wrapper

БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

в фонд спеціалізованої

музично-театральної бібліотеки

ім. К.С. Станіславського

I квартал

Нові надходження у I кварталі 2018 року

Нотні видання

 Нотні видання

 1. Школьный звонок [Ноты] : песни для детей сред. и ст. шк. возраста : для голоса в сопровожд. фп. – Москва : Советский композитор, 1986 . – 51 с. - Содерж.: Школьный звонок / Т. Попатенко; сл. В. Коркина. Песня о дружбе : из кф. "Красный галстук" / А. Лепин; сл. С. Михалкова. Я учусь отлично / В. Жубинский; сл. В. Татаринова. Наша школа / Э. Леонов; сл. М. Лаписовой. Меячта / Н. Бордюг; сл. В. Данько. Две волшебные буквы / Ю. Антонов; сл. М. Пляцковского. Школьная песня / Е. Крылатов; сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова. Пора золотая : их кф. "Честный, умный, неженатый" / Е. Крылатов; сл. М. Пляцковского. За новым поворотом / Г. Струве; сл. В. Степанова. Хор хороший / А. Пахмутова; сл. Н. Добронравова. Сигнальщики-горнисты / А. Пахмутова; сл. Н. Добронравова. Надо мечтать! / А. Пахмутова; сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова. – На рус. яз. : 3.00 грн.
 2. Гуляєв, Юрій Олександрович. Співає Юрій Гуляєв [Ноты] = Поет Юрий Гуляев : для голосу в супроводі фп. / Юрій Олександрович Гуляєв ; сост. Альфред Вячеславович Кухарєв . – Київ : Музична Україна, 1969 . – 67 с. - Зміст: Україно, любов моя / І. Шамо; сл. Д. Луценка. Балада про комунарів / І. Ковач; сл. Є.Євтушенка. Безмежнеє поле / М. Лисенко; сл. І. Франка. Димить туман / Г. Майборода; сл. О. Богачука. Дивлюсь я на небо / муз. нар.; сл. М. Петренка. Камінь сонця / І. Шамо; сл. О. Коломійця. Давній наспів / Ю. Рожавський; сл. В. Чумака. Маленька балада / Ю. Мейтус; сл. Р. Бернса. Така любов моя / В. Філіпенко; сл. М. Сингаївського. Обійнявши небо / О. Пахмутова; сл. М. Добронравова. Пісенька Лепелет'є; Давним-давно : з кф. "Гусарська балада" / Т. Хренніков; сл. О. Гладкова. Серенада Дон-Кіхота / Д. Кабалевський; сл. С. С. Богомазова. Йєнька / Г. Подєльський; сл. Д. Іванова. Король-переможець / А. Дулов; сл. М. Горема. Марек'яре / П. Тості; рос. текст М. Улицького. В світі є красуня лиш одна / Е. Шентирмай; укр. текст В. Різника. Поцелуй же меня, моя душечка / А. Дюбюк; сл. С. Писарєва. – На укр., рус. яз. : 10.00 грн.
 3. Пухоль, Эмилио. Школа игры на шестиструнной гитаре [Ноты] : на принципах техники Ф. Таррега / Эмилио Пухоль ; пер. и ред. Игорь Федорович Поликарпов. – переизд. – Москва : Советский композитор, 1990 . – 189 с. – На рус. яз. : 15.00 грн .
 4. Скарлатти, Доменико. Сонаты : для фп. : в 3 т. / Доменико Скарлатти. – Лейпциг : EDITION PETERS . – На нем. яз.
 5. Скрябин, Александр Николаевич. Избранные фортепианные произведения / Александр Николаевич Скрябин . – Лейпциг : EDITION PETERS . – На нем. яз.
 6. Франк, Сезар. Прелюдия, ария и фуга [Ноты] : для фп. / Сезар Франк ; ред. Эмиль Сауер . – Лейпциг : C. F. Peters, б. г. – 31 с. – На нем. яз. : 5.00 грн .
 7. Франк, Сезар. Прелюдия, хорал и фуга [Ноты] : для фп. / Сезар Франк ; ред. Эмиль Сауер . – Лейпциг : C. F. Peters, б. г. – 23 с. – На нем. яз. : 5.00 грн .
 8. Шопен, Фридерик. Вальсы [Ноты] : для фп. / Фридерик Шопен ; ред. Генрих Густанович Нейгауз, Яков Исаакович Мильштейн . – Київ : Музична Україна, 1985 . – 103 с. : 10.00 грн .
 9. Шопен, Фридерик. Вальсы [Ноты] : для фп. / Фридерик Шопен . – Москва : Музыка, 1968 . – 140 с. – На рус. яз. : 17.00 грн .
 10. Шопен, Фридерик. Т. 11 : Вальсы [Ноты] : для фп. / Фридерик Шопен ; ред. Генрих Густанович Нейгауз, Яков Исаакович Мильштейн . – Москва : Музгиз, 1953 . – 159 с. - Коммент.: с.145—158 . – (в пер.) : 20.00 грн .
 11. Шопен, Фридерик. Т. 10 : Мазурки [Ноты] : для фп. / Фридерик Шопен ; ред. Игнаций Ян Падеревский, Людвик Бронарский, Иосиф Турчинский . – 2-е изд . – б. г. – 233 с. : портр. - Коммент.: с. 201—232 . – (в пер.) : 30.00 грн .
 12. Шопен, Фридерик. Т. 4 : Экспромты [Ноты] : для фп. / Фридерик Шопен ; ред. Игнаций Ян Падеревский, Людвик Бронарский, Юзеф Турчиньский . – Краков : Институт Фридерика Шопена : Польское музыкальное издательство, 1977 . – 44 с. : 10.00 грн .

Музика

 Музика

 1. "Живі струни" = "Living strings" : традиційні співоцькі інструменти у комплексному вихованні молоді / Управління у справах сім'ї та молоді Харк. облдержадміністрації, Харків. обл. центр народної творчості [та ін.] ; керівник проекту, автор тексту Кость Черемський ; пер. англ. В. Мішалова. – Харків, 2009 . – 20 с. : іл. – На укр., англ. яз. : 20.00 грн .
 2. Австрійська музична культура на перехресті епох і традицій : матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції, 26 - 27 березня 2009 року : до 80-річчя Харківської державної академії культури / М-во культури і туризму України, Харківська державна академія культури, Академія мистецтв України, Ін-т культурології ; заг. ред. В. М. Шейка ; відп. ред. І. І. Польська. – Харків : ХДАК, 2009 . – 156 с. – На укр. яз. 15.00 грн.
 3. Кобзар І. Кучугура-Кучеренко : феномен життя і творчості : тези наукової конференції. Харків, 4 - 5 липня 2008 року : до 130-річчя від Дня народження І. І. Кучугури-Кучеренка / М-во культури і туризму України, Харківський обл. центр народної творчості, [та ін.] ; упоряд. К. П. Черемський, В. Мішалов, О. О. Савчук . – Харків : Фонд національно-культурних ініціатив ім. Гната Хоткевича, 2008. – 64 с. : іл., портр. – На укр. яз. : 28.00 грн.
 4. П'ятий міжнародний конкурс виконавців на українських народних інструментах імені Гната Хоткевича : квітень, 18 - 27, 2010. Харків, Україна / М-во культури і туризму України, Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського, [та ін.] ; відп. за вип. К. П. Черемський, О. О. Савчук. – Харків, 2010. – 62 с. : портр. – На укр. яз. : 20.00 грн .
 5. Традиційна бандура : минуле, сучасне, майбутнє : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 18 -19 червня 2016 року м. Київ, НЦНК "Музей Івана Гончара" : до 160-річчя від дня народження Порфирія Мартиновича (1856 - 1933) / М-во культури України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, [та ін.] ; упоряд. К. П. Черемський. – Харків : Савчук О.О., 2016 . – 232 с. : [16] л. іл. – На укр. яз. : 70.00 грн.
 6. Традиційні музичні інструменти кобзарів і лірників : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 2 червня 2017 року м. Київ, НЦНК "Музей Івана Гончара" : до 140-ліття від дня народження Гната Хоткевича (1877 - 1938) / НАН Украины, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, [та ін.] ; упоряд. К. П. Черемський. – Харків : Савчук О.О., 2017. – 240 с.: іл., портр. - Бібліогр. наприкінці кожної ст. – На укр. яз. : 70.00 грн.
 7. Хоткевич, Гнат Мартинович. Бандура та її конструкція / Г. М. Хоткевич ; заг. ред. та передм. В.Мішалова . – Торонто; Харків : Фонд національно-культурних ініціатив ім. Гната Хоткевича, 2010. – 292 с. : іл., портр. – (Музична спадщина Гната Хоткевича). – На укр. яз. 70.00 грн.
 8. Хоткевич, Гнат Мартинович. Бандура та її репертуар / Г. М. Хоткевич ; заг. ред. та передм. В.Мішалова. – Торонто; Харків : Фонд національно-культурних ініціатив ім. Гната Хоткевича, 2009. – 270 с. : іл., портр. – (Музична спадщина Гната Хоткевича ; Вип. 3) . - ВІдома бібліогр. М. Злобінцева за хронологією : с. 250 - 253. - Література: с. 253 - 256. - Імен. покажч.: с. 263 - 265. – На укр. яз. 70.00 грн.

 

Суспільні та гуманітарні науки

 Суспільні та гуманітарні науки

 1. Аннотированный библиографический указатель статей, опубликованных в сборнике "Сценическая техника и технология" в 1957 - 1981 годах / М-во культуры СССР, Специализированный инф. центр по проблемам материально-технич. базы культуры ин-та "Гипротеатр"; сост. В. С. Глаголева, В. С. Федоров; ред. В. Е. Соколова. – Москва, 1982. – 180 с. – На рус. яз.
 2. Естетика: навч. посібник / М-во освіти і науки України; за ред. В. О. Лозового. – Київ: Юрінком Інтер, 2007. – 208 с. - Бібліогр.: с. 202 - 205. – На укр. яз.
 3. Історія європейської цивілізації. Греція / вступ. ст. Умберто Еко, Марко Бетталлі; пер. з іт. О. В. Сминтиної [та ін.]; під ред. Умберто Еко. – Харків : Фоліо, 2016. – 1161 с.: іл. – На укр. яз.
 4. Сокровищница восточных рукописей / Узбекское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами. – Ташкент, 1967?. – 24 с. – На рус. яз.
 5. Сокровищница пословиц и поговорок: [сборник] / сост. В. В. Борзова. – Харьков: Юнисофт, 2015. – 256 с.: ил. – (Библиотека школьника). – На рус. яз.
 6. Так говорил Альберт Эйнштейн / сост. Н. Гогитидзе. – Изд. 2-е. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 93 с.: портр. – (Так говорили великие). – На рус. яз.
 7. Туристичне намисто України: атлас / відп. ред. Н. О. Крижова. – Київ: Картографія, 2010. – 136 с.: іл. – На укр. яз.
 8. Українська література XI - XVIII ст.: хрестоматія: для студ. вищих навч. закладів / за ред. П. В. Білоуса; уклад. П. В. Білоус [та ін.]. – Київ : Академія, 2011. – 688 с. - Бібліогр.: с. 681 - 682. – На укр. яз.
 9. Українська література межі XIX - XX століть: хрестоматія: навч. посібн. для студ. вищих навч. закладів / упоряд.: Н. М. Гаєвська, О. С. Задорожна; за ред. Н. М. Гаєвської. – Київ: Либідь, 2016. – 1216 с.: портр. - Алф. покажч. авторів: с. 1210. – На укр. яз.
 10. Український правопис / АН УкраЇни, Ін-т української мови, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ: Наукова думка, 2015. – 288 с. – На укр. яз.
 11. Як писати про культуру?: [збірник есеїв і лекцій] / передм. В. Балдинюк; упоряд. В. Балдинюк, Анна Погрібна. – Київ: АДЕФ-Україна, 2015. – 235 с. – На укр. яз.
 12. Бабишкін, Олег Кондратович. Ольга Кобилянська: нарис про життя і творчість / Олег Бабишкін. – Львів: Книжково-журнальне видавництво, 1963. – 192 с.: портр. - На обл. автор не указан. – На укр. яз.
 13. Балух, Василь Олексійович. Візантиністика: [курс лекцій]: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. О. Балух. – Чернівці: Книги - ХХI, 2006. – 606 с.: іл., портр. - Бібліогр.: с. 541 - 569. - Предм. покажч.: с. 570 - 576. - Географ. покажч.: с. 577 - 585. - Іменний покажч.: с. 586 - 602. – На укр. яз.
 14. Балух, Василь Олексійович. Культура Античності: [підручник] / В. О. Балух, В. П. Коцур. – Вид. 2-ге. – Чернівці: Наші книги, 2016. – 632 с.: іл., портр. - Бібліогр.: с. 550 - 589. - Предм. покажч.: с. 590 - 602. - Географ. покажч.: с. 603 - 611. - Іменний покажч.: с. 612 - 627. – На укр. яз.
 15. Бондар, Юрій Володимирович. Енциклопедія для видавця та журналіста / Юрій Володимирович Бондар, М. Ф. Головатий, М. І. Сенченко, Межрегіон. академія управління персоналом, Книжкова палата України. – Київ: Персонал, 2010. – 400 с. - Бібліогр.: с. 397 - 399. – На укр. яз.
 16. Бондаренко, Константин Петрович. История в профиль / Кость Бондаренко; предисл. В. Филипчука. – Киев: Знання : Фонд "Українська політика", 2012. – 663 с.: ил., портр. – На рус. яз.
 17. Войтович, Валерій Миколайович. Українська міфологія: енциклопедія народних вірувань / Валерій Войтович. – 4-е вид., доп. – Київ : ФОП Стебеляк, 2014. – 688 с.: іл. - Бібліогр.: с. 661 - 683. - Видатні етнографи: с. 652 - 660. – На укр. яз.
 18. Выготский, Лев Семенович. Психология искусства / Лев Выготский. – Санкт-Петербург: Азбука, 2016. – 446 с. – (Азбука-классика. Non-Fiction). - Библиогр.: с. 423 - 432. - Указ. имен: 433 - 441. – На рус. яз.
 19. Голосовська, Галина Григорівна. Українська мова для всіх: навч. посібник / Галина Голосовська. – 2-е изд., випр., доп. – Київ : Академія, 2015. – 208 с. – (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 207. – На укр. яз.
 20. Деркач, Борис Андреев. Леонід Глібов: життя і творчість / Б. А. Деркач. – Київ: Дніпро, 1982. – 252 с.: портр. – На укр. яз. – (в опр.)
 21. Евдокимов, Николай Владимирович. Раскрутка веб-сайта: практическое руководство / Николай Евдокимов, Игорь Лебединский. – Москва; Санкт-Петербург: Вильямс, 2012. – 278 с. – (Практика реального бизнеса). - Предметн. указ.: с. 273 - 278. – На рус. яз.
 22. Матяш, Ірина Борисівна. Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку: навч. посібник для студентів вищих навч. закладів Ірина Матяш, Нац. академія наук України, Ін-т укоаїнської археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ: Києво-Могилянська академія, 2012. – 516 с. – На укр. яз.
 23. Морайс, Фернандо. Маг: биография Пауло Коэльо / Фернандо Морайс; пер. с португ. А. Богдановского. – Москва: АСТ, 2010. – 608 с, [80] л. ил.: ил., портр. – На рус. яз.
 24. Подводный, Авессалом. Грамматика общения / Авессалом Подводный. – Москва: Аквамарин, 2008. – 320 с. – (Коммуникатика; Ч. 1). – На рус. яз. – (в пер.)
 25. Ткаченко, Єлизавета Михайлівна. Українська мова. Пунктуація: правила, вправи, диктанти: навч. посібник / Є. М. Ткаченко. – Харків: Консум, 2001. – 288 с. – На укр. яз.
 26. Чалдині, Роберт. Психологія впливу / Роберт Чалдині; пер. з англ. М. Скоробогатова. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016 . – 368 с. - Біблігр.: с. 334 - 351. - Алф. покажчик.: 352 - 364. – На укр. яз.
 27. Шалагінов, Борис Борисович. Зарубіжна література: від античності до початку ХІХ сторіччя : історико-естетичний нарис : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Борис Шалагінов . – 3-е вид., виправлене . – Київ: Києво-Могилянська академія, 2013. – 368 с. - Бібліогр. в кінці розд. – На укр. яз.
 28. Шопенгауэр, Артур. Афоризмы житейской мудрости / Артур Шопенгауэр; пер. с нем. Ю. И. Айхенвальда. – Санкт-Петербург: Азбука, 2015. – 256 с. – (Азбука-классика. Non-Fiction). – На рус. яз.

