wrapper

БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

в фонд спеціалізованої

музично-театральної бібліотеки

ім. К.С. Станіславського

I квартал

Нові надходження у I кварталі 2018 року

Нотні видання

 Нотні видання

 1. Школьный звонок [Ноты] : песни для детей сред. и ст. шк. возраста : для голоса в сопровожд. фп. – Москва : Советский композитор, 1986 . – 51 с. - Содерж.: Школьный звонок / Т. Попатенко; сл. В. Коркина. Песня о дружбе : из кф. "Красный галстук" / А. Лепин; сл. С. Михалкова. Я учусь отлично / В. Жубинский; сл. В. Татаринова. Наша школа / Э. Леонов; сл. М. Лаписовой. Меячта / Н. Бордюг; сл. В. Данько. Две волшебные буквы / Ю. Антонов; сл. М. Пляцковского. Школьная песня / Е. Крылатов; сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова. Пора золотая : их кф. "Честный, умный, неженатый" / Е. Крылатов; сл. М. Пляцковского. За новым поворотом / Г. Струве; сл. В. Степанова. Хор хороший / А. Пахмутова; сл. Н. Добронравова. Сигнальщики-горнисты / А. Пахмутова; сл. Н. Добронравова. Надо мечтать! / А. Пахмутова; сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова. – На рус. яз. : 3.00 грн.
 2. Гуляєв, Юрій Олександрович. Співає Юрій Гуляєв [Ноты] = Поет Юрий Гуляев : для голосу в супроводі фп. / Юрій Олександрович Гуляєв ; сост. Альфред Вячеславович Кухарєв . – Київ : Музична Україна, 1969 . – 67 с. - Зміст: Україно, любов моя / І. Шамо; сл. Д. Луценка. Балада про комунарів / І. Ковач; сл. Є.Євтушенка. Безмежнеє поле / М. Лисенко; сл. І. Франка. Димить туман / Г. Майборода; сл. О. Богачука. Дивлюсь я на небо / муз. нар.; сл. М. Петренка. Камінь сонця / І. Шамо; сл. О. Коломійця. Давній наспів / Ю. Рожавський; сл. В. Чумака. Маленька балада / Ю. Мейтус; сл. Р. Бернса. Така любов моя / В. Філіпенко; сл. М. Сингаївського. Обійнявши небо / О. Пахмутова; сл. М. Добронравова. Пісенька Лепелет'є; Давним-давно : з кф. "Гусарська балада" / Т. Хренніков; сл. О. Гладкова. Серенада Дон-Кіхота / Д. Кабалевський; сл. С. С. Богомазова. Йєнька / Г. Подєльський; сл. Д. Іванова. Король-переможець / А. Дулов; сл. М. Горема. Марек'яре / П. Тості; рос. текст М. Улицького. В світі є красуня лиш одна / Е. Шентирмай; укр. текст В. Різника. Поцелуй же меня, моя душечка / А. Дюбюк; сл. С. Писарєва. – На укр., рус. яз. : 10.00 грн.
 3. Пухоль, Эмилио. Школа игры на шестиструнной гитаре [Ноты] : на принципах техники Ф. Таррега / Эмилио Пухоль ; пер. и ред. Игорь Федорович Поликарпов. – переизд. – Москва : Советский композитор, 1990 . – 189 с. – На рус. яз. : 15.00 грн .
 4. Скарлатти, Доменико. Сонаты : для фп. : в 3 т. / Доменико Скарлатти. – Лейпциг : EDITION PETERS . – На нем. яз.
 5. Скрябин, Александр Николаевич. Избранные фортепианные произведения / Александр Николаевич Скрябин . – Лейпциг : EDITION PETERS . – На нем. яз.
 6. Франк, Сезар. Прелюдия, ария и фуга [Ноты] : для фп. / Сезар Франк ; ред. Эмиль Сауер . – Лейпциг : C. F. Peters, б. г. – 31 с. – На нем. яз. : 5.00 грн .
 7. Франк, Сезар. Прелюдия, хорал и фуга [Ноты] : для фп. / Сезар Франк ; ред. Эмиль Сауер . – Лейпциг : C. F. Peters, б. г. – 23 с. – На нем. яз. : 5.00 грн .
 8. Шопен, Фридерик. Вальсы [Ноты] : для фп. / Фридерик Шопен ; ред. Генрих Густанович Нейгауз, Яков Исаакович Мильштейн . – Київ : Музична Україна, 1985 . – 103 с. : 10.00 грн .
 9. Шопен, Фридерик. Вальсы [Ноты] : для фп. / Фридерик Шопен . – Москва : Музыка, 1968 . – 140 с. – На рус. яз. : 17.00 грн .
 10. Шопен, Фридерик. Т. 11 : Вальсы [Ноты] : для фп. / Фридерик Шопен ; ред. Генрих Густанович Нейгауз, Яков Исаакович Мильштейн . – Москва : Музгиз, 1953 . – 159 с. - Коммент.: с.145—158 . – (в пер.) : 20.00 грн .
 11. Шопен, Фридерик. Т. 10 : Мазурки [Ноты] : для фп. / Фридерик Шопен ; ред. Игнаций Ян Падеревский, Людвик Бронарский, Иосиф Турчинский . – 2-е изд . – б. г. – 233 с. : портр. - Коммент.: с. 201—232 . – (в пер.) : 30.00 грн .
 12. Шопен, Фридерик. Т. 4 : Экспромты [Ноты] : для фп. / Фридерик Шопен ; ред. Игнаций Ян Падеревский, Людвик Бронарский, Юзеф Турчиньский . – Краков : Институт Фридерика Шопена : Польское музыкальное издательство, 1977 . – 44 с. : 10.00 грн .

