wrapper

 

 

I квартал

Нові надходження у I кварталі 2017 року

Драматургія

Драматургія

 1. Коломієць, Ростислав Григорович. Лесь Курбас / Р. Коломієць. – Харків: Фоліо, 2016. – 121 с.: портр. – (Знамениті українці). – На укр. яз. - ISBN 978-966-03-5098-4 (в опр.)

Нотні видання

 Нотні видання

 1. Волшебный мир фортепиано [Ноты]: избранные произведения: 2—3 кл. ДМШ: учеб.-метод. пособие / сост. и общ. ред. Светлана Александровна Барсукова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. – 70 с. – (Учебные пособия для ДМШ).
 2. Музыкальная копилка [Ноты]: избр. произведения для фп.: 4—5 кл. ДМШ: учеб.-метод. пособие / сост. и общ. ред. Светлана Александровна Барсукова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 70 с. – (Учебные пособия для ДМШ).
 3. Перлини української фортепіанної музики [Ноты]: 3—4 кл. / упоряд. Євгенія Олександрівна Шелестова, Микола Олександрович Чикаренко. – Київ: Музична Україна, 2016. – 79 с. - Авт.: Л.Ревуцький, В. Косенко, Ю. Щуровський, Б. Фільц, Ж. Колодуб, В. Подвала, М. Степаненко, Т.Ростимашенко, А. Караманов, М. Скорик, Г. Ляшенко, М. Чембержі, М. Сільванський, І.Татаренко.
 4. Спектри нової музики в Україні [Ноты] : твори для скрипки та фортепіано учасників стипендії "GAUDE POLONIA" / вступ. слово Єва Фігель, Богдан Кривопуст . – Київ : Музична Україна, 2015 . – 103 с., 1 парт. (44 с.) . - Інформ. про комп.: с. 99—102 . – Зміст: Гамма Волопаса / Богдан Сегін. Елегія / Олена Леонова. Квітка папороті / Богдан Кривопуст. Венера у хутрі: за одноіменною новелою Леопольда фон Захера Мазоха / Богдан Фроляк. Presto energico / Ганна Хазова. Ти — Океан. Нотатки / Євген Петриченко. Вступ до неіснуючої пісні / Золтан Алмаші. Серенада / Олена Ільницька. Сцена / Андрій Мерхель . – На укр., пол. яз.
 5. Танго Надії [Ноты]: сб. песен на стихи Надежды Акимовой / стихи Надежда Филипповна Акимова. – Харьков: Майдан, 2015 . – 262 с.: фот. - Список песен на стихи Надежды Акимовой по алф. комп.: с. 246-247. – Посвящ. Надежде Акимовой: с. 247. – Сводная таблица всех песен разных комп. на стихи Надежды Акимовой: с. 248-253. – Алф. указ. песен: с. 254-255 . – С автогр. авт. – На рус., укр. яз.
 6. Иванов, Валентин Гаврилович. Журавлевские склоны [Ноты]: песни / Валентин Гаврилович Иванов; стихи Надежда Филипповна Акимова. – Харьков: Майдан, 2012. – 118 с.: фот. - Содерж.: Песни композитора В. Иванова на стихи Н. Акимовой. Воспоминания. – Список песен разных композиторов на стихи Н. Акимовой: с. 115-116. – Алф. указ. песен комп. В. Иванова на стихи А.Акимовой: с. 117. – С автогр. авт. – На рус. яз.
 7. Иванов-Крамской, Александр Михайлович. Школа игры на шестиструнной гитаре [Ноты] / Александр Михайлович Иванов-Крамской. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 127 с. – (Учебные пособия для ДМШ). – На рус. яз.
 8. Колодуб, Жанна. Снігова королева [Ноты]: за мотивами казки Г.К.Андерсена: фортепіан. альбом / Жанна Колодуб. – Київ: Мелосвіт, 2015. – 44 с. – На укр. яз.
 9. Михайловська, Римма Семенівна. Сольфеджио на матеріалі української пісні [Ноты]: посіб. для учнів ДМШ та ДШМ / Римма Семенівна Михайловська. – Київ : Мелосвіт, 2015. – 68 с. – На укр. яз.
 10. Монті, Вітторіо. Чардаш [Ноты]: для скрипки та фп. / Вітторіо Монті. – Київ: Мелосвіт, 2008. – 8с., 1 парт. (2 с.). – На укр. яз.
 11. Науменко, Олег Якович. Концертні ансамблі [Ноты]: для фп. в 4 руки / Олег Якович Науменко; передм. Елеонора Михайлівна Рожкова. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 106 с. - Зміст: Жонглер; Коломийка; Чудовий настрій; Дзига; Дрібничка; Марш; Румба; Время больших ожиданий; Маленький тапер; Боса нова. – На укр. яз.
 12. Петров, Павел Владимирович. Учимся играть песни на гитаре [Ноты]: всего 8 аккордов / Павел Владимирович Петров. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2016 . – 222 с. – (Любимые мелодии). – На рус. яз.
 13. Пітерсон, Оскар. Джазові зошити [Ноты]: для фп. / Оскар Пітерсон. – Київ: Мелосвіт, 2010. – 48с. - Зміст: Зош.1: вправи та менуети; Зош. 2: етюди та п'єси; Зош. 3: вправи. – На укр. яз.
 14. Поливода, Борис Андреевич. Синтезатор для начинающих [Ноты]: учеб.-метод. пособие / Борис Андреевич Поливода, Валентина Ефимовна Сластененко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 87 с.
 15. Полоз, Виктор Маркович. Серебряный романс [Ноты]: песни / Виктор Маркович Полоз; стихи Надежда Филипповна Акимова. – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : Майдан, 2015. – 244 с.: фот. - Содерж.: Песни композитора В. Полоза на стихи Н. Акимовой. Фантазії на теми українських народних пісень / В. Полоз. Музыкальная автобиография / В. Полоз. "Спасибо, музыка..." / В.Соколов. Поэтическая автобиография / Н. Акимова. Стихи о музыке и о творчестве / Н.Акимова. – Алф. указ. песен: с. 240. – Алф. указ. стихов: с. 241. – На рус. яз.
 16. Прокофьев, Сергей Сергеевич. Гавот [Ноты]: соль мин.: для фп.: соч. 12 № 2 / Сергей Сергеевич Прокофьев. – Ленинград: Музгиз, 1963. – 6 с. – На рус. яз.
 17. Прокофьев, Сергей Сергеевич. Десять пьес [Ноты]: из балета "Ромео и Джульетта": для фп.: соч. 75 / Сергей Сергеевич Прокофьев. – Москва: Музыка, 1974. – 48 с. – На рус. яз.
 18. Прокофьев, Сергей Сергеевич. Концерт № 2 [Ноты]: для фп. с орк.: ор. 16 / Сергей Сергеевич Прокофьев. – Москва: Музыка, 1978. – 103 с. - Памяти М. А. Шмидтгофа. – На рус. яз.
 19. Прокофьев, Сергей Сергеевич. Мимолетности [Ноты]: для фп.: соч. 22 / Сергей Сергеевич Прокофьев. – Москва: Музыка, 1965 . – 28 с.
 20. Прокофьев, Сергей Сергеевич. Соната № 6 [Ноты]: для фп.: ор. 82 / Сергей Сергеевич Прокофьев. – Москва: Музыка, 1978. – 48 с.
 21. Римский-Корсаков, Николай Андреевич. Избранные арии из опер [Ноты]: для меццо-сопрано в сопровожд. фп. / Николай Андреевич Римский-Корсаков. – Москва: Музыка, 1976. – 47 с. - Содерж.: Из оперы "Снегурочка"; Из оперы "Садко"; Из оперы "Царская невеста": Из оперы "Кащей Бессмертный". – На рус. яз.
 22. Скорик, Мирослав Михайлович. Партита № 5 [Ноты]: для фп.: (1975) / Мирослав Михайлович Скорик. – Київ : Музична Україна, 1979. – 23 с. – На укр. яз.
 23. Скорик, Мирослав Михайлович. Твори для скрипки і фортепіано [Ноты] / Мирослав Михайлович Скорик; худож. Іван Степанович Марчук. – Київ: Музична Україна, 2012. – 106 с., 1парт. (32 с.): портр. - Зміст: Соната № 1; Соната № 2; Танець: з "Гуцульського триптиха"; Арія: з Партити № 5: для фп.; Іспанський танець: з Сюїти до драми Лесі Українки "Камінний господар"; Мелодія: з муз. до кф. "Високий перевал"; Елегія; Поема. – На укр. яз.
 24. Скрябин, Александр Николаевич. Соната № 9 [Ноты]: для фп.: соч. 68 / Александр Николаевич Скрябин; ред. Константин Николаевич Игумнов, Яков Исаакович Мильштейн. – Москва: Музыка, 1972. – 16 с.
 25. Тітов, Сергій Павлович. 30 етюдів [Ноты]: для баяна / Сергій Павлович Тітов. – Київ : Музична Україна, 2006. – 48 с. – На укр. яз.
 26. Филипс, Марк. Упражнения для гитары для чайников (+ аудиокурс) [Ноты]: пер. с англ. / Марк Филипс, Джон Чаппел; под ред. В. Р. Гинзбург. – Москва; Санкт-Петербург; Киев: Диалектика, 2016. – 256 с.: ил. – На рус. яз.
 27. Фіськов, Ярослав Володимирович. Від бароко до сучасності [Ноты]: для ансамблю дерев'яних духових інструментів: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ярослав Володимирович Фіськов, Наталія Ярославівна Фіськова. – Вінниця: Нова книга, 2015. – 88 с. - Зміст: Гавот / Ж.-Б. Люллі. Ригодон / Л.-К. Дакен. Менует / К. Сейшаш. Концерт / А. Марчелло. Фіалки: канцона / А. Скарлатті. Концертна арія / В. Моцарт. Метелик та фіалка / Г. Форе; сл. В. Гюго. Концерт на теми А. Кореллі / Дж. Барбіроллі. Мелодія / М. Скорик. Коли заснули сині гори / А. Кос-Анатольський; сл. авт. Кумпарсіта: танго / Х. Родрігес. Ляскай в такт / Дж. Гершвін. – Дод.: с. 84—87. – На укр. яз.
 28. Чайковский, Петр Ильич. Т. 45: Романсы и песни [Ноты]: для голоса в сопровожд. фп. / Петр Ильич Чайковский; ред. Иван Шишов, Н. Шеманин. – Москва; Ленинград: Музгиз, 1940. – 244 с. - Общ. примеч.: с. 237-239. – Алф. указ. назв. и нач. слов: с. 240-242. – Содерж.: 16 песен для детей: соч. 54; 6 романсов: соч. 57; 12 романсов: соч. 60; 6 романсов: соч. 63; 6 melodies: (романсов): соч. 65; 6 романсов: соч. 73. – (в пер.).
 29. Чачикашвили, Николай Михайлович. Самоучитель аккомпанемента на семиструнной гитаре [Ноты] / Николай Михайлович Чачикашвили, Павел Оскарович Вещицкий. – Изд. перераб. и доп. – Москва: Советский композитор, 1974. – 80 с. – На рус. яз.
 30. Чеченя, Костянтин Анатолійович. Мій острів — гітара [Ноты] / Костянтин Анатолійович Чеченя; літ. ред. Ольга Голинська. – Київ: Музична Україна, 2015. – 192 с.: портр. - Біогр. авт.: 4обкл. – На укр. яз.
 31. Шостакович, Дмитрий Дмитриевич. 24 прелюдии и фуги [Ноты]: для фп.: ор. 87 / Дмитрий Дмитриевич Шостакович. – Москва: Музыка, 1972. – 171 с. – На рус., англ. яз. – (в пер.).
 32. Шостакович, Дмитрий Дмитриевич. Т. 1: 24 прелюдии и фуги [Ноты]: для фп.: соч. 87 / Дмитрий Дмитриевич Шостакович. – Москва: Музгиз, 1960. – 118 с. - Содерж.: №№ 1-12 . – (в пер.).
 33. Шуберт, Франц. Серенада [Ноты]: для фп. / Франц Шуберт; пер. Ференц Ліст. – Київ: Музична Україна, 1995. – 6 с. – На укр. яз.
 34. Шуман, Роберт. Бабочки [Ноты]: для фп.: ор. 2 / Роберт Шуман; ред. и примеч. В. Белов. – Москва : Музыка, 1975. – 15 с. – На укр. яз.
 35. Шуман, Роберт. Мирты [Ноты]: цикл песен: для голоса с фп.: соч. 25 / Роберт Шуман. – Москва : Музгиз, 1960 . – 69 с. – На рус., нем. яз. (Вариации и тема): (1973).

Музика

 Музика

 1. "Я вас щиро вітаю!." [Ноты]: пісенник / стихи Владислав Григорьевич Курилов; ред. и вступ. ст. Дунаевский и Харьков: (памятные места Харькова, связанные с жизнью и деятельностью выдающегося советского композитора И. О. Дунаевского): методические рекомендации лекторам: к 85-летию со дня рождения композитора / Харьк. обл. организация украинского общества охраны памятников истории и культуры; материал подгот. Ю.Т.Калачев; отв. за вып. И. Будянский. – Харьков, 1985. – 38 с. – На рус. яз.
 2. Тетяна Вєркіна: мистецтвом змінювати світ: [зб. науково-метод. матеріалів] / Харк. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського, заг. ред. та упоряд. Л. І. Шубіна . – Харків: Фактор, 2016. – 432с.: іл., портр. - Бібліогр.: с. 406 - 413. – На укр. яз.
 3. Шестиструнна гітара [Ноты]: підготовчий та перший класи ДМШ / упоряд. Микола Петрович Михайленко. – Київ : Музична Україна, 2015. – 79 с. - Зміст: П'єси. Етюди. Ансамблі. – На укр. яз.

Видовищні мистецтва

 Видовищні мистецтва

 1. Авенариус, Георгий Александрович. Чарльз Спенсер Чаплин: очерк раннего периода творчества / Г.А.Авенариус; Академия наук СССР; ин-т истории искусств; вступ. ст.Р.Н.Юренева; отв. ред. С. С. Гинзбург. – Москва: Академия Наук СССР, 1960. – 264 с.: ил., портр. - Фильмография: с. 240 - 260. - Библиогр.: с. 261 - 263. – На обл. автор не указан. – На рус. яз.