Образотворче мистецтво

 Образотворче мистецтво

 1. Non Stop Media: IV фестиваль молодёжных проектов представляет современное арт-движение, 12мая - 7 июня 2008, Харьков / Управление культуры Харьковского городского совета, Харьковская муниципальная галерея; идея проекта Т.А.Тумасьян. – Харьков: [б. и.], 2008. – 12с.: ил., портр. – На рус. яз.
 2. Виталий Куликов: живопись: [альбом] / сост. И.И.Александрова; вступ. ст. Олег Коваль. – Харьков: Виват, 2016 . – 232 с.: ил., портр. – На рус. яз.
 3. ЙосифБокшай = Tht painter of truth. The man of truth: Художникправди. Людина правди / упоряд. Франциск Ерфан; авт. ст. Л. Біксей, О.Чернега-Балла, О. Приходько [та ін.]. – Ужгород: Карпати, 2016. – 336 с.: іл., портр. - Перелік робіт: с. 326 - 333. – На укр. яз.
 4. Які ж гарні шатра твої, Якове..." Настінні розписи синагог Буковини: (каталог виставки) / Чернівецький музей історії та культури євреїв Буковини ; упоряд. М. Кушнір, Є. Котляр, А.Ямчук; пер. І. Ільїн. – Чернівці; Київ: Дух і літера, 2016. – 172 с.: іл. - Текст парал. укр., англ. мовами. – Бібліогр.: с.166 - 167. - Словник єврейських термінів: с. 158 - 163. – На укр., англ. яз.
 5. Bachmann, Manfred. Das grosse puppenbuch: [Большая книга кукол] : альбом / Manfred Bachmann, Claus Hansmann. – Leipzig: Edition Leipzig, 1978?. – 205 с.: ил. – На нем. яз. – (в пер.).
 6. Вечерський, Віктор Васильович. Замки і фортеці України: [фотоальбом] / В.Вечерський, С.Тарасов. – Київ: Балтія-Друк, 200...? – 64 с.: іл. – На укр., англ., рус. яз.
 7. Курушин, Владимир Дмитриевич. Графический дизайн и реклама: самоучитель / В.Д.Курушин. – Москва: ДМК Пресс, 2016. – 271 с.: ил. - Бібліогр.: с. 266. - Предм. указ.: с. 267 - 270.
 8. Лагутенко, Ольга Андріївна. Феномен творчості Андрія Чебикіна: мистецтвознавче дослідження / Ольга Лагутенко. – Київ: Криниця, 2016. – 376 с.: іл., портр. – (Бібліотека Шевченківського комітету). - Науковий і творчий доробок: с. 351 - 359. - Список ілюстрацій: с. 346 - 347. - Каталог робіт: с. 348 - 349. – На укр. яз.
 9. Хирн, Фил. 100 величайших идей, изменивших архитектуру / Ф. Хирн; пер. с англ. А. Кулакова. – Москва: АСТ, 2013 . – 384 с.: ил. – На рус. яз.

 

Художня література

                                                                                  Художня література

Українська література

 1. Васильев, Владимир Дмитриевич. По Джержинской-Мироносицкой / Владимир Васильев. – Харьков : Эксклюзив, 2014. – 256 с. - В содерж. разд.: Рассказы ; Полуостров ; Василий ; Сказки ; Коротко ; Длинно. – На рус. яз. 40.00 грн .
 2. Курков, Андрей Юрьевич. Приятель покойника; Не приведи меня в Кенгаракс ; Любимая песня космополита; Пикник на льду : романы / Андрей Курков ; худож.-оформ. Б. Ф. Бублик. – Харьков : Фолио, 2001. – 541 с. с. – (Клуб семейного досуга) . – На рус. яз. 10.00 грн.

 Зарубіжна література

 1. Зеленые призраки: французская готическая проза / пер. с фр. А. Бобовича [и др.]; коммент. Н.Полторацкой. – Санкт-Петербург: Азбука, 2011. – 320 с. – (Азбука-классика). - В содерж. авт.: Франсуа де Россе, Оноре де Бальзак, Шарль Нодье, Жорж Санд. – На рус. яз.
 2. Акунин, Борис. Детская книга: роман / Борис Акунин ; ил. Д. Гордеева. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 544 с. – На рус. яз. 5.00 грн.
 3. Глушановский, Алексей Алексеевич. Стезя чародея : фантаст. роман / Алексей Глушановский ; худож. О. А. Бабкин. – Москва : АЛЬФА-КНИГА, 2008. – 407 с. – (Магия фэнтези). – На рус. яз. 7.00 грн .
 4. Глушановский, Алексей Алексеевич. Тропа волшебника : фантаст. роман / Алексей Глушановский ; худож. О. Бабкин. – Москва : АЛЬФА-КНИГА, 2008. – 406 с. – (Магия фэнтези). – На рус. яз. 7.00 грн.
 5. Ерофеев, Венедикт Васильевич. Москва-Петушки : поэма / Венедикт Ерофеев. – Москва : Вагриус, 2004 . – 188 с. – На рус. яз. 5.00 грн.
 6. Зыков, Виталий Валерьевич. Безымянный раб : [фантастический роман] / Виталий Зыков ; ил. К. Правицкого . – Москва : АРМАДА : АЛЬФА-КНИГА, 2005. – 540 с. : ил. – (Магия фэнтези). - Глоссарий: с.533 - 539. – На рус. яз. 8.00 грн.
 7. Зыков, Виталий Валерьевич. Наемник Его Величества : фантастический роман / В. В. Зыков; худож. М. Поповский . – Москва : АРМАДА : АЛЬФА-КНИГА, 2005 . – 576 с. – (Магия фэнтези). – На рус. яз. 6.00 грн.
 8. Иванова, Вероника Евгеньевна. Вернуться и вернуть : роман / Вероника Иванова ; худож. О.Бабкин. – Москва : АРМАДА : АЛЬФА-КНИГА, 2005 . – 504 с. : ил. – (Магия фэнтези). - Примеч.: с.491 - 503. – На рус. яз. 5.00 грн.
 9. Иванова, Вероника Евгеньевна. И маятник качнулся : [фантастический роман] / Вероника Иванова ; худож. О. Бабкин . – Москва : АРМАДА : АЛЬФА-КНИГА, 2005. – 506 с. : ил. – (Магия фэнтези). - Примеч.: с. 496 - 505. – На рус. яз6.00 грн.
 10. Иванова, Вероника Евгеньевна. На полпути к себе : фантаст. роман / Вероника Иванова ; худож. О. Бабкин. – Москва : АРМАДА : АЛЬФА-КНИГА, 2005 . – 448 с. : ил. – (Магия фэнтези). - Примеч.: с. 475 - 487. – На рус. яз. 6.00 грн.
 11. Иванова, Вероника Евгеньевна. Право учить. Повторение пройденного : фантастический роман / Вероника Иванова ; худож. О. Бабкин . – Москва : АРМАДА : АЛЬФА-КНИГА, 2006 . – 474 с.: ил. – (Магия фэнтези). - Примеч.: с. 466 - 473. – На рус. яз. 6.00 грн.
 12. Иванова, Вероника Евгеньевна. Раскрыть ладони : фантастический роман / Вероника Иванова ; худож. О. Бабкин . – Москва : АЛЬФА-КНИГА, 2007. – 439 с. : ил. – (Магия фэнтези) . – На рус. яз. 8.00 грн.
 13. Иванова, Вероника Евгеньевна. Свобода уйти, свобода остаться : фантастический роман / Вероника Иванова ; худож. О. Бабкин . – Москва : АРМАДА : АЛЬФА-КНИГА, 2006. – 412 с. : ил. – (Магия фэнтези). – На рус. яз. 8.00 грн.
 14. Иванова, Виктория Витальевна. Радуга на земле : фантастический роман / Виктория Иванова ; художник С. А. Григорьев . – Москва : АРМАДА : АЛЬФА-КНИГА, 2009. – 412 с. : ил. – (Магия фэнтези). – На рус. яз. 10.00 грн.
 15. Катлас, Эдуард. Честь твоего врага : роман / Эдуард Катлас ; худож. В. Федоров . – Москва : АРМАДА : АЛЬФА-КНИГА, 2006 . – 410 с. : ил. – (Магия фэнтези). – На рус. яз. 10.00 грн .
 16. Лану, Арман. Песочные замки / Арман Лану ; пер. с фр. под ред. Мориса Ваксмахера ; сост. и предисл. Мориса Ваксмахера. – Москва : Известия, 1982 . – 112 с. – (Библиотека журнала "Иностранная литература"). – На рус. яз. : 6.00 грн.
 17. Лапидус, Йенс. Шальные деньги: роман / Йенс Лапидус ; пер. со швед. Руслана Косынкина; оформл. Ильи Кучмы. – Санкт-Петербург : Азбука, 2010 . – 480 с. – На рус. яз. 10.00 грн.
 18. Лукьяненко, Сергей Васильевич. Дневной Дозор : фантастический роман / Сергей Лукьяненко, Владимир Васильев ; худож. А. А. Манохин . – Харьков : Фолио, 2004. – 382 с. – (Звездный лабиринт). – На рус. яз. 10.00 грн.
 19. Лукьяненко, Сергей Васильевич. Осенние визиты : фантаст. роман / Сергей Лукьяненко ; худож. А. Е. Дубовик. – Москва : АСТ, 2003. – 413 с. – (Звездный лабиринт). – На рус. яз. 10.00 грн.
 20. Лукьяненко, Сергей Васильевич. Сумеречный Дозор : [фантаст. роман] / Сергей Лукьяненко ; худож. В. Бондарь . – Москва : АСТ : Люкс, 2004 . – 448 с. – (Звездный лабиринт). – На рус. яз.
 21. Милевская, Людмила Ивановна. Дурдом на выезде : [роман] / Людмила Милевская. – Москва : Эксмо, 2004 . – 320 с. – (Детектив с клубничкой). – На рус. яз. 10.00 грн.
 22. Муни, Крис. Пропавшие : [роман] / Крис Муни ; пер. с англ. Ю. Лелюк. – Харьков; Белгород : Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга", 2008 . – 336 с. – На рус. яз. 8.00 грн.
 23. Муркок, Майкл. Сага о Рунном Посохе / Майкл Муркок ; пер. с англ. С. Кудриной, Н.Баулиной. – Москва : ЭКСМО-Пресс ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 2002. – 832 с. – (Шедевры фантастики). – На рус. яз. 20.00 грн.
 24. Парфёнова, Анастасия Геннадьевна. Город и ветер : [фантастический роман] / Анастасия Парфенова ; худож. О. А. Бабкин . – Москва : АРМАДА : АЛЬФА-КНИГА, 2004. – 457 с. : ил. – (Магия фэнтези). – На рус. яз. 9.00 грн .
 25. Полторак, Ольга. Поединок по чужим правилам : фантастический роман / Ольга Полторак ; оформ. А. Кудрявцева. – Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 2000. – 400 с. – (Звездный лабиринт). – На рус. яз. 10.00 грн.
 26. Пратчетт, Терри. Мрачный жнец : фантастический роман / Терри Пратчетт ; пер. с англ. Н.Берденникова под ред. А. Жикаренцева . – Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2005 . – 416с. – (Плоский мир) . – На рус. яз. 30.00 грн .
 27. Сапковский, Анджей. Крещение огнем; Башня Ласточки : фантастические романы / Анджей Сапковский ; пер. с польск. Е. П. Вайсброта; худож. А, Дубовик; оформ. А. Кудрявцева . – Москва : АСТ, 2004 . – 613 с. : ил. – (Золотая серия фэнтези) . – На рус. яз. 10.00 грн .
 28. Сапковский, Анджей. Последнее желание. Меч Предназначения : фантастические романы / Анджей Сапковский ; пер. с пол. Е. Вайсброта, худож. А. Дубовик . – Москва : АСТ, 2004 . – 631 с. – (Золотая серия фэнтези). – На рус. яз. 4.00 грн.
 29. Семенова, Мария. Волкодав : истовик-камень : роман / Мария Семёнова ; худож. Антон Ломаев. – Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Азбука, 2003 . – 377 с. – На рус. яз. 6.00 грн.
 30. Семенова, Мария. Волкодав : роман / Мария Семенова ; худож. Антон Ломаев . – Москва : АСТ; Санкт-Петербург : Азбука, 2003 . – 571 с. – На рус. яз. - ISBN 5-17-008208-8 (в пер.) : 10.00 грн.
 31. Семенова, Мария. Волкодав : Знамение пути : роман / Мария Семёнова . – Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 410 с. – На рус. яз. 10.00 грн.
 32. Семенова, Мария. Волкодав. Право на поединок : роман / Мария Семенова ; худож. Антон Ломаев; оформ. И. Кучмы . – Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Азбука, 2003 . – 539 с. : ил. – На рус. яз. - ISBN 5-17-007731-9 (в пер.) : 6.00 грн.
 33. Семенова, Мария. Волкодав: Самоцветные горы : роман / Мария Семёнова ; худож. ред. А.Золотухин . – Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 408 с. : ил. – (Русское фэнтэзи). – На рус. яз. 6.00 грн.
 34. Форсайт, Кейт. Старая сказка : [роман] / Кейт Форсайт ; пер. с англ. А. Михайлова . – Харьков; Белгород : Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга", 2013. – 512 с. – На рус. яз. 20.00 грн.
 35. Хайнлайн, Роберт Энсон. Гражданин Галактики; Ракетный корабль "Галилей" : фантастические романы / Роберт Хайнлайн ; пер. с англ. Р. Волошина, А. Шарова; худож.С. Курбатов . – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 480 с. : ил. – (Стальная Крыса). – На рус. яз. - ISBN 5-04-005468-8 (в пер.) : 10.00 грн.
 36. Шерон, Рона. Королевская кровь : [роман] / Рона Шерон ; пер. с англ. Анатолий Михайлов. – Харьков, Белгород : Клуб семейного чтения, 2010. – 496 с. - Парал. тит. л. англ. – На рус. яз. 15.00грн.
 37. Эвинг, Барбара. Гипнотизер / Барбара Эвинг ; пер. с англ. А. Чернец. – Харьков; Белгород : Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга", 2008. – 448 с. - Парал. тит. л. англ. – На рус. яз. 18.00 грн.