Музика

 Музика

 1. "Живі струни" = "Living strings" : традиційні співоцькі інструменти у комплексному вихованні молоді / Управління у справах сім'ї та молоді Харк. облдержадміністрації, Харків. обл. центр народної творчості [та ін.] ; керівник проекту, автор тексту Кость Черемський ; пер. англ. В. Мішалова. – Харків, 2009 . – 20 с. : іл. – На укр., англ. яз. : 20.00 грн .
 2. Австрійська музична культура на перехресті епох і традицій : матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції, 26 - 27 березня 2009 року : до 80-річчя Харківської державної академії культури / М-во культури і туризму України, Харківська державна академія культури, Академія мистецтв України, Ін-т культурології ; заг. ред. В. М. Шейка ; відп. ред. І. І. Польська. – Харків : ХДАК, 2009 . – 156 с. – На укр. яз. 15.00 грн.
 3. Кобзар І. Кучугура-Кучеренко : феномен життя і творчості : тези наукової конференції. Харків, 4 - 5 липня 2008 року : до 130-річчя від Дня народження І. І. Кучугури-Кучеренка / М-во культури і туризму України, Харківський обл. центр народної творчості, [та ін.] ; упоряд. К. П. Черемський, В. Мішалов, О. О. Савчук . – Харків : Фонд національно-культурних ініціатив ім. Гната Хоткевича, 2008. – 64 с. : іл., портр. – На укр. яз. : 28.00 грн.
 4. П'ятий міжнародний конкурс виконавців на українських народних інструментах імені Гната Хоткевича : квітень, 18 - 27, 2010. Харків, Україна / М-во культури і туризму України, Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського, [та ін.] ; відп. за вип. К. П. Черемський, О. О. Савчук. – Харків, 2010. – 62 с. : портр. – На укр. яз. : 20.00 грн .
 5. Традиційна бандура : минуле, сучасне, майбутнє : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 18 -19 червня 2016 року м. Київ, НЦНК "Музей Івана Гончара" : до 160-річчя від дня народження Порфирія Мартиновича (1856 - 1933) / М-во культури України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, [та ін.] ; упоряд. К. П. Черемський. – Харків : Савчук О.О., 2016 . – 232 с. : [16] л. іл. – На укр. яз. : 70.00 грн.
 6. Традиційні музичні інструменти кобзарів і лірників : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 2 червня 2017 року м. Київ, НЦНК "Музей Івана Гончара" : до 140-ліття від дня народження Гната Хоткевича (1877 - 1938) / НАН Украины, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, [та ін.] ; упоряд. К. П. Черемський. – Харків : Савчук О.О., 2017. – 240 с.: іл., портр. - Бібліогр. наприкінці кожної ст. – На укр. яз. : 70.00 грн.
 7. Хоткевич, Гнат Мартинович. Бандура та її конструкція / Г. М. Хоткевич ; заг. ред. та передм. В.Мішалова . – Торонто; Харків : Фонд національно-культурних ініціатив ім. Гната Хоткевича, 2010. – 292 с. : іл., портр. – (Музична спадщина Гната Хоткевича). – На укр. яз. 70.00 грн.
 8. Хоткевич, Гнат Мартинович. Бандура та її репертуар / Г. М. Хоткевич ; заг. ред. та передм. В.Мішалова. – Торонто; Харків : Фонд національно-культурних ініціатив ім. Гната Хоткевича, 2009. – 270 с. : іл., портр. – (Музична спадщина Гната Хоткевича ; Вип. 3) . - ВІдома бібліогр. М. Злобінцева за хронологією : с. 250 - 253. - Література: с. 253 - 256. - Імен. покажч.: с. 263 - 265. – На укр. яз. 70.00 грн.

 

Суспільні та гуманітарні науки

 Суспільні та гуманітарні науки

 1. Аннотированный библиографический указатель статей, опубликованных в сборнике "Сценическая техника и технология" в 1957 - 1981 годах / М-во культуры СССР, Специализированный инф. центр по проблемам материально-технич. базы культуры ин-та "Гипротеатр"; сост. В. С. Глаголева, В. С. Федоров; ред. В. Е. Соколова. – Москва, 1982. – 180 с. – На рус. яз.
 2. Естетика: навч. посібник / М-во освіти і науки України; за ред. В. О. Лозового. – Київ: Юрінком Інтер, 2007. – 208 с. - Бібліогр.: с. 202 - 205. – На укр. яз.
 3. Історія європейської цивілізації. Греція / вступ. ст. Умберто Еко, Марко Бетталлі; пер. з іт. О. В. Сминтиної [та ін.]; під ред. Умберто Еко. – Харків : Фоліо, 2016. – 1161 с.: іл. – На укр. яз.
 4. Сокровищница восточных рукописей / Узбекское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами. – Ташкент, 1967?. – 24 с. – На рус. яз.
 5. Сокровищница пословиц и поговорок: [сборник] / сост. В. В. Борзова. – Харьков: Юнисофт, 2015. – 256 с.: ил. – (Библиотека школьника). – На рус. яз.
 6. Так говорил Альберт Эйнштейн / сост. Н. Гогитидзе. – Изд. 2-е. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 93 с.: портр. – (Так говорили великие). – На рус. яз.
 7. Туристичне намисто України: атлас / відп. ред. Н. О. Крижова. – Київ: Картографія, 2010. – 136 с.: іл. – На укр. яз.
 8. Українська література XI - XVIII ст.: хрестоматія: для студ. вищих навч. закладів / за ред. П. В. Білоуса; уклад. П. В. Білоус [та ін.]. – Київ : Академія, 2011. – 688 с. - Бібліогр.: с. 681 - 682. – На укр. яз.
 9. Українська література межі XIX - XX століть: хрестоматія: навч. посібн. для студ. вищих навч. закладів / упоряд.: Н. М. Гаєвська, О. С. Задорожна; за ред. Н. М. Гаєвської. – Київ: Либідь, 2016. – 1216 с.: портр. - Алф. покажч. авторів: с. 1210. – На укр. яз.
 10. Український правопис / АН УкраЇни, Ін-т української мови, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ: Наукова думка, 2015. – 288 с. – На укр. яз.
 11. Як писати про культуру?: [збірник есеїв і лекцій] / передм. В. Балдинюк; упоряд. В. Балдинюк, Анна Погрібна. – Київ: АДЕФ-Україна, 2015. – 235 с. – На укр. яз.
 12. Бабишкін, Олег Кондратович. Ольга Кобилянська: нарис про життя і творчість / Олег Бабишкін. – Львів: Книжково-журнальне видавництво, 1963. – 192 с.: портр. - На обл. автор не указан. – На укр. яз.
 13. Балух, Василь Олексійович. Візантиністика: [курс лекцій]: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. О. Балух. – Чернівці: Книги - ХХI, 2006. – 606 с.: іл., портр. - Бібліогр.: с. 541 - 569. - Предм. покажч.: с. 570 - 576. - Географ. покажч.: с. 577 - 585. - Іменний покажч.: с. 586 - 602. – На укр. яз.
 14. Балух, Василь Олексійович. Культура Античності: [підручник] / В. О. Балух, В. П. Коцур. – Вид. 2-ге. – Чернівці: Наші книги, 2016. – 632 с.: іл., портр. - Бібліогр.: с. 550 - 589. - Предм. покажч.: с. 590 - 602. - Географ. покажч.: с. 603 - 611. - Іменний покажч.: с. 612 - 627. – На укр. яз.
 15. Бондар, Юрій Володимирович. Енциклопедія для видавця та журналіста / Юрій Володимирович Бондар, М. Ф. Головатий, М. І. Сенченко, Межрегіон. академія управління персоналом, Книжкова палата України. – Київ: Персонал, 2010. – 400 с. - Бібліогр.: с. 397 - 399. – На укр. яз.
 16. Бондаренко, Константин Петрович. История в профиль / Кость Бондаренко; предисл. В. Филипчука. – Киев: Знання : Фонд "Українська політика", 2012. – 663 с.: ил., портр. – На рус. яз.
 17. Войтович, Валерій Миколайович. Українська міфологія: енциклопедія народних вірувань / Валерій Войтович. – 4-е вид., доп. – Київ : ФОП Стебеляк, 2014. – 688 с.: іл. - Бібліогр.: с. 661 - 683. - Видатні етнографи: с. 652 - 660. – На укр. яз.
 18. Выготский, Лев Семенович. Психология искусства / Лев Выготский. – Санкт-Петербург: Азбука, 2016. – 446 с. – (Азбука-классика. Non-Fiction). - Библиогр.: с. 423 - 432. - Указ. имен: 433 - 441. – На рус. яз.
 19. Голосовська, Галина Григорівна. Українська мова для всіх: навч. посібник / Галина Голосовська. – 2-е изд., випр., доп. – Київ : Академія, 2015. – 208 с. – (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 207. – На укр. яз.
 20. Деркач, Борис Андреев. Леонід Глібов: життя і творчість / Б. А. Деркач. – Київ: Дніпро, 1982. – 252 с.: портр. – На укр. яз. – (в опр.)
 21. Евдокимов, Николай Владимирович. Раскрутка веб-сайта: практическое руководство / Николай Евдокимов, Игорь Лебединский. – Москва; Санкт-Петербург: Вильямс, 2012. – 278 с. – (Практика реального бизнеса). - Предметн. указ.: с. 273 - 278. – На рус. яз.
 22. Матяш, Ірина Борисівна. Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку: навч. посібник для студентів вищих навч. закладів Ірина Матяш, Нац. академія наук України, Ін-т укоаїнської археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ: Києво-Могилянська академія, 2012. – 516 с. – На укр. яз.
 23. Морайс, Фернандо. Маг: биография Пауло Коэльо / Фернандо Морайс; пер. с португ. А. Богдановского. – Москва: АСТ, 2010. – 608 с, [80] л. ил.: ил., портр. – На рус. яз.
 24. Подводный, Авессалом. Грамматика общения / Авессалом Подводный. – Москва: Аквамарин, 2008. – 320 с. – (Коммуникатика; Ч. 1). – На рус. яз. – (в пер.)
 25. Ткаченко, Єлизавета Михайлівна. Українська мова. Пунктуація: правила, вправи, диктанти: навч. посібник / Є. М. Ткаченко. – Харків: Консум, 2001. – 288 с. – На укр. яз.
 26. Чалдині, Роберт. Психологія впливу / Роберт Чалдині; пер. з англ. М. Скоробогатова. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016 . – 368 с. - Біблігр.: с. 334 - 351. - Алф. покажчик.: 352 - 364. – На укр. яз.
 27. Шалагінов, Борис Борисович. Зарубіжна література: від античності до початку ХІХ сторіччя : історико-естетичний нарис : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Борис Шалагінов . – 3-е вид., виправлене . – Київ: Києво-Могилянська академія, 2013. – 368 с. - Бібліогр. в кінці розд. – На укр. яз.
 28. Шопенгауэр, Артур. Афоризмы житейской мудрости / Артур Шопенгауэр; пер. с нем. Ю. И. Айхенвальда. – Санкт-Петербург: Азбука, 2015. – 256 с. – (Азбука-классика. Non-Fiction). – На рус. яз.