Образотворче мистецтво

Образотворче мистецтво

 1. Non Stop Media: IV фестиваль молодёжных проектов представляет современное арт-движение, 12мая - 7 июня 2008, Харьков / Управление культуры Харьковского городского совета, Харьковская муниципальная галерея; идея проекта Т.А.Тумасьян. – Харьков: [б. и.], 2008. – 12с.: ил., портр. – На рус. яз.
 2. Виталий Куликов: живопись: [альбом] / сост. И.И.Александрова; вступ. ст. Олег Коваль. – Харьков: Виват, 2016 . – 232 с.: ил., портр. – На рус. яз.
 3. ЙосифБокшай = Tht painter of truth. The man of truth: Художникправди. Людина правди / упоряд. Франциск Ерфан; авт. ст. Л. Біксей, О.Чернега-Балла, О. Приходько [та ін.]. – Ужгород: Карпати, 2016. – 336 с.: іл., портр. - Перелік робіт: с. 326 - 333. – На укр. яз.
 4. Які ж гарні шатра твої, Якове..." Настінні розписи синагог Буковини: (каталог виставки) / Чернівецький музей історії та культури євреїв Буковини ; упоряд. М. Кушнір, Є. Котляр, А.Ямчук; пер. І. Ільїн. – Чернівці; Київ: Дух і літера, 2016. – 172 с.: іл. - Текст парал. укр., англ. мовами. – Бібліогр.: с. 166 - 167. - Словник єврейських термінів: с. 158 - 163. – На укр., англ. яз.
 5. Bachmann, Manfred. Das grosse puppenbuch: [Большая книга кукол] : альбом / Manfred Bachmann, Claus Hansmann. – Leipzig: Edition Leipzig, 1978?. – 205 с.: ил. – На нем. яз. – (в пер.).
 6. Вечерський, Віктор Васильович. Замки і фортеці України: [фотоальбом] / В.Вечерський, С.Тарасов. – Київ: Балтія-Друк, 200...? – 64 с.: іл. – На укр., англ., рус. яз.
 7. Курушин, Владимир Дмитриевич. Графический дизайн и реклама: самоучитель / В.Д.Курушин. – Москва: ДМК Пресс, 2016. – 271 с.: ил. - Бібліогр.: с. 266. - Предм. указ.: с. 267 - 270.
 8. Лагутенко, Ольга Андріївна. Феномен творчості Андрія Чебикіна: мистецтвознавче дослідження / Ольга Лагутенко. – Київ: Криниця, 2016. – 376 с.: іл., портр. – (Бібліотека Шевченківського комітету). - Науковий і творчий доробок: с. 351 - 359. - Список ілюстрацій: с. 346 - 347. - Каталог робіт: с. 348 - 349. – На укр. яз.
 9. Хирн, Фил. 100 величайших идей, изменивших архитектуру / Ф. Хирн; пер. с англ. А. Кулакова. – Москва: АСТ, 2013 . – 384 с.: ил. – На рус. яз.

Художня література

 Художня література

Українська література

 1. Поезія: Ліна Костенко, Олександр Олесь, Василь Симоненко, Василь Стус / ред. Н. М. Максименко . – Київ : Наукова думка, 2013 . – 272 с. : портр. – (Бібліотека школяра) . – На укр. яз.
 2. Винничук, Юрій Павлович. Весняні ігри в осінніх садах: [роман] / Юрій Винничук. – Харків: Фоліо, 2016. – 316 с.: портр. – На укр. яз.
 3. Вовчок, Марко. Народні оповідання / Марко Вовчок; передм. О.Засенка; іл. В.Ульянової. – Київ: Дніпро, 1986. – 332 с.: іл. – (Бібліотека української класики "Дніпро"). – На укр. яз. – (в опр.)
 4. Глазовий, Павло Прокопович. Веселі гуморески / Павло Глазовий; гол. ред. О. Стебеляк; іл. С.І.Лук'яненко. – Київ: ФОП Стебеляк, 2016. – 319 с.: іл. – На укр. яз.
 5. Жадан, Сергій. Тамплієри: нові вірші, 2015-2016 / Сергій Жадан; іл. О.Ройтбурда . – Чернівці : Книги - ХХI, 2016 . – 120 с. – На укр. яз. - ISBN 978-617-614-145-7 (в опр.)
 6. Жадан, Сергій Вікторович. Біг Мак та інші історії : книга вибраних оповідань / Сергій Жадан; худож.-оформ. О.Г.Жуков. – Харків: Фоліо, 2013. – 316 с. – (Графіті). – На укр. яз.
 7. Жадан, Сергій Вікторович. Месопотамія: збірка / Сергій Жадан; дизайн та іл. Маріі Фої. – Харків: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. – 288 с.: іл. – На укр. яз.
 8. Іздрик, Юрій Романович. Номінація: [книги і твори] / Іздрик. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2016. – 856 с.: іл. - Зміст: Воццек ; Подвійний Леон; АМтм; Таке та ін. твори. – На укр. яз.
 9. Коротич, Віталій Олексійович. Можливості: поезії / Віталій Коротич. – Київ: Дніпро, 1970. – 236 с.: іл., портр. – На укр. яз.
 10. Костенко, Ліна Василівна. Річка Геракліта / Ліна Костенко; упоряд. та передм. О. Пахльовської; худож. С.Якутович. – Вид. 2-ге. – Київ: Либідь, 2016. – 288 с.: іл., портр. - Зміст: Осінні карнавали; Сліпучий магній снігових пустель; Весна підніме келихи тюльпанів; Що в нас було? Любов і літо.
 11. Лис, Володимир Савович. Камінь посеред саду: [роман] / Володимир Лис. – Харків: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. – 256 с. – На укр. яз.
 12. Лузина, Лада. Я + Я, или Крещенские гадания: [сборник] / Лада Лузина; рис. Лады Лузиной. – Харьков: Фолио, 2005. – 222 с.: ил. - Содерж.: Из книги "Я - ведьма!": Африка: рассказ; Я + Я, или Крещенские гадания: повесть; Мертвая петля: рассказ. Из книги "Моя Лолита": Дьявол на пенсии: исповедь; Девочка, которую я любила: эссе. – На рус. яз.
 13. Матіос, Марія Василівна. Жіночий аркан у саду нетерпіння: поезії / Марія Матіос. – Вид. 2-ге. – Львів: ЛА "Піраміда", 2011. – 308 с. – На укр. яз.
 14. Назарук, Осип Тадейович. Роксоляна: жінка халіфа й падишаха Сулеймана Великого, завойовника і законодавця: історична повість з XVI ст. / Осип Назарук. – Київ: Знання, 2015. – 366 с. – (Скарби). – На укр. яз.
 15. Ролінг, Джоан Кетлін. Гаррі Поттер і таємна кімната / Дж. К. Ролінг; пер. з англ. В. Морозова; за ред. П. Таращука та І. Малковича. – Вид. 27-ме. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 348 с.: іл. – На укр. яз.
 16. Супруненко, Нина Антоновна. Дневник памяти: [сборник стихов] / Нина Супруненко; худож. О. А. Супруненко. – Харьков: Федорко, 2016. – 512 с.: ил. – На рус. яз.