II квартал

Нові надходження у II кварталі  2018 року

Нотні видання

 Нотні видання

 1. Т. 3 : Альбом классического вальса [Ноты] : для фп. / сост. и ред. К. С. Сорокин ; вступ. ст. К. С. Сорокин ; крат. сведенья о комп. А. Шмелева . – Москва : Советский композитор, 1971 . – 192 с. – (Альбом пианиста-любителя) . - Крат. сведенья о комп.: с. 181—191 . – Содерж.: Зарубежные композиторы: М. Клементи, Д.Россини, Ж. Оффенбах, К. Сен-Санс, Л. Делиб, А. Дворжак, Э. Григ, Д. Пуччини, К. Дебюсси, Я. Сибелиус, Ф. Крейслер, М. Регер, М. Равель, С. Скотт, А. Казелла. Русские композиторы: Н. Римский-Корсаков, А. Лядов, А. Аренский, А. Глазунов, А. Гречанинов, В. Ребиков, Н. Лысенко. Советские композиторы: Л. Половинкин, Д. Кабалевский, Д. Шостакович, В. Соловьев-Седой, Н. Раков, Т. Хренников, К. Караев. – На рус. яз. – (в пер.) : 20.00 грн .
 2. Ваша записка [Ноты] : попул. лир. песни 30 — 40-х годов : для голоса в сопровожд. фп. / сост. Виктор Иванович Жаров . – Москва : Музыка, 1984 . – 63 с. - Песни: Песня о Москве; Лунный вальс; Песенка о капитане; Лирическая песенка; Я на подвиг тебя провожала; Были два друга; В землянке; Темная ночь; Давай закурим; Случайный вальс; Где же вы теперь, друзья-однополчане?; Одинокая гармонь; Ваша записка; Люблю; Счастье мое; Все хорошо, прекрасная маркиза; В парке Чаир; Неудачное свиданье. – На рус. яз. : 9.00 грн .
 3. Вып. 2 : Гаммы и пассажи [Ноты] : для фп. – Варшава : PWM edition, 1985 . – 51 с. – На пол. яз. : 7.00 грн .
 4. Играет ансамбль "Барокко" [Ноты] : произведения советских композиторов : для камерного ансамбля / сост. и перелож. И. Попков . – Москва : Советский композитор, 1983 . – 87 с. - Содерж.: Семь мимолетностей / С. Прокофьев. Прелюдия и фуга: C-dur / Д. Шостакович. Стаккато / Р. Щедрин. Лирическая композиция : соч. 18 / Д. Смирнов. Con Amore : соч. 36 / Л. Бобылев. Партита : соч. 16 / Т. Смирнова. – На рус. яз. : 10.00 грн .
 5. Избранные арии русских композиторов [Ноты] : для меццо-сопрано в сопровожд. фп. / сост. и примеч. М. Переверзева . – Музыка, 1970 . – 172 с. – (Вокально-педагогический репертуар) . - Примеч.: с. 168—172 . – Авт.: М. Глинка, А. Даргомыжский, О. Дютш, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский, А. Аренский, С. Танеев, А. Гречанинов, М. Ипполитов-Иванов. – На рус. яз. : 10.00 грн .
 6. Итальянские песни [Ноты] : из репертуара Бруно Вентурини : для голоса с фп. / сост. и вступ. ст. Гуальтиеро Франческович Мизиано . – Москва : Музыка, 1974 . – 67 с. – На рус., итал. яз. : 7.00 грн .
 7. Песни [Ноты] : для голоса с сопровожд. фп. / под общ. ред. Мария Вениаминовна Юдина ; пер. Н. Заболоцкий, А. Кочетков, Самуил Яковлевич Маршак, Борис Леонидович Пастернак . – Москва; Ленинград : Музгиз, 1950 . – 98 с. – На рус. яз. : 13.00 грн .
 8. Вып. 3 : Песни для малышей [Ноты] : для пения в сопровожд. фп. (баяна) . – Москва : Советский композитор, 1979 . – 64 с. - Песни: Голубой вагон; Ах, как я рад!; У меня есть бабушка; Мы дружные ребятя; Встали на зарядку!; Лесная баллада; Скрипка; Июнь; Ошибка; Большие уши; Очень тихо; Лиса и Петух; Мой ослик; Ночь запела песню; Как дважды два; Джеббин, Джеббин; Кукушка; Хали, Вели!; Играли волынки; О Козлике; Родина; Хорошо, что солнце светит!; Муравьиная; Медведь проснулся; Вишенка. – На рус. яз. : 5.00 грн .
 9. Вып. 36 : Песни-картинки [Ноты] : для пения в сопровожд. фп. – Ленинград : Советский композитор, 1989 . – 18 с. - Содерж.: Четыре детские песенки: (Идет коза рогатая; Серенькая кошечка; Мышка-глупышка; Храбрый кот) / В. Витлин. Пять английских народных песенок / С. Слонимский; пер. С. Маршака. : 3.00 грн .
 10. Произведения для скрипки соло [Ноты] / сост. Теодор Израилевич Ямпольский . – Музыка, 1991 . – 95 с. – (Виртуозная музыка) . - Содерж.: Каприсы № 6, 7, 23, 33 / П. Нардини. Лабиринт / П. Локателли. Интродукция и вариации на тему из оперы Дж. Паизиелло "Прекрасная мельничиха" / Н. Паганини. Прелюдия; Каприс-каденция; Вариации / Г. Венявский. Концертный этюд / Ф. Лауб. Вариации / Г. Эрнст. Тема с вариациями / Э. Соре. Соната-баллада № 3; Соната № 6 / Э. Изаи. Речинатив и скерцо / Ф. Крейслер. Речитатив и токката / К. Мострас. : 10.00 грн .
 11. Произведения зарубежных композиторов XX века [Ноты] : для гобоя и фп. / сост. Анатолий Викторович Петров . – Москва : Музыка, 1985 . – 51 с., 1 парт. (20 с.) . - Содерж.: Сонатина / Д. Мийо. Соната / А. Дютийе. Одержимость / М. Шинохара. – На рус. яз. : 10.00 грн .
 12. Старинная английская музыка [Ноты] : для гитары / ред. Зигфрид Беренд . – Гамбург : Musikverlag Hans Sikorski, 1959 . – 8 с. - Из содерж.: Павана; Сарабанда; Куранта; Вариации; Сарабанда; Менуэт; Ригодон; Песня . – На нем. яз. : 5.00 грн .
 13. Вип. 2 : Старовинні вальси [Ноты] : в пер. для семиструн. гітари / Ян Генрихович Пухальский . – Київ : Музична Україна, 1972 . – 22 с. – На укр., рус. яз. : 2.00 грн .
 14. Школа фортепианной транскрипции . – Москва : Музыка . – На рус. яз. Бах, Иоганн Себастьян. Вып. 1 : Органная токката [Ноты] : d-moll : для фп. / Иоганн Себастьян Бах ; сост. и вступ. ст. Г. М. Коган . – Москва : Музыка, 1970 . – 72 с. - Содерж.: Ст.: Бузони, Ф. Ценность обработки / Ф. Бузони. Годовский, Л. По поводу транскрипций, аранжировок и парафраз / Л. Годовский. Коган, Г. Токката d-moll Баха и ее транскипции. Бах, И. С. Токката d-moll для органа в оригинале и в транскрипциях для фортепиано Карла Таузига, Луи Брассена, Пауля Пабста и Ферруччо Бузони.
 15. Вып. 4 : Этюды [Ноты] : для фп. / сост. и пед. ред. В. С. Белов . – Москва : Музыка, 1965 . – 23 с. – (Пед. репертуар муз. училищ . Курс 1) . - Содерж.: Вечное движени е / Э. Мак-Доуэлл. Этюд / А. Лядов. Этюд / Н. Раков. Этюд / Б. Страннолюбский. – На рус. яз.
 16. Бах, Иоганн Себастьян.Т. 1 : Хорошо темперированный клавир [Ноты] : для фп. / Иоганн Себастьян Бах ; ред. Ферруччо Бузони . – Лейпциг : VEB BREITKOPF & HARTEL MUSIKVERLAG, б. г. – 53 с. – На нем. яз. – (в пер.)
 17. Бах, Йоганн Себастьян.Висока меса [Ноты] : h-moll : пер. для зміш. хору в супроводі фп. / Йоганн Себастьян Бах ; пер. для фп. Г. Реслер . – Київ : Музична Україна, 1974 . – 339 с. – (Перлини світової музики) . – На укр., лат. яз. – (в опр.)
 18. Бах, Филипп Эмануэль.Избранные сочинения [Ноты] : для фп. / Филипп Эмануэль Бах ; под ред. и со вступ. ст. А. Юровский. – Москва; Ленинград : Музгиз, 1947 . – 161 с. - Вступ. ст.: Филипп Эмануил Бах, его биография, фортепианное творчество и система орнаментики : с. V—XXVII . – На рус. яз. – (в пер.) : 30.00 грн .
 19. Бетховен, Людвиг ван. Концерт № 3 [Ноты] : до мин. : для фп. с орк. : ор. 37 / Людвиг ван Бетховен ; перелож. для двух фп. и ред. Александр Борисович Гольденвейзер . – Москва : Музыка, 1971 . – 80 с. – На рус., нем. яз.
 20. Бетховен, Людвиг ван Соната [Ноты] : "Appassionata" : для фп. : ор. 57 / Людвиг ван Бетховен ; ред. Лео Вейнер . – Будапешт: Musica, 1959 . – 34 с. – На венг. яз.
 21. Бетховен, Людвиг ван. Соната № 8 [Ноты] : Патетична : для фп. : тв. 13 / Людвиг ван Бетховен . – Київ : Держ. вид-во образотвор. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1962 . – 26 с. – На укр., рус. яз.
 22. Бетховен, Людвіг ван. Соната № 14 [Ноты] : для фп. / Людвіг ван Бетховен ; ред. Макс фон Пауэр, Карл Адольф Мартинсен. – Київ : Музична Україна, 1988 . – 20 с. - Посвящ. Дж. Гвічарді . – На укр. яз.
 23. Білаш, Олександр Іванович. Пшениченька [Ноты] : пісні для дітей : для співу в супроводі фп. / Олександр Іванович Білаш . – Київ: Музична Україна, 1997 . – 16 с. - Зміст: Пшениченька / сл. Д. Павличка; Калачі / сл. Д. Павличка; Горіховий дощ / сл. В. Скомаровського; Нічний гість / сл. Д. Павличка; Окунці-стрибунці / сл. В. Скомаровського; Гіпопотам / сл. Є Гуцала . – На укр. яз.
 24. Брамс, Йоганнес. Вариации на тему Паганини [Ноты] : для фп. : соч. 35 / Йоганнес Брамс . – Москва : Музыка, 1972 . – 40 с.
 25. Брамс, Йоганнес. Концерт № 1 [Ноты] : ре мин. : для фп. с орк. : ор. 15 : перелож. для 2 фп. / Йоганнес Брамс ; ред. Эмиль Зауэр . – Москва : Музыка, 1974 . – 88 с. – На рус. яз.
 26. Брамс, Йоганнес. Сонаты [Ноты] : для скрипки и фп. / Йоганнес Брамс . – Москва : Музыка, 1977 . – 99 с. - Содерж.: №№ 1—3 . – На рус. яз.
 27. Бриттен, Бенджамен. Вариации и фуга на тему Пёрселла [Ноты] : путеводитель по оркестру для молодежи : для большого симф. орк. : соч. 34 / Бенджамен Бриттен ; поясн. текст Э. Крозьер . – Москва; Ленинград : Музыка, 1966 . – 80 с. - Музыка "Путеводителя по оркестру для молодежи" первоначально была написана к фильму "Инструменты оркестра". – На рус. яз.
 28. Варламов, Александр Егорович. Полная школа пения [Ноты] : для голоса в сопровожд. фп. / Александр Егорович Варламов ; ред. и коммент. Всеволод Аллавердович Багадуров . – Москва : Музгиз, 1953 . – 107 с. - Вокализы: с. 65—105 . – На рус. яз. – (в пер.)
 29. Вертинский, Александр Николаевич. Т. 1 : То, что я должен сказать [Ноты] : романсы и песни : для голоса в сопровожд. фп. / Александр Николаевич Вертинский . – Ленинград : Музыка, 1990 . – 48 с. - Содерж.: То, что я должен сказать; Минуточка; Маленький креольчик; Лиловый негр; Попугай Флобер; В голубой далекой спаленке; Оловянное сердце; Ваши пальцы пахнут ладаном; Бал Господень; Я сегодня смеюсь над собой; Пес Дуглас . – На рус. яз.
 30. Гендель, Георг Фридрих. Мессия [Ноты] : оратория / Георг Фридрих Гендель ; ред. и вступ. ст. Арнольд Шеринг ; ред. Курт Солдан . – Лейпциг : EDITION PETERS, б. г. – 232 с. – На нем., англ. яз. – (в пер.)
 31. Гретри, Андре Эрнест Модест. Ариэтта Лоретти [Ноты] : из оперы "Ричард Львиное сердце" : для сопрано с фп. / Андре Эрнест Модест Гретри ; пер. С. В. Гринзберг . – Ленинград : Музгиз, 1961 . – 7 с. – На рус. яз.
 32. Грэм, Питер. Два этюда [Ноты] : для фп. / Питер Грэм . – Прага : Cesky hudebni fond, 1992 . – 15 с. – На чеш. яз.
 33. Дворжак, Мілан. Джазові етюди [Ноты] : для фп. : пер. с чеш. / Мілан Дворжак ; пер. з чес. Я. Верещагін . – Київ : Музична Україна, 1984 . – 55 с. – На укр., рус. яз.
 34. Ивэнс, Ли. Ритмы джаза в игре на фортепиано [Ноты] : основы синкопирования и полиритмии : пер. с англ. / Ли Ивэнс ; пер. и послесл. В. Сергеев . – Киев : Музична Україна, 1986 . – 40 с. – На рус. яз.
 35. Кабалевский, Дмитрий Борисович. Десять сонетов Шекспира [Ноты] : для баса в сопровожд. фп. : соч. 52 / Дмитрий Борисович Кабалевский ; пер. Самуил Яковлевич Маршак . – 2-е изд., пепесмотр. авт . – Москва : Музгиз, 1961 . – 38 с. – На рус. яз.
 36. Клементи, Муцио. Ступени к Парнасу [Ноты] : сб. этюдов : для фп. / Муцио Клементи ; ред. Александр Михаловский . – Краков : PWM edition, 1973 . – 100 с. – На пол. яз.
 37. Корепанов, В'ячеслав Аристархович. Пісня — моє життя [Ноты] : для співу з букв.-цифр. позначенням супроводу / В'ячеслав Аристархович Корепанов . – Харків : Факт, 2016 . – 166 с. - Слово про авт.: с. 6, 4 обкл. – До 50-річчя творчої діяльності . – Зміст: 1. Рідна моя Україна; 2. Шлягери XX століття; 3. Харків — моя любов; 4. Ліричні пісні. – На укр., рус. яз. - ISBN М-707504-08-6 (в обкл.)
 38. Кулау, Фридрих. Тетр. 2 : Сонатины [Ноты] : для фп. / Фридрих Кулау . – Москва : Музыка, 1969 . – 76 с.
 39. Ларичев, Евгений Дмитриевич. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре [Ноты] / Евгений Дмитриевич Ларичев . – 11-е изд., стер. – Москва : Музыка, 1991 . – 94 с. – На рус. яз.
 40. Леонтович, Микола Дмитрович. Духовні хорові твори [Ноты] : для зміш. хору без супроводу / Микола Дмитрович Леонтович ; упоряд. і вступ. ст. Володимир Федорович Іванов . – Київ : Музична Україна, 1993 . – 128 с. - Зміст: Колядки; Канти і псальми; Аранжировки старовинних піснеспівів; Херувимські пісні; Молебен Благодарственный Господу Богу; Літургія І. Златоустого . – На укр. яз.
 41. Лист, Ференц. Венгерские рапсодии [Ноты] : для фп. / Ференц Лист ; ред. Золтан Гардони, Иштван Селеньи . – Будапешт : Musica, 1972 . – 114 с. - Содерж.: №№ 1—9 . – На венг. яз.
 42. Лист, Ференц. Воспоминания [Ноты] : этюд № 9 : из "Трансцендентных этюдов" : для фп. / Ференц Лист ; ред. Золтан Гардоньи, Иштван Селеньи . – Будапешт : Musica, 1971 . – 15 с. – На венг. яз.
 43. Лист, Ференц. Героика [Ноты] : этюд № 7 : из Трансцендентных этюдов : для фп. / Ференц Лист ; ред. Золтан Гардоньи, Иштван Селеньи . – Будапешт : Musica, 1971 . – 11 с. – На венг., англ. яз.
 44. Лист, Ференц. Женевские колокола [Ноты] : для фп. ; Сонет Петрарки № 123 : для фп. ; Вальс-экспромт : для фп. / Ференц Лист . – Музгиз, 1955 . – 24 с. – (Пед. репертуар для фп. Муз. училище: 4-й курс) . – На рус. яз.
 45. Лист, Ференц. Произведения для фортепиано [Ноты] / Ференц Лист ; сост. Иштван Селеньи, Золтан Гардоньи ; ред. Имре Сулйок, Имре Мезо ; аппликатура Корнель Земплени . – Будапешт : Editio Musica Budapest, 1976 . – 129 с. - Содерж.: Годы странствий: Швецария; Альбом путешественника. – На венг. яз.
 46. Лист, Ференц. Сонеты Петрарки [Ноты] : из цикла "Годы странствий" : 2-й год : Италия : для фп. / Ференц Лист . – Ленинград : Музыка, 1972 . – 23 с. - Содерж.: Сонеты № 47, 104, 123 . – На рус., итал. яз.
 47. Люлли, Жан-Батист. Гавот в форме рондо [Ноты] : для фп. / Жан-Батист Люлли . – Москва : Музыка, 1965 . – 15 с. – (Музыка отдыха)
 48. Молотков, Владимир Алексеевич. Джазовая импровизация на шестиструнной гитаре [Ноты] / Владимир Алексеевич Молотков. – Київ: Музична Україна, 1983 . – 112 с. – На рус. яз.
 49. Моцарт, Вольфганг Амадей. Ария Деспины [Ноты] : из оперы "Так поступают все женщины" : для сопрано в сопровожд. фп. / Вольфганг Амадей Моцарт ; рус. текст М. Улицкий . – Москва : Музыка, 1965 . – 7 с. – На рус., итал. яз.
 50. Моцарт, Вольфганг Амадей. Тетр. 2 : Вариации [Ноты] : для фп. / Вольфганг Амадей Моцарт . – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001 . – 55 с. – (Педагогический репертуар) . – На рус. яз.
 51. Моцарт, Вольфганг Амадей. Камерный концерт [Ноты] : для фп. и струн. орк. : KV 414 / Вольфганг Амадей Моцарт ; ред. и вступ. ст. Бруно Хинзе-Рейнхолд ; перелож. для 2 фп. Бруно Хинзе-Рейнхолд . – Лейпциг : EDITION PETERS, 1963 . – 45 с. - Каденции: с . 43—45 . – На нем. яз.
 52. Моцарт, Вольфганг Амадей. Концерт D-dur [Ноты] : для фп. и орк. : KV 595 / Вольфганг Амадей Моцарт ; перелож. для 2 фп. Бруно Хинзе-Рейнхолд . – Лейпциг : VEB BREITKOPF & HARTEL MUSIKVERLAG, 1977 . – 68 с. - Каденция: с. 68 . – На нем. яз.
 53. Моцарт, Вольфганг Амадей. Маленькая ночная серенада [Ноты] : для фп. / Вольфганг Амадей Моцарт . – Будапешт : Musica, б. г. – 16 с. – На нем., рус. яз
 54. Моцарт, Вольфганг Амадей Симфонии [Ноты] : для пиано соло / Вольфганг Амадей Моцарт ; перелож. для фп. Огаст Хорн . – Лейпциг : EDITION PETERS, б. г. – 123 с. - Содерж.: Юпитер: Симфония: C-dur: К. № 551 . – На нем. яз.
 55. Парцхаладзе, Мераб Алексеевич. Весна [Ноты] : дет. хоры без сопровожд. / Мераб Алексеевич Парцхаладзе . – Москва : Советский композитор, 1986 . – 60 с. : портр. – На рус. яз.
 56. Прокофьев, Сергей Сергеевич. Четыре пьесы [Ноты] : для фп. : соч. 32 / Сергей Сергеевич Прокофьев . – Москва : Музгиз, 1963 . – 15 с. - Содерж.: 1. Танец; 2. Менуэт; 3. Гавот; 4. Вальс . – На рус. яз.
 57. Ревуцький, Лев Миколайович. Твори для фортепіано [Ноты] / Лев Миколайович Ревуцький . – Київ : Музична Україна, 1970 . – 96 с. – (Перлини світової музики) . - Зміст: Соната : h-moll : тв. 1; Прелюдії : тв. 4 № 1—3; Прелюдії : тв. 7 № 1, 2; Прелюдії : тв. 11 № 1, 2; Пісня : тв. 17 № 1; Гумореска : Тв. 17 № 2; Канон : b-moll; Вальс : B-dur; Етюд : D-dur; Етюд : F-dur; Органна фантазія та фуга Й. С. Баха : c-moll / транскр. для фп. Л. Ревуцького. – На укр. яз. – (в опр.)
 58. Сор, Фердинанд. [Произведения для гитары] [Ноты] / Фердинанд Сор ; ист. заметки Матанья Офи ; ред. и коммент. Рихард Савино . – Гейдельберг : Chanterelle, 1996 . – 192 с. – (491) . - Коммент.: с.167-192 . – На англ. яз.
 59. Таррега, Франсиско. Тетр. 1 : Избранные песни [Ноты] : для шестиструн. гитары / Франсиско Таррега ; сост. и вступ. ст. Иржи Тихота . – Прага : SUPRAPHON, 1968 . – 25 с. – На чеш. яз.
 60. Хинтермейер, Вилли. Вып. 2 : Сборник легких пьес [Ноты] : для гитары / Вилли Хинтермейер . – 1961 . – 20 с. – На нем. яз.
 61. Чимароза, Доменико. Избранные сонаты [Ноты] : для фп. / Доменико Чимароза . – Москва : Музыка, 1988 . – 51 с. - Содерж.: №№ 1—18 . – На рус. яз.
 62. Соната [Ноты] : для фп. : соч. 164 / Франц Шуберт . – Москва : Музыка, 1972 . – 23 с. – На рус. яз.