Образотворче мистецтво

 Образотворче мистецтво

 1. Non Stop Media: IV фестиваль молодёжных проектов представляет современное арт-движение, 12мая - 7 июня 2008, Харьков / Управление культуры Харьковского городского совета, Харьковская муниципальная галерея; идея проекта Т.А.Тумасьян. – Харьков: [б. и.], 2008. – 12с.: ил., портр. – На рус. яз.
 2. Виталий Куликов: живопись: [альбом] / сост. И.И.Александрова; вступ. ст. Олег Коваль. – Харьков: Виват, 2016 . – 232 с.: ил., портр. – На рус. яз.
 3. ЙосифБокшай = Tht painter of truth. The man of truth: Художникправди. Людина правди / упоряд. Франциск Ерфан; авт. ст. Л. Біксей, О.Чернега-Балла, О. Приходько [та ін.]. – Ужгород: Карпати, 2016. – 336 с.: іл., портр. - Перелік робіт: с. 326 - 333. – На укр. яз.
 4. Які ж гарні шатра твої, Якове..." Настінні розписи синагог Буковини: (каталог виставки) / Чернівецький музей історії та культури євреїв Буковини ; упоряд. М. Кушнір, Є. Котляр, А.Ямчук; пер. І. Ільїн. – Чернівці; Київ: Дух і літера, 2016. – 172 с.: іл. - Текст парал. укр., англ. мовами. – Бібліогр.: с.166 - 167. - Словник єврейських термінів: с. 158 - 163. – На укр., англ. яз.
 5. Bachmann, Manfred. Das grosse puppenbuch: [Большая книга кукол] : альбом / Manfred Bachmann, Claus Hansmann. – Leipzig: Edition Leipzig, 1978?. – 205 с.: ил. – На нем. яз. – (в пер.).
 6. Вечерський, Віктор Васильович. Замки і фортеці України: [фотоальбом] / В.Вечерський, С.Тарасов. – Київ: Балтія-Друк, 200...? – 64 с.: іл. – На укр., англ., рус. яз.
 7. Курушин, Владимир Дмитриевич. Графический дизайн и реклама: самоучитель / В.Д.Курушин. – Москва: ДМК Пресс, 2016. – 271 с.: ил. - Бібліогр.: с. 266. - Предм. указ.: с. 267 - 270.
 8. Лагутенко, Ольга Андріївна. Феномен творчості Андрія Чебикіна: мистецтвознавче дослідження / Ольга Лагутенко. – Київ: Криниця, 2016. – 376 с.: іл., портр. – (Бібліотека Шевченківського комітету). - Науковий і творчий доробок: с. 351 - 359. - Список ілюстрацій: с. 346 - 347. - Каталог робіт: с. 348 - 349. – На укр. яз.
 9. Хирн, Фил. 100 величайших идей, изменивших архитектуру / Ф. Хирн; пер. с англ. А. Кулакова. – Москва: АСТ, 2013 . – 384 с.: ил. – На рус. яз.

 

Художня література

                                                                                  Художня література

Українська література

 1. Васильев, Владимир Дмитриевич. По Джержинской-Мироносицкой / Владимир Васильев. – Харьков : Эксклюзив, 2014. – 256 с. - В содерж. разд.: Рассказы ; Полуостров ; Василий ; Сказки ; Коротко ; Длинно. – На рус. яз. 40.00 грн .
 2. Курков, Андрей Юрьевич. Приятель покойника; Не приведи меня в Кенгаракс ; Любимая песня космополита; Пикник на льду : романы / Андрей Курков ; худож.-оформ. Б. Ф. Бублик. – Харьков : Фолио, 2001. – 541 с. с. – (Клуб семейного досуга) . – На рус. яз. 10.00 грн.