 Зарубіжна література

 1. Зеленые призраки: французская готическая проза / пер. с фр. А. Бобовича [и др.]; коммент. Н.Полторацкой. – Санкт-Петербург: Азбука, 2011. – 320 с. – (Азбука-классика). - В содерж. авт.: Франсуа де Россе, Оноре де Бальзак, Шарль Нодье, Жорж Санд. – На рус. яз.
 2. Барбери, Мюриель. Элегантность ежика: [роман] / Мюриель Барбери; пер. с фр. Н. Мавлевич, М.Кожевниковой. – Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 352с. – (Азбука-бестселлер). – На рус. яз.
 3. Бегбедер, Фредерик. Каникулы в коме: [роман] / Фредерик Бегбедер; пер. с фр. И.В.Кормильцева. – Москва: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2013. – 192 с. – (Иностранная литература. Современная классика). – На рус. яз.
 4. Бёрнетт, Фрэнсис Элиза. Таинственный сад: [повесть] / Фрэнсис Бёрнетт; пер. с англ. Н.Демуровой. – Санкт-Петербург: Азбука, 2016. – 288 с. – (Азбука-классика). – На рус. яз.
 5. Борхес, Хорхе Луис. Хвала тьме: [сборник]: пер. с исп. / Хорхе Луис Борхес. – Москва: АСТ, 2015. – 256 с. – (Эксклюзивная классика). – На рус. яз.
 6. Брошкевич, Ежи. Я в Польше рождённый: пьеса в 3 д. / Ежи Брошкевич; пер. с пол. З.Шаталовой; предисл. Л.Зорина. – Москва: Прогресс, 1968. – 119 с.: ил. – На рус. яз.
 7. Брэдбери, Рэй. Канун всех святых: пер. с англ. / Рэй Брэдбери; пер. с англ. М. Н. Ковалевой. – Москва: Э, 2016. – 192 с. – (100 главных книг). – На рус. яз.
 8. Брэдбери, Рэй. Летнее утро, летняя ночь: [сб. рассказов] / Рэй Брэдбери; пер. с англ. Е. Петровой. – Москва: Э, 2016. – 128 с. – (Minibook). – На рус. яз.
 9. Брэдбери, Рэй. Темный карнавал / Рэй Брэдбери; пер. с англ. Л. Бриловой, С. Сухарева. – Москва: Э, 2016. – 512 с. – (100 главных книг). – На рус. яз.
 10. Брюсова, Инна. Королевская охота: [роман] / Инна Брюсова. – Москва: АСТ, 2005. – 318 с. – (Городской роман). – На рус. яз.
 11. Вербер, Бернар. Отец наших отцов / Бернар Вербер; пер. с фр. К. В. Левиной. – Москва: РИПОЛ классик, 2011. – 398 с. – (Pocket&Trevel). – На рус. яз.
 12. Вербер, Бернар. Третье человечество / Бернар Вербер; пер. с фр. В. Липки. – Москва: РИПОЛ классик, 2015. – 544 с. – (Бернар Вербер в твоём кармане). – На рус. яз.
 13. Вильмонт, Екатерина Николаевна. У меня живет жирафа: [роман] / Екатерина Вильмонт. – Москва: АСТ, 2014. – 318 с. – На рус. яз.
 14. Гавальда, Анна. Глоток свободы: роман / Анна Гавальда; пер. с фр. Ирины Волевич. – Москва: Астрель: АСТ, 2010. – 192 с. – На рус. яз.
 15. Георге, Нина. Лавандовая комната: роман / Нина Георге; пер. с нем. Р.Эйвадиса. – Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 384 с. – (Азбука-бестселлер). – На рус. яз.
 16. Голдинг, Уильям. Бог-скорпион: [сборник] / Уильям Голдинг; пер. с англ. В.Минушина, Ю.Здоровова. – Москва: АСТ, 2016. – 256 с. – (Эксклюзивная классика). – На рус. яз.
 17. Грекова, Ирина. Знакомые люди: повесть, рассказы / И.Грекова. – Москва: АСТ: Астрель, 2011. – 414 с. – (Проза: женский род). – На рус. яз.
 18. Дашкова, Полина Викторовна. Приз: роман / Полина Дашкова. – Москва: Астрель: АСТ, 2008. – 655 с. – На рус. яз.
 19. Дементьев, Андрей Дмитриевич. Виражи времени / Андрей Дементьев. – Изд. 13-е. – Москва: Эксмо, 2005. – 288 с.: ил., портр. – На рус. яз. – (в пер.)
 20. Джойс, Джеймс. Улисс: роман [в 2-х т.] / Джеймс Джойс; пер. с англ. Виктора Хинкиса, Сергея Хоружего; коммент. Сергея Хоружего. – Санкт-Петербург: Азбука, 2016. – (Азбука-классика).
 21. Драгунский, Виктор Юзефович. Где это видано, где это слыхано... / Виктор Драгунский; худож. Н.Пономарева. – Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 2013. – 48 с.: ил. – (Моё солнышко). – На рус. яз.
 22. Керуак, Джек. Одинокий странник: [рассказы] / Джек Керуак; пер. с англ. М.Немцова. – Санкт-Петербург: Азбука, 2016. – 192 с. – (Азбука-классика). - +18. – На рус. яз.
 23. Керуак, Джек. Сатори в Париже; Тристесса: [романы] / Джек Керуак; пер. с англ. М. Немцова. – Санкт-Петербург: Азбука, 2015. – 192 с. – (Азбука-классика). - +18. – На рус. яз.
 24. Коэльо, Пауло. Алхимик: роман / Пауло Коэльо; пер. с порт. А. Богдановский; ил. В. Ерко. – Киев: София, 2002. – 208 с.: ил. – На рус. яз.
 25. Куликова, Галина Михайловна. Красивым жить не запретишь : роман / Галина Куликова. – Москва : Астрель, 2009 . – 318 с. – (Иронический детектив). – На рус. яз.
 26. Кундера, Милан. Встреча: эссе / Милан Кундера; пер. с фр. А. Смирновой. – Санкт-Петербург: Азбука, 2014. – 192 с. – (Азбука-классика). – На рус. яз.
 27. Кундера, Милан. Нарушенные завещания: [эссе] / Милан Кундера; пер. с фр. М. Таймановой. – Санкт-Петербург: Азбука, 2014. – 288 с. – (Азбука-классика). – На рус. яз.
 28. Кутзее, Джон Максвелл. В ожидании варваров: [роман] / Джон Максвелл Кутзее; пер. с англ. А.Михалева. – Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 256 с. – (Азбука-классика). – На рус. яз.
 29. Кэрролл, Льюис. Охота на Снарка: [поэма, рассказы, эссе] / Льюис Кэррол; пер. с англ. АБоченкова, Г. Кружкова. – Санкт-Петербург: Азбука, 2015. – 224 с. – (Азбука-классика). – На рус. яз.
 30. Лавкрафт, Говард Филлипс. Иные Боги и другие истории: роман, повести, рассказы / Говард Филлипс Лавкрафт; пер. с англ. О.Алякринского, И.Богданова, В.Дорогокупли [и др.]. – Москва: Иностранка, 2016. – 672 с. – (Иностранная литература. Большие книги). – На рус. яз.
 31. Леви, Марк. Где ты ?: роман / Марк Леви; пер. с фр. О. Г. Косовой. – Москва: Иностранка, 2016. – 336 с. – На рус. яз.
 32. Леви, Марк. Дети свободы: роман / Марк Леви; пер. с фр. И. Волевич. – Москва: Иностранка, 2015. – 464 с. – На рус. яз.
 33. Леви, Марк. Другое счастье: роман / Марк Леви; пер. с фр. Аркадия Кабалкина. – Москва: Иностранка, 2016. – 416 с. – На рус. яз.
 34. Леви, Марк. Первая ночь: роман / Марк Леви; пер. с фр. Е.Клоковой. – Москва: Иностранка, 2015. – 480 с. – На рус. яз.
 35. Леви, Марк. Первый день: роман / Марк Леви; пер. с фр. Е. Тарусиной. – Москва: Иностранка, 2016. – 528 с. – На рус. яз.
 36. Леви, Марк. Те слова, что мы не сказали друг другу: роман / Марк Леви; пер. с фр. И. Волевич. – Москва: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2016. – 480 с. – На рус. яз.
 37. Леви, Марк. Уйти, чтобы вернуться: роман / Марк Леви; пер. с фр. А. Кабалкина. – Москва: Иностранка, 2016. – 442 с. – На рус. яз.
 38. Ли, Харпер. Пойди поставь сторожа: [роман] / Харпер Ли; пер. с англ. А. С. Богдановского. – Москва: АСТ, 2015. – 208 с. – (XX век - The Best). – На рус. яз.
 39. Лондон, Джек. Морской волк: роман / Джек Лондон; пер. с англ. Д. Горфинкеля, Л. Хвостенко. – Киев: [б. и.], 2015. – 416 с. – На рус. яз.
 40. Маринина, Александра Борисовна. Все не так: [роман] / Александра Маринина. – Москва: Э, 2016. – 448 с. – (А. Маринина. Меньше, чем спец. цена). – На рус. яз.
 41. Мейл, Питер. Алмазная авантюра: [роман] / Питер Мейл; пер. с англ. Е. Королёвой. – Санкт-Петербург: Азбука, 2016. – 320 с. – (Азбука-бестселлер). – На рус. яз.
 42. Мейл, Питер. По следу Сезанна: [роман] / Питер Мейл; пер. с англ. И. Пандер. – Санкт-Петербург: Азбука, 2015. – 352 с. – (Азбука-бестселлер). – На рус. яз.
 43. Мойес, Джоджо. Две встречи в Париже: повести / Джоджо Мойес пер. с англ. О. Александровой. – Москва: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2016. – 254 с. - Содерж.: Медовый месяц в Париже; Одна в Париже. – На рус. яз.
 44. Мойес, Джоджо. До встречи с тобой: [роман] / Джоджо Мойес; пер. с англ. А. Килановой. – Москва: Иностранка, 2016. – 478 с. – На рус. яз.
 45. Мойес, Джоджо. Один плюс один: роман / Джоджо Мойес; пер. с англ. Александры Килановой. – Москва: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2016. – 478 с. – На рус. яз.
 46. Мураками, Харуки. Мой любимый sputnik: [роман] / Харуки Мураками; пер. с яп. Н. Куниковой. – Москва: Э, 2016. – 352 с. – (Мураками-мания). – На рус. яз.
 47. Мураками, Харуки. Охота на овец: роман / Харуки Мураками; пер. с яп. Д.В.Коваленина. – Москва: Э, 2016. – 480 с. – (Мураками-мания). – На рус. яз.
 48. Мураками, Харуки. Хроники Заводной Птицы: роман / Харуки Мураками; пер. с яп. Ивана и Сергея Логачевых. – Москва: Эксмо, 2016. – 800 с. – (Мураками-мания). – На рус. яз.
 49. Паланик, Чак. Бойцовский клуб: [роман] / Чак Паланик; пер. с англ. И. Кормильцева. – Москва: АСТ, 2016. – 256 с. – (Эксклюзивная классика). – На рус. яз.
 50. Паланик, Чак. Уцелевший: [роман] / Чак Паланик; пер. с англ.Т.Ю.Покидаевой. – Москва: АСТ, 2016. – 320 с. – (Чак Паланик и его бойцовский клуб). - 18+. – На рус. яз.
 51. Паперная, Э.С. Парнас дыбом: литературные пародии / Э.С.Паперная, А.Г.Розенберг, Л.Г.Фризман; сост., подгот. текста, вступ. ст. Л.Г.Фризмана. – Москва: Художественная литература, 1990. – 126 с. – На рус. яз.
 52. Платова, Виктория Евгеньевна. Из жизни карамели: роман / Виктория Платова. – Москва: Астрель: АСТ, 2010. – 512 с. – На рус. яз.
 53. Поляков, Юрий Михайлович. Гипсовый трубач: [роман] / Юрий Поляков. – Москва: АСТ, 2015. – 448 с. – (Эксклюзивная новая классика). – На рус. яз.
 54. Ребелло, Стивен. Хичкок: порожденный "психо" / Стивен Ребелло. – Москва: Эксмо, 2013. – 320с. – (Альфред Хичкок. Кинопремьера мирового масштаба). – На рус. яз.
 55. Ремарк, Эрих Мария. На західному фронті без змін; Повернення; Три товарищі: романи / Эрих Мария Ремарк; пер. з нім. К.Гловацької, Н.Сняданко, М. Дятленка [та ін.] ; вступ. ст. Н. Сняданка . – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 912 с.: іл. – На укр. яз.
 56. Ремарк, Эрих Мария. Станция на горизонте: роман / Эрих Мария Ремарк; пер. с нем. С.Е.Шлапоберской. – Москва: АСТ, 2015 . – 316 с. – (Зарубежная классика). - 16+ . – На рус. яз.
 57. Робертс, Грегори Дэвид. Шантарам: роман / Грегори Дэвид Робертс; пер. с англ. Л.Высоцкого, М. Абушика. – Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – (The big book).
 58. Ролинг, Джоан Кетлин. Гарри Поттер и тайная комната: [роман] / Дж. К. Ролинг; пер. с англ. М.Д.Литвиновой. – Москва: РОСМЭН, 2011. – 480 с. – На рус. яз.
 59. Ролинг, Джоан Кетлин. Гарри Поттер и узник Азкабана: роман / Дж. К. Ролинг; пер. с англ. М.Д.Литвиновой. – Москва: РОСМЭН, 2013. – 512 с.: ил. – На рус. яз.
 60. Ролінг, Джоан Кетлін. Гаррі Поттер і в'язень Азкабану / Дж.К.Ролінг; пер. з англ. В. Морозова за ред. І. Малковича. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 383 с. – На укр. яз.
 61. Ролінг, Джоан Кетлін. Гаррі Поттер і таємна кімната / Дж. К. Ролінг; пер. з англ. В. Морозова; за ред. П. Таращука та І. Малковича. – Вид. 27-ме . – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 348 с.: іл. – На укр. яз.
 62. Ролінг, Джоан Кетлін. Гаррі Поттер і філософський камінь / Дж. К. Ролінг; пер. з англ. Віктора Морозова за ред. Петра Таращука та Івана Малковича. – Вид. 31-ше. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 317 с. – На укр. яз.
 63. Роулинг, Джоан Кетлин. Случайная вакансия: [роман] / Дж. К. Роулинг; пер. с англ. Елены Петровой. – Москва: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2016. – 607 с. – На рус. яз.
 64. Рубина, Дина. Высокая вода венецианцев: [повесть, рассказы] / Дина Рубина. – Москва: Эксмо, 2015. – 176с. – (Дина Рубина). - Содерж.: Высокая вода венецианцев: повесть; Вилла "Утешение"; Гладь озера в пасмурной мгле. – На рус. яз.
 65. Рубина, Дина. Русская канарейка. Блудный сын: [роман. Кн.3] / Дина Рубина. – Москва: Эксмо, 2015. – 480 с. – (100 главных книг). – На рус. яз.
 66. Рубина, Дина. Русская канарейка. Голос: [роман. Кн.2] / Дина Рубина. – Москва: Э, 2015. – 640 с. – (100 главных книг). – На рус. яз.
 67. Рубина, Дина. Русская канарейка. Желтухин: [роман. Кн.1] / Дина Рубина. – Москва: Э, 2015. – 576 с. – (100 главных книг). – На рус. яз.
 68. Рубина, Дина. Синдикат: роман / Дина Рубина. – Москва: Эксмо, 2015. – 656 с. – (Дина Рубина). – На рус. яз.
 69. Рубина, Дина Ильинична. Джентельмены и собаки / Дина Рубина; стихи Рудольфа Баринского; ил. Игоря Тугайбея, Петра Любаева. – Москва : Эксмо, 2014. – 288 с. : ил. – (Дина Рубина. Собрание сочинений). - Содерж.: Не оставляй меня одного (довольно грустная комедия в 2 карт.). Джентельмены и собаки (сказка для детей и взрослых со стихами и картинками). – На рус. яз.
 70. Рубина, Дина Ильинична. Завтра как обычно: [повести] / Дина Рубина. – Москва: Эксмо, 2014. – 224 с. – (Дина Рубина. Собрание сочинений). – На рус. яз.
 71. Рубина, Дина Ильинична. На Верхней Масловке: повести, рассказы / Дина Рубина. – Москва: Эксмо, 2014. – 272 с. – (Дина Рубина. Собрание сочинений). – На рус. яз.
 72. Рубина, Дина Ильинична. На исходе августа: [рассказы] / Дина Рубина. – Москва: Эксмо, 2014. – 336 с. – (Дина Рубина. Собрание сочинений). – На рус. яз.
 73. Рубина, Дина Ильинична. Окна: роман / Дина Рубина; живопись Бориса Карафёлова. – Москва: Эксмо, 2012. – 276 с.: ил., портр. – На рус. яз.
 74. Рубина, Дина Ильинична. Собака: [повести, рассказы] / Дина Рубина. – Москва: Эксмо, 2015. – 256 с. – (Дина Рубина. Собрание сочинений). – На рус. яз.
 75. Рубина, Дина Ильинична. Теплые штаны для вашей мами: повести, рассказы / Дина Рубина. – Москва: Э, 2015 . – 415 с. – (pocketbook). - Содерж.: Камера наезжает!; Один интеллигент уселся на дороге; Больно только когда смеюсь; Иерусалимцы. – На рус. яз.
 76. Рубина, Дина Ильинична. Я кайфую: повести, рассказы / Дина Рубина. – Москва: Эксмо, 2015. – 256 с. – (Дина Рубина. Собрание сочинений). – На рус. яз.
 77. Рубина, Дина Ильинична. Яблоки из сада Шлицбутера: [рассказы] / Дина Рубина. – Москва: Эксмо, 2015. – 160 с. – (Дина Рубина. Собрание сочинений). – На рус. яз.
 78. Саган, Франсуаза. Смутная улыбка: [роман] / Франсуаза Саган; пер. с фр. А. К. Борисовой. – Москва: Э, 2016 . – 128 с. – (Minibook). – На рус. яз.
 79. Сеттерфилд, Диана. Тринадцатая сказка: [роман] / Диана Сеттерфилд; пер. с англ. В.Дорогокупли. – Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 448 с. – (The big book). – На рус. яз.
 80. Смелик, Клаас. Гибель "Эппи Нийбур": драма в 3 действиях, с прологом / Клаас Смелик; авториз. пер. с голландского К. Лоренца. – Москва: Искусство, 1967. – 80 с.: портр. – (Современные зарубежные пьесы). – На рус. яз.
 81. Стивенсон, Роберт Льюис. Окаянная Дженет: пер. с англ. / Роберт Льюис Стивенсон. – Москва: Э, 2016. – 96 с. : ил. – (Minibook). – На рус. яз.
 82. Токарева, Виктория. Сволочей тоже жалко: рассказы, повесть, киносценарий / Виктория Токарева. – Санкт-Петербург: Азбука, 2015. – 240 с. - Содерж.: Сволочей тоже жалко; Странности любви; Люська из Баковки; Лишняя правда; Выстрел; Раз, два, три...; Все не так просто; Случайная связь: повесть; Вай нот?: киносценарий. – На рус. яз.
 83. Томас, Дональд Майкл. Белый отель: роман / Дональд Майкл Томас; пер. с англ. Г.Яропольского. – Санкт-Петербург: Азбука, 2014. – 320 с. – (Азбука-классика). – На рус. яз.
 84. Уильямс, Теннеси. Трамвай "Желание"; Татуированная роза; Ночь игуаны: пьесы: пер. с англ. / Теннеси Уильямс. – Москва: АСТ, 2012. – 345 с. – (Книга на все времена). – На рус. яз.
 85. Фицджеральд, Френсис Скотт. Загадочная история Бенджамина Баттона: пер. с англ. / Фрэнсис Скотт Фицджеральд. – Москва: Э, 2016. – 96 с. – (Minibook).
 86. Фрай, Макс. Горе господина Гро: история, рассказанная сэром Кофой Йохом: [повесть] / Макс Фрай. – Санкт-Петербург: Амфора, 2013. – 382 с. – (Хроники Ехо). – На рус. яз.
 87. Фрай, Макс. Неуловимый Хабба Хэн: история, рассказанная сэром Максом из Ехо: Хроники Ехо 3 / Макс Фрай. – Санкт-Петербург: Амфора, 2013. – 318 с. – (Хроники Ехо). – На рус. яз.
 88. Фрай, Макс. Темная сторона: [повести] / Макс Фрай. – 4-е изд., испр. – Санкт-Петербург: Амфора, 2014. – 383 с. – (Лабиринты Ехо). - Содерж.: Темные вассалы Гленке Тавала; Дорот - повелитель манухов. – На рус. яз.
 89. Шекспір, Вільям. Сонети = Sonnets = Сонеты / Вільям Шекспір; пер. Георгія Пилипенка. – Київ: Ірпінь, 2010. – 321 с.: портр. – (Поетична поличка "Перуна"). – На укр., англ., рус. яз.
 90. Шелдон, Сидни. Расколотые сны: роман / С. Шелдон; пер. с англ. Т. А. Перцевой. – Москва: АСТ: АСТ МОСКВА, 2005. – 376 с. – На рус. яз.
 91. Шмитт, Эрик-Эмманюэль. Яд любви: роман; Отель двух миров: пьеса / Эрик-Эмманюэль Шмитт; пер. с фр. Е. Белавиной, Е. Наумовой . – Санкт-Петербург : Азбука, 2015 . – 224 с. – (Азбука-бестселлер) . – На рус. яз.