 

 

Музика

 Музика

 1. Бах, Иоганн Себастьян. Тетр. 1 : Органные хоральные прелюдии [Ноты] : для фп. / Иоганн Себастьян Бах ; перелож. Ферруччо Бузони . – Лейпциг : VEB BREITKOPF & HARTEL MUSIKVERLAG, б. г. – 18 с. – (Ausgabe fur Klavier) . - Содерж.: №№ 1—5 . – На нем. яз.
 2. Бах, Йоганн Себастьян. Висока меса [Ноты] : h-moll : пер. для зміш. хору в супроводі фп. / Йоганн Себастьян Бах ; пер. для фп. Г. Реслер . – Київ : Музична Україна, 1974 . – 339 с. – (Перлини світової музики) . – На укр., лат. яз. – (в опр.)

 1. Гайдн, Йозеф. Вып. 3: Избранные сонаты [Ноты] : для фп. / Йозеф Гайдн ; предисл., сост., коммент. и ред. Л. И. Ройзман . – Москва : Музыка, 1966 . – 158 с. - Содерж.: №№ 23—31 . – (в пер.) :
 2. Рябов, Игорь Михайлович. Пианист : шаг за шагом / Игорь Михайлович Рябов, Сергей Игоревич Рябов . – Київ : Музична Україна . – (Воспитание и обучение в ДМШ). – На рус. яз.

Суспільні та гуманітарні науки

 Суспільні та гуманітарні науки

 1. Cmentarz ofiar totalitaryzmu. Charkow - Piatichatki = [Кладовище жертв тоталітаризму. Харків - П'ятихатки] / текст рус. І. Мацкевич, М. Мановой ; текст пол. М. Мановой ; текст укр. Л. Скрипник ; под. руководством А. Завистовского . – Харків : [б. в.], 2006 . – [14] арк. : іл. – На пол., укр., рус. яз.
 2. Милица Сергеевна Лапина — ученый-языковед : биобиблиографический указатель / М-во образования и науки Украины, Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Центр. науч. б-ка ; сост. Ю. Ю. Полякова ; вступ. ст. А. Д. Михилев . – Харьков : [б. и.], 2006 . – 31 с. – На рус. яз.

Довідкові видання

Довідкові видання

 1. Енциклопедія Сучасної України / НАН України; Наук. т-во ім. Т. Шевченка; Ін-т енцикл. досліджень НАН України / редкол.: І.М. Дзюба (співголова) [та ін.] . – Київ : Ін-т енцикл. досліджень НАН України, 2001 - . – На укр. яз.
 2. Том 18 : Лт - Малицький . – 2017 . – 711 с. : іл.

 

III квартал

Нові надходження у III кварталі 2018 року

Драматургія

Драматургія

Українська драматургія
 1. Максименко, Світлана. Український театр у Львові в період німецької окупації (1941 — 1944) / Світлана Максименко . – Львов, 2015 . – 328 с. : іл., портр. – На укр. яз. - ISBN 978-617-10-0208-1 (в опр.) : 70.00 грн .
 2. Совачева, Ганна Вікторівна. Україна таки буде! : спогади. Статті й замітки. Листи / Ганна Совачева ; упоряд. О. П. Ротач . – Полтава : Дивосвіт, 2017 . – 432 с. : ил., портр. - Імен. покажч.: с. 409 - 421. - Покажч. географ. назв: с. 422 - 430 . – На укр. яз. - ISBN 978-617-633-172-8 (в пер.) : 50.00 грн
Зарубіжна драматургія
 1. Чехов, Антон Павлович. Чайка : комедия в 4 д. / Антон Чехов . – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2008 . – 108 с., 84 с. - Книга-перевёртыш . – На рус. яз. – (в пер.) : 5.00 грн.

 

Видовищні мистецтва

                                                                Видовищні мистецтва
 1. Лінії, перехрестя, акценти. Композитор Леонід Грабовський : бесіди, статті, матеріали / ідея, уклад., передмова, заг. ред., коментарі О. Щетинського . – Харків : АКТА, 2017 . – 780 с. : іл., нотн. іл. - Покажч. імен: с. 747 - 778. - Список муз. творів Л. Грабовського: с.723 - 730. . – На укр. яз. - ISBN 978-966-8917-24-0 (в опр.) : 450.00 грн .
 2. Николай Огренич — человек, певец, ректор: статьи, воспоминания, материалы / редкол.: А. В. Сокол (гл. ред.), А. И. Самойленко, Г. А. Поливанова и др. – Одесса : Астропринт, 2009 . – 144 с. : ил., портр. – На рус. яз. - ISBN 978-966-190-254-0 : 40.00 грн .
 3. Олександр Довженко : маловідомі сторінки / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Соціологічний фак., Каф. медіа-комунікацій ; упоряд. і авт. передм. В. Н. Миславський . – Харків : Дім реклами, 2015 . – 280 с. : портр. – На укр. яз. - ISBN 978-966-2149-49-4: 40.00 грн .

