студентов факультета культурно-просветительной работы (специализация "Режиссер самодеятельного театрального коллектива)/ Харьк. гос. ин-т культуры. Сост.: В.К. Айзенштадт. - Х., 1978. - 9с.
Программа курса "Основы драматургии" для студентов режиссерского отделения факультета культурно-просветительной работы / Харьк. гос. ин-т культуры. Сост.: В.К. Айзенштадт. - Х., 1978. - 8 с.
Друге життя відомих героїв: "Іркутська історія" М. Кармінського в театрі ім. М.В. Лисенка // Соц. Харківщина. - 1978. - 5 лют.
Єрмолай Лопахін та інш.: "Вишневий сад" А.П. Чехова в театрі ім. О.С. Пушкіна // Соц. Харківщина. - 1978. - 10 берез.
Балада про солдата: "У списках не значився" Б. Васильєва на сцені Держ. рос. драм. театру Литов. РСР // Соц. Харківщина. - 1978. - 13 черв.
Энергичные люди: "Банкрот" А.Н. Островского в Моск. акад. театре им. В. Маяковского// Кр. знамя.- 1978.- 11 июля.
Від роману до спектаклю: "Батьки і діти" І.С. Тургенєва в Орловському драм. театрі ім. І.С. Тургенєва// Соц. Харківщина. - 1978. - 20 верес.
Виховання гармонією: Роздуми про сучасні шляхи розвитку народної творчості // Соц. Харківщина. - 1978. - 24 груд.

1979
Воспитательная функция самодеятельного театрального коллектива // Место и роль культурно-просветительских учреждений в коммунистическом воспитании трудящихся: тез. докл респ. науч.-практич. конф. 17-18 сент 1979/ Харьк. гос. ин-т культуры. - Х., 1979. - С.53-55.
Член партії зобов 'язаний: "Зворотний зв'язок" О. Гельмана в рос. драм. театрі ім. О. Пушкіна [Реж. О. Барсегян]// Соц. Харківщина. - 1979. - 20 квіт.
Народность театра: [Гастроли в Харькове Белорус. акад. театра им. Я. Купалы. Пьесы Я. Купалы "Павлинка" и А. Макаенка "Трибуна" на сцене театра]// Кр. знамя. - 1979. - 10 июля.
Нова зустріч з Гамлетом: Трагедія В. Шекспіра "Гамлет" у Кримськ. рос. драм. театрі ім. Горького // Соц. Харківщина. - 1979. - 10 серп.
Уроки Горького : [Про спектакль "На дне" в Харків. ТЮГу/ Реж. О. Бэляцький]// Соц. Харківщина.- 1979.- 12 жовт.

1980
"Третья Патетическая": [О гастролях Воронеж. драм. театра им. А. Кольцова в Харькове]// Кр. знамя. - 1980. - 7 июня.
Жорстокий світ: Заруб. драматургія на сцені Воронезького акад. театру драми ім. О. Кольцова// Соц. Харківщина. - 1980. - 20 черв.
Заради кількох рядків у газеті: [Про нову виставу Харків. ТЮГу "Бій іде у темряві, щоб закінчитися світлом" О. Бєляцького та З. Сагалова/ Реж. О. Бєляцький]// Соц. Харківщина. - 1980.- 1 лип.
Досвід публіцистичного спектаклю: "Інтерв'ю в Буенос-Айресі" Г. Боровика на сцені Ворошиловград. обл. муз.-драм. театру// Соц. Харківщина. - 1980.- 10 верес.- Підпис: В. Ніколаєв.
Быть человеком: ["Последний срок" В. Распутина на сцене Ворошиловград. драм. театра. К гастролям в Харькове]// Кр. знамя. - 1980. - 20 сент.
Дві прем'єри шевченківців: "Прощання у червні" О. Вампілова та "Вісім люблячих жінок" Р. Тома на сцені Укр. акад. драм. театру ім. Т. Г. Шевченка // Соц. Харківщина.- 1980.- 12 лист.
Прощання з юністю: "Прощання в червні" О. Вампілова в Харк. акад. театрі ім. Т.Шевченка// Культура і життя. - 1980. - 23 лист.