 Зарубіжна література

 1. Зеленые призраки: французская готическая проза / пер. с фр. А. Бобовича [и др.]; коммент. Н.Полторацкой. – Санкт-Петербург: Азбука, 2011. – 320 с. – (Азбука-классика). - В содерж. авт.: Франсуа де Россе, Оноре де Бальзак, Шарль Нодье, Жорж Санд. – На рус. яз.
 2. Акунин, Борис. Детская книга: роман / Борис Акунин ; ил. Д. Гордеева. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 544 с. – На рус. яз. 5.00 грн.
 3. Глушановский, Алексей Алексеевич. Стезя чародея : фантаст. роман / Алексей Глушановский ; худож. О. А. Бабкин. – Москва : АЛЬФА-КНИГА, 2008. – 407 с. – (Магия фэнтези). – На рус. яз. 7.00 грн .
 4. Глушановский, Алексей Алексеевич. Тропа волшебника : фантаст. роман / Алексей Глушановский ; худож. О. Бабкин. – Москва : АЛЬФА-КНИГА, 2008. – 406 с. – (Магия фэнтези). – На рус. яз. 7.00 грн.
 5. Ерофеев, Венедикт Васильевич. Москва-Петушки : поэма / Венедикт Ерофеев. – Москва : Вагриус, 2004 . – 188 с. – На рус. яз. 5.00 грн.
 6. Зыков, Виталий Валерьевич. Безымянный раб : [фантастический роман] / Виталий Зыков ; ил. К. Правицкого . – Москва : АРМАДА : АЛЬФА-КНИГА, 2005. – 540 с. : ил. – (Магия фэнтези). - Глоссарий: с.533 - 539. – На рус. яз. 8.00 грн.
 7. Зыков, Виталий Валерьевич. Наемник Его Величества : фантастический роман / В. В. Зыков; худож. М. Поповский . – Москва : АРМАДА : АЛЬФА-КНИГА, 2005 . – 576 с. – (Магия фэнтези). – На рус. яз. 6.00 грн.
 8. Иванова, Вероника Евгеньевна. Вернуться и вернуть : роман / Вероника Иванова ; худож. О.Бабкин. – Москва : АРМАДА : АЛЬФА-КНИГА, 2005 . – 504 с. : ил. – (Магия фэнтези). - Примеч.: с.491 - 503. – На рус. яз. 5.00 грн.
 9. Иванова, Вероника Евгеньевна. И маятник качнулся : [фантастический роман] / Вероника Иванова ; худож. О. Бабкин . – Москва : АРМАДА : АЛЬФА-КНИГА, 2005. – 506 с. : ил. – (Магия фэнтези). - Примеч.: с. 496 - 505. – На рус. яз6.00 грн.
 10. Иванова, Вероника Евгеньевна. На полпути к себе : фантаст. роман / Вероника Иванова ; худож. О. Бабкин. – Москва : АРМАДА : АЛЬФА-КНИГА, 2005 . – 448 с. : ил. – (Магия фэнтези). - Примеч.: с. 475 - 487. – На рус. яз. 6.00 грн.
 11. Иванова, Вероника Евгеньевна. Право учить. Повторение пройденного : фантастический роман / Вероника Иванова ; худож. О. Бабкин . – Москва : АРМАДА : АЛЬФА-КНИГА, 2006 . – 474 с.: ил. – (Магия фэнтези). - Примеч.: с. 466 - 473. – На рус. яз. 6.00 грн.
 12. Иванова, Вероника Евгеньевна. Раскрыть ладони : фантастический роман / Вероника Иванова ; худож. О. Бабкин . – Москва : АЛЬФА-КНИГА, 2007. – 439 с. : ил. – (Магия фэнтези) . – На рус. яз. 8.00 грн.
 13. Иванова, Вероника Евгеньевна. Свобода уйти, свобода остаться : фантастический роман / Вероника Иванова ; худож. О. Бабкин . – Москва : АРМАДА : АЛЬФА-КНИГА, 2006. – 412 с. : ил. – (Магия фэнтези). – На рус. яз. 8.00 грн.
 14. Иванова, Виктория Витальевна. Радуга на земле : фантастический роман / Виктория Иванова ; художник С. А. Григорьев . – Москва : АРМАДА : АЛЬФА-КНИГА, 2009. – 412 с. : ил. – (Магия фэнтези). – На рус. яз. 10.00 грн.
 15. Катлас, Эдуард. Честь твоего врага : роман / Эдуард Катлас ; худож. В. Федоров . – Москва : АРМАДА : АЛЬФА-КНИГА, 2006 . – 410 с. : ил. – (Магия фэнтези). – На рус. яз. 10.00 грн .
 16. Лану, Арман. Песочные замки / Арман Лану ; пер. с фр. под ред. Мориса Ваксмахера ; сост. и предисл. Мориса Ваксмахера. – Москва : Известия, 1982 . – 112 с. – (Библиотека журнала "Иностранная литература"). – На рус. яз. : 6.00 грн.
 17. Лапидус, Йенс. Шальные деньги: роман / Йенс Лапидус ; пер. со швед. Руслана Косынкина; оформл. Ильи Кучмы. – Санкт-Петербург : Азбука, 2010 . – 480 с. – На рус. яз. 10.00 грн.
 18. Лукьяненко, Сергей Васильевич. Дневной Дозор : фантастический роман / Сергей Лукьяненко, Владимир Васильев ; худож. А. А. Манохин . – Харьков : Фолио, 2004. – 382 с. – (Звездный лабиринт). – На рус. яз. 10.00 грн.
 19. Лукьяненко, Сергей Васильевич. Осенние визиты : фантаст. роман / Сергей Лукьяненко ; худож. А. Е. Дубовик. – Москва : АСТ, 2003. – 413 с. – (Звездный лабиринт). – На рус. яз. 10.00 грн.
 20. Лукьяненко, Сергей Васильевич. Сумеречный Дозор : [фантаст. роман] / Сергей Лукьяненко ; худож. В. Бондарь . – Москва : АСТ : Люкс, 2004 . – 448 с. – (Звездный лабиринт). – На рус. яз.
 21. Милевская, Людмила Ивановна. Дурдом на выезде : [роман] / Людмила Милевская. – Москва : Эксмо, 2004 . – 320 с. – (Детектив с клубничкой). – На рус. яз. 10.00 грн.
 22. Муни, Крис. Пропавшие : [роман] / Крис Муни ; пер. с англ. Ю. Лелюк. – Харьков; Белгород : Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга", 2008 . – 336 с. – На рус. яз. 8.00 грн.
 23. Муркок, Майкл. Сага о Рунном Посохе / Майкл Муркок ; пер. с англ. С. Кудриной, Н.Баулиной. – Москва : ЭКСМО-Пресс ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 2002. – 832 с. – (Шедевры фантастики). – На рус. яз. 20.00 грн.
 24. Парфёнова, Анастасия Геннадьевна. Город и ветер : [фантастический роман] / Анастасия Парфенова ; худож. О. А. Бабкин . – Москва : АРМАДА : АЛЬФА-КНИГА, 2004. – 457 с. : ил. – (Магия фэнтези). – На рус. яз. 9.00 грн .
 25. Полторак, Ольга. Поединок по чужим правилам : фантастический роман / Ольга Полторак ; оформ. А. Кудрявцева. – Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 2000. – 400 с. – (Звездный лабиринт). – На рус. яз. 10.00 грн.
 26. Пратчетт, Терри. Мрачный жнец : фантастический роман / Терри Пратчетт ; пер. с англ. Н.Берденникова под ред. А. Жикаренцева . – Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2005 . – 416с. – (Плоский мир) . – На рус. яз. 30.00 грн .
 27. Сапковский, Анджей. Крещение огнем; Башня Ласточки : фантастические романы / Анджей Сапковский ; пер. с польск. Е. П. Вайсброта; худож. А, Дубовик; оформ. А. Кудрявцева . – Москва : АСТ, 2004 . – 613 с. : ил. – (Золотая серия фэнтези) . – На рус. яз. 10.00 грн .
 28. Сапковский, Анджей. Последнее желание. Меч Предназначения : фантастические романы / Анджей Сапковский ; пер. с пол. Е. Вайсброта, худож. А. Дубовик . – Москва : АСТ, 2004 . – 631 с. – (Золотая серия фэнтези). – На рус. яз. 4.00 грн.
 29. Семенова, Мария. Волкодав : истовик-камень : роман / Мария Семёнова ; худож. Антон Ломаев. – Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Азбука, 2003 . – 377 с. – На рус. яз. 6.00 грн.
 30. Семенова, Мария. Волкодав : роман / Мария Семенова ; худож. Антон Ломаев . – Москва : АСТ; Санкт-Петербург : Азбука, 2003 . – 571 с. – На рус. яз. - ISBN 5-17-008208-8 (в пер.) : 10.00 грн.
 31. Семенова, Мария. Волкодав : Знамение пути : роман / Мария Семёнова . – Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 410 с. – На рус. яз. 10.00 грн.
 32. Семенова, Мария. Волкодав. Право на поединок : роман / Мария Семенова ; худож. Антон Ломаев; оформ. И. Кучмы . – Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Азбука, 2003 . – 539 с. : ил. – На рус. яз. - ISBN 5-17-007731-9 (в пер.) : 6.00 грн.
 33. Семенова, Мария. Волкодав: Самоцветные горы : роман / Мария Семёнова ; худож. ред. А.Золотухин . – Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 408 с. : ил. – (Русское фэнтэзи). – На рус. яз. 6.00 грн.
 34. Форсайт, Кейт. Старая сказка : [роман] / Кейт Форсайт ; пер. с англ. А. Михайлова . – Харьков; Белгород : Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга", 2013. – 512 с. – На рус. яз. 20.00 грн.
 35. Хайнлайн, Роберт Энсон. Гражданин Галактики; Ракетный корабль "Галилей" : фантастические романы / Роберт Хайнлайн ; пер. с англ. Р. Волошина, А. Шарова; худож.С. Курбатов . – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 480 с. : ил. – (Стальная Крыса). – На рус. яз. - ISBN 5-04-005468-8 (в пер.) : 10.00 грн.
 36. Шерон, Рона. Королевская кровь : [роман] / Рона Шерон ; пер. с англ. Анатолий Михайлов. – Харьков, Белгород : Клуб семейного чтения, 2010. – 496 с. - Парал. тит. л. англ. – На рус. яз. 15.00грн.
 37. Эвинг, Барбара. Гипнотизер / Барбара Эвинг ; пер. с англ. А. Чернец. – Харьков; Белгород : Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга", 2008. – 448 с. - Парал. тит. л. англ. – На рус. яз. 18.00 грн.