Нотні видання

 Нотні видання

 1. Вып. 2 : Избранные пьесы [Ноты] : для фп. / сост. и ред. Яков Исаакович Мильштейн . – Москва : Музгиз, 1962 . – 48 с. – (Классики-юношеству) . - Содерж.: Блестящие вариации на любимое рондо из оперы "Людовик" Герольда и Галеви" : соч. 12; Полонез : до-диез мин.: соч. 26; Полонез: ре мин.: соч. 71 № 1; Мазурка: ми мин.: соч. 41; Мазурка: соль мин. : соч. 67 № 2; Вальс : ля мин. : соч. 34 № 2; Вальс : си мин. : соч. 69 № 2 : 5.00 грн .
 2. Романсы русских и польских композиторов на слова Адама Мицкевича [Ноты] : для голоса в сопровожд. фп. / сост. и вступ. ст. Игорь Бэлза . – Москва : Музгиз, 1955 . – 83 с. – (К 100-летию со дня смерти Адама Мицкевича). -. Содерж.: Песня из башни / М. Шимановская. Прочь с глаз; Моя баловница / Ф. Шопен. К ней; О, милая дева / М. Глинка. Вилия / С. Монюшко. Свитезянка / Н. Римский-Корсаков. Али мать меня рожала; Моя баловница; На землю сумрак пал / П. Чайковский. Песня охотника; Раньше вспоминает / Ц. Кюи. Аккерманские степи / Ф. Блуменфельд. Ясь; Зося / С. Невядомский. В альбом Каролине Яниш / Б. Лятошинский. – На рус. яз. – (в пер.) : 13.00 грн .
 3. Сборник старинных популярных вальсов [Ноты] : для баяна / перелож. и обраб. С. Чапкий ; сост. Михаил Иванович Ижакевич . – Киев : Музфонд СССР, Укр. респ. отд-ние, 1957 . – 80 с. - Содерж.: На сопках Манчжурии / И. Шатров. Березка / Б. Шиллер. Лесная сказка / В. Беккер. Тоска / М. Обычайко. Над волнами / И. Розас. Оборванные струны / П. Гапон. Дунайские волны / И. Ивановичи. Грусть / Н. Бакалейников. Царица бала / В. Беккер. Осенние мечты / А. Рейдерман. Испанский вальс / Е. Норман. Вальс / В. Присовский. Ожидание / Г. Китлер. Вальс / М. Кюссс. Амурские волны / М. Кюсс. – На рус. яз. : 10.00 грн .
 4. Вып. 1 : Семь нот [Ноты] : маленький альманах для самых маленьких . – Москва : Музыка, 1991 . – 16 с. - Содерж.: Учите меня музыке / С. Гаврилов. Как ноты научились петь: сказка / В. Лунин. Почему медведь зимой / Л. Книппер. На зеленом лугу: рус. нар. песня. Голоса: стихи. Веселые путешественники / М. Старокадомский. Кто пасет на лугу? / А. Пахмутова. – На рус. яз. : 3.00 грн .
 5. Співає дитячий хор : для дит. хору без супроводу і в супроводі фп. – Київ : Музична Україна, б. р. Вип. 2 : Старовинні композитори — юним піаністам [Ноты] / сост. Григорій Васильович Курковський . – Київ : Музична Україна, 1971 . – 40 с. - Зміст: Запашна вода; Маленькі вітряки; Кумася; Очерет / Ф. Куперен. Жига / Ж. Дандріє. Куранта / Ж. Лейї. Пасп'є / А. Детуш. Менует; 1-й рігодон; 2-й рігодон; Тамбурин / Ж. Рамо. Зозуля / К. Дакен. 2-я жига в формі рондо : 5.00 грн .
 6. Стоїть явір над водою [Ноты] : українські народні пісні : без супроводу . – Київ : Музична Україна, 1993 . – 63 с. - Содерж.: А вже весна; Благослови, мати; Прилетіла перепілонька; Десь тут була подоляночка; Женчичок-бренчичок; Ох,у неділеньку рано-пораненьку; Ой не знав козак; Ой на горі та женці жнуть; Гомін, гомін, гомін по діброві; Максим, козак Залізняк; Стоїть явір над водою; Ой Морозе, Морозенку; Ой гай мати; Ой у лузі та ще й при березі; Ой у полі верба; Козака несуть; Ой попід гай зелененький; За сибіром сонце сходить; Ох, і не стелися, хрещатий барвінку; Та забіліли сніги; А ще сонце не заходило; Ой наступила та чорна хмара; Котилася ясна зоря з неба; На городі верба рясна; Якби мені не тиночки; Зеленая та ліщинонька; Коло млина, коло броду; У сусіда біла хата; Зеленая рута, жовтий цвіт; Ой у лузі калина стояла; Ой ти, місяцю-зоре; Ой гиля, гиля, гусоньки, на став; Ой там за лісочком; Ой у полі три криниченьки; Марусенька по саду ходила; Розпрягайте, хлопці, коні; Ой коли б той вечір; Ой не світи, місяченьку; Там, на горі, крута межа; Посадила огірочки; В кінці греблі шумлять верби; Ой зійди, зійди, ясен місяцю; Ой не ходи, Грицю; Ой вербо, вербо; Ой гай, мати, гай; Мала мати одну дочку; Ой піду я лугом, лугом-долиною; Ой з-за гори кам'яної; Ой хмелю ж мій, хмелю; Чом дуб не зелений; Розвивайся ти, дубочку; Червоная калинонька; Ой у полі могила; Ой співаночки мої; Заспіваймо пісню веселеньку; За городом качки пливуть; Ой летіла горлиця; Та казала мені Солоха, прийди; Ой лопнув обруч; Та орав мужик край дороги; Казав мені батько; Очерет тріщить; Грицю, Грицю, до роботи; Реве та стогне Дніпр широкий / сл. Т. Шевченка; Думи мої, думи / сл. Т. Шевченка; Зоре моя вечірняя / сл. Т. Шевченка; Віють вітри, віють буйні / сл. І. Котляревського; Їхав козак за Дунай / сл. і муз. С. Климовського; Дивлюсь я на небо / сл. М. Петренка; Сонце низенько / сл. І. Котляревського; Стоїть гора високая / сл. Л. Глібова; Місяць на небі; Ой чого ти, дубе / сл. С. Черкасенка, муз. К. Стеценка; Вечір надворі; Не питай, чого в мене заплакані очі; Чорнії брови, карії очі; Копав, копав криниченьку; Така її доля / сл. Т. Шевченка; Чи є в світі молодиця / сл. і муз. Д. Бонковського. – На укр. яз. : 8000 .
 7. Фортепіано [Ноты] : учб. репертуар ДМШ : 1 кл. / ред.-упоряд. Борис Овсійович Милич . – 14-е вид. – Київ : Музична Україна, 1991 . – 135 с. – На укр. яз. : 7.00 грн .
 8. Французская клавесинная музыка [Ноты] : для фп. / ред.-сост. Л. Рощина ; вступ. ст. В. Брянцева . – Москва : Музыка, 1974 . – 200 с. - Авт.: Жак Шампион де Шамбоньер, Луи Куперен, Никола Антуан Лебег, Жан Анри д'Англебер, Луи Маршан, Луи Никола Клерамбо, Гаспар ле Ру, Элизабет Жаке де ля Герр, Франсуа Дьепар, Франсуа Дандрие, Франсуа Даженкур, Луи Клод Дакен, Жак Дюфли . – Коммент. : с. 196—197 . – (в пер.) : 20.00 грн .
 9. Хрестоматия для скрипки [Ноты] : пьесы и произведения крупной формы : клавир / сост. М. Гарлицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, К. Фортунатов . – Москва : Музыка, 1986 . – 111 с. – (Пед. репертуар . ДМШ : 2—3 кл.). – На рус. яз. : 2.10 р.
 10. Вып. 2 : Юный скрипач [Ноты] : пьесы, этюды, ансамбли : сред. кл. ДМШ : с прилож. клавира . – переизд . – Москва : Советский композитор, 1978 . – 63 с., 128 с. (клавир) : 25.00 грн .
 11. Бартельмеи. Песня моряка [Ноты] : (апрель) : для голоса в сопровожд. фп. / Бартельмеи ; рус. текст М. Улицкий . – Москва; Ленинград : Музгиз, 1948 . – 5 с. – На рус. яз. : 3.00 грн .
 12. Бахор, Фируз. Соната [Ноты] : для скрипки и фп. / Фируз Бахор ; ред. парт. скрипки С. Кашкарова. – Москва : Советский композитор, 1980 . – 55 с., 1 парт. (15 с.) . – (Концертный репертуар скрипача): 10.00 грн .
 13. Берио, Шарль. Вариации [Ноты] : для скрипки и фп. : соч. 7 / Шарль Берио . – Москва : Музыка, 1987 . – 47 с. – (Пед. репертуар). – На рус. яз. : 9.00 грн .
 14. Бетховен, Людвиг ван. Альбом для детей из фортепианных пьес Л. Бетховена [Ноты] : для фп. / Людвиг ван Бетховен ; сост. Софья Самойловна Ляховицкая . – Ленинград : Музыка, 1979 . – 86 с. – (К 200-летию со дня рождения). - Содерж.: 1. Танцы. 2. Песни и пьесы. 3. Сонатины, рондо и вариации . – На рус. яз. : 11.00 грн .
 15. Гайдн, Йозеф. Концерт [Ноты] : [Ре маж.] : для фп. с орк. : перелож. для 2 фп. / Йозеф Гайдн ; ред. Александр Борисович Гольденвейзер ; каденция Йозеф Гайдн, Дмитрий Борисович Кабалевский . – Москва : Музгиз, 1959 . – 48 с. – На рус. яз. : 6.00 грн .
 16. Данкла, Шарль. Бриллиантовые этюды [Ноты] : для скрипки соло / Шарль Данкла ; сост. Уильям Коринек . – Братислава : OPUS, 1976 . – 45 с. – На словац. яз. : 10.00 грн .
 17. Дебюсси, Клод. Прелюдии [Ноты] : для фп. / Клод Дебюсси ; ред. К. С. Сорокин ; примеч. А. А. Кондратьев . – Ленинград : Музыка, 1980 . – 126 с. - Примеч.: с. 121. – Словарь фр. слов и выражений, встречающихся в нотном тексте . – На рус. яз. : 15.00 грн .
 18. Раман, Гедерт. Концерт-поэма [Ноты] : для английского рожка и гобоя с оркестром / Гедерт Раман. – Ленинград : Музыка, 1987 . – 35 c., 1 парт. (8 с.) . – На рус. яз. : 8.00 грн .
 19. Сзепей, Тибор. Маленький словарь аккордов [Ноты] : 500 аккордов с 1420 фотографиями / Тибор Сзепей . – Будапешт : Editio Musica Budapest, 1971 . – 55 с. – На венг., нем. яз. : 10.00 грн .
 20. Солтис, Адам Мечиславович. Концерт для оркестру [Ноты] / Адам Мечиславович Солтис ; вступ. ст. Віктор Козлов . – Київ : Музична Україна, 1991 . – 71 с. : портр. – На укр. яз. : 15.00 грн .
 21. Тахтаджиев, Костянтин Іванович. Скрипка [Ноты] : учб. посіб. для ДМШ : 4 кл. / Костянтин Іванович Тахтаджиев . – Київ : Музична Україна, 1989 . – 54 с., 1 парт. скрипки (56 с.) . – На укр., рус. яз. : 10.00 грн .
 22. Чайковский, Петр Ильич. Вибрані твори [Ноты] : для фп. / Петр Ильич Чайковский ; ред. Т. П. Кравченко . – Київ : Музична Україна, 1994 . – 152 с. - Зміст: Російське скерцо; Пісня без слів; Романс; Ноктюрн; Гумореска; Тема з варіаціями; Прелюдія та фуга; Велика соната; Сумна пісенька; Вальс; Ната-вальс; Сентиментальний вальс; Думка. – На укр., англ. яз. : 50.00 грн .
 23. Чайковский, Петр Ильич. Времена года [Ноты] : 12 характеристических пьес : для фп. : соч. 37 бис / Петр Ильич Чайковский ; ред. Яков Исаакович Мильштейн, К. С. Сорокин . – Москва : Музгиз, 1961 . – 62 с. – На рус. яз. : 15.00 грн .
 24. Чайковский, Петр Ильич. Лишь ты один [Ноты] : для голоса с фп. (сопрано или тенор) / Петр Ильич Чайковский ; сл. Алексей Николаевич Плещеев . – Москва; Ленинград : Музгиз, 1940 . – 5 с. - Посвящ. А. П. Крутиковой . – На рус. яз. : 3.00 грн .
 25. Шаинский, Владимир Яковлевич. Песни [Ноты] : для голоса в сопровожд. фп. (гитары, баяна) / Владимир Яковлевич Шаинский . – Москва : Музыка, 1988 . – 64 с. - Песни: Наедине со всеми; Мы пришли; Лето, прощай; Нет цены свиданьям; Молчаливая тайна; Я за тобою вслед не побегу; Третий лишний; Подземный переход; Ожившая кукла; Цыганский хор; Небылицы; А вы ловите крокодилов; КВН. – На рус. яз. : 10.00 грн .
 26. Шопен, Фридерик. Вальсы [Ноты] : для фп. / Фридерик Шопен . – Москва : Музыка, 1968 . – 140 с. – На рус. яз. : 17.00 грн .
 27. Шостакович , Дмитрий Дмитриевич. Избранные пьесы [Ноты] : для фп. / Дмитрий Дмитриевич Шостакович. – Москва : Советский композитор, 1987 . – 52 с. – (Советская фортепианная классика для детей и юношества . Младшие, средние и старшие классы ДМШ). - Содерж.: Детская тетрадь: соч. 69; Шарманка; Песня о встречном; Грустная песенка; Ноктюрн; Танец; Вальс цветов; Гавот; Полька-шарманка; Ноктюрн; Весенний вальс; Вальс-шутка; Романс; Лирический вальс; Вальс-шарманка; Танец; Колыбельная; Контрданс-скакалка; Сарабанда; Полька. – На рус. яз. : 10.00 грн .

Музика

 Музика

 1. Лінії, перехрестя, акценти. Композитор Леонід Грабовський : бесіди, статті, матеріали / ідея, уклад., передмова, заг. ред., коментарі О. Щетинського . – Харків : АКТА, 2017 . – 780 с. : іл., нотн. іл. - Покажч. імен: с. 747 - 778. - Список муз. творів Л. Грабовського: с.723 - 730. . – На укр. яз. - ISBN 978-966-8917-24-0 (в опр.) : 450.00 грн .    Вип. 1 : Співає дитячий хор [Ноты] : для дит. хору без супроводу і в супроводі фп. – Київ : Музична Україна, б. р. – 16 с. - Зміст: Тихесенький вечір / М. Лисенко; сл. В. Самійленка. Душе моя : з "Літургії " / П. Чесноков. Alla Trinita Beata / муз. невідомого авт. Фуга / А. Скарлатті. Miserere / муз. А. Лотті . – На укр. яз. : 3.00 грн .
 2. Александрова, Оксана Олександрівна. Вокально-хорова творчість Г. В. Свиридова: жанрова поетика та її духовні основи : монографія / О. О. Александрова, М-во освіти і науки України, Харк. гуманітарно-педагогічна академія . – Харків, 2016 . – 296 с. : портр. - Бібліогр.: с. 258 - 295 . – На укр. яз. - ISBN 978-617-7474-18-9 : 40.00 грн .
 3. Кушпет, Володимир. Старцівство : мандрівні співці-музиканти в Україні (ХІХ-поч.ХХ ст.) / Володимир Кушпет . – Київ : Темпора, 2007 . – 592 с. : іл., нотн. іл. - Бібілогр.: с. 485 - 493. - Укр.-старцівський словник (побутова мова): с. 388 - 433 . – На укр. яз. - ISBN 966-8201-18-3 (в опр.) : 55.00 грн .
 4. Чайковский, Петр Ильич. Времена года [Ноты] : 12 характеристических пьес : для фп. : соч. 37 бис / Петр Ильич Чайковский ; ред. Яков Исаакович Мильштейн, К. С. Сорокин . – Москва : Музгиз, 1961 . – 62 с. – На рус. яз. : 15.00 грн .