 

Суспільні та гуманітарні науки

 Суспільні та гуманітарні науки

 1. Аннотированный библиографический указатель статей, опубликованных в сборнике "Сценическая техника и технология" в 1957 - 1981 годах / М-во культуры СССР, Специализированный инф. центр по проблемам материально-технич. базы культуры ин-та "Гипротеатр"; сост. В. С. Глаголева, В. С. Федоров; ред. В. Е. Соколова. – Москва, 1982. – 180 с. – На рус. яз.
 2. Естетика: навч. посібник / М-во освіти і науки України; за ред. В. О. Лозового. – Київ: Юрінком Інтер, 2007. – 208 с. - Бібліогр.: с. 202 - 205. – На укр. яз.
 3. Історія європейської цивілізації. Греція / вступ. ст. Умберто Еко, Марко Бетталлі; пер. з іт. О. В. Сминтиної [та ін.]; під ред. Умберто Еко. – Харків : Фоліо, 2016. – 1161 с.: іл. – На укр. яз.
 4. Сокровищница восточных рукописей / Узбекское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами. – Ташкент, 1967?. – 24 с. – На рус. яз.
 5. Сокровищница пословиц и поговорок: [сборник] / сост. В. В. Борзова. – Харьков: Юнисофт, 2015. – 256 с.: ил. – (Библиотека школьника). – На рус. яз.
 6. Так говорил Альберт Эйнштейн / сост. Н. Гогитидзе. – Изд. 2-е. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 93 с.: портр. – (Так говорили великие). – На рус. яз.
 7. Туристичне намисто України: атлас / відп. ред. Н. О. Крижова. – Київ: Картографія, 2010. – 136 с.: іл. – На укр. яз.
 8. Українська література XI - XVIII ст.: хрестоматія: для студ. вищих навч. закладів / за ред. П. В. Білоуса; уклад. П. В. Білоус [та ін.]. – Київ : Академія, 2011. – 688 с. - Бібліогр.: с. 681 - 682. – На укр. яз.
 9. Українська література межі XIX - XX століть: хрестоматія: навч. посібн. для студ. вищих навч. закладів / упоряд.: Н. М. Гаєвська, О. С. Задорожна; за ред. Н. М. Гаєвської. – Київ: Либідь, 2016. – 1216 с.: портр. - Алф. покажч. авторів: с. 1210. – На укр. яз.
 10. Український правопис / АН УкраЇни, Ін-т української мови, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ: Наукова думка, 2015. – 288 с. – На укр. яз.
 11. Як писати про культуру?: [збірник есеїв і лекцій] / передм. В. Балдинюк; упоряд. В. Балдинюк, Анна Погрібна. – Київ: АДЕФ-Україна, 2015. – 235 с. – На укр. яз.
 12. Бабишкін, Олег Кондратович. Ольга Кобилянська: нарис про життя і творчість / Олег Бабишкін. – Львів: Книжково-журнальне видавництво, 1963. – 192 с.: портр. - На обл. автор не указан. – На укр. яз.
 13. Балух, Василь Олексійович. Візантиністика: [курс лекцій]: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. О. Балух. – Чернівці: Книги - ХХI, 2006. – 606 с.: іл., портр. - Бібліогр.: с. 541 - 569. - Предм. покажч.: с. 570 - 576. - Географ. покажч.: с. 577 - 585. - Іменний покажч.: с. 586 - 602. – На укр. яз.
 14. Балух, Василь Олексійович. Культура Античності: [підручник] / В. О. Балух, В. П. Коцур. – Вид. 2-ге. – Чернівці: Наші книги, 2016. – 632 с.: іл., портр. - Бібліогр.: с. 550 - 589. - Предм. покажч.: с. 590 - 602. - Географ. покажч.: с. 603 - 611. - Іменний покажч.: с. 612 - 627. – На укр. яз.
 15. Бондар, Юрій Володимирович. Енциклопедія для видавця та журналіста / Юрій Володимирович Бондар, М. Ф. Головатий, М. І. Сенченко, Межрегіон. академія управління персоналом, Книжкова палата України. – Київ: Персонал, 2010. – 400 с. - Бібліогр.: с. 397 - 399. – На укр. яз.
 16. Бондаренко, Константин Петрович. История в профиль / Кость Бондаренко; предисл. В. Филипчука. – Киев: Знання : Фонд "Українська політика", 2012. – 663 с.: ил., портр. – На рус. яз.
 17. Войтович, Валерій Миколайович. Українська міфологія: енциклопедія народних вірувань / Валерій Войтович. – 4-е вид., доп. – Київ : ФОП Стебеляк, 2014. – 688 с.: іл. - Бібліогр.: с. 661 - 683. - Видатні етнографи: с. 652 - 660. – На укр. яз.
 18. Выготский, Лев Семенович. Психология искусства / Лев Выготский. – Санкт-Петербург: Азбука, 2016. – 446 с. – (Азбука-классика. Non-Fiction). - Библиогр.: с. 423 - 432. - Указ. имен: 433 - 441. – На рус. яз.
 19. Голосовська, Галина Григорівна. Українська мова для всіх: навч. посібник / Галина Голосовська. – 2-е изд., випр., доп. – Київ : Академія, 2015. – 208 с. – (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 207. – На укр. яз.
 20. Деркач, Борис Андреев. Леонід Глібов: життя і творчість / Б. А. Деркач. – Київ: Дніпро, 1982. – 252 с.: портр. – На укр. яз. – (в опр.)
 21. Евдокимов, Николай Владимирович. Раскрутка веб-сайта: практическое руководство / Николай Евдокимов, Игорь Лебединский. – Москва; Санкт-Петербург: Вильямс, 2012. – 278 с. – (Практика реального бизнеса). - Предметн. указ.: с. 273 - 278. – На рус. яз.
 22. Матяш, Ірина Борисівна. Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку: навч. посібник для студентів вищих навч. закладів Ірина Матяш, Нац. академія наук України, Ін-т укоаїнської археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ: Києво-Могилянська академія, 2012. – 516 с. – На укр. яз.
 23. Морайс, Фернандо. Маг: биография Пауло Коэльо / Фернандо Морайс; пер. с португ. А. Богдановского. – Москва: АСТ, 2010. – 608 с, [80] л. ил.: ил., портр. – На рус. яз.
 24. Подводный, Авессалом. Грамматика общения / Авессалом Подводный. – Москва: Аквамарин, 2008. – 320 с. – (Коммуникатика; Ч. 1). – На рус. яз. – (в пер.)
 25. Ткаченко, Єлизавета Михайлівна. Українська мова. Пунктуація: правила, вправи, диктанти: навч. посібник / Є. М. Ткаченко. – Харків: Консум, 2001. – 288 с. – На укр. яз.
 26. Чалдині, Роберт. Психологія впливу / Роберт Чалдині; пер. з англ. М. Скоробогатова. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016 . – 368 с. - Біблігр.: с. 334 - 351. - Алф. покажчик.: 352 - 364. – На укр. яз.
 27. Шалагінов, Борис Борисович. Зарубіжна література: від античності до початку ХІХ сторіччя : історико-естетичний нарис : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Борис Шалагінов . – 3-е вид., виправлене . – Київ: Києво-Могилянська академія, 2013. – 368 с. - Бібліогр. в кінці розд. – На укр. яз.
 28. Шопенгауэр, Артур. Афоризмы житейской мудрости / Артур Шопенгауэр; пер. с нем. Ю. И. Айхенвальда. – Санкт-Петербург: Азбука, 2015. – 256 с. – (Азбука-классика. Non-Fiction). – На рус. яз.

Навчальні посібники

 Навчальні посібники

 1. Балух, Василь Олексійович. Візантиністика: [курс лекцій]: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. О. Балух. – Чернівці: Книги - ХХI, 2006 . – 606 с.: іл., портр. - Бібліогр.: с. 541 - 569. - Предм. покажч.: с. 570 - 576. - Географ. покажч.: с. 577 - 585. - Іменний покажч.: с. 586 - 602. – На укр. яз.
 2. Голосовська, Галина Григорівна. Українська мова для всіх: навч. посібник / Галина Голосовська. – 2-е изд., випр., доп. – Київ : Академія, 2015. – 208 с. – (Альма-матер) . - Бібліогр.: с. 207. – На укр. яз.
 3. Курушин, Владимир Дмитриевич. Графический дизайн и реклама: самоучитель / В. Д. Курушин. – Москва: ДМК Пресс, 2016. – 271 с.: ил. - Бібліогр.: с. 266. - Предм. указ.: с. 267 - 270. – На рус. яз.

 

 

II квартал

Нові надходження у II кварталі  2017 року

Нотні видання

 Нотні видання

 1. Блюзы [Ноты]: в перелож. для шестиструн. гитары / сост. Владимир Андреевич Максименко. – Москва: Советский композитор, 1983. – 48 с.
 2. Виват, аккордеон!: сб. эстрад. музыки для баяна (аккордеона) / авт.-сост. Владимир Васильевич Ушенин. – Ростов-на-Дону: Феникс. – (Любимые мелодии). – На рус. яз.
 3. И в праздники, и в будни [Ноты]: нар. песни, романсы и танцы в сопровожд. баяна (аккордеона) / авт.-сост. Е. В. Лёвин; перелож. и обраб. Е. В. Лёвин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 129 с. – (Любимые мелодии). - Содерж.: Народные песни: Родина; Всю-то я вселенную объехал; Ермак; Есть на Волге утес; Славное море — священный Байкал; По диким степям Забайкалья; Варяг; Раскинулось море широко; Из-за острова на стрежень; Реве та стогне Дніпр широкий; Хас-Булат; Вдоль по Питерской; Златые горы; Ой, полна, полна коробушка; Тонкая рябина; Степь да степь кругом; Сронила колечко; Субботея; Ах ты, степь широкая; Посею лебеду; В амбар за мукой; По Дону гуляет казак молодой; Как за Доном, за рекой; Из-за горочки туманик выходил; Туман яром; Пчелочка златая; Трава моя трава; Терские частушки; Вьюн над водой; Раз, два, люблю тебя; Во поле береза стояла; То не ветер ветку клонит; Я на горку шла; Пойду ль я, выйду ль я; Ах вы, сени мои, сени; Не слышно шуму городского; Что ты жадно глядишь на дорогу; Когда я на почте служил ямщиком; Помню, я еще молодушкой была; Пряха; выйду ль я на реченьку; Среди долины ровныя; Светит месяц; Ах ты, ноченька; Ах, Самара-городок; Неделька; Валенки; Ой, мороз, мороз; Калинка; Живет моя отрада; Мой костер; Милая; Бубенцы; Две гитары; Дивлюсь я на небо; Черні брови, карі очі; Бандура; Розпрягайте, хлопці, коні; Ой, при лужку, при лужку; Сулико; Волга-реченька глубока; Липа вековая; Меж крутих бережков; Окрасился месяц багрянцем; Миленький ты мой; Вот мчится тройка почтовая; Вечерний звон; Гори, гори, моя звезда; Письмо матери; Клен ты мой опавший; Я встретил вас; Ах ты, душечка; На заре ты ее не буди; Динь-динь-дон; Ночь светла; Не уходи, побудь со мною; Однозвучно гремит колокольчик; Дорогой длинною; Вдоль по улице метелица метет; Перевоз Дуня держала; Мы на лодочке катались; Ах ты, зимушка-зима; Виновата ли я. Инструментальная танцевальная музыка: На сопках Маньчжурии; Дунайские волны; Березка; Амурские волны; Барыня; Цыганочка; Лезгинка; Кабардинка; Полкис; Яблочко; Прощание славянки. – На рус. яз.
 4. Музыкальная карусель: избр. произведения для фп.: учеб.-метод. пособие / сост. и общ. ред. Светлана Александровна Барсукова. – Ростов-на-Дону: Феникс. – (Учебные пособия для ДМШ).
 5. Популярні зарубіжні мелодії [Ноты]: зб. попул. пісень: для фп. – Київ: Мелосвіт, б. р. – 107 с. - Текст пісень англ. – Авт.: Чарльз Чаплін, Гленн Міллер, Гері Ворен, Френк Черчіль, Гаролд Арлен, Джером Керн, Макс Стайнер, Коул Портер, Дімітрі Тьомкін, Ніколас Бродські, Герман Хапфельд, Мішель Легран, Фрідерік Лоу, Джері Херман, Ніно Рота, Френсіс Лей, Генрі Манчіні, Луїс Олівейра, Джон Кендер, Моріс Жарр, Джоні Мендел, Барт Бакарак, Жюль Стайн, Енніо Моріконе, Джон Хорнер, Барбра Стрейзанд. – На укр. яз.
 6. Балакирев, Милий Алексеевич. Т. 2: Полное собрание сочинений [Ноты]: для фп. / Милий Алексеевич Балакирев; ред. К. С. Сорокин . – Москва; Ленинград : Музгиз, 1952 . – 252 с. - Примеч.: с. 250—251. – Содерж.: Скерцо № 1, 2, 3; Мазурка № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Ноктюрн № 1, 2, 3; Бравурный вальс; Меланхолический вальс; Вальс-экспромт; Вальс № 4, 5, 6, 7. – На рус. яз
 7. Бах, Иоганн Себастиан. 69 Хоральных мелодий [Ноты]: BWV 439-507 / Иоганн Себастиан Бах; ред. Карл Фердинанд Беккер . – Лейпциг : VEB BREITKOPF & HARTEL MUSIKVERLAG, 1974 . – 33 с. - После первоначальной печати от 1736 отредактировано Карлом Фердинандом Беккером (1832). – На нем. яз.
 8. Бах, Иоганн Себастиан. Органные хоральные прелюдии [Ноты]: для фп. / Иоганн Себастиан Бах; ред. Ферруччо Бузони. – Лейпциг: VEB BREITKOPF & HARTEL MUSIKVERLAG, 1982. – 18с. - Содерж.: № 1—5. – На нем. яз.
 9. Бах, Иоганн Себастиан. Сонаты и партиты [Ноты]: для скрипки соло / Иоганн Себастиан Бах ; ред. Леонід Олексійович Холоденко. – Харьков: б. и., б. г. – 62 с.: портр. – На рус., англ. яз.
 10. Бах, Иоганн Себастиан. Сюиты и отдельные номера из Сюит [Ноты]: для фп. / Иоганн Себастиан Бах; ред. Герман Келлер. – Лейпциг: EDITION PETERS, 1963 . – 67 с. - Коммент.: с. 67. – На нем. яз.
 11. Бах, Иоганн Себастиан. Токатты [Ноты]: для фп. / Иоганн Себастиан Бах; ред. Карл Черни; ред. и вступ. ст. Ф. К. Грипенкерль; ред. Ройч. – Лейпциг: C. F. Peters, б. г. – 45 с. – На нем. яз.
 12. Бах, Иоганн Себастиан. Французские сюиты [Ноты]: для фп. в 2 руки / Иоганн Себастиан Бах; ред. и вступ. ст. Герман Келлер. – Лейпциг : EDITION PETERS, б. г. – 57 с. - Коммент.: с. 57. – На нем. яз.
 13. Бах, Иоганн Себастиан. Шесть Бранденбургских концертов [Ноты]: для симф. орк./ Иоганн Себастиан Бах; ред. Курт Солдан. – Лейпциг: EDITION PETERS, б. г. – 24 с. – На нем. яз. – (в пер.)
 14. Бах, Иоганн Себастиан. Т.1: Шесть сонат [Ноты]: для скрипки и чембало / Иоганн Себастиан Бах ; ред. и вступ. ст. Карл Шлейфер ; ред. Курт Стиехлер . – Лейпциг : EDITION PETERS, б. г. – 54 с., 2 парт. (19 с., 15 с.). - Содерж.: Сонаты №№ 1—3 . – Прил. парт. в-чели. – На нем. яз.
 15. Бах, Иоганн Себастьян. Английские сюиты [Ноты]: для фп. / Иоганн Себастьян Бах. – Urtexta. – Лейпциг: C. F. Peters, б. г. – 60 с. - Коммент.: с. 56—60. – Содерж.: № 1—3 . – На нем. яз.
 16. Бетховен, Людвиг ван. Т. 1 : Багатели и рондо [Ноты] / Людвиг ван Бетховен, Герман Келлер. – 1961 . – 88 с. - Содерж.: 7 Багателей: ор. 33; 11 Багателей: ор. 119; 6 Багателей: ор. 126; 4 Рондо. – На нем. яз.
 17. Бетховен, Людвиг ван. Оригинал каденций из Концертов для фортепиано и оркестра [Ноты] = Original-Kadenzen / Людвиг ван Бетховен. – Лейпциг: VEB BREITKOPF & HARTEL MUSIKVERLAG, 1977. – 28 с. - Содерж.: Концерт № 1: C-dur: op. 15; Концерт № 2: B-dur: op. 19; Концерт № 3: c-moll: op. 37; Концерт № 4: G-dur: op. 58. – На нем. яз.
 18. Бетховен, Людвиг ван. Фортепианные пьесы [Ноты] / Людвиг ван Бетховен; ред. Луи Келер, Адольф Рутхарт. – Лейпциг: C. F. Peters, б. г. – 103 с. - Содерж.: Семь Багателей: ор. 33; Две прелюдии: ор. 39; Два рондо: ор. 51; Фантазия: ор. 77; Полонез: ор. 89; Одиннадцать Багателей: ор. 119; Шесть Багателей: ор. 126; Рондо a capriccio: ор. 129; Анданте; Прелюдия; Рондо. – На нем. яз.
 19. Бетховен, Людвиг ван. Т. 3: Фортепианные сонаты [Ноты] / Людвиг ван Бетховен; примеч. Лео Вейнер. – 2-е изд. – Будапешт: Музыкальное издательство, 1963. – 218 с. - Аппликатуру, исполнение орнаментики, фразировку, педализацию и прочие примечания разработал Лео Вейнер. – На рус., венг. яз.
 20. Брамс, Йоганнес. Соната C-dur [Ноты]: для фп.: ор. 1 / Йоганнес – Лейпциг: VEB BREITKOPF & HARTEL MUSIKVERLAG, 1974. – 29 с. – На нем. яз.
 21. Брамс, Йоганнес. Соната F-dur [Ноты]: для в-чели и фп.: ор. 99 / Йоганнес Брамс. – Лейпциг: VEB BREITKOPF & HARTEL MUSIKVERLAG, 1984. – 30 с., 1 парт. (9 с.). – На нем. яз.
 22. Брамс, Йоганнес. Соната G-dur [Ноты]: для скрипки и фп.: ор. 78 / Йоганнес Брамс. – Лейпциг: VEB BREITKOPF & HARTEL MUSIKVERLAG, 1977. – 30 с., 1 парт. (11 с.). – На нем. яз.