II квартал

Нові надходження у II кварталі  2018 року

Нотні видання

 Нотні видання

 1. Т. 3 : Альбом классического вальса [Ноты] : для фп. / сост. и ред. К. С. Сорокин ; вступ. ст. К. С. Сорокин ; крат. сведенья о комп. А. Шмелева . – Москва : Советский композитор, 1971 . – 192 с. – (Альбом пианиста-любителя) . - Крат. сведенья о комп.: с. 181—191 . – Содерж.: Зарубежные композиторы: М. Клементи, Д.Россини, Ж. Оффенбах, К. Сен-Санс, Л. Делиб, А. Дворжак, Э. Григ, Д. Пуччини, К. Дебюсси, Я. Сибелиус, Ф. Крейслер, М. Регер, М. Равель, С. Скотт, А. Казелла. Русские композиторы: Н. Римский-Корсаков, А. Лядов, А. Аренский, А. Глазунов, А. Гречанинов, В. Ребиков, Н. Лысенко. Советские композиторы: Л. Половинкин, Д. Кабалевский, Д. Шостакович, В. Соловьев-Седой, Н. Раков, Т. Хренников, К. Караев. – На рус. яз. – (в пер.) : 20.00 грн .
 2. Ваша записка [Ноты] : попул. лир. песни 30 — 40-х годов : для голоса в сопровожд. фп. / сост. Виктор Иванович Жаров . – Москва : Музыка, 1984 . – 63 с. - Песни: Песня о Москве; Лунный вальс; Песенка о капитане; Лирическая песенка; Я на подвиг тебя провожала; Были два друга; В землянке; Темная ночь; Давай закурим; Случайный вальс; Где же вы теперь, друзья-однополчане?; Одинокая гармонь; Ваша записка; Люблю; Счастье мое; Все хорошо, прекрасная маркиза; В парке Чаир; Неудачное свиданье. – На рус. яз. : 9.00 грн .
 3. Вып. 2 : Гаммы и пассажи [Ноты] : для фп. – Варшава : PWM edition, 1985 . – 51 с. – На пол. яз. : 7.00 грн .
 4. Играет ансамбль "Барокко" [Ноты] : произведения советских композиторов : для камерного ансамбля / сост. и перелож. И. Попков . – Москва : Советский композитор, 1983 . – 87 с. - Содерж.: Семь мимолетностей / С. Прокофьев. Прелюдия и фуга: C-dur / Д. Шостакович. Стаккато / Р. Щедрин. Лирическая композиция : соч. 18 / Д. Смирнов. Con Amore : соч. 36 / Л. Бобылев. Партита : соч. 16 / Т. Смирнова. – На рус. яз. : 10.00 грн .
 5. Избранные арии русских композиторов [Ноты] : для меццо-сопрано в сопровожд. фп. / сост. и примеч. М. Переверзева . – Музыка, 1970 . – 172 с. – (Вокально-педагогический репертуар) . - Примеч.: с. 168—172 . – Авт.: М. Глинка, А. Даргомыжский, О. Дютш, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский, А. Аренский, С. Танеев, А. Гречанинов, М. Ипполитов-Иванов. – На рус. яз. : 10.00 грн .
 6. Итальянские песни [Ноты] : из репертуара Бруно Вентурини : для голоса с фп. / сост. и вступ. ст. Гуальтиеро Франческович Мизиано . – Москва : Музыка, 1974 . – 67 с. – На рус., итал. яз. : 7.00 грн .
 7. Песни [Ноты] : для голоса с сопровожд. фп. / под общ. ред. Мария Вениаминовна Юдина ; пер. Н. Заболоцкий, А. Кочетков, Самуил Яковлевич Маршак, Борис Леонидович Пастернак . – Москва; Ленинград : Музгиз, 1950 . – 98 с. – На рус. яз. : 13.00 грн .
 8. Вып. 3 : Песни для малышей [Ноты] : для пения в сопровожд. фп. (баяна) . – Москва : Советский композитор, 1979 . – 64 с. - Песни: Голубой вагон; Ах, как я рад!; У меня есть бабушка; Мы дружные ребятя; Встали на зарядку!; Лесная баллада; Скрипка; Июнь; Ошибка; Большие уши; Очень тихо; Лиса и Петух; Мой ослик; Ночь запела песню; Как дважды два; Джеббин, Джеббин; Кукушка; Хали, Вели!; Играли волынки; О Козлике; Родина; Хорошо, что солнце светит!; Муравьиная; Медведь проснулся; Вишенка. – На рус. яз. : 5.00 грн .
 9. Вып. 36 : Песни-картинки [Ноты] : для пения в сопровожд. фп. – Ленинград : Советский композитор, 1989 . – 18 с. - Содерж.: Четыре детские песенки: (Идет коза рогатая; Серенькая кошечка; Мышка-глупышка; Храбрый кот) / В. Витлин. Пять английских народных песенок / С. Слонимский; пер. С. Маршака. : 3.00 грн .
 10. Произведения для скрипки соло [Ноты] / сост. Теодор Израилевич Ямпольский . – Музыка, 1991 . – 95 с. – (Виртуозная музыка) . - Содерж.: Каприсы № 6, 7, 23, 33 / П. Нардини. Лабиринт / П. Локателли. Интродукция и вариации на тему из оперы Дж. Паизиелло "Прекрасная мельничиха" / Н. Паганини. Прелюдия; Каприс-каденция; Вариации / Г. Венявский. Концертный этюд / Ф. Лауб. Вариации / Г. Эрнст. Тема с вариациями / Э. Соре. Соната-баллада № 3; Соната № 6 / Э. Изаи. Речинатив и скерцо / Ф. Крейслер. Речитатив и токката / К. Мострас. : 10.00 грн .
 11. Произведения зарубежных композиторов XX века [Ноты] : для гобоя и фп. / сост. Анатолий Викторович Петров . – Москва : Музыка, 1985 . – 51 с., 1 парт. (20 с.) . - Содерж.: Сонатина / Д. Мийо. Соната / А. Дютийе. Одержимость / М. Шинохара. – На рус. яз. : 10.00 грн .
 12. Старинная английская музыка [Ноты] : для гитары / ред. Зигфрид Беренд . – Гамбург : Musikverlag Hans Sikorski, 1959 . – 8 с. - Из содерж.: Павана; Сарабанда; Куранта; Вариации; Сарабанда; Менуэт; Ригодон; Песня . – На нем. яз. : 5.00 грн .
 13. Вип. 2 : Старовинні вальси [Ноты] : в пер. для семиструн. гітари / Ян Генрихович Пухальский . – Київ : Музична Україна, 1972 . – 22 с. – На укр., рус. яз. : 2.00 грн .
 14. Школа фортепианной транскрипции . – Москва : Музыка . – На рус. яз. Бах, Иоганн Себастьян. Вып. 1 : Органная токката [Ноты] : d-moll : для фп. / Иоганн Себастьян Бах ; сост. и вступ. ст. Г. М. Коган . – Москва : Музыка, 1970 . – 72 с. - Содерж.: Ст.: Бузони, Ф. Ценность обработки / Ф. Бузони. Годовский, Л. По поводу транскрипций, аранжировок и парафраз / Л. Годовский. Коган, Г. Токката d-moll Баха и ее транскипции. Бах, И. С. Токката d-moll для органа в оригинале и в транскрипциях для фортепиано Карла Таузига, Луи Брассена, Пауля Пабста и Ферруччо Бузони.