Суспільні та гуманітарні науки

 Суспільні та гуманітарні науки

 1. Т. 14 : Наши герои / общ. ред. П. В. Воловника, О. П. Воловника . – 2015 . – 464 с. : фото . - Загл. на облож.: Почетные граждане города Харькова . – На рус. яз. - ISBN 978-966-7083-66-3 (в пер.) : 199.00 грн .
 2. Васюта, Галина Павловна. Как поймать удачу! И формула успеха / Г. П. Васюта . – Харьков : РА "Ирис", 2013 . – 64 с. – На рус. яз. - ISBN 978-966-95223-5-1 : 20.00 грн .
 3. Проненко, Владислав Володимирович. Заповідник "Zacharpolis" : статті / Владислав Проненко ; упоряд. Н. Немировська; передм. В. Брюггена . – Харків : Майдан, 2015 . – 203 с. – На укр. яз. - ISBN 978-966-372-615-1 : 52.80 грн .
 4. Хоткевич, Галина. Там, де не колеться трава : Гнат Хоткевич та його родина / Галина Хоткевич . – Львів : Апріорі, 2017 . – 191 c. : ил., портр. . – На укр. яз. - ISBN 978-617-629-358-3 (в пер.) : 50.00 грн .
 5. Шелковый, Сергей Константинович. Очерки о литературе / Сергей Шелковый . – Харьков : Майдан, 2014 . – 392 с., [6] отд. л. фотогр. : портр. – На рус. яз. - ISBN 978-966-372-587-1 (в пер.) : 88.30 грн .
 6. Шугай, Олександер. Цвіт вишні, або Втрачене кохання Василя Мисика : оповідь у листах і документах — з коментарями / Олександер Шугай ; авт. ст. Г. Майфет, М. Слабошпицький . – Київ: Ярославів Вал, 2016 . – 608 с., [16] арк. іл. : портр. – На укр. яз. - ISBN 978-617-605-022-3 (в опр.) : 100.00 грн .v

 

Образотворче мистецтво

 Образотворче мистецтво

 1. Збірка дитячих ілюстрацій до творів Т. Г. Шевченка, присвячена 200-річчю з дня народження великого Кобзаря / автор і куратор проекту С. Грічанок . – Харків, 2014 . – 126 с. : іл. - На обкл. назва: Т. Г. Шевченко. 200 . – Перелік авторів малюнків: с. 126 . – На укр. яз. : 40.00 грн .
 2. Історія колекції писанок Харківського історичного музею ім. М. Ф. Сумцова / авт.-упоряд. Н. Кравченко . – Харків, 2018 . – 42 с. : кольор. іл., портр. – На укр. яз. - ISBN 978-617-578-277-4 : 50.00 грн .
 3. Тарас Шигімага / укладачі: Л. М. Абраменко, О. В. Коваля ; передм. Л. Абраменко ; ст. О. Коваля . – Харків, 2017 . – [10] л. : ил., портр. - Книга-перевертиш . – На укр. яз. : 30.00 грн .
 4. Немцова, В. С. Харьковская художественная школа : (середина ХVII — конец ХХ века) : монография : посвящается 95-летию высшей художественной школы Харькова / В. С. Немцова . – Харьков : ФОП Панов А.Н., 2016 . – 384 с. : ил. - Библиогр.: с. 366 - 382. - Указ. художников: с. 360 - 362. - Список иллюстраций: с. 363 - 366. – На рус. яз. - ISBN 978-617-7293-86-5 (в опр.) : 250.00 грн.
 5. Хмель, Алла. Керамика / Алла Хмель, Галина Хмель . – Харьков, 2005 . – [4] л. ил. : портр. – На рус. яз. : 5.00 грн .

 

Художня література

                                                                                  Художня література

Українська література

 1. Левада : молодіжний літературно-художній альманах. Вип. № 12-13 / худож. А. Мінакова . – Харків: Майдан, 2015 . – 226 с. - Видання за підсумками Обласних літературних семінарів "Молода Слобожанщина" . – На укр., рус. яз. - ISBN 978-966-372-618-2 : 60.40 грн .
 2. Невідомий Іван Тобілевич (Карпенко-Карий) : листи, п'єси / упоряд. і авт. вступ. ст. С. Бронза . – Кіровоград : ІМЕКС-ЛТД, 2012 . – 576 с. : іл., портр. - У змісті: Листи ; П'єси : Мазепа : історичні картини в 6 д. ; Гандзя : драма з часів Руїни (1663 -1687) . – На укр. яз. - ISBN 978-966-189-108-0 (в опр.) : 30.00 грн .
 3. Під знаком Мисика : антологія сучасної українськоі поезії / упоряд. О. Ковальова ; худож. оформл. В. Носаня ; переднє слово А. Стожука . – Харків : Майдан, 2015 . – 168 с. : потр. - Про авторів: с. 156 - 160 . – У змісті автори: В. Бойко, В. Романовський, О. Ковальова, А. Перерва, Л. Тома, Н. Матюх, В. Науменко, О. Ковалевський, О. Тараненко, В. Верховень, І. Мироненко . – На укр. яз. - ISBN 978-966-372-534-5 : 50.00 грн .
 4. Сучасна українська проза : альманах . – Харків : Видавництво, 2017 . – 270 с. : ил., портр. – На укр., рус. яз. - ISBN 978-617-7384-71-6 : 20.00 грн .
 5. Человек, судьба, эпоха... : литературный альманах. Вып.2 / сост. С. И. Передерий . – Харьков : Федорко, 2017 . – 80 с. : ил. – На рус., укр. яз. - ISBN 978-617-7298-16-7 : 18.00 грн .
 6. Я житиму у цьому вітрячку. Пам'яті поетеси Тетяни Шамрай / упоряд. В. С. Бойко; худож. оформл. В. Носаня . – Харків : Майдан, 2014 . – 138 с. : іл., портр. – На укр. яз. - ISBN 978-966-372-547-5 : 23.50 грн .
 7. Амеліна, Вікторія Юріївна. Синдром листопаду, або Homo Compatiens : [роман] / Вікторія Амеліна ; передм. Ю. Іздрика . – Харків : Віват, 2015 . – 288 с. : портр. – (Вітражі) . – На укр. яз. - ISBN 978-617-690-171-6 (в опр.) : 88.56 грн .
 8. Аулов, Олексій Іванович. Безлюдівське перехрестя : збірка віршів і поем / Олексій Аулов ; переднє слово П. Сороки ; післям. В. Бойка . – Харків : Майдан, 2014 . – 162 с. : портр. – На укр. яз. - ISBN 978-966-372-550-5 : 25.00 грн .
 9. Беркович, Григорий Феликсович. Не откладывай жизнь на завтра : мысли на пороге вечности / Григорий Беркович . – Харьков : Виват, 2015 . – 286 с. : ил. – (Витражи) . – На рус. яз. - ISBN 978-617-690-169-3 (в пер.) : 79.65 грн .
 10. Бобошко, Олександр Олександрович. Біль і чернь : вірші / Олександр Бобошко . – Харків : Майдан, 2015 . – 138 с. – На укр. яз. - ISBN 978-966-372-505-5 : 52.80 грн .
 11. Богуслава. Бери - дарую тобі радість! : поезія та проза / Богуслава . – Харків : Федорко, 2017 . – 190 с. : іл., фото . – На укр. яз. - ISBN 978-617-7298-80-8 (в опр.) : 165.00 грн .
 12. Бойко, Віктор Степанович. На белебні : вірші / Віктор Бойко ; худож. оформл. В. Носаня . – Харків : Майдан, 2016 . – 306 с. : портр. – На укр. яз. - ISBN 978-966-372-684-7 (в опр.) : 45.00 грн.
 13. Бондиани, Влад. Украинское фламенко / Влад Бондиани ; предисл. С. К. Шелкового ; ил. А. Нагорного . – Харьков : Майдан, 2016 . – 208 с. : ил. – На рус. яз. - ISBN 978-966-372-650-2 (в пер.) : 70.00 грн .
 14. Войницкий, Андрей Любомирович. Сколько стоит быть белой вороной / Андрей Войницкий . – Харьков : Виват, 2015 . – 176 с. : портр. – (Витражи) . – На рус. яз. - ISBN 978-617-690-166-2 (в пер.) : 50.00 грн .
 15. Гимельфарб, Евгений. Сила вымысла : стихи / Евгений Гимельфарб ; предисл. К. Агалли . – Одесса : Друкарський дім, 2017 . – 160 с. : ил. – На рус. яз. - ISBN 978-966-389-414-0 (в пер.) : 35.00 грн .
 16. Горовий, Руслан Володимирович. 13 оповідань, або Те, повз що ми проходимо не помічаючи : [оповідання] / Руслан Горовий . – Харків : Віват, 2015 . – 144 с. : портр. – (Вітражі) . – На укр. яз. - ISBN 978-617-690-168-6 (в опр.) : 40.00 грн .
 17. Городецкая, Элеонора Ильинична. Жизнь — это музыка : стихи / Элеонора Городецкая . – Харьков : [б. и.], 2017 . – 94 с. – На рус. яз. : 15.00 грн .
 18. Гургула, Ігор Васильович. Лео Бельгікус : дорожні нотатки з домашніми коментарями / Ігор Гургула . – Львів : Тріада плюс, 2015 . – 208 с. : іл. – На укр. яз. - ISBN 978-966-486-187-5 : 30.00 грн.
 19. Гургула, Ігор Васильович. Посмішка Авгура : роман про Місто / Ігор Гургула . – Київ : Український пріоритет, 2017 . – 264 с. – На укр. яз. - ISBN 978-617-7398-50-8 (в опр.) : 50.00 грн.
 20. Гургула, Ігор Васильович. Торба : віршів / Ігор Гургула . – Львів : Тріада плюс, 2016 . – 280 с. – На укр. яз. - ISBN 978-966-486-193-6 : 25.00 грн .
 21. Жарикова, Ирина Владимировна. Схемы бездорожья : стихотворения / Ирина Жарикова ; ил. Н. Дробот . – Харьков : Майдан, 2016 . – 96 с. – На рус. яз. - ISBN 978-966-372-647-2 : 10.00 грн .
 22. Захарова, Инна Борисовна. Избранное : [стихи] / Инна Захарова ; вступ. ст. В. Маринчак . – Харьков : Права людини, 2011 . – 472 с. : портр. – На рус. яз. - ISBN 978-617-587-047-1 : 20.00 грн .
 23. Захарова, Инна Борисовна. Концепция света : [стихи] / Инна Захарова ; вступ. ст. В. Маринчак . – Харьков : Права людини, 2010 . – 120 с. – На рус. яз. - ISBN 978-617-587-011-2 : 10.00 грн .
 24. Калашник, Володимир Семенович. Тет-а-тет з Аквітанією... Та інші французькі враження. Бордо 1974 - 1976 / Володимир Калашник ; худож. оформл. В. Носаня . – Харків : Майдан, 2016 . – 218 с. – На укр. яз. - ISBN 978-966-372-654-0 : 66.20 грн .
 25. Кириченко, Віктор Олексійович. Мене забуло літо : поезії / Віктор Кириченко ; худож. оформл. В. А. Носаня . – Харків : Майдан, 2014 . – 176 с. – На укр. яз. - ISBN 978-966-372-626-7 : 26.50 грн
 26. Ковалевський, Олексій Володимирович. Сон гетьмана : поезії / Олексій Ковалевський ; худож. оформл. В. Носаня . – Харків : Майдан, 2014 . – 242 с. – На укр. яз. - ISBN 978-966-372-586-4 : 40.00 грн .
 27. Кулик, Віктор Григорович. У світі світла : поезії / Віктор Кулик ; худож. оформл. В. Носаня . – Харків : Майдан, 2015 . – 116 с. – На укр. яз. - ISBN 978-966-372-701-1 : 48.20 грн .
 28. Львович, Майя Давидівна. Мелодія щастя = Мелодыя шчасьця : вірші білоруською та українською мовами / Майя Львович ; худож. оформл. В. А. Носаня; передм. О. Ковальової . – Харків : Майдан, 2014 . – 148 с. : іл., портр. – На укр., белорус. яз. - ISBN 978-966-372-598-7 : 43.60 грн .
 29. Максимейко, Юлия Владимировна. Линии : [стихотворения] / Юлия Максимейко ; ил. А. П. Ткач . – Харьков : Майдан, 2014 . – 80 с. : портр. – На рус. яз. - ISBN 978-966-372-578-9 : 19.30 грн .
 30. Матюх, Наталя Дмитрівна. ...Оберегом лишайся моїм : любовна лірика / Наталя Матюх ; переднє слово М. Шевченка; худож. оформл. В. Куликова . – Харків : Майдан, 2014 . – 210 с. : портр. – На укр. яз. - ISBN 978-966-372-525-3 : 32.00 грн .
 31. Мироненко, Ірина Дмитрівна. Суниці Держпрому : вірші 2015-2017 років / Ірина Мироненко ; худ. оформл. В. Носаня ; фото Марії Чумак, доньки автора . – Харків : Майдан, 2018 . – 212 с. – На укр. яз. - ISBN 978-966-372-697-7 : 63.00 грн .
 32. Овод, Валентина Яківна. У розчахнутому світі : оповідання, новели, етюди / Валентина Овод ; худож. оформл. В. Носань ; ред. В. С. Бойко . – Харків : Майдан, 2015 . – 195 с. : портр. – На укр. яз. - ISBN 978-966-372-579-6 : 64.50 грн .
 33. Омельченко, Василий Михайлович. И если не будет войны... : повести и рассказы / Василий Омельченко ; худож. оформл. В. Носаня . – Харьков : Майдан, 2015 . – 202 с. : портр. – На рус. яз. - ISBN 978-966-372-702-8 : 65.00 грн .
 34. Пинченко, Виктор Михайлович. Зрелый мед : [стихи] / Виктор Пинченко ; ред. и предисл. Н. Матюх; худож. оформл. В. Носаня . – Харьков : Майдан, 2014 . – 234 с. : портр. – На рус. яз. - ISBN 978-966-372-561-1 : 31.50 грн.
 35. Ракотин, Дмитрий Игоревич. И всё-таки — весна : [стихи] / Дмитрий Ракотин . – Харьков : НТМТ, 2016 . – 168 с. – На рус. яз. - ISBN 978-617-578-258-3 : 30.00 грн .
 36. Ракотин, Дмитрий Игоревич. И это всё вошло в стихи... : [стихи] / Дмитрий Ракотин . – Харьков : Новое слово, 2012 . – 136 с. – На рус. яз. - ISBN 978-617-568-121-3 : 30.00 грн .
 37. Романовський, В'ячеслав Євгенович. Бо я — українець! : лірика / В'ячеслав Романовський ; худож. оформл. В. Носаня . – Харків : Майдан, 2015 . – 126 с. : іл., портр. – На укр. яз. - ISBN 978-966-372-627-4 : 30.00 грн .
 38. Тимченко, Антоніна Олександрівна. Скрипалик : вірші / Антоніна Тимченко ; худож. оформл. В. А. Носань . – Харків : Майдан, 2015 . – 103 с. - Книга-перевертень . – Зміст: Скрипалик/А. Тимченко; Зонтичні/О. Якименко . – На укр. яз. - ISBN 978-966-372-612-0 : 12.00 грн .
 39. Тимченко, Віктор Петрович. На семи вітрах : вибране. Поезія і проза / Віктор Тимченко . – Харьков : Крок, 2017 . – 244 с. : іл., портр. – На укр. яз. - ISBN 978-617-7204-34-3 (в опр.) : 15.00 грн.
 40. Тільна, Ольга Анатоліївна. На житті настояні слова : поезії / Ольга Тільна ; ред. В. Бойко ; худож. оформл. В. Носаня . – Харків : Майдан, 2015 . – 114 с. : портр. – На укр. яз. - ISBN 978-966-372-704-2 : 40.20 грн.
 41. Тома, Леонід Васильович. Харківські графіті : повісті, оповідання / Леонід Тома ; переднє слово А. Стожука . – Харків : Майдан, 2014 . – 286 с. - Зміст: Небо на землі зникає: повість ; Бронзовий келих і голова Гоголя: повість ; Мор-город: кіноповість [та ін.]. – На укр. яз. - ISBN 978-966-372-581-9 (в опр.) : 25.00 грн .
 42. Хворост, Люцина Володимирівна. Скликаю птаство : поезії / Люцина Хворост ; післямова О. О'лір. – Харків : Майдан, 2015 . – 80 с. : портр. – На укр. яз. - ISBN 978-966-372-634-2 : 47.50 грн.
 43. Чернышенко, Леся. Жёлтый пес надежды : повести, рассказы / Леся Чернышенко, Владимир Чернышенко, Виктор Судьин ; послесл. Л. Чернышенко . – Харьков : Майдан, 2012 . – 312 с. : портр. - Содерж.: Записки Дон Жуана / В. Чернышенко. Сочинение "В ожидании кайфа"/ В. Судьин. Жёлтый пес надежды /Л. Чернышенко . – На рус. яз. - ISBN 978-966-372-466-9 : 33.33 грн .
 44. Чичибабин, Борис Алексеевич. Признание в любви : стихи / Борис Алексеевич Чичибабин . – Киев : Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2018 . – 332 с. : портр. - В содерж. разделы: Защита поэта; "Благодарствую, други мои..." ; "Трепещу перед чудом господним..." ; Из сонетов любимой ; "...Тех городов гранитные страницы..." ; Посвящения Борису Чичибабину ; Пародии . – На рус. яз. - ISBN 978-617-7349-52-4 (в пер.) : 50.00 грн .
 45. Шевердіна, Анастасія Петрівна. Мить щастя : новели, оповідання / Анастасія Шевердіна ; худож. оформл. Г. Кравець . – Харків : Майдан, 2015 . – 200 с. : портр. – На укр. яз. - ISBN 978-966-372-511-6 : 52.80 грн .
 46. Шепітько, Олеся. Овлур та інші повісті / Олеся Шепітько(О. П. Ковальова) ; передм. А. П. Стожука ; худож. оформл. В. А. Носаня . – Харків : Майдан, 2014 . – 222 с. - Зміст : Овлур ; Шукаю Орфея... ; Листя з дерева роду . – На укр. яз. - ISBN 978-966-372-571-0 : 36.00 грн .
 47. Шлаферман, Елена. "Сквозь сердце к сердцу и от любви к любви" : сборник лирических стихотворений / Елена Шлаферман. – Вальдкрайбург : [б. и.], 2015 . – 66 с. : портр. – На рус. яз. - ISBN 978-3-946227-01-4 : 15.00 грн .