Музика

 Музика

 1. Весёлый камертон: были, небылицы, шутки, анекдоты, афоризмы, рисунки / сост. А. И. Муха. – Изд. 2-е . – Киев : Музична Україна, 1976. – 190 с., 40 л. ил. – На рус. яз.
 2. Трубадур. Дж. Верди: оперное либретто / вступ. ст. Л. Поляковой. – Москва: Музыка, 1974. – 72с.: портр. – (Оперные либретто). – На рус. яз.
 3. Бетховен, Людвиг ван. Т. 2: [Произведения] [Ноты] / Людвиг ван Бетховен; ред. Герман Келлер. – 1961. – 66 с. - Содерж.: Анданте, Фантазия, Полонез, Три листка из альбома, Танцы. – На нем. яз.
 4. Пилхофер, Майкл. Теория музыки для чайников: научно-популярное издание / Майкл Пилхофер, Дейл Холли; пер. с англ. и ред. С. В. Каденко, В. Р. Гинзбурга. – Москва; Санкт-Петербург; Киев: Диалектика, 2016. – 272 с.: ил. - Предм. указ: с. 266 - 270. – На рус. яз.
 5. Рапопорт, Кэтрин. Скрипка для чайников / Кэтрин Рапопорт; пер. с англ. и ред. А. П. Сергеева, В. Р. Гинзбурга. – 2-е изд. – Москва; Санкт-Петербург; Киев: Диалектика, 2015. – 368 с.: ил. + 1 CD диск. - Предм. указ.: с. 363 - 365. – На рус. яз.
 6. Шейко, Алла. Гоффредо Петрассі : відлуння Ренесансу / Алла Шейко ; ред. Ольга Голинська ; худож. М. Гончаренко . – Київ : Музична Україна, 2016 . – 192 с. : іл., фото, портр. - Бібліогр.: с. 166 - 180. - Дискографія творів: 181 - 186. – На укр. яз.

Видовищні мистецтва

 Видовищні мистецтва

 1. Васильев, Александр Александрович. Русский Голливуд: большой альбом / Александр Васильев. – Москва : СЛОВО/SLOVO, 2013. – 468 с.: ил., портр. – На рус. яз.

 

Образотворче мистецтво

 Образотворче мистецтво

 1. Arabian design: [фотоальбом]. – [б. м.] Daab, 2007?. – 384 c.: ил. – На англ. яз.
 2. Катерина Білокур : малярство і проза / післямова Л. Демченко, О. Шаповал. – Київ: Родовід, 2016. – 108 с.: іл., портр. – (Мала серія українського малярства). - У змісті також оповідання: В селі Богданівці Шрамківського району на Черкаській землі / К. Білокур. – На укр. яз.
 3. Лев Бакст, 1866 -1924. Художественное наследие: альбом / ст. Г. Климов; ред. Е. С. Сабашникова; эссе Жан Кокто. – Москва: СЛОВО/SLOVO, 2016. – 200 с.: ил. - Библиогр.: с. 199. – В содерж.: Десять эссе о балетах в декорациях и костюмах Льва Бакста/ Ж. Кокто. – На рус. яз.
 4. Микола Пимоненко = Mykola Pymonenko: альбом / авт. І.В. Огієвська; літ. оброб. О. А. Бойко; пер. з англ. О.К. Подшибіткіна. – Київ: Мистецтво, 2015. – 128 с.: іл. – На укр. яз.
 5. Мистецтво Київської Русі = Art of Kyivan Rus / упоряд., текст Г. Івакін. – Київ: Мистецтво, 2016. – 304 с.: іл. - Бібліогр.: с. 302 - 303. – На укр. яз.
 6. Музейні скарби Харкова: у 3 кн. – Харьков: Колорит. – (Українська колекція).  Кн.1: Мистецтво Західної Європи та Сходу ХV-ХХ ст.: із зібрання Харківського художнього музею / В. Мизгіна, Т. Прокатова, Т. Ю. Литовко. – 2009. – 188 с.: іл. - Текст: укр., рос., англ. – На укр. яз.
 7. Рисуем акварельными красками и карандашами: пер. с яп. / отв. ред. Е. Розанова; авт. Аи Акикуса, [и др.]. – Москва: АСТ: Астрель, 2010. – 256 с.: ил. – (Рисовать просто). – На рус. яз
 8. Рисуем цветными карандашами: пер. с яп. / авторы: Акикуса Ли [и др.]; отв. ред. Е. Розанова. – Москва: АСТ: Астрель, 2010. – 256 с.: ил. – (Рисовать просто). – На рус. яз.
 9. Святослав Гординський про мистецтво: [збірник статей] / Львівська нац. галерея мистецтв ім. Б. Г. Возницького; упоряд. і автор вступ. ст. Х. Береговська. – Київ: Апріорі, 2015. – 1024 с.: іл., портр. - Перелік публікацій з першоджерел: с. 1013 - 1022. – На укр. яз.
 10. Старовинні українські узори для вишивання хрестом: магія візерунка / оформ. Олексій Чекаль, Юлія Сорудейкіна. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 143 с.: іл. – На укр. яз.
 11. Храми України = Churches of Ukraine: альбом / вступ. ст., комент. та упоряд. Л. Прибєги; переднє слово П. Загребельного. – Київ: Мистецтво, 2008. – 296 с.: іл. – (Архітектурні перлини України). - Бібліогр.: с. 293 - 295. – На укр. яз.
 12. Художнє скло України XVI - XIX ст.: із колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва: альбом / упоряд. Тарас Лозинський, Тетяна Нечипоренко; авт. вступ. ст., каталогу, додатків Тетяна Нечипоренко. – Львів: Інститут колекціонерства укр. мистецьких пам'яток при НТШ, 2014. – 372 с.: іл. - Бібліогр.: с. 369 - 370. – На укр. яз.
 13. Шедеври українського живопису: альбом / текст, упорядк., комент. Д. О. Горбачов. – 2-ге вид., змін. – Київ: Мистецтво, 2012. – 512 с.: іл. - Резюме, текстівки англ., фр., рос. мовами. – На укр. яз.
 14. Аалтонен, Гейнор. История архитектуры: самые известные сооружения всех времён: научно-популярное издание / Гейнор Аалтонен; пер. с англ. М. Кошкина. – Харьков : Фактор, 2012. – 256с.: ил. - Алф. указ.: 253 - 255. - Библиогр.: с. 252. – На рус. яз.
 15. Баткус, Майкл. Рисунок: учебн. пособие: пер. с англ. / Майкл Баткус. – Москва: АСТ: Астрель, 2009. – 32 с.: ил. – (Первые шаги). – На рус. яз.
 16. Вітлі, Абігайл. Історія живопису: [для дітей середн. і ст. шк. віку] / Абігайл Вітлі; мал. Уве Мейєра та Іана Макні. – Київ: ОСМА, 2015 . – 96 с.: іл. - Алф. покажч.: с. 94 - 95. - Глосарій: с. 90 - 93. – На укр. яз.
 17. Глассфорд, Карл. Рисунок пером и тушью: линия, фактура и цвет: учебное изд. / Карл Глассфорд; пер. с англ. О. Герасиной. – Москва: АСТ: Астрель, 2009. – 64 с.: ил. – (Библиотека художника). – На рус. яз.
 18. Даниленко, Віктор Якович. Майбутнє європейського дизайну: Чехія, Польща, Україна / Віктор Даниленко. – Харків: Колоріт, 2007. – 197 с.: іл. - Бібліогр.: с. 196 - 197. – На укр. яз.
 19. Дюхтинг, Хайо. Василий Кандинский, 1866 - 1944: революция в живописи / Хайо Дюхтинг; пер. с нем. Е. Ю. Суржаниновой. – Москва: Арт-Родник, 2012. – 96 с.: ил. – На рус. яз.
 20. Захарчук - Чугай, Раїса Володимирівна. Українське народне декоративне мистецтво: навчальний посібник / Р. В. Захарчук-Чугай, Є. Антонович. – Київ: Знання, 2012. – 342 с.: кольор. іл., портр. - Бібліогр.: с. 338 - 340. – На укр. яз. - ISBN 978-966-346-600-2 (в пер.)
 21. Згурская, Мария Павловна. Архитектурные стили / М. Згурская, Н. Лавриненко. – Харьков: Фолио, 2013. – 153 с. – (Просто о сложном). – На рус. яз.
 22. Инглес, Элизабет. Бакст: искусство театра и танца / Элизабет Инглес; пер. с англ. А. Анохиной. – Москва: ООО "Магма", 2011. – 184 с.: ил., портр. - Список ил.: с. 183 - 184. – Библиогр.: с. 182. – На рус. яз.
 23. Кольская, Мария Алексеевна. Пэчворк и квилтинг / Мария Кольская; худож.-оформ. Ю. Ю.Романика. – Харьков: Фолио, 2011. – 217 с.: ил. – (Мастер-класс). – На рус. яз.
 24. Кононенко, Віталій Іванович. Загадковий світ мистецтва: нариси з історії західноєвропейського живопису / Віталій Кононенко. – Київ: Мистецтво, 2016. – 112 с.: іл. - Бібліогр.: с. 110. – На укр. яз.
 25. Косгрейв, Бронуин. VOGUE легенды моды: Коко Шанель / Бронуин Косгрейв. – Москва: СЛОВО/SLOVO, 2013. – 160 с.: ил., портр. - Библиогр.: с. 158. - Указатель: 156 -157. – На рус. яз.
 26. Косміна, Оксана Юліївна. Традиційне вбрання українців / Оксана Косміна. – Київ: Балтія-Друк, 2008. Т. 1: Лісостеп. Степ / О.Косміна. – [2008 ?]. – 160 с.: іл. - Бібліогр.: с. 139 - 140. - Словник термінів: с. 132 - 138. - . – На укр. яз.
 27. Куликова, Вера Николаевна. История костюма / В.Н.Куликова. – Москва: АСТ: Астрель, 2011. – 160 с.: ил. – На рус. яз.
 28. Марковская, Алла Анатольевна. Рисуем фигуру человека / А.А.Марковская. – Харьков; Белгород: Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга", 2013. – 96 с.: ил. – (Учимся рисовать). – На рус. яз.
 29. Мелосская, Божена. Пэчворк: лучшие модели / Божена Мелосская. – Харьков: Аргумент-Принт, 2013 . – 256 с. – (Полезная книга). – На рус. яз.
 30. Нікітенко, Надія Миколаївна. Бароко Софії Київської / Надія Нікітенко; худож. оформл. В.І.Бариба. – Київ: Либідь, 2016. – 272 с.: іл. - Бібліогр.: с. 270. – На укр. яз.
 31. Пенова, Валентина Петровна. Рисуем деревья и другие растения: практическое руководство / В.П.Пенова. – Харьков; Белгород: Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга", 2013. – 96 с.: ил. – (Учимся рисовать). - Библиогр.: с. 93. – На рус. яз.
 32. Пенова, Валентина Петровна. Рисуем натюрморт / В.П.Пенова. – Харьков; Белгород: Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга", 2012. – 96 с.: ил. – (Школа рисования от А до Я). - Библиогр.: с. 92. – На рус. яз.
 33. Печенежский, Андрей Николаевич. Рисуем архитектурные шедевры: практическое руководство / А.Н.Печенежский. – Харьков; Белгород: Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга", 2013. – 96 с.: ил. – (Учимся рисовать). - Библиогр.: с. 93. – На рус. яз.
 34. Попова, С. Н. Стиль и интерьер: большая иллюстрированная энциклопедия / Светлана Попова . – Москва: Астрель: АСТ, 2009 . – 368 с.: ил. – На рус. яз.
 35. Стамеров, Костянтин Киріакович. Нариси з історії костюмів = Sketches from the history of costumes / Костянтин Стамеров ; худож. М. Н. Грох. – Київ : Мистецтво, 2007. – 432 с.: іл. - Бібліогр.: с. 430. – На укр. яз.
 36. Сусак, Віта. Українські мистці Парижа, 1900 - 1939: монографія / Віта Сусак; вступ. ст. Л.Лихач, Ж.-К.Маркаде. – Київ: Родовід, 2010. – 408 с.: іл. - У змісті мистці: М. Бойчук, А.Маневич, А.Архипенко, С.Левицкая, С.Делоне, В. Баранов-Россине, Х. Орлова, А. Грищенко, В. Хмелюк, М. Андриенко-Нечитайло, И. Бабий, Н. Глущенко, К. Редько, С. Зарицкая, П. Омельченко. – Покажч. імен: с. 404 - 407. – На укр. яз.
 37. Уилкинсон, Филип. Шедевры мирового дизайна / Филип Уилкинсон; пер. с англ. А. Н. Захарова. – Москва: Эксмо, 2014. – 256 с.: ил. – (Графический дизайн). - Предм. указ.: с. 250 - 254. – На рус. яз.
 38. Филл, Шарлотта. История дизайна: научно-популярное издание / Шарлотта и Питер Филл; пер. с англ. С. Бавина. – Москва: КоЛибри, 2014. – 512 с.: ил. - Указ.: с. 504 - 509. – На рус. яз.
 39. Цюй, Ли Ли. Китайская каллиграфия: откройте для себя пять основных стилей письма, с помощью которых можно создать каллиграфические произведения искусства / Ли Ли Цюй; пер. с англ. Ю. В. Сараевой. – Москв : Арт-Родник, 201 . – 144 с.: ил. - Алф. указ.: с. 142 - 143. – На рус. яз.
 40. Шерман, Алекс. Современные и классические орнаменты: более 200 мотивов, орнаментов и техник рисунка. 16 шаблонов для создания собственных узоров, ... и многое другое! / Алекс Шерман; пер. с англ. А.Н.Степановой. – Москва: АСТ: Астрель, 2010. – 192 с.: ил. - Предметный указ.: с. 188 - 190. – На рус. яз.
 41. Яцина, Олег Анатолійович. Архітектурна симфонія Харкова / Олег Яцина; худож. В. І. Лесняк. – Харків: Колорит, 2008. – 175 с.: іл. – (Українська колекція). - Текст: укр., рос., англ. – На укр. яз.