1981
Завершення трилогії: [в ТЮГу: "Листи до друга", "Бій іде в темряві, щоб закінчитися світлом", "Початок фанфарного маршу", присв. Лен. комсомолу] // Укр. театр. - 1981. - №1. - С.14-16.
Герои Коцюбинского - крупным планом: [Телеспектакль Харьк. студии телевидения "Дебют"]// Кр. знамя. - 1981. - 31 янв.
Что остается людям?: Размышления о воспитании театральной молодежи// Кр. знамя. - 1981. - 10 мая.
Сильні духом: "Комуніст" Є. Габриловича і "Марія Заньковецька" І. Рябокляча на сцені Львів. акад. укр. драм. театру ім. М. Заньковецької// Соц. Харківщина. - 1981. - 10 черв.
На двох комедійних спектаклях: ["Приборкання непокірної" В. Шекспіра та "Моя професія - синьйор з суспільства" Д. Скарначчі і Р. Тарабузі на сцені Ростов. драм. театру ім. М. Горького. До гастролей в Харкові]// Соц. Харківщина. - 1981. - 19 черв.
На перших спектаклях: "Ми, нижчепідписані" О. Гельмана і "Цар Федір Іоанович" О. Толстого на сцені Тульського драм. театру ім. М. Горького// Соц. Харківщина. - 1981. - 8 лип.

1982
Живая связь времен: "Мельница счастья" В. Мережко в драм. театре им. Т. Шевченко// Кр. знамя. - 1982. - 11 янв.
На старому новому місці: [Спектакль "А все-таки вона обертається" О. Хмелика та "Стара легенда" О. Школьника в ТЮГу]//Соц. Харківщина.- 1982.- 8 берез.
Спектаклі і проблеми: Нотатки про нові роботи любительських театрів , але не тільки про це// Соц. Харківщина. - 1982. - 27 квіт.
Весело о серьезном: [Заметки о спектакле театра им. Пушкина "А поутру они проснулись" и "Декамерон" /Реж. А. Барсегян]// Кр. знамя. - 1982. - 29 апр.
Диалоги с классикой: "Царь Федор Иоаннович" А.К. Толстого и "Свадьба Кречинского" А.В.Сухово-Кобылина в Краснодар. краев. драм. театре им. М. Горького// Кр. знамя. - 1982. - 12 июня.
Пошук триває: На виставах Моск. драм. театру ім. К. Станіславського: [Гастролі в Харкові]// Соц. Харківщина.- 1982. - 15 серп.
Наедине со всеми: [Спектакль "Не был...не состоял... не участвовал..." по пьесе Ю. Макарова в Моск. драм. театре им. Станиславского]// Кр. знамя. - 1982. - 28 авг.
На комедійній виставі: ["Моя професія - сеньйор з вищого світу" в Харків. театрі ім. Т. Шевченка/ Реж. В. Оглоблін, худ. Я. Нірод]// Соц. Харківщина. - 1982. - 26 жовт.
Снимается любительский фильм: [О работе Харьков. обл. клуба кинолюбителей, отметившем свой 10-летний юбилей]// Кр. знамя. - 1982. - 25 нояб.
На комедійній виставі "Моя професія - синьйор з вищого світу" в Харків. театрі ім. Т. Шевченка// Соц. Харківщина. - 1982. - 26 жовт.
К.С. Станіславський і Україна // Укр. театр. - 1982. - №6.- С.13-16.