Зарубіжна література

 1. Кук, Эйлин. Предсказание: пер. с англ. / Эйлин Кук. – Харьков; Белгород: Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга", 2007. – 272 с. – На рус. яз. - ISBN 978-966-343-698-2 (в пер.)
 2. Безрукова, Д. Я. Третьяков и история создания его галереи / Д. Я. Безрукова . – Москва : Просвещение, 1970 . – 104 с. : ил. – На рус. яз. : 0.43 р.
 3. Вересень, Мария. Особо одаренная особа : Высшее образование для сироты, или Родственники прилагаются ; Особо одаренная особа / Мария Вересень ; послесл. О. Юзифовича ; худож. С. А. Григорьев . – Москва : АЛЬФА-КНИГА, 2008 . – 800 с. : ил. – На рус. яз. - ISBN 978-5-9922-0212-0 (в пер.) : 50.00 грн .
 4. Горбатов, Борис Леонтьевич. Собрание сочинений в четырех томах / Борис Горбатов ; сост. и общ. ред. А. Терновского; ил. О. Вуколова . – Москва : Правда, 1988 . – (Библиотека "Огонек"). – На рус. яз. Том 1 : / вступ. ст. А. Терновского . – 512 с. : ил. - Содерж.: Моё поколение: роман ; Очерки, корреспонденции 1932 — 1936 . – (в пер.) : 8.00 грн .Том 2 : – 592 с. : ил. – (в пер.) : 8.00 грн .Том 3 : – 480 с. : ил. - В содерж. разделы: Произведения военных лет ; Очерки, корреспонденции 1941 - 1952 ; В Японии и на Филиппинах. – (в пер.) : 8.00 грн .Том 4 : – 544 с. : ил. - Содерж.: Донбасс: роман ; Перед войной. – (в пер.) : 8.00 грн.
 5. Пратчетт, Терри. Наука Плоского мира / Терри Пратчетт, Йен Стюарт, Джек Коэн ; пер. с англ. С. Резник . – Москва : Э, 2015 . – 512 с. – (Терри Пратчетт) . – На рус. яз. - ISBN 978-5-699-82739-8 (в пер.) : 10.00 грн .
 6. Прус, Болеслав. Кукла. Ч. 1 / Болеслав Прус ; пер. с пол. Н. Модзалевской ; примеч. Е. З. Цыбенко. – Варшава : Крайова Агенця Видавнича, 1987 . – 464 с. – На рус. яз. – (в пер.) : 7.00 грн.
 7. Прус, Болеслав. Кукла. Ч. 2 / Болеслав Прус ; пер. с пол. Н. Модзалевской ; примеч. Елены Цыбенко . – Варшава : Крайова Агенця Видавнича, 1987 . – 448 с. – На рус. яз. – (в пер.) : 7.00 грн.
 8. Силва, Агиналду. Нежный яд : роман : [в 3-х кн.] : пер. с порт. / Агиналду Силва ; серийное оформл. Н. Пашковой . – Москва : АСТ, 1999 - 2000 . – (Классика любовного романа) . – На рус. яз.Кн. 3 : Признания . – 2000 . – 428 с. - ISBN 5-237-05085-9 (в пер.) : 15.00 грн . Кн. 2 : Страсти . – 2000 . – 432 с. - ISBN 5-237-04823-4 (в пер.) : 15.00 грн .
 9. Тарарина, Т. П. Разные судьбы. Мои Поповы. Род Рубинских (1811 - 2011) : по архивным документам, письмам, воспоминаниям / Т. П. Тарарина . – Москва : Тарарина, 2012 . – 384 с. : ил., портр. - Библиогр.: с. 335 - 348. - Имен. указ.: с. 349 - 356 . – На рус. яз. - ISBN 978-5-9903-1581-5 : 50.00 грн .
 10. Шекспір, Вільям. Збірка творів : пер. с англ. / Вільям Шекспір ; уклад. Ганна Яновська ; художник Ю. Твєрітіна . – Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016 . – 640 с. : іл., портр. - Зміст: Приборкання норовливої ; Сон літньої ночі ; Віндзорські ночі ; Венеціанський купець ; Комедія помилок ; Два веронці ; Сонети . – На укр. яз. - ISBN 978-617-12-0495-9 (в пер.) : 43.00 гр

Довідкові видання

Довідкові видання

 1. Ушкалов, Леонід Володимирович. Моя шевченківська енциклопедія : із досвіду самопізнання : есеї / Леонід Ушкалов ; передм. авт., худож. оформл. В. Носаня . – Харків : Майдан, 2014 . – 602 с. – На укр. яз. - ISBN 978-966-372-536-9 (в опр.) : 170.00 грн .

 

IV квартал

Нові надходження у IV кварталі 2018 року

 

Драматургія

Драматургія

 1. Шток, Исидор Владимирович. Пьесы / Исидор Шток . – Москва : Искусство, 1977 . – 568 с. : портр. - Содерж.: Туман над заливом : в 3 д. ; Победители ночи : драма в 4 д. ; Якорная площадь : драматич. повесть в 2 ч. ; Ленинградский проспект : драма в 3 д. ; Божественная комедия : в 2 актах ; Старая дева : комедия в 2 актах ; Земля замоскворецкая : пьеса в 2 д. ; Золотые костры : драма в 3 д.; Петровский парк : драма в 3 актах . – На рус. яз. – (в пер.) : 16.00 грн .
 2. Театр парадокса : пьесы / сост. и авт. предисл. И. Дюшен . – Москва : Искусство, 1991 . – 302 с. - Содерж.: .: Лысая певица ; Бред вдвоём ; Жертва долга / Э. Ионеско. Театр 1 ; Театр 2 ; Игра ; Звук шагов ; Приходят и уходят ; Сцена без слов 1 ; Сцена без слов 2 ; Развязка ; /С. Беккет. Служанки / Ж. Жене. Пикник / Ф. Аррабаль. Пейзаж / Г. Пинтер. Кароль ; Стриптиз ; Дом на границе / С. Мрожек . – На рус. яз. - ISBN 5-210-02472-5 (в пер.) : 15.00 грн
 3. Кольтес, Бернар-Марі. Роберто Зукко : п'єса / Бернар-Марі Кольтес ; пер. з фр. А. Перепадя . – Київ : Юніверс, 2003 . – 64 с. – (Світова драматургія) . – На укр. яз. - ISBN 966-7305-88-0 : 10.00грн .
 4. Еврипид. Трагедии / Еврипид . – Москва : Искусство, 1980 . – (Античная драматургия . Греция). Т. 2 : Трагедии / пер. с древнегреч. Иннокентий Анненский, С. Шервинский . – 1980 . – 654 с. - Содерж.: Электра ; Елена ; Финикиянки ; Ион ; Орест ; Вакханки ; Ифигения в Авлиде ; Проси-тельницы ; Троянки . – На рус. яз. – (в пер.) : 5.00 грн .
 5. Лагарс, Жан-Люк. Далека країна : [п'єса] / Жан-Люк Лагарс ; пер. з фр. Д. Лазорка та Д. Тодорюка . – Київ : Юніверс, 2003 . – 143 с. : іл. – (Світова драматургія) . – На укр. яз. - ISBN 966-7305-92-9 : 15.00 грн .
 6. Shakespeare, William. Two tragedies = [Дветрагедии (Гамлет, Макбет) : (the Tragical History of Hamlet, Prince of Denmark ; Macbeth) / William Shakespeare ; сост. А. Т. Парфенов . – Moscow : Vyssaja Skola, 1985 . – 288 с. – (Б-ка иностранной литературы) . - Словарь устаревш. и малоупотребительных слов: с. 277 - 285 . – На англ. яз. – (в пер.) : 10.00 грн .

Літературознавство

 

Літературознавство

 1. «Майстер-Маестро»: відкритий фестиваль мистецтв, 23 - 25 листопада: для студентів мистецьких фахів / М-во освіти і науки України, ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, Спілка педагогів і діячів мистецтва, Європейська Асоціація педагогів фортепіано в Україні (Ukr-«ЕРТА»). – Харків, 2005. – [16] л. – На укр. яз.
 2. Станиславский, Константин Сергеевич. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения : дневник ученика / Константин Станиславский . – Санкт-Петербург : Азбука, 2013 . – 416 с. : портр. – (Азбука-классика) . – На рус. яз. - ISBN 978-5-389-06631-1 : 15.00 грн .
 3. Станиславский, Константин Сергеевич. Работа актера над собой в творческом процессе переживания : дневник ученика / Константин Станиславский . – Санкт-Петербург : Азбука, 2013 . – 512 с. с. : портр. – (Азбука-классика) . – На рус. яз. - ISBN 978-5-389-04114-1 : 20.00 грн .
 4. Станіславський, Костянтин Сергійович. Робота над роллю ("Ревізор") : реальне відчуття життя п'єси та ролі (1936 - 1937) / К. Станіславський ; Львівський національний ун-т ім. І. Франка, Івано-Франківський академічний обласний музично-драматичний театр ім. І. Франка ; ідея вид., заг. ред. Б. Козака ; пер. з рос. Є. Стародинової ; літ. ред. Н. Бічуя . – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018 . – 84 с. : іл., портр. . – На укр. яз. - ISBN 978-617-10-0439-9 : 20.00 грн
 5. Театральна етика : формування особливості актора / Львівський національний ун-т ім. І. Франка, Факультет культури і мистецтва, кафедра театрознавства та акторської майстерності ; ідея видання та упорядк. Б. Козака . – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016 . – 172 с. – На укр. яз. - ISBN 978-617-10-0275-3 : 30.00 грн .
 6. Карнер, Доріс А. Сміх крізь сльози : єврейський театр у Східній Галичині і на Буковині / Доріс А. Карнер ; пер. на укр. Х. Назаркевич ; передмова Б. Козак . – 2-ге вид . – Львів : ВНТЛ-Класика, 2018 . – 200 с. - Бібліогр.: с. 195 - 200 . – На укр. яз. - ISBN 966-8849-42-6 : 80.00 грн .
 7. Максименко, Світлана. Український театр у Львові в період німецької окупації (1941 — 1944) / Світлана Максименко . – Львов, 2015 . – 328 с. : іл., портр. – На укр. яз. - ISBN 978-617-10-0208-1 (в опр.) : 70.00 грн .
 8. Совачева, Ганна Вікторівна. Україна таки буде! : спогади. Статті й замітки. Листи / Ганна Совачева ; упоряд. О. П. Ротач . – Полтава : Дивосвіт, 2017 . – 432 с. : ил., портр. - Імен. покажч.: с. 409 - 421. - Покажч. географ. назв: с. 422 - 430 . – На укр. яз. - ISBN 978-617-633-172-8 (в пер.) : 50.00 грн

 

Музика

Музика

 1. Дніпровська, Н. Г. Дитяча хорова література : (розділ: Українська дитяча хорова література) : навчально-методичний посібник / Н. Г. Дніпровська, О. О. Александрова, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. гуманітарно-педагогічна академія . – Харків : Федорко, 2012 . – 222 с. + 1 СD-R . - Бібліогр.: с. 174 - 186 . – На укр. яз. : 40.00 грн .
 2. Козир, М. К. Пісні з історією : навчальний посібник / М. К. Козир, О. О. Александрова, М-во освіти і науки України, Харк. гуманітарно-педагогічна академія . – Харків : ХГПА, 2015 . – 172 с. + 1 СD-R . - Бібліогр.: с. 106 - 107 . – На укр. яз. : 30.00 грн .
 3. Мовчан, Віра Олександрівна. Французька лірична опера в динаміці жанрової традиції : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спец. 17.00.03 - Музичне мистецтво / Віра Олександрівна Мовчан, М-во культури України, Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського . – Харків : [б. в.], 2016 . – 18 с. - Бібліогр.: с. 15 - 16 . – На укр. яз. : 2.00 грн .
 4. Смирнова, Тетяна Анатоліївна. Хорознавство : (історія, теорія, методика) : навчальний посібник / Тетяна Смирнова, М-во освіти і науки України, Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди . – Вид. 3-є, доп . – Харків : Федорко, 2018 . – 212 с. – На укр. яз. - ISBN 978-966-2785-13-5 : 50.00 грн .

 

 

Видовищні мистецтва

Видовищні мистецтва

 1. Николай Огренич — человек, певец, ректор : статьи, воспоминания, материалы / редкол.: А. В. Сокол (гл.ред.), А. И. Самойленко, Г. А. Поливанова и др. – Одесса : Астропринт, 2009 . – 144 с. : ил., портр. – На рус. яз. - ISBN 978-966-190-254-0 : 40.00 грн .