Художня література

Художня література

 Українська література

 1. Антологія української готичної прози: у 2 т. / уклад. та автор вступ. ст. Ю.Винничук. – Харків: Фоліо, 2014. – На укр. яз.

Т. 1: – 2014. – 604 с., [8] кольор. арк. - У змісті автори: Г. Квітка-Основ'ненко, І. Барщевський, О.Сомів, М. Чайковський, І. Бороздна, О. Стороженко, Х. Купрієнко, М. Білевич, М.Костомаров, П. Куліш, І. Наумович, І. Гавришкевич, Г. Данилевський, М. Александрович, В.Росковшенко, Є. Згарський [та ін.]. – На укр. яз.

 1. Жадан і собаки. Бийся за неї / автор ідеї проекту "Книжка-комікс-CD" C. Померанцев; куратор проекту Д. Качан; слова С. Жадан; ілюстрації А. Колядинського . – Харків : Meridian Czernowitz, 2014 . – [54] арк.: іл. + 1 CD диск. – На укр. яз.
 2. З Україною в серці: патріотична хрестоматія / упоряд. та вступ. ст. О. В. Красовицького; худож.-оформ. Л. П. Вировець. – Харків : Фоліо, 2014 . – 476 с. : фот. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури). – На укр. яз.
 3. Книга про Батька. Українські поети XIX-XXI ст.: антологія / упоряд. і передм. В. Л. Чуйка. – Київ: Криниця, 2013 . – 352 с.: іл. - У змісті автори: Т. Шевченко, І. Франко, В. Артамонова, А.Багряна, В.Базилевський, Н.Баклай, Д. Бакуменко, О. Бакуменко, В. Баранов, В. Барка [та ін.]. – На укр. яз.
 4. ТарасШевченко. Художник = Story by Taras Shevchenko. The artist: повесть: к 200-летию со дня рождения Т.Шевченко / упоряд, вступ. слово О. Бороня; комент. В.Судак; пер. на англ. А.Біленка. – Київ: Мистецтво, 2015. – 384 с.: іл., портр. – На рус., англ. яз.
 5. Андрухович, Юрій Ігорович. Лексикон інтимних міст: [довільний посібник з геопоетики та космополітики] / Юрій Андрухович. – 3-тє вид., випр. й допов. – Чернівці: Книги - ХХI: Meridian Czernowitz, 2016. – 434 с. – На укр. яз.
 6. Апдайк, Джон. Иствикские ведьмы: [роман] / Джон Апдайк; пер. с англ. И.Я.Дорониной. – Санкт-Петербург: Азбука, 2016. – 416 с. – (Азбука Premium). – На рус. яз.
 7. Костенко, Ліна Василівна. Берестечко: історичний роман / Ліна Костенко; авт. післямов І.Дзюба, В. Панченко; іл. С. Якутовича. – Київ: Либідь, 2010. – 232 с.: іл., портр. - Бібліогр.: с.218 - 223. – На укр. яз.
 8. Моргунов, Владимир Михайлович. Синдром усталости: повести / Владимир Моргунов. – Донецк: БАО, 1996. – 320 с. – (Час пик). – На рус. яз.
 9. Рогоза, Юрий Маркович. Высокосные города: роман / Юрий Рогоза; худож.-оформ. С.А.Пяткова. – Харьков: Фолио, 2000. – 287 с. – (Кобра). – На рус. яз.
 10. Сенцов, Олег Геннадьевич. Купите книгу - она смешная: научно-популярный роман с элементами юмора / Олег Сенцов. – Харьков: Фолио, 2016. – 221 с.: ил. – На рус. яз.
 11. Топська, Неллі. Дівчина - легенда / Неллі Топська. – Київ: ТОВ "Книжкова база "Альфа", 2016. – 48 с.: іл., фото, портр. – На укр. яз.
 12. Топська, Неллі. Музика, що окрилює душу: дітям сер. та ст. шк. віку / Неллі Топська. – Київ: ТОВ "Книжкова база "Альфа", 2016. – 48 с.: іл., фото, портр. – На укр. яз.
 13. Топська, Неллі. Подільський Орфей / Неллі Топська. – Київ: ТОВ "Книжкова база "Альфа", 2016. – 64 с.: іл., фото, портр. – На укр. яз.

 Зарубіжна література

 1. Ар'є, Павло. Форми: три п'єси для сучасного театру / Павло Ар'є. – Київ: Факт, 2010. – 152 с. - Зміст: Кольори: на 2 д.; Експеримент : п'єса з фільмом: на 2 д.; Ікона: на 3 д. – На укр. яз.
 2. Уна & Сэлинджер: [роман] / Фредерик Бегбедер; пер. с фр. Н. Хотинской. – Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 320 с. – (Азбука-бестселлер). – На рус. яз.
 3. Берберова, Нина Николаевна. Повелительница: роман, рассказы, пьеса / Нина Берберова. – Москва: АСТ: Астрель, 2010. – 317с. – (Проза: женский род). - Содерж.: Повелительница: повесть; Рассказы не о любви; Маленькая девочка: пьеса. – На рус. яз.
 4. Грофф, Лорен. Судьбы и фурии: роман / Лорен Грофф; пер. с англ. М.Чайковской. – Харьков: Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга", 2016. – 416 с. – На рус. яз.
 5. Мураками, Харуки. Норвежский лес: [роман] / Харуки Мураками; пер. с яп. А.Замилова; оформл. серии Н.Ярусовой. – Москва: Э, 2016. – 383 с. – (Культовая классика). – На рус. яз.
 6. Пруст, Марсель. У пошуках утраченого часу: твори в 7 т. / Марсель Пруст. – Київ: Юніверс, 1997 - Т. 5: Полонянка / Марсель Пруст; з фр. переклав А.Перепадя – 2001. – 336с. – На укр. яз.
 7. Фицджеральд, Френсис Скотт. Новые мелодии печальных оркестров: рассказы / Френсис Скотт Фицджеральд; пер. с англ. Л. Бриловой, С. Сухарева. – Санкт-Петербург: Азбука, 2013. – 384 с. – (Азбука Premium). – На рус. яз.
 8. Хаит, Валерий Исакович. Дедушка танцует на балконе: избранное из услышанного / Валерий Хаит. – Москва: Эксмо, 2011. – 352 с. – (Новый одесский юмор). – На рус. яз.
 9. Шекспір, Вільям. Трагедія Ромео і Джульєтти: [пьеса] / Вільям Шекспір; іл. В.Єрко; пер. з англ. Ю.Андрухович. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 347 с.: іл. - На обкл. назва: Ромео і Джульєтта. – На укр. яз.