1983
Советский самодеятельный театр: Основные этапы развития: Учеб. пособие/ Харьк. гос. ин-т культуры. - Х., 1983. - 101 с.
Живая связь времен: ("Мельница счастья" В. Мережко в укр. акад. драм. театре им. Т. Шевченко)// Кр. знамя.- 1983.- 11 янв.- В соавт. с М. Богославским.
Образ Леніна на сцені харківських театрів // Театр. Харків. - 1983. - №8. - С.2-3.
Испытание ответственностью: "Равняется четырем Франциям" А. Мишарина в Рус. драм. театре Литов. ССР// Кр. знамя. - 1983. - 11 июня.
Зарубіжна драматургія очима гостей: "Жінка з моря" Г. Ібсена та "Татуйована троянда" Т. Уільямса у пост. рос. драм. театру Литов. РСР// Соц. Харківщина. - 1983. - 24 черв.
Большие маленькие комедии: ["История с метранпажем" и "Двадцать минут с ангелом" А. Вампилова на сцене Тамбов. драм. театра им. А. Луначарского]// Кр. знамя. - 1983. - 24 июля.
На спектаклях тамбовців: "Дерево життя" Д. Матковскі у Тамбов. обл. драм. театрі ім. А.В. Луначарського// Соц. Харківщина. - 1983. - 27 лип.
Знахідки і втрати сибіряків: На спектаклях Томського обл. театру драми "Солона падь" С. Залигіна і "Золотий слон" О.Копкова// Соц. Харківщина. - 1983. - 21 верес.
Отчего загрустил Мольер?: [О премьере "Мещанин во дворянстве" в Харьков. ТЮЗе/ Реж. А. Беляцкий, худ. Т. Пасечник]// Красное знамя.- 1983.- 15 окт.
Театр имени Пушкина вчера, сегодня, завтра// Соц. Харківщина. - 1983. - 16 нояб.

1984
"Харків мені дуже сподобався...": К.С. Станіславський і Харківщина// Прапор. - 1984. - №2.- С.120-123.- У співавт. з О. Поповим.
Есть мудрый смысл в дурачестве таком: ["Двенадцатая ночь" В. Шекспира в рус. драм. театре им. Пушкина]// Кр. знамя. - 1984. - 18 апр.
Любовь и смерть в Вероне: ["Ромео и Джульетта" в театре "Мадригал" Дома пионеров Моск. р-на]// Кр. знамя.- 1984.- 19 июня.
Поиски современной темы: На спектаклях Ворошиловград. обл.. муз.-драм. театра// Кр. знамя. - 1984. - 28 авг.

1985
Это было давно...: Историч. драма Л. Зорина "Царская охота" в рус. драм. театре им. А.С. Пушкина// Кр. знамя. - 1985. - 6 янв.
Харків бойовий - Харків театральний: [Мистці Харкова в боротьбі з фашизмом: До 40-річчя Великої Перемоги] // Соц. Харківщина. - 1985. - 26 квіт.
Яким бути режисеру самодіяльного театру// Соц. Харківщина. - 1986. - 14 трав.
Праздник, который всегда с нами: Заметки о новых спектаклях // Кр. знамя. - 1985. - 5 июня.
Спектаклі і п'єси: "Поріг" і "Рядові" О. Дударєва у Воронезькому акад. театрі драми ім. О. Кольцова// Соц. Харківщина. - 1985. - 23 черв.
Классика далекая и близкая: Заметки о спектаклях Рязанского обл. театра драмы // Кр. знамя. - 1986. - 25 июня.
Педагог желает учиться: [О подготовке режиссеров в ХГИК]// Сов. культура. - 1985. - 11 июля.
Алгебра і гармонія творчості: [ "Матуся Кураж і її діти" Б. Брехта у Єреван. рос. драм. театрі ім. К. Станілавського]// Соц. Харківщина. - 1985. - 19 лип.
Петербурзькі сновидіння: "Злочин і покарання" за романом Ф.М. Достоєвського у Приморськ. крайов. театрі ім. М. Горького // Соц. Харківщина. - 1985. - 26 лип.
Театр обвиняет: "705 дней до Нюрнберга" в Харьков. театре им. Т. Шевченко// Кр. знамя. - 1985. - 31 дек.