 

Ноти

Ноти

 1. Мендельсон, Феликс. Рондо-каприччиозо [Ноты]: для фп.: соч. 14 / Феликс Мендельсон. – Ленинград: Музгиз, 1952 . – 19 с. – На рус. яз.
 2. Дунаевский, Исаак Осипович. Т. 11 : Собрание сочинений [Ноты] : сольные, ансамблевые и хоровые номера из оперетты "Вольный ветер" / Исаак Осипович Дунаевский ; сл. В. Винников, В. Крахт, В. Типот . – Москва : Советский композитор, 1972 . – 167 с. : 40.00 грн .
 3. Дунаевский, Исаак Осипович. Т. 12 : Собрание сочинений [Ноты] : избранное из оперетт "Сын клоуна" и "Белая акация" : арии, песни, хоры, ансамбли : клавиры / Исаак Осипович Дунаевский . – Москва : Советский композитор, 1974 . – 183 с. - Оперетты : Сын клоуна; Белая акация : 40.00 грн .
 4. Дунаевский, Исаак Осипович. Т. 13 (дополнительный) : Собрание сочинений [Ноты] : отрывки из оперетты "Дороги к счастью" и обработки песен разных народов / Исаак Осипович Дунаевский . – Москва : Советский композитор, 1976 . – 240 с. : портр. - Содерж.: Дорога к счастью : отрывки из оперетты; Обработки песен : (русские : Эх, ухнем!; Что так скучно?; Кругом, кругом осиротела; украинские: Чи я в лузі?; Женці; Дивлюсь я на небо; Ой, видно село; Скажи мені правду; В кінці греблі; Добрий вечір, дівчино; белорусская: Бульба; чешская: Пастух; норвежские: На синих фиордах; Рыбка; французская: Как-то в воскресенье; английская: Рио-Гранд; американские: Атланта; Братья и сестры!; Сто футов; Кабачок; Колокольчики; французская: Деревенский хоровод). : 40.00 грн .
 5. Дунаевский, Исаак Осипович. Т. 10 : Собрание сочинений [Ноты] : сольные, ансамблевые и хоровые номера из оперетт / Исаак Осипович Дунаевский . – Москва : Советский композитор, 1971 . – 203 с. - Оперетты: И нашим, и вашим / сл. В. Масса; Женихи / сл. А. Артамонова и А. Адуева; Соломенная шляпка / сл. В. Масса; Ножки / сл. М. Вольпина; Полярные страсти / сл. А. Арго, Я. Галицкого; Миллион терзаний / сл. В. Катаева; Золотая долина / сл. М. Янковского, Л. Левина. : 40.00 грн .
 6. Дунаевский, Исаак Осипович. Т. 6 : Собрание сочинений [Ноты] : песни и романсы : для голоса и хора в сопровожд. фп. / Исаак Осипович Дунаевский . – Москва : Советский композитор, 1967 . – 132 с. - Содерж.: Вечер вальса; Песня об Одессе; Шумят седые кедры; Хороша столица наша; Лед идет; Московские огни; Песня молодежной бригады; Воспоминание; Песня верной любви; За здоровье советских людей; Осенняя песня; Хорошо!; Не забывай!; Пишите нам, подружки; Поручение; Песня о Красной площади; Песенка пожилых людей; Марш футболистов; Домой, домой!; Звезды; Молчание; Утренняя песня; Песня молодого машиниста; Это идет молодежь; С песней по жизни : 40.00 грн .
 7. Дунаевский, Исаак Осипович. Т. 5 : Собрание сочинений [Ноты] : песни и романсы : для голоса и хора в сопровожд. фп. / Исаак Осипович Дунаевский . – Москва : Советский композитор, 1967 . – 155 с. - Содерж.: В Москву!; Спортивный марш-песня; Студенческая песня; Песня о далеком друге; Песня о Трехгорке; Песня Алонсо; Романс Леоноры; Дуэт Инессы и Москателя; Молчанье седых матерей; Урожайная; Каким ты был, таким остался; Ой, цветет калина; Песня о счастье; Куплеты Мудрецова; Песня встречи; Золотая звезда; Песня молодых строителей; Когда Подъезжаешь к Москве; Москвичи; Доброе утро; людям труда; В справочном киоске; Пастух; Что делать девчонке; На фестиваль; Летите, голуби!; Песня молодых; Студенческий марш; Боевые друзья; Школьный вальс : 40.00 грн .
 8. Дунаевский, Исаак Осипович. Т. 3 : Собрание сочинений [Ноты] : песни и романсы : для голоса или хора в сопровожд. фп. / Исаак Осипович Дунаевский . – Москва : Музыка, 1966 . – 122 с. - Содерж.: Марш энтузиастов; Высоко, под самой тучей; Песня о дружбе; Песня любви; Песня железнодорожников; За Родину, вперед!; Письмо в Кострому; Мы придем!; Военный марш железнодорожников; Армия моя; Две подруги; Море; Вагоны-вагоны; Комсомольский марш; Песня девушек-бойцов; Моя Москва; Ты скажешь ей; Плясовая : 40.00 грн .
 9. Дунаевский, Исаак Осипович. Т. 1 : Собрание сочинений [Ноты] : вокальные произведения для детей и юношества : для дет. хора в сопровожд. фп. / Исаак Осипович Дунаевский . – Москва : Музыка, 1965 . – 164 с. : 40.00 грн .
 10. Хачатурян, Арам Ильич. Т. 1 : Симфония № 1 [Ноты] : для симф. орк. : 1934 / Арам Ильич Хачатурян . – 1984 . – 271 с. : портр. – (в пер.) : 40.00 грн .
 11. Шопен, Фридерик. Т. 14 : Концерты [Ноты] : для фп. с сопровожд. фп. / Фридерик Шопен ; ред. Игнаций Ян Падеревский, Л. Бронарский, Ю. Турчиньский ; клавир Ежи Лефельд . – 1963 . – 133 с. : 50.00 грн .
 12. Шопен, Фридерик. Т. 11 : Фантазия. Колыбельная. Баркарола [Ноты] : для фп. / Фридерик Шопен ; ред. Игнаций Ян Падеревский ; ред. и коммент. Людвик Бронарский, Юзеф Турчиньский. – 15-е изд . – 1977 . – 50 с. – На пол., рус. яз. : 10.00 грн .
 13. Шостакович, Дмитрий Дмитриевич. Нетрудные пьесы [Ноты] : отрывки из произведений в облегч. перелож. для фп. / Дмитрий Дмитриевич Шостакович ; сост. Л. Атовмьян ; ред. А. Руббах . – Москва : Музыка, 1966 . – 77 с. - Содерж.: Пьесы в 2 руки: Песня о встречном; Лирический вальс; Гавот; Романс; Вальс-воспоминание; Полька; Вальс-шутка; Полька-шарманка; Вальс цветов; Танец; Колыбельная; Весенний вальс; Контрданс; Испанский танец; Ноктюрн; Вальс-шарманка; Маленькая пьеса; Сентиментальный вальс; Танец-скакалка; Вальс-песня; Ноктюрн; Грустная песенка; Танец; Адажио; Праздничный вальс. Ансамбли в 4 руки: Вальс : из кф. "Единство"; Полька : из Балетной сюиты. – На рус. яз. : 5.00 грн .
 14. Шуберт, Франц. Дом в три этажа [Ноты] : отрывки из оперетты : для фп. / Франц Шуберт, Х. Берне ; обраб. Збигнев Липчинский . – Краков : Muzyczne, 1961 . – 31 с. – На пол. яз. : 10.00 грн .

 

Суспільні та гуманітарні науки

Суспільні та гуманітарні науки

 1. 50 знаменитых украинских книг / В. П. Андрусенко, Л. С. Загребельная, Е. В. Козырь, Л. Петрова; худож. оформл. Л. Д. Киркач-Осипова . – Харьков : Фолио, 2004 . – 512 с. – (100 знаменитых) . – На рус. яз. - ISBN 966-03-2481-2 (в пер.) : 35.00 грн .
 2. Валерий Федорович Мещеряков. Человек, ученый, гражданин / Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н. Каразина, Харьковское обл. историко-археологическое общество ; вступ. ст. С. В. Дьячков, С. И. Посохов ; редкол. В. С. Бакиров, [и др.] . – Харьков : [б. и.], 2007 . – 192 с. : ил., портр. – На рус. яз. - ISBN 966-623-402-5 : 20.00 грн .
 3. Березина, Татьяна Николаевна. Многомерная психика. Внутренний мир личности : научное издание / Т. Н. Березина . – Москва : Per Se, 2001 . – 320 с. – На рус. яз. - ISBN 5-9292-0029-7 : 15.00 грн .
 4. Васюта, Галина Павловна. Как поймать удачу! И формула успеха / Г. П. Васюта . – Харьков : РА "Ирис", 2013 . – 64 с. – На рус. яз. - ISBN 978-966-95223-5-1 : 20.00 грн .
 5. Виноградова, Татьяна Романовна. Мужчины, изменившие мир / Татьяна Виноградова . – Харьков : Виват : Аргумент Принт, 2015 . – 352 с. – (Изменившие мир) . – На рус. яз. - ISBN 978-617-7186-76-1 (в пер.) : 35.00 грн .
 6. Галушка-Адайкін, Антон Романович. Історія Республіки Індонезія : 1945-2012 : монографія / А. Р. Галушка-Адайкін . – Харків : Майдан, 2013 . – 264 с. – На укр. яз. - ISBN 978-966-372-499-7 : 28.00 грн .
 7. Огієнко, Іван Іванович. Моє життя : автобіографічна хронологічна канва / Іван Огієнко ; вступ. слово Б. Голуб ; післямова В. Єремєєв . – Житомир : Полісся, 2002 . – 120 с. : іл., портр. – На укр. яз. - ISBN 966-655-038-5 : 5.00 грн .
 8. Ушкалов, Леонід Володимирович. Моя шевченківська енциклопедія : із досвіду самопізнання : есеї / Леонід Ушкалов ; передм. авт., худож. оформл. В. Носаня . – Харків : Майдан, 2014 . – 602 с. – На укр. яз. - ISBN 978-966-372-536-9 (в опр.) : 170.00 грн .
 9. Хекхаузен, Хайнц. Психология мотивации достижения / Хайнц Хекхаузен ; пер. с англ., ред., вступ. ст. Ю. Е. Зайцевой ; предисл. Дэвид. С. Мак-Клелланд . – Санкт-Петербург : Речь, 2001 . – 240 с. - Библиогр.: с. 203 - 236 . – На рус. яз. - ISBN 5-9268-0048-X (в пер.) : 15.00 грн .

 

Образотворче мистецтво

Образотворче мистецтво

 1. "Феминизм под любым другим именем" в Украине : женщины репрезентируют самих себя / под ред. И. Жеребкиной, Н. Виноградовой ; пер. М. Завьяловой . – Харьков : Крок, 2000 . – 68 с. : ил. – На рус., англ. яз. - ISBN 966-7093-86-7 : 10.00 грн .

 

Навчальні посібники

Навчальні посібники

 1. Методичні рекомендації до вивчення курсу "Українська та зарубіжна культура" : для студентів заочного відділення / Харківський держ. техн. ун-т радіоелектроніки ; упоряд. О. М. Виск-Навроцька, Л. М. Козименко, В. М. Леонтьєва ; відпов. за випуск В. І. Штанько . – Харків : ХТУРЕ, 2000 . – 80 с. - Бібліогр.: с. 73 - 78 . – На укр. яз. : 2.00 грн .

 

Художня література

Художня література

Іноземна література

 1. Акунин, Борис. Коронация или Последний из романов / Б. Акунин . – Москва : Захаров, 2002 . – 350 с. – (Новый детективъ) . - Кн. издана в авт. ред., орфографии и пунктуации . – На рус. яз. - ISBN 5-8159-0059-1 (в пер.) : 10.00 грн .
 2. Громыко, Ольга. Верные враги : фантастический роман / Ольга Громыко ; худож. М. Поповский . – Москва : АРМАДА, 2006 . – 476 с. : ил. – (Магия фэнтези) . – На рус. яз. - ISBN 5-93556-532-3 (в пер.) : 10.00 грн .
 3. Сапковский, Анджей. Башня шутов / Анджей Сапковский ; пер. с пол. Е. П. Вайсброта . – Москва : АСТ : Люкс, 2004 . – 699, [5] с. – (Золотая серия фэнтези) . - Приложения: с. 696 - 701. – На рус. яз. - ISBN 5-17-023105-9 . - ISBN 5-9660-0593-1 (в пер.) : 10.00 грн .
 4. Сапковский, Анджей. Владычица Озера; Дорога без возврата : [фантаст. романы] / Анджей Сапковский ; пер. с пол. Е. П. Вайсброт . – Москва : АСТ, 2004 . – 672 с. – (Золотая серия фэнтези) . – На рус. яз. - ISBN 5-17-004963-3 (в пер.) : 3.00 грн .
 5. Толкиен, Джон Рональд Руэл. Властелин Колец : трилогия / Джон Рональд Руэл ; пер с англ. В. Муравьёва, А. Кистяковского ; худож. А. Сауков . – Москва : Эксмо : Яуза, 2002 . – 992 с. – На рус. яз. - ISBN 5-04-008176-6 (в пер.) : 10.00 грн .
 6. Фрай, Макс. Энциклопедия мифов : подлинная история Макса Фрая, автора и персонажа : роман: в 2 т. / Макс Фрай . – 2-е изд., испр . – Санкт-Петербург : Амфора, 2014 . – (ФРАМ) . – На рус. яз. Т. 1 : А - К . – 2014 . – 416 с. - ISBN 978-5-367-01328-3 (в пер.) : 10.00 грн .
 7. Фрай, Макс. Энциклопедия мифов : [18 +] / Макс Фрай . – Москва : АСТ, 2016 . – (Миры Макса Фрая). – На рус. яз. [Т. 2] : К - Я . – 2016 . – 384 с. - ISBN 978-5-17-095196-3 (в пер.) : 10.00 грн .
 8. Шендерович, Виктор. Монолог с властью : трагикомические хроники 2005 года / Виктор Шендерович ; предисл. и сост. Сергей Бережной . – Санкт-Петербург : Амфора, 2005 . – 496 с. – (Личное мнение). – На рус. яз. - ISBN 5-94278-970-3 (в пер.) : 20.00 грн .

АДРЕСА БІБЛІОТЕКИ

001-map bl м. Харків, метро «Наукова»,
провулок Інженерний, 1-А, 2 під’їзд


ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК

woman 3  Директор
(057) 702-18-50

003-music-bl  Нотно-музичний відділ
(057) 702-18-51

inform bl  Довідково-бібліографічний відділ
(057) 702-18-49

002-paint-palette bl  Відділ мистецтв і художньої літератури
(057) 702-18-49

БІБЛІОТЕКА ПРАЦЮЄ

cancel-music  Понеділок - вихідний

confirm  Вівторок-неділя - 10.00-18.00

sun  У літній період понеділок та неділя – вихідні

red-cross   Останній день місяця - санітарний

Copyright © 2021 Харьковская специализированная музыкально-театральная библиотека им. К.С. Станиславского. All Rights Reserved.
Поспілкуйтеся з нами

У Вас є можливість підписатися на нашу розсилку новин або задати нам питання

Будь ласка, введіть Ваше ім'я
Будь ласка, введіть Ваш номер телефону
Будь ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти Помилка в адресі пошти
Будь ласка, введіть Ваше повідомлення