 15. Вып. 4 : Этюды [Ноты] : для фп. / сост. и пед. ред. В. С. Белов . – Москва : Музыка, 1965 . – 23 с. – (Пед. репертуар муз. училищ . Курс 1) . - Содерж.: Вечное движени е / Э. Мак-Доуэлл. Этюд / А. Лядов. Этюд / Н. Раков. Этюд / Б. Страннолюбский. – На рус. яз.
 16. Бах, Иоганн Себастьян.Т. 1 : Хорошо темперированный клавир [Ноты] : для фп. / Иоганн Себастьян Бах ; ред. Ферруччо Бузони . – Лейпциг : VEB BREITKOPF & HARTEL MUSIKVERLAG, б. г. – 53 с. – На нем. яз. – (в пер.)
 17. Бах, Йоганн Себастьян.Висока меса [Ноты] : h-moll : пер. для зміш. хору в супроводі фп. / Йоганн Себастьян Бах ; пер. для фп. Г. Реслер . – Київ : Музична Україна, 1974 . – 339 с. – (Перлини світової музики) . – На укр., лат. яз. – (в опр.)
 18. Бах, Филипп Эмануэль.Избранные сочинения [Ноты] : для фп. / Филипп Эмануэль Бах ; под ред. и со вступ. ст. А. Юровский. – Москва; Ленинград : Музгиз, 1947 . – 161 с. - Вступ. ст.: Филипп Эмануил Бах, его биография, фортепианное творчество и система орнаментики : с. V—XXVII . – На рус. яз. – (в пер.) : 30.00 грн .
 19. Бетховен, Людвиг ван. Концерт № 3 [Ноты] : до мин. : для фп. с орк. : ор. 37 / Людвиг ван Бетховен ; перелож. для двух фп. и ред. Александр Борисович Гольденвейзер . – Москва : Музыка, 1971 . – 80 с. – На рус., нем. яз.
 20. Бетховен, Людвиг ван Соната [Ноты] : "Appassionata" : для фп. : ор. 57 / Людвиг ван Бетховен ; ред. Лео Вейнер . – Будапешт: Musica, 1959 . – 34 с. – На венг. яз.
 21. Бетховен, Людвиг ван. Соната № 8 [Ноты] : Патетична : для фп. : тв. 13 / Людвиг ван Бетховен . – Київ : Держ. вид-во образотвор. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1962 . – 26 с. – На укр., рус. яз.
 22. Бетховен, Людвіг ван. Соната № 14 [Ноты] : для фп. / Людвіг ван Бетховен ; ред. Макс фон Пауэр, Карл Адольф Мартинсен. – Київ : Музична Україна, 1988 . – 20 с. - Посвящ. Дж. Гвічарді . – На укр. яз.
 23. Білаш, Олександр Іванович. Пшениченька [Ноты] : пісні для дітей : для співу в супроводі фп. / Олександр Іванович Білаш . – Київ: Музична Україна, 1997 . – 16 с. - Зміст: Пшениченька / сл. Д. Павличка; Калачі / сл. Д. Павличка; Горіховий дощ / сл. В. Скомаровського; Нічний гість / сл. Д. Павличка; Окунці-стрибунці / сл. В. Скомаровського; Гіпопотам / сл. Є Гуцала . – На укр. яз.
 24. Брамс, Йоганнес. Вариации на тему Паганини [Ноты] : для фп. : соч. 35 / Йоганнес Брамс . – Москва : Музыка, 1972 . – 40 с.
 25. Брамс, Йоганнес. Концерт № 1 [Ноты] : ре мин. : для фп. с орк. : ор. 15 : перелож. для 2 фп. / Йоганнес Брамс ; ред. Эмиль Зауэр . – Москва : Музыка, 1974 . – 88 с. – На рус. яз.
 26. Брамс, Йоганнес. Сонаты [Ноты] : для скрипки и фп. / Йоганнес Брамс . – Москва : Музыка, 1977 . – 99 с. - Содерж.: №№ 1—3 . – На рус. яз.
 27. Бриттен, Бенджамен. Вариации и фуга на тему Пёрселла [Ноты] : путеводитель по оркестру для молодежи : для большого симф. орк. : соч. 34 / Бенджамен Бриттен ; поясн. текст Э. Крозьер . – Москва; Ленинград : Музыка, 1966 . – 80 с. - Музыка "Путеводителя по оркестру для молодежи" первоначально была написана к фильму "Инструменты оркестра". – На рус. яз.
 28. Варламов, Александр Егорович. Полная школа пения [Ноты] : для голоса в сопровожд. фп. / Александр Егорович Варламов ; ред. и коммент. Всеволод Аллавердович Багадуров . – Москва : Музгиз, 1953 . – 107 с. - Вокализы: с. 65—105 . – На рус. яз. – (в пер.)
 29. Вертинский, Александр Николаевич. Т. 1 : То, что я должен сказать [Ноты] : романсы и песни : для голоса в сопровожд. фп. / Александр Николаевич Вертинский . – Ленинград : Музыка, 1990 . – 48 с. - Содерж.: То, что я должен сказать; Минуточка; Маленький креольчик; Лиловый негр; Попугай Флобер; В голубой далекой спаленке; Оловянное сердце; Ваши пальцы пахнут ладаном; Бал Господень; Я сегодня смеюсь над собой; Пес Дуглас . – На рус. яз.
 30. Гендель, Георг Фридрих. Мессия [Ноты] : оратория / Георг Фридрих Гендель ; ред. и вступ. ст. Арнольд Шеринг ; ред. Курт Солдан . – Лейпциг : EDITION PETERS, б. г. – 232 с. – На нем., англ. яз. – (в пер.)
 31. Гретри, Андре Эрнест Модест. Ариэтта Лоретти [Ноты] : из оперы "Ричард Львиное сердце" : для сопрано с фп. / Андре Эрнест Модест Гретри ; пер. С. В. Гринзберг . – Ленинград : Музгиз, 1961 . – 7 с. – На рус. яз.
 32. Грэм, Питер. Два этюда [Ноты] : для фп. / Питер Грэм . – Прага : Cesky hudebni fond, 1992 . – 15 с. – На чеш. яз.
 33. Дворжак, Мілан. Джазові етюди [Ноты] : для фп. : пер. с чеш. / Мілан Дворжак ; пер. з чес. Я. Верещагін . – Київ : Музична Україна, 1984 . – 55 с. – На укр., рус. яз.
 34. Ивэнс, Ли. Ритмы джаза в игре на фортепиано [Ноты] : основы синкопирования и полиритмии : пер. с англ. / Ли Ивэнс ; пер. и послесл. В. Сергеев . – Киев : Музична Україна, 1986 . – 40 с. – На рус. яз.
 35. Кабалевский, Дмитрий Борисович. Десять сонетов Шекспира [Ноты] : для баса в сопровожд. фп. : соч. 52 / Дмитрий Борисович Кабалевский ; пер. Самуил Яковлевич Маршак . – 2-е изд., пепесмотр. авт . – Москва : Музгиз, 1961 . – 38 с. – На рус. яз.
 36. Клементи, Муцио. Ступени к Парнасу [Ноты] : сб. этюдов : для фп. / Муцио Клементи ; ред. Александр Михаловский . – Краков : PWM edition, 1973 . – 100 с. – На пол. яз.
 37. Корепанов, В'ячеслав Аристархович. Пісня — моє життя [Ноты] : для співу з букв.-цифр. позначенням супроводу / В'ячеслав Аристархович Корепанов . – Харків : Факт, 2016 . – 166 с. - Слово про авт.: с. 6, 4 обкл. – До 50-річчя творчої діяльності . – Зміст: 1. Рідна моя Україна; 2. Шлягери XX століття; 3. Харків — моя любов; 4. Ліричні пісні. – На укр., рус. яз. - ISBN М-707504-08-6 (в обкл.)