Суспільні та гуманітарні науки

 Суспільні та гуманітарні науки

 1. 1000 фактов об Украине / сост. В. М. Скляренко, В.В.Сядро. – Харьков : Фолио, 2012. – 315 с.: ил. – На рус. яз.
 2. Етика та естетика: навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд. І. В. Тетарчук, Т.Є.Дяків. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 316 с. - Бібліогр.: с. 312. – На укр. яз.
 3. Міфи та легенди українців / уклад. Ю. П. Винничук; худож.-оформ. Л. П. Вировець. – Харків: Фоліо, 2015. – 221 с.: іл. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури). – На укр. яз.
 4. Новий орфографічний словник української мови: 50000 слів / ред. О. П. Івакін. – Київ: Аконіт, 2006. – 416 с. – (Нові словники). – На укр. яз.
 5. Психологія та педагогіка: підручник / С. Д. Максименко, М. Б. Євтух, Я. В. Цехмістер, О.О.Лазуренко, О. М. Немеш. – Київ: Слово, 2014. – 584 с. - Бібліогр.: с. 573 - 574. – На укр. яз.
 6. Соціальний розвиток дитини: старший дошкільний вік / Т. І. Поніманський, І. М. Дичківська, О.А.Козлюк. – 2-ге вид. – Київ: Генеза, 2014. – 88с. – (Настільна книжка вихователя). - Бібліогр.: с. 83 - 84. – На укр. яз.
 7. Сучасний російсько-український і українсько-російський словник: оптимальна добірка слів з усіх галузей знань: 70 000 слів та словосполучень / уклад. М. Зубков. – Вид. 3-тє, випр. та доп. – Харків: Школа, 2014 . – 688 с. - Бібліогр.: с. 1344. – На укр., рус. яз.
 8. Хрестоматія з історії західних та південних слов'ян : давня доба, Середньовіччя: навч. посібник для студ. ВНЗ / за ред. В. І. Ярового; упоряд.: В. І. Яровий, С. М. Мотрук, В. П. Шумило [та ін.]. – Київ: Либідь, 2011. – 416 с. - Бібліогр.: с. 399 - 407. – На укр. яз.
 9. Читаем летом: переходим в 6 класс: хрестоматия / сост. Ю. Борисова; ил. Е. В. Зеркалий. – Харьков: Ранок-НТ, 2016. – 224 с.: ил. – (Классное внеклассное чтение). – На рус. яз.
 10. Читаем летом: переходим в 5 класс: хрестоматия / сост. Ю. Борисова; ил. Э. Е. Флерова. – Харьков: Ранок-НТ, 2016. – 224 с.: ил. – (Классное внеклассное чтение). – На рус. яз.
 11. Береза, Т. Мова - не калька: словник української мови / Т. Береза, І. Зубрицька, Ю. Зелений. – Львів: Апріорі, 2016. – 664 с. – На укр. яз.
 12. Блюменталь, Бретт. Одна привычка в неделю: измени себя за год / Бретт Блюменталь; пер. с англ. М. Попова; иллюстрации А. Сим. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 336 с. – На рус. яз.
 13. Богуш, Алла. Розвиток образного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами поетичного гумору: навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / А.Богуш, І.Попова. – Київ: Слово, 2014. – 200 с. - Бібліогр.: с. 163 - 170. – На укр. яз.
 14. Бутенко, Наталія Юріївна. Соціальна психологія в рекламі: навч. посібник / Н.Ю.Бутенко. – Київ: КНЕУ, 2006. – 384 с. - Бібліогр.: с. 372 - 376. – На укр. яз.
 15. Владимирська, Анна Овсіївна. Реклама: навч. посібник / Г.О.Владимирська, П.О.Владимирський. – Київ: Кондор, 2009. – 334 с. - Бібліогр.: с. 330 - 332. – На укр. яз.
 16. Власто, А. П. Запровадження християнства у слов`ян: вступ до середньовічної історії слов`янства / А. П. Власто; пер. з англ. Р. Ткачук, Ю. Терех. – Київ: Юніверс, 2004. – 496 с.: іл. - Алф. покажч.: с. 472 - 490. - Бібліогр.: с. 458 - 471. – На укр. яз.
 17. Вундт, Вильгельм Макс. Этика: принципы нравственности. Области нравственной жизни: пер. с нем. / В. Вундт. – Изд. 2-е. – Москва: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2011. – 264 с. – (Из наследия мировой философской мысли: этика).
 18. Гетьманець, Михайло Федосійович. Сучасний словник літератури і журналістики / М.Ф.Гетьманець, І. Л. Михайлин; рец. І. С. Маслов, Л. Г. Фрізман. – Харьков: Прапор, 2009. – 384 с. - На обкл. та тит. арк. авторів не вказано. – На укр. яз.
 19. Головащук, Сергій Іванович. Орфографічний словник складних слів української мови: понад 23000 слів / С.І.Головащук. – Київ: Наукова думка, 2008. – 288 с. – (Словники України). – На укр. яз.
 20. Грушевський, Михайло Сергійович. Твори у 50 томах / Михайло Грушевський; редкол. П.Сохань, І. Б. Гирич; гол. ред. П. Сохань. – Львів: Світ, 2002- . – На укр. яз. Т. 47. Кн. II: Меморіальна грушевськіана / упоряд. В. Тельвак. – [б. м.] Світ. – 424 с. – (Допоміжні матеріали: довідники, покажчики, архіви). – На укр. яз.
 21. Данилюк, Ілля Григорович.
 22. Дик, Николай Францевич. Увлекательная внеклассная работа в 5 - 8 классах / Н. Ф. Дик. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008 . – 315 с. – (С нашим классным - жизнь прекрасна!). - Библиогр.: с. 305 - 308. – На рус. яз.
 23. Донн, Джон. По ком звонит колокол : обращения к Господу в час нужды и бедствий. Схватка Смерти, или Утешение душе, ввиду смертельной жизни и живой смерти нашего тела / Джон Донн; сост., предисл., ст. А. В. Нестерова, пер. с англ. А. В. Нестерова, О. А. Седаковой. – Изд. 2-е. – Москва: Энигма, 2012. – 432 с. – На рус. яз.
 24. Ігнатенко, Ірина. Етнологія для народу; свята, традиції, звичаї, обряди, прикмети, вірування українців / Ірина Ігнатенко. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 320 с.: іл. – На укр. яз.
 25. Косенко, Наталія Яківна. Сучасне українське ділове мовлення: навчальний посібник для ВНЗ + довідник для службовців / Н.Я.Косенко, Т.Вакуленко. – Харків: Школа, 2010. – 416 с. – На укр. яз.
 26. Кубарьков, Георгий Леонидович. Современный английский: нет проблем!: диалоги, упражнения и разговорные темы дома и на работе / Г.Л.Кубарьков, В.А.Тимощук. – Донецк: БАО, 2008. – 400 с.: ил. - На тит. л. и обл. авторы не указаны. – На рус. яз.
 27. Кулешов, Сергій Георгійович. Загальне документознавство: навч. посібн. для студ. вищих навч. закл. / С.Г.Кулешов, Державна архівна служба України, Український НДІ архівної справи та документознавства; вступ. слово О.Гінзбург. – Київ: Києво-Могилянська академія, 2012. – 123с. - Бібліогр.: с. 117- 122. – На укр. яз.
 28. Кучерявий, Олександр Георгійович. Педагогіка: особистісно-розвивальні аспекти: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Г.Кучерявий. – Київ: Слово, 2014. – 440 с. - Бібліогр. наприкінці кожного розділу. – На укр. яз.
 29. Лорейн, Гарри. Развитие памяти: классическое руководство по улучшению памяти / Гарри Лорейн, Джерри Лукас; пер. с англ. А.Анваера. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 256 с. – На рус. яз.
 30. Опарина, Нина Александровна. Пьесы, сценарии для детей и юношества: методика сценарно-режиссёрской деятельности / Н.А.Опарина. – Москва: ВЛАДОС, 2003. – 480 с. – (Театр и дети). - Библиогр.: с. 471 - 474. – На рус. яз.
 31. Палеха, Юрій Іванович. Загальне документознавство: навч. посібн. / Ю.І.Палеха, Н.О.Леміш. – Вид. 3-тє. – Київ: Ліра-К, 2015. – 432 с. - Бібліогр.: с. 426 - 427. – На укр. яз.
 32. Петрас, Катрин. Цель кажется недостижимой, пока она не достигнута: мотивация для мечтателей и творцов / Катрин и Росс Петрас, Росс Петрас ; пер. с англ. Н. Яцюк. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 432 с. – На рус. яз.
 33. Пиз, Аллан. Новый язык телодвижений: расширенная версия / Аллан Пиз, Барбара Пиз; пер. с англ. Т. О. Новиковой. – Москва: Эксмо, 2015. – 416 с.: ил. – (Психология общения). – На рус. яз.
 34. Пиз, Аллан. Язык телодвижений: как читать мысли окружающих по их жестам / Аллан Пиз; пер. с англ. и предисл. Н.Е.Котляр. – Санкт-Петербург: Издательский дом Гутенберг, 2000. – 187 с.: ил. - Библиогр.: 183 -186. – На рус. яз.
 35. Пігович, Марина Василівна. Позакласні заходи: 1 - 4 класи: сценарії, тексти пісень, ноти, танці, словник власних імен / Марина Пігович. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 157 с.: нотн. іл. - Бібліогр.: с. 157. – На укр. яз.
 36. Реєнт, Олександр Петрович. Усі гетьмани України: легенди, міфи, біографії / О. П. Реєнт, І.А.Коляда; оформл. А. С. Ленчик. – Харків: Фоліо, 2016. – 416 с.: іл. – (Історичне досьє). - Бібліогр.: с. 413. – На укр. яз.
 37. Русавська, Валентина Андріївна. Гостинність в українській традиційній культурі: навч. посібник / В.А.Русавська, М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Ліра-К, 2016. – 280 с.: іл. - Бібліогр.: с. 227 - 243. – На укр. яз.
 38. Срібняк, Ігор. Історія журналістики (XVII - XX ст.): [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Ігор Срібняк; передм. С. Квіт. – Київ: Києво-Могилянська академія, 2013. – 304 с. - Бібліогр: с. 295 - 300. – На укр. яз.
 39. Сырых, Юлия Александровна. Современный веб-дизайн : настольный и мобильный / Ю.А.Сырых. – 3-е изд. – Москва; Санкт-Петербург; Киев: Диалектика, 2014. – 384 с.: ил. - Предметный указ.: с. 377 - 381. – На рус. яз.
 40. Фогг, Марни. История моды: 100 платьев, изменивших мир / Марни Фогг; пер. с англ. В.Степановой. – Москва: Азбука-Аттикус, 2015. – 256 с.: ил. - Указатель: с. 250 - 253. - Библиогр.: с. 254. – На рус. яз.
 41. Франк, Яна. Муза, где твои крылья: книга о том, как отстоять своё желание сделать творчество профессией и научиться жить на вдохновении, не оборвав Музе крылья / Яна Франк. – Изд. 3-е. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 304 с. – На рус. яз.
 42. Шевчук, Світлана Володимирівна. Усне і писемне ділове спілкування: (для державних службовців): навч. посібник / С. В. Шевчук, М-во освіти і науки України. – Київ: Алерта, 2015. – 448 с. – На укр. яз.

Навчальні посібники

 Навчальні посібники

 1. Історіяукраїнськоїкультури: підручник / М-воосвітиінаукиУкраїни; Нац. ун-т "ЮридичнаакадеміяУкраїниім. Ярослава Мудрого; за ред. В.О.Лозового. – Київ: Право, 2013. – 368 с. - Бібліогр.: с. 303 - 306. - Розширений імен. покажч.: с. 309 - 364. – На укр. яз.

Довідкові видання

Довідкові видання

 1. Великий довідник. Україна / уклад. О. М. Кожушко. – Харків: Ранок, 2012 . – 624 с.: іл. – На укр. яз.
 2. Мазепіана: матеріали до бібліографії / Інститут історії України Національної Академії Наук України; упоряд. та автор передм. О.О.Ковалевська

Краєзнавство

Краєзнавство

 1. ЗнайоматанезнайомаХарківщина = Kharkiv land: enigma of the familiar: [фотоальбом] / авт. проекту: В. Бисов [таін.]; авт. текстуАМиколюк; фото: ВБисова, СКозлова, ЛЛогвиненко; авторістор. довідкиС. Посохов . – 2-гевид . – Харків: Золотісторінки, 2009 . – 224 с.: кольор. іл., портр. - Текстукр., англ. – Наукр. яз.
 2. Кн.1: МистецтвоЗахідноїЄвропитаСходуХV-ХХст.: іззібранняХарківськогохудожньогомузею / В. Мизгіна, Т. Прокатова, Т. Ю. Литовко. – 2009. – 188 с.: іл. - Текст: укр., рос., англ. – Наукр. яз.
 3. Харків = Харьков = Kharkiv: фотоальбом / фотоВ. Бисова [таін.]; авт. текстуАМиколюк; авт. іст. нарисуС. Посохов; пер. наангл. мовуЛ. Черноватого. – 3-тєвид. – Харків: Золотісторінки, 2014. – 136 с.: іл. - Текстпарал.: укр., рос., англ. – Наукр. яз.
 4. Алексеев, Александр. Сто взглядов на Харьков = A hundred glances at Kharkov: фотоальбом / Александр Алексеев. – Харьков: Золотые страницы, 2013. – 208 с.: ил. - Текст парал. рус., англ. – На рус. яз.
 5. Яцина, Олег Анатолійович. Архітектурна симфонія Харкова / Олег Яцина; худож. В.І.Лесняк. – Харків: Колорит, 2008. – 175 с.: іл. – (Українська колекція). - Текст: укр., рос., англ. – На укр. яз.

 

III квартал

Нові надходження у III кварталі 2017 року

Драматургія

 Драматургія

 Українська драматургія

 1. Бальме, Крістофер. Вступ до театрознавства / Крістофер Бальме; Львівський національний ун-т ім. І. Франка, Факультет культури і мистецтва; ідея вид., наук. ред. Б. Козак; пер. українською В.Кам'янець. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2008. – 270 с.: іл. - Бібліогр.: с. 250 - 263. - Імен. покажч.: с. 264 - 269. – На укр. яз.
 2. Барнич, Михайло Михайлович. Майстерність актора: техніка "обману": навчальний посібник з майстерності актора: (лекції та практичні заняття) / Михайло Барнич; Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Інститут кіно і телебачення, кафедра тележурналістики, дикторів та ведучих телепрограм. – Вид. 2-ге, випр. та доп. – Київ: Ліра-К, 2016. – 304 с.: іл. – (Нова енергія професіоналів). - Бібліогр.: с. 300 - 301. – На укр. яз.
 3. Веселовська, Ганна. Театральні перехрестя Києва 1900 - 1910-х рр. (Київський театральний модернізм): монографія / Ганна Веселовська, Київський нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого. – 2-е вид., випр. и доп. – Київ, 2007. – 328 с.: іл. - Імен. покажч.: с. 296 - 326. – На укр. яз.
 4. Роговцева, Ада Николаевна. Свидетельство о жизни [воспоминания] / Ада Роговцева; предисл. Валентин Гафт . – Каменец-Подольский: Друкарня Рута, 2013. – 336 с.: ил., портр. – На рус. яз.

 Зарубіжні видання

 1. Черкасский, Сергей Дмитриевич. Станиславский и йога: учебное пособ. для студ. высш. учебн. заведений, обуч. по спец. "Актёрское искусство", "Режиссура театра", "Театроведение" и по направлению подготовки "Театральное искусство" / Сергей Черкасский, Санкт-Петербургская гос. академия театрального искусства. – Санкт-Петербург: СПбГАТИ, 2013. – 88 с. – На рус. яз.


Нотні видання

Нотні видання

 1. Гитара от блюза до джаз-рока [Ноты]: популярные джазовые пьесы / ред.-сост., автор вступ. ст. Юрий Владимирович Дмитриевский; ред.-сост. Станислав Николаевич Колесник; ред.-сост., автор вступ. ст. Владимир Александрович Манилов. – Киев : Музична Україна, 1986. – 96 с. - Список лит.: с. 96. – На рус. яз.
 2. Вып. 1: Джазовые произведения [Ноты]: для фп. – 1982. – 59 с. Содерж.: Prelude / А. Эшпай. Экспромт; Неуслышанный зов / Ю.Чугунов. Посвящение Махавишну / А. Козлов. Парафраза на тему песни С. Туликова "Я в тебя не влюблен"; Звездная пыль / В. Данилин. Движение; Баллада / И.Бриль. Две прелюдии; Концертные обработки популярных мелодий джаза / Ю. Маркин. Прелюдия-экспромт; Фантастический танец / Н. Левиновский. Фантазия / Л. Чижик.
 3. Бетховен, Людвиг ван. Соната № 8 [Ноты]: для фп. / Людвиг ван Бетховен. – Ленинград; Москва: Музгиз, 1957 . – 27 с. – На рус. яз.
 4. Брамс, Йоганнес. Т. 3: Полное собрание сочинений [Ноты]: для фп. / Йоганнес Брамс; коммент. Яков Исаакович Мильштейн. – 1963 . – 167 с. Содерж.: Этюд по Ф. Шопену; Рондо по К. М. Веберу; Престо по И. С. Баху: 1-я и 2-я обраб.; Чакона И. С. Баха: обраб. для левой руки; Гавот Х. В. Глюка; Экспромт Ф. Шуберта: соч. 90 № 2: этюд для левой руки; Венгерские танцы; Каденция: к Концерту И. С. Баха: ре мин.; Две каденции: к Концерту В. А. Моцарта: Соль маж.; Каденция: к Концерту В. А. Моцарта: ре мин.; Каденция: к Концерту В. А. Моцарта: до мин.; Две каденции: к Концерту Л. Бетховена: Соль маж.: соч. 58; 51 упражнение. – (в пер.)
 5. Гладков, Геннадий Игоревич. По следам бременских музыкантов [Ноты]: муз. фантазия из мф. "По следам бременских музыкантов": для детей шк. возраста / Геннадий Игоревич Гладков; текст В. Ливанов, Ю. Энтин. – Москва: Музыка, 1974. – 47 с. – На рус. яз.
 6. Т. 2: Избранные произведения [Ноты]: для фп. / Эдвард Григ. – 1972. – 160 с. Содерж.: Поэтические картинки: соч. 3; Соната: соч. 7; Норвежские танцы и народные песни: соч. 17; Транскрипции собственных песен: соч. 41 № 5; Лирические пьесы: тетр. 8: соч. 65 № 6; Норвежские народные песни: соч. 66; Лирические пьесы: тетр. 10: соч. 71 № 3; Норвежские крестьянские танцы: соч. 72; Первая сюита: из муз. к драм. поэме Г. Ибсена "Пер Гюнт": соч. 46.
 7. Григ, Эдвард. Произведения Э. Грига [Ноты]: в перелож. для семиструн. гитары / Эдвард Григ. – Москва: Музгиз, 1962 . – 10 с. – (Библиотека гитариста). Содерж.: Песня сторожа; Народный напев; Вальс; Вальс; Народная песня; Танец эльфов; Халлинг.
 8. Данькевич, Костянтин Федорович. Богдан Хмельницький [Ноты]: опера на 4дії, 6карт. / Костянтин Федорович Данькевич; лібр. В.Василевська, Корнійчук, Олександр Євдокимович; пер. Т. Волгіна, Г. Литвак. – Київ: Мистецтво, 1954. – 417 с. - 300 років возз'єднання України з Росією (1654—1954). – На укр., рус. яз. – (в обкл.)
 9. Ивэнс, Ли. Техника игры джазового пианиста [Ноты]: гаммы и упражнения: для фп.: пер. с англ. / Ли Ивэнс; пер. В. Сергеев. – Київ : Музична Україна, 1985. – На рус. яз.
 10. Каркасси, Маттео. Школа игры на шестиструнной гитаре [Ноты] / Маттео Каркасси; под общ. ред. Александр Михайлович Иванов-Крамской; пер. Н. Рождественская. – Москва: Музыка, 1964. – 149с. – На рус. яз.
 11. Лист, Ференц. Венгерские рапсодии [Ноты]: для фп. / Ференц Лист; ред. и коммент. Яков Исаакович Мильштейн. – Москва: Музыка, 1965. – 217 с. – На рус. яз. – (в пер.): 217 с.
 12. Лист, Ференц. Годы странствий [Ноты]: 2-й год, Италия: для фп. / Ференц Лист. – 3-е изд. – Ленинград: Музыка, 1979. – 23 с. - Содерж.: Сонеты Петрарки: Сонет 47; Сонет104; Сонет 123.
 13. Мендельсон, Феликс. Песни без слов [Ноты]: для фп. / Феликс Мендельсон. – Москва: Музыка, 1975. – 144 с.
 14. Моцарт, Вольфганг Амадей. Т. 1: Сонаты [Ноты]: для фп. / Вольфганг Амадей Моцарт. – 1978. – 167 с. – (в пер.)
 15. Ора, Владимир. Вып. 4: Бас-гитара [Ноты]: школа для преподавания и для самостоятельного обучения: фанки-бас / Владимир Ора. – Лейпциг: VEB Deutscher Verlag fur Musik, 1987. – 27 с. – На нем. яз.