1986
Знахідки і втрати: На двох спектаклях Могильовського обл. театру драми і комедії ім. В. Дудіна-Марцинкевича // Соц. Харківщина. - 1986. - 25 лип.
Выборнов и другие... : "Серебряная свадьба" А. Мишарина в Харьк. акад. укр. драм. театре им. Т.Шевченко // Кр. знася. - 1986. - 30 нояб.

1987
Пространство искусства: [О малых сценах Харькова]// Кр. знамя. - 1987. - 23 мая.
Мала сцена - великі сподівання: ["Воронячий гай" О. Вампілова на Малій сцені Харків. театра ім. Т. Шевченка]// Культура і життя. - 1987. - 28 черв.

1988
Жестокие игры: Заметки о новых спект. Малой сцены "Березиль" и укр. драм. театра им. Т. Шевченко// Кр. знамя. - 1988. - 6 марта.
Знайомство відбулося: [Гастролі Держ. молодіж. театру БРСР у м. Харкові]// Соц. Харківщина. - 1988. - 30 берез.
Рекламфильм или прожектор перестройки?: Заметки о народных киностудиях // Кр. знамя. - 1988. - 22 мая.
Обретения и потери: [Обзор реперт. Грознен. драм. театра им. М. Лермонтова. К гастролям в Харькове]// Кр. знамя. - 1988. - 25 авг.
И пришел мюзикл: Заметки о театре муз. комедии: [Спектакль "Черная магия" С. Решетова и Г. Фере (по мотивам Булгакова) на сцене Театра музкомедии/ Композ. В. Гевиксман]// Кр. знамя. - 1988. - 13 окт.
"Подобного таланта нельзя произвести": [М. Щепкин в Харькове]// Кр. знамя. - 1988. - 16 нояб.

1989
Новий театр: Злети і падіння: [Харків. молодіж. театр-студія]// Соц. Харківщина. - 1989. - 12 берез.
Искания любительской сцены// Кр. знамя. - 1989. - 15 апр.
Всегда молодой Островский: "Горячее сердце" на сцене Ярославского акад. театра им. Ф. Волкова // Кр. знамя. - 1989. - 13 июня.
Злочин і покарання : ["Макбет" в Білорус. драм. театрі]// Соц. Харківщина. - 1989. - 20 черв.

1990
Несподіване застереження: Думки вголос з приводу одного спектаклю//Соц. Харківщина. - 1990. - 23 лют.
...І обов'язково почуття міри й такту: [Еротика на сцені та на екрані]// Соц. Харківщина. - 1990.- 15 квіт.
Актор, педагог, режисер: [До 80-річчя з дня народження засл. арт. УРСР С. Кошачевського]// Соц. Харківщина. - 1990. - 27 берез.
Режисер читає п'єсу: На спектаклях Воронезького академічного театру драми ім. О.Кольцова// Соц. Харківщина.- 1990.- 24 лип.
Два з трьох можливих: [Про спектакль "Хміль любові" в Харків. театрі ім. Т. Шевченка, реж В. Шестопалов і Р. Кіріна]// Слобід. край.- 1990.- 4 лист.
Не по Сеньке шапка?: ["Кот домашний средней пушистости" В. Войновича и Г. Горина в Харьк. театре им. Пушкина]//Кр. знамя.- 1990.- 21 нояб.
Режиссер читает пьесу...: На спектаклях Воронеж. акад. театра драмы им. А. Кольцова// Экран и сцена.- 1990.- №49.- 6 дек.- С.5.

1991
Тени исчезают в полдень: [Спектакль "Тень" Харьков. театра кукол]// Слобода. - 1991. - №19. - 23 берез.
Вдохновленные "Мастером и Маргаритой": [Спектакль "Лакримоза по прочтении романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита"]// Кр. знамя.- 1991.- 7 июня.
Не по Сеньке шапка?: [О спект. "Кот домашний, средней пушистости" по одноим. пьесе В. Войновича и Г. Горина, пост. в Харьк. рос. драм. театре им. А. Пушкина/ Реж. Л. Садовский]// Кр. знамя. - 1990. - 21 нояб.