 38. Кулау, Фридрих. Тетр. 2 : Сонатины [Ноты] : для фп. / Фридрих Кулау . – Москва : Музыка, 1969 . – 76 с.
 39. Ларичев, Евгений Дмитриевич. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре [Ноты] / Евгений Дмитриевич Ларичев . – 11-е изд., стер. – Москва : Музыка, 1991 . – 94 с. – На рус. яз.
 40. Леонтович, Микола Дмитрович. Духовні хорові твори [Ноты] : для зміш. хору без супроводу / Микола Дмитрович Леонтович ; упоряд. і вступ. ст. Володимир Федорович Іванов . – Київ : Музична Україна, 1993 . – 128 с. - Зміст: Колядки; Канти і псальми; Аранжировки старовинних піснеспівів; Херувимські пісні; Молебен Благодарственный Господу Богу; Літургія І. Златоустого . – На укр. яз.
 41. Лист, Ференц. Венгерские рапсодии [Ноты] : для фп. / Ференц Лист ; ред. Золтан Гардони, Иштван Селеньи . – Будапешт : Musica, 1972 . – 114 с. - Содерж.: №№ 1—9 . – На венг. яз.
 42. Лист, Ференц. Воспоминания [Ноты] : этюд № 9 : из "Трансцендентных этюдов" : для фп. / Ференц Лист ; ред. Золтан Гардоньи, Иштван Селеньи . – Будапешт : Musica, 1971 . – 15 с. – На венг. яз.
 43. Лист, Ференц. Героика [Ноты] : этюд № 7 : из Трансцендентных этюдов : для фп. / Ференц Лист ; ред. Золтан Гардоньи, Иштван Селеньи . – Будапешт : Musica, 1971 . – 11 с. – На венг., англ. яз.
 44. Лист, Ференц. Женевские колокола [Ноты] : для фп. ; Сонет Петрарки № 123 : для фп. ; Вальс-экспромт : для фп. / Ференц Лист . – Музгиз, 1955 . – 24 с. – (Пед. репертуар для фп. Муз. училище: 4-й курс) . – На рус. яз.
 45. Лист, Ференц. Произведения для фортепиано [Ноты] / Ференц Лист ; сост. Иштван Селеньи, Золтан Гардоньи ; ред. Имре Сулйок, Имре Мезо ; аппликатура Корнель Земплени . – Будапешт : Editio Musica Budapest, 1976 . – 129 с. - Содерж.: Годы странствий: Швецария; Альбом путешественника. – На венг. яз.
 46. Лист, Ференц. Сонеты Петрарки [Ноты] : из цикла "Годы странствий" : 2-й год : Италия : для фп. / Ференц Лист . – Ленинград : Музыка, 1972 . – 23 с. - Содерж.: Сонеты № 47, 104, 123 . – На рус., итал. яз.
 47. Люлли, Жан-Батист. Гавот в форме рондо [Ноты] : для фп. / Жан-Батист Люлли . – Москва : Музыка, 1965 . – 15 с. – (Музыка отдыха)
 48. Молотков, Владимир Алексеевич. Джазовая импровизация на шестиструнной гитаре [Ноты] / Владимир Алексеевич Молотков. – Київ: Музична Україна, 1983 . – 112 с. – На рус. яз.
 49. Моцарт, Вольфганг Амадей. Ария Деспины [Ноты] : из оперы "Так поступают все женщины" : для сопрано в сопровожд. фп. / Вольфганг Амадей Моцарт ; рус. текст М. Улицкий . – Москва : Музыка, 1965 . – 7 с. – На рус., итал. яз.
 50. Моцарт, Вольфганг Амадей. Тетр. 2 : Вариации [Ноты] : для фп. / Вольфганг Амадей Моцарт . – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001 . – 55 с. – (Педагогический репертуар) . – На рус. яз.
 51. Моцарт, Вольфганг Амадей. Камерный концерт [Ноты] : для фп. и струн. орк. : KV 414 / Вольфганг Амадей Моцарт ; ред. и вступ. ст. Бруно Хинзе-Рейнхолд ; перелож. для 2 фп. Бруно Хинзе-Рейнхолд . – Лейпциг : EDITION PETERS, 1963 . – 45 с. - Каденции: с . 43—45 . – На нем. яз.
 52. Моцарт, Вольфганг Амадей. Концерт D-dur [Ноты] : для фп. и орк. : KV 595 / Вольфганг Амадей Моцарт ; перелож. для 2 фп. Бруно Хинзе-Рейнхолд . – Лейпциг : VEB BREITKOPF & HARTEL MUSIKVERLAG, 1977 . – 68 с. - Каденция: с. 68 . – На нем. яз.
 53. Моцарт, Вольфганг Амадей. Маленькая ночная серенада [Ноты] : для фп. / Вольфганг Амадей Моцарт . – Будапешт : Musica, б. г. – 16 с. – На нем., рус. яз
 54. Моцарт, Вольфганг Амадей Симфонии [Ноты] : для пиано соло / Вольфганг Амадей Моцарт ; перелож. для фп. Огаст Хорн . – Лейпциг : EDITION PETERS, б. г. – 123 с. - Содерж.: Юпитер: Симфония: C-dur: К. № 551 . – На нем. яз.
 55. Парцхаладзе, Мераб Алексеевич. Весна [Ноты] : дет. хоры без сопровожд. / Мераб Алексеевич Парцхаладзе . – Москва : Советский композитор, 1986 . – 60 с. : портр. – На рус. яз.
 56. Прокофьев, Сергей Сергеевич. Четыре пьесы [Ноты] : для фп. : соч. 32 / Сергей Сергеевич Прокофьев . – Москва : Музгиз, 1963 . – 15 с. - Содерж.: 1. Танец; 2. Менуэт; 3. Гавот; 4. Вальс . – На рус. яз.
 57. Ревуцький, Лев Миколайович. Твори для фортепіано [Ноты] / Лев Миколайович Ревуцький . – Київ : Музична Україна, 1970 . – 96 с. – (Перлини світової музики) . - Зміст: Соната : h-moll : тв. 1; Прелюдії : тв. 4 № 1—3; Прелюдії : тв. 7 № 1, 2; Прелюдії : тв. 11 № 1, 2; Пісня : тв. 17 № 1; Гумореска : Тв. 17 № 2; Канон : b-moll; Вальс : B-dur; Етюд : D-dur; Етюд : F-dur; Органна фантазія та фуга Й. С. Баха : c-moll / транскр. для фп. Л. Ревуцького. – На укр. яз. – (в опр.)
 58. Сор, Фердинанд. [Произведения для гитары] [Ноты] / Фердинанд Сор ; ист. заметки Матанья Офи ; ред. и коммент. Рихард Савино . – Гейдельберг : Chanterelle, 1996 . – 192 с. – (491) . - Коммент.: с.167-192 . – На англ. яз.
 59. Таррега, Франсиско. Тетр. 1 : Избранные песни [Ноты] : для шестиструн. гитары / Франсиско Таррега ; сост. и вступ. ст. Иржи Тихота . – Прага : SUPRAPHON, 1968 . – 25 с. – На чеш. яз.
 60. Хинтермейер, Вилли. Вып. 2 : Сборник легких пьес [Ноты] : для гитары / Вилли Хинтермейер . – 1961 . – 20 с. – На нем. яз.
 61. Чимароза, Доменико. Избранные сонаты [Ноты] : для фп. / Доменико Чимароза . – Москва : Музыка, 1988 . – 51 с. - Содерж.: №№ 1—18 . – На рус. яз.
 62. Соната [Ноты] : для фп. : соч. 164 / Франц Шуберт . – Москва : Музыка, 1972 . – 23 с. – На рус. яз.