1992
А.С. Пушкин и театр: Лекция по курсу "История театра"/ Харьк. гос. ин-т культуры. - Х., 1992. - 19 с.

1993
М.С. Щепкін і Харків// Культура України: Зб. ст /Харк. держ.ін-т культури. - Х., 1993.- Вип.1.- С.93-106.

1996
Харьков театральный: Ст., рец., заметки 50-х - 80-х годов.- Х., 1996.- 183 с. Содерж.: "Дорогая мамочка": [О пьесе И. Багмута и В. Сокола в обл. драм. театре]; Молодые артисты: К 20-летию русского драм. театра имени Пушкина; Вирішення сатиричної теми: ["Не називаючи прізвищ" В. Минка та "Ангел-хранитель з Небраски" в Харк. театрі ім. Т. Шевченка; "Раки" С. Михалкова в Харк. театрі ім. О.Пушкіна "Коли співають солов'ї" в Театрі музкомедії]; И. Марьяненко - дядя Федя: [Воспоминания о спектакле "Персональное дело" в Харьк. театре им. Т. Шевченко]; Хорошее начало: ["Чертова мельница" в Харьк. обл. театре кукол]; Поэма о земле и народе: "Кровь людская не водица" в Театре имени Шевченко; На озброєнні - сміх: "...Страшніше ворога" в театрі імені Т.Г. Шевченка; Пусть торжествует поиск: Заметки о Харьк. рус. драм. театре им. Пушкина; "Планета Сперанта"[О Коломійця в Харк. театрі ім. Т. Шевченка]; Протиріччя однієї вистави: "Витівник" В. Розова в театрі ім. О.С. Пушкіна; "Цього не забути": "Останні листи" у Театрі юного глядача; Осторожно, история!: Л. Войтенко, Г. Макарчук. "Покушение"; Два дебюти в одному спектаклі : "Відкриття" Ю. Щербака в акад. театрі ім. О.С. Пушкіна; Друге життя відомих героїв: "Іркутська історія" М. Кармінського в Театрі ім. М.В. Лисенка; Завершення трилогії: ["Початок" фанфарного маршу" О.Бєляцького та З. Сагалова В Харк. ТЮГу]; Живая связь времен: ["Мельница счастья" В. Мережко в укр. акад. драм. театрі ім. Т.Г. Шевченка]; Театр обвиняет: 705 дней до Нюрнберга" в Театре им. Т.Г. Шевченко; Жестокие игры: Заметки о новых спектаклях малой сцены "Березиль" укр. драм. театра им. Т. Шевченко; Новий театр: Злети і падіння: [Молодіжний театр реж. П. Бойка]; Не по Сеньке шапка?: ["Кот домашний средней пушистости" В. Войновича и Г. Горина в Харьк. театре им. А. Пушкина]; "Горячее сердце": (Новый спектакль в рус. драм. театре им. Пушкина); Сатира Чернышевского и ее сценическое воплощение: ["Мастерицы варить кашу"]; "Наймичка"[ І. Тобілевича в Харк. театрі ім. Т. Шевченка]; Встреча с Гамлетом: ["Гамлет" в Харк. театрі ім. Т. Шевченка]; Маяковський в опереті: "Клоп" на сцені театру музичної комедії; "Камінний господар": Вистава у театрі ім. Т.Г. Шевченка; Цікаве і спірне; Про п'єсу М. Горького "Чудаки" і її сценічне тлумачення [в Харк. театрі ім. Т. Шевченка]; Ювілейний Островський: "Без вини винні" в Театрі ім. О.С. Пушкіна; Шевченківці грають Толстого: ["Живой труп" в Харк. театрі ім. Шевченка]; "Пятая колонна": [в Харьк. Теа тре им. Пушкина]; Випробування Шекспіром: "Річард Ш" в Харк. театрі ім. Т.Г. Шевченка; Уроки Горького: ["На дні" в Харк. ТЮГу]; Отчего загрустил Мольер?: Размышлениия после премьеры спектакля "Мещанин во дворянстве" в Харьк. Театре юного зрителя им. Лен. комсомола; Любовь и смерть в Вероне: ["Ромео и Джульетта" в театре "Мадригал" Дома пионеров Моск. р-на ]; "Есть мудрый смысл в дурачестве таком...": "Двенадцатая ночь" В. Шекспира в рус. драм. театре им. А.С. Пушкина; Короли и актеры на харьковской сцене: [Спектакли Харьк. театра м. Пушкина]; Комедия Шекспира на сцене: Гастроли Центр. Театра Кр. Армии; Горьковские образы на сцене: "Мать" М. Горького в Моск. обл. ТЮЗе; Талант і майстерність: ("Опера жебраків" у постановці Вроцлавського орд. Труд. прапора польськ. драм. театра); Браво. друзі!: Гастролі Словацького нац. театру; Свято таланту і майстерності: "Річард Ш" в Куйбишев. драм. театрі ім. О.М. Горького; Перемога людяності: "В день весілля" В. Розова у Моск. театрі ім. Лен. Комсомолу;Друге народження драми: "Ярослав Мудрий" І. Кочерги у Київ. театрі ім. І. Франка; Энергичные люди: "Банкрот" А. Н. Островского в Моск. акад. театре им. В. Маяковского; Народность театра: Пьесы Я. Купалы "Павлинка" и А. Макаенка "Трибунал" на сцене Белорус. акад. театра им. Янки Купалы; Жорстокий світ: Зарубіжна драматургія на сцені Воронезького акад. театру драми ім. О. Кольцова; Сильні духом: "Комуніст" Є. Габриловича і "Марія Заньковецька" І. Рябокляча на сцені Лвів. акад. укр. драм. театру ім. М. Заньковецької; Пошук триває: На виставах моск. драм. театру ім. К.С. Станіславського; Большие маленькие комедии: "История с метранпажем" и "Двадцать минут с ангелом" А. Вампилова на сцене Тамбов. драм. театра им. А.В. Луначарского; Злочин і покарання: ["Макбет" в Білорус. драм. театрі]; Несподіване застереження: Думки вголос з приводу одного спектаклю: ["Любов під в'язами" Ю. О'Ніла в Моск. драм. театрі ім. Пушкіна]; Режиссер читает пьесу...: На спектаклях Воронеж. акад. театра драмы им. А. Кольцова.
Майстри харківських театрів у роки Великої Вітчизняної війни // Культура України: Зб. статей. - Х.: ХДІК, 1996. - Вип.3.- С.81-91.
"Параджановское фойе": [К предст. гастролям моск. театра "Параджановское фойе" в Харькове]// Веч. Харьков. - 1996. - 16 нояб.