 

 

Музика

 Музика

 1. Бах, Иоганн Себастьян. Тетр. 1 : Органные хоральные прелюдии [Ноты] : для фп. / Иоганн Себастьян Бах ; перелож. Ферруччо Бузони . – Лейпциг : VEB BREITKOPF & HARTEL MUSIKVERLAG, б. г. – 18 с. – (Ausgabe fur Klavier) . - Содерж.: №№ 1—5 . – На нем. яз.
 2. Бах, Йоганн Себастьян.

   Висока меса [Ноты] : h-moll : пер. для зміш. хору в супроводі фп. / Йоганн Себастьян Бах ; пер. для фп. Г. Реслер . – Київ : Музична Україна, 1974 . – 339 с. – (Перлини світової музики) . – На укр., лат. яз. – (в опр.)

 1. Гайдн, Йозеф. Вып. 3: Избранные сонаты [Ноты] : для фп. / Йозеф Гайдн ; предисл., сост., коммент. и ред. Л. И. Ройзман . – Москва : Музыка, 1966 . – 158 с. - Содерж.: №№ 23—31 . – (в пер.) :
 2. Рябов, Игорь Михайлович. Пианист : шаг за шагом / Игорь Михайлович Рябов, Сергей Игоревич Рябов . – Київ : Музична Україна . – (Воспитание и обучение в ДМШ). – На рус. яз.

Суспільні та гуманітарні науки

 Суспільні та гуманітарні науки

 1. Cmentarz ofiar totalitaryzmu. Charkow - Piatichatki = [Кладовище жертв тоталітаризму. Харків - П'ятихатки] / текст рус. І. Мацкевич, М. Мановой ; текст пол. М. Мановой ; текст укр. Л. Скрипник ; под. руководством А. Завистовского . – Харків : [б. в.], 2006 . – [14] арк. : іл. – На пол., укр., рус. яз.
 2. Милица Сергеевна Лапина — ученый-языковед : биобиблиографический указатель / М-во образования и науки Украины, Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Центр. науч. б-ка ; сост. Ю. Ю. Полякова ; вступ. ст. А. Д. Михилев . – Харьков : [б. и.], 2006 . – 31 с. – На рус. яз.

Довідкові видання

Довідкові видання

 1. Енциклопедія Сучасної України / НАН України; Наук. т-во ім. Т. Шевченка; Ін-т енцикл. досліджень НАН України / редкол.: І.М. Дзюба (співголова) [та ін.] . – Київ : Ін-т енцикл. досліджень НАН України, 2001 - . – На укр. яз.
 2. Том 18 : Лт - Малицький . – 2017 . – 711 с. : іл.

АДРЕСА БІБЛІОТЕКИ

001-map bl м. Харків, метро «Наукова»,
провулок Інженерний, 1-А, 2 під’їзд


ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК

woman 3  Директор
(057) 702-18-50

003-music-bl  Нотно-музичний відділ
(057) 702-18-51

inform bl  Довідково-бібліографічний відділ
(057) 702-18-49

002-paint-palette bl  Відділ мистецтв і художньої літератури
(057) 702-18-49

БІБЛІОТЕКА ПРАЦЮЄ

cancel-music  Понеділок - вихідний

confirm  Вівторок-неділя - 10.00-18.00

sun  У літній період понеділок та неділя – вихідні

red-cross   Останній день місяця - санітарний

Поспілкуйтеся з нами

У Вас є можливість підписатися на нашу розсилку новин або задати нам питання

Будь ласка, введіть Ваше ім'я
Будь ласка, введіть Ваш номер телефону
Будь ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти Помилка в адресі пошти
Будь ласка, введіть Ваше повідомлення