1997
Документальная драма. Надежды и иллюзии// Сборник науч. трудов кафедры культурологии Одесского гос. политехнического ун-та. - Одесса, 1997. - Вып.2.- С.1-7.
Историческая пьеса театра архитектуры// Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті/ Харк. худ.-пром. ін-т. - Х., 1997.- С.5-55.- В соавт. с В. Кравцом, О. Фоменко.
Марьян Михайлович // Лесь Курбас. Мар'ян Крушельницький. "Березіль": Зб. ст. / Харк. держ. ін-т культури.- Х., 1997.- С.67-73.
Это было давно - это было недавно// О Леве Лившице: Воспоминания друзей.- Х., 1997. - С.85-91.
Вірячи в майбутнє: [До 70-річчя Харків. театру ім. Т. Шевченка]// Культура і життя. - 1997. - 14 трав.

1998
Марьяненко - дядя Федя: [Нар. артист СССР в спектакле "Персональное дело" Харьк. театр им. Т.Г. Шевченко: Перепеч. ст., опубл. в журнале "Театр", 1955, №7. - С.184]// Іван Мар'яненко - видатний діяч укр. театру: Матеріали наук.-теорет. конференції, присв. 120-річчю від дня народж. І.О. Мар'яненка, та спогади його кол. учнів.- Х., 1998.- С.62-63.- Підпис: Л.Попова, В. Николаев.
Это было давно - это было недавно// О Леве Лившице: Воспоминания друзей.- 2-е изд. - Х., 1998. - С.90-97.
Історія світового театру і драматургії: Прогр. курсу/ Харк. держ. акад. культури. Каф. мовної майстерності; Уклад. В.М. Айзенштадт. - Х.: ХДАК, 1998.- 38 с.

1999
Перша російська революція і Харківський театр// Культура України: Зб. наук. праць/ Харк. держ. акад. культури. - Х., 1999. - Вип.5.- Мистецтвознавство.- С.5-8.- У співавт. з О. Поповим.
Это было давно - это было недавно// Лившиц Л. Вопреки времени: Избр. работы.- Иерусалим-Харьков, 1999. - С.358-361.


Література про нього

Айзенштадт Валерій Ківович: [Біогр. довідка]// Митці України: Енцикл. довідник.- К., 1992.- С.16.
Айзенштадт В.Н.: [Фотопортр., о нем]// Харьковский институт искусств имени И.П. Котляревского: 1917-1992.- Х., 1992.- вкл. л., С. 279, 291, 300, 389, 410.
Чепалов А. Критика есть - критики нет?: ["Круглый стол" в Доме актера, посв. театр. критике; В т.ч. о В. Айзенштадте]// Время. - 1992. - 15 апр.
Чепалов А. Есть ли такая профессия - театральный критик?: [О книге рецензий В.Н. Айзенштадта "Харьков театральный"]// Время. - 1996. - 16 июля.
Хомайко Ю. Опасная профессия: [О д-ре искусствоведения В.Н. Айзенштадте и его книге "Харьков театральный"]// Веч. Харьков. - 1996. - 13 авг.
Несвит Е.А. Айзенштадт В.К.: [Биогр. справка]// Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова: Биогр. словарь.- Х.: Кн. ф-ка "Глобус", 1998.- С.13-16.
Вірячи в майбутнє театру: [Бесіда театрознавця В. Айзенштадта та голов. реж. Харків. укр. драм. театру ім. Т. Шевченка А. Літко]// Культура і життя. - 1997. - 14 трав.
Чепалов А. "У Айзенштадта - ума палата": [Памяти театроведа, педагога, первого завед. муз.-театр. б-ки им. К. Станиславского]// Время. - 1999. - 4 нояб.
Литко А. Рыцарь театра: [В.К. Айзенштадт - профессор ХГАК, доктор искусствоведения]// Веч. Харьков. - 1999.- 8 дек.

АДРЕСА БІБЛІОТЕКИ

001-map bl м. Харків, метро «Наукова»,
провулок Інженерний, 1-А, 2 під’їзд


ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК

woman 3  Директор
(057) 702-18-50

003-music-bl  Нотно-музичний відділ
(057) 702-18-51

inform bl  Довідково-бібліографічний відділ
(057) 702-18-49

002-paint-palette bl  Відділ мистецтв і художньої літератури
(057) 702-18-49

БІБЛІОТЕКА ПРАЦЮЄ

cancel-music  Понеділок - вихідний

confirm  Вівторок-неділя - 10.00-18.00

sun  У літній період понеділок та неділя – вихідні

red-cross   Останній день місяця - санітарний

Поспілкуйтеся з нами

У Вас є можливість підписатися на нашу розсилку новин або задати нам питання

Будь ласка, введіть Ваше ім'я
Будь ласка, введіть Ваш номер телефону
Будь ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти Помилка в адресі пошти
Будь ласка, введіть Ваше повідомлення