Видовищні мистецтва

 Видовищні мистецтва

 1. Довженко без гриму : листи, спогади, архівні знахідки / упоряд. і комент. Віри Агеєвої та Сергія Тримбача, примітки С. Тримбача . – Київ : Комора, 2014 . – 472 с., [8] арк. : іл., портр. – (Persona) . – На укр. яз. - ISBN 978-966-97346-8-6 (в опр.).
 2. ХАТОБ: 125 років утворення стаціонарного оперного театру у Харкові, 2000 рік / ст. Г. Селіхова. – Харків, 2000. – [6] арк.: іл. – На укр. яз.
 3. Баканурский, Анатолий Григорьевич. Жизнь, игра, театральность: (исследование в трёх актах с прологом и эпилогом) / Анатолий Баканурский. – Херсон: Гринь Д. С., 2013. – 318 с. - Библиогр.: с. 311 - 316. – На рус. яз.
 4. Бакл, Ричард. Нижинский: научно-популярное издание / Ричард Бакл; предисл. К. Криспа; пер. с англ. Л. Игоревского, А. Курт, Ю. Гольдберга. – Москва: КоЛибри, 2016. – 640 с.: ил., портр. - Библиогр.: с. 589 - 594. – На рус. яз.
 5. Бойко, Ольга Степанівна. Художній образ в українському народно-сценічному танці: монографія / Бойко О. С., М-во культури України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Ліра-К, 2015. – 204 с.: іл. - Бібліогр: с. 185 - 202. – На укр. яз.
 6. Варпаховский, Леонид Викторович. Наблюдения. Анализ. Опыт / Леонид Варпаховский; сост., ред. и авт. предисл. Б. Курицын. – 2-е изд . – Киев: Дух і літера, 2012. – 500 с. : ил., портр. – На рус. яз.
 7. Єфремов, Сергій Іванович. Наш театр ляльок: Київському муніципальному академічному театру ляльок - 30 років / Сергій Єфремов, Богдана Бойко. – Київ: Веселка, 2013. – 160 с.: іл. – На укр. яз.
 8. Прокопов, К. Клубные танцы: ОН / К. Прокопов, В. Прокопова. – Москва: АСТ, 2007. – 128 с.: ил. – (Самоучитель). – На рус. яз.
 9. Чемеровський, Фелікс Аркадійович. Технологія підготовки, організації та проведення масових свят : методичний посібник / Ф. А. Чемеровський; упоряд. І. Й. Чемеровська; Управління культури і туризму Харк. обл. держ. адміні-страції, Харківський обл. центр народної творчості. – Харків: Атос, 2009. – 100 с. – (Нові технології культурно-дозвільної діяльності). – На укр. яз.
 10. Шёберг, Тумас. Ингмар Бергман: жизнь, любовь и измены / Тумас Шёберг; пер. с шведск. Н.Федоровой. – Москва: АСТ: CORPUS, 2015. – 480 с.: ил., портр. - Источники: с. 470 - 474. – На рус. яз.

Образотворче мистецтво

 Образотворче мистецтво

 1. Non Stop Media - III: фестиваль молодёжных проектов, 28.04 - 27.05 2006, Харьков / Харьковская городская художественная галерея; предисл. И. Олениной; ст. А. Корнева. – Харьков: [б. и.], 2006. – 36 с.: ил. - Хронолог. указ. молодёжных проектов, выставок, акций МГ: с. 34 - 35. – На рус. яз. – (в пер.)
 2. Аукцион: живопись, нумизматика и антиквариат, 25 апреля 2015 года в 18.00. Харьков / сост. каталога В. Н. Зинченко, С. А. Щербина, Н. Зинченко. – Харьков, 2015. – 110 с.: ил. - На обл. назв.: Arsani. Живопись, нумизматика и антиквариат, 25 апреля 2015года. Украинский аукцион антиквариата и произведений искусства. – На рус. яз.
 3. Будянський фаянс вчера, сегодня, завтра: 115 лет истории. Харьковский художественный музей 26сентября - 14 октября 2002 г. / Харьковский художественный музей; ст. В. Мызгиной. – Харьков, 2007. – [6] л.: ил. - Каталог выставки в конце изд. – На рус. яз.
 4. Водопарад 2006: от старого к новому: IV выставка проекта / предисл. С. Рыбалко. – Харьков, 2006. – 103 л.: ил., портр. – На рус., англ. яз.
 5. Пересечение бесконечности: дизайн форум 2000 - 2001. Галерея "Маэстро", 20 октября - 10 ноября / Харьковская орг. Союза дизайнеров Украины. – Харьков, 2000.
 6. Харківський художній музей: 2007: [календар] / Міський інформаційний центр. – Харків, [2007?]. – 12 л.: іл. – На укр. яз.

 

Художня література

Художня література

 Українська драматургія

 1. Квадрига: вірші: [збірник] / Юрій Дараган, Євген Маланюк, Леонід Мосендз, Олег Ольжич; пер. російською та передм. Валерії Богуславської. – Київ, 2008 . – 314 с.: портр. – На укр., рус. яз.

 Зарубіжна література

 1. Кук, Эйлин. Предсказание: пер. с англ. / Эйлин Кук. – Харьков; Белгород: Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга", 2007. – 272 с. – На рус. яз. - ISBN 978-966-343-698-2 (в пер.)
 2. Солженицын, Александр Исаевич. Архипелаг ГУЛАГ, 1918 - 1956: опыт художественного исследования / Александр Солженицын; под ред. Н. Д. Солженицыной. – Москва: ПРОЗАиК, 2009. – На рус. яз.   Т. 1, ч 1 - 2: – 2009. – 592 с.: ил., портр.  (в пер.)

Т. 2, ч. 3 - 4: – 640 с. : ил., портр. -  (в пер.)

Суспільні та гуманітарні науки

 Суспільні та гуманітарні науки

 1. Адо, П'єр. Що таке антична філософія? / П'єр Адо; пер. з фр. та ст. С. Л. Йосипенка. – Київ: Новий Акрополь, 2014. – 426 с.: іл. - Бібліогр.: с. 368 - 375. - Імен. покажч.: с. 385 - 394. - Хронологія: с. 376 - 384 . – На укр. яз.
 2. Адо, П'єр. Покривало Ізіди: нарис історії ідеї Природи / П'єр Адо; пер. з фр. та післямова О.Йосипенка. – Київ: Новий Акрополь, 2016. – 468 с.: іл. - Бібліогр.: с. 416 - 421. - Предм.-імен. покажч.: с. 422 - 440. – На укр. яз.
 3. Анин, Борис Юрьевич. Радиоэлектронный шпионаж / Борис Анин. – Москва: Центрполиграф, 2000. – 495 с.: ил. - Библиогр.: с. 485 - 489. – На рус. яз.
 4. Бальцерович, Лєшек. 800 дней: краткая история великих перемен 1989-1991 / Лєшек Бальцерович; пер. с пол. М. Манова; записал Е.Бачинский, Е.Козьминский. – Харьков: Золотые страницы, 2014. – 204с. – На рус. яз.
 5. Історія європейської цивілізації. Рим / під ред. Умберто Еко; пер. з італ. Л.Д.Ципоренко, [та ін.]; передм. М. Бетталлі. – Харків: Фоліо, 2014. – 1104 с.: іл. – На укр. яз.
 6. Кучин, Сергій Павлович. Економіко-організаційні засади розвитку суб'єктів сфери театрального мистецтва: монографія / С.П.Кучин. – Харків: СПДФО Добринін В. Є., 2013. – 112 с. - Бібліогр.: с.101 - 110. – На укр. яз.
 7. Ліврага Ріцці, Хорхе А. Плисти проти течії: філософські роздуми / Хорхе Анхель Ліврага; пер. з ісп. В. Сохна, А. Мусуліна. – Київ: Новий Акрополь, 2015. – 298 с.: іл. – На укр. яз.
 8. Рерих, Николай Константинович. Миф Атлантиды: притчи, легенды, сказания / Н. К. Рерих. – Москва: Эксмо, 2012. – 384 с. – (Мистический бестселлер). – На рус. яз.
 9. Стейнберг, Делія. Філософія для життя; Пізнати себе краще / Делія Стейнберг; з ісп. пер. В. Сахно. – Київ: Новий Акрополь, 2014. – 172 с.: іл. – На укр. яз.
 10. Солженицын, Александр Исаевич. Архипелаг ГУЛАГ, 1918 - 1956: опыт художественного исследования / Александр Солженицын; под ред. Н. Д. Солженицыной. – Москва: ПРОЗАиК, 2009. – На рус. яз. Т. 2, ч. 3 - 4: – 640 с.: ил., портр.
 11. Стейнберг, Делія. Ігри Майї / Делія Стейнберг; пер. з ісп. В. Сахно; передм. Х.А.Ріцці; передм. до 3-го вид. А. Альсіна. – Київ: Новий Акрополь, 2012. – 200 с.: іл. – На укр. яз.
 12. Флеминг, Кэрол. Говорите ясно и убедительно / Кэрол Флеминг; пер. с англ. О. Чекчуриной. – Москва; Санкт-Петербург: Питер, 2016. – 240 с. – (Деловой бестселлер). - Библиогр.: с. 237 - 238. – На рус. яз.
 13. Абрамова, Галина Сергеевна. Возрастная психология: учебное пособие для студентов вузов по спец. "Психология", "Дошкольная педагогика и психология" / Г.С.Абрамова. – Москва: Академический Проект, 2005. – 702 с. – (Альма Матер). – На рус. яз.
 14. Коноваленко, Владимир Владимирович. Авторское право: автору, ректору, издателю / В.Коноваленко. – Харьков: Фактор, 2007. – 496 с. – На рус. яз.
 15. Мелентьева, Юлия Петровна. Чтение, читатель, библиотека в изменяющемся мире / Ю.П.Мелентьева; Российская АН, Отделение историко-филологических наук, Научно-производственное объединение изд. «Наука» [и др.]. – Москва: Наука, 2007 . – 357 с. – На рус. яз.
 16. Соціально-гуманітартий вісник: збірник наукових праць: наукове вид. – Харків. Вип. 14: Соціально-гуманітарний вісник / гол. ред. С. П. Кучин. – Харків: Товариство "Наука та знання", 2016. – 88 с. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці кожної ст. – На укр. яз.
 17. Соціально-гуманітартий вісник: збірник наукових праць: наукове вид. – Харків. Вип. 11: Соціально-гуманітарний вісник / Товариство "Наука та знання"; гол. ред. С. П. Кучин. – Харків: Print House, 2014. – 196 с. - Текст укр., рос. мовами. – Бібліогр. наприкінці кожної ст. – На укр. яз.
 18. Польські рефлексії в літературі та мистецтві Слобожанщини: матеріали Міжнародного наукового симпозіуму, Харків, 17 вересня 2014 р. / Генеральне консульство Республіки Польша в Харкові, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [та ін.] ; кер. проекту І. Журавльова ; упоряд. Г. Ботунова, І. Журавльова ; наук. ред. Л. Посохова . – Харків : Майдан, 2015 . – 292 с. : іл. – (Польский альманах ; Вип. 7) . - Бібліогр. наприкінці кожної ст. – На укр. яз.
 19. Польська діаспора у Харкові = Diaspora Polska w Charkowie historia i współczesność: historia i współczesność: історія та сучасність: матеріали наук. конференції м. Харків, 24 квітня 2004 р. / Генерал. консульство Республіки Польща в Харкові, Польський Дім у Харкові; науков. ред. І.Я.Лосієвський; ред. Ю.Ю. Полякова; вступ. ст. І. Журавльової. – 2-е вид., перероб. і доп. – Харків: Майдан, 2014. – 278 с.: іл. – (Польский альманах). - Бібліогр. наприкінці кожної ст. – На укр. яз.
 20. 370 лет Чугуеву / предисл. Г. Н. Минаева; текст И.Н. Кожедуб. – Чугуев, 2008. – [8] л.: ил. – На рус. яз.
 21. Библиотечное дело: научно-практический сборник. – Москва: ФГБУ "Российская государственная библиотека". – (Приложение к журналу "Библиотековедение").
 22. Вып. 1 (21): Библиотечное дело - XXI век / Федеральное гос. бюджетное учреждение "Российская государственная библиотека"; руковод. проекта Е. В. Никонорова. – 2011. – 272 с. - Библиогр. в конце каждой ст. – На рус. яз.
 23. Віват, Академіє!: Дайджест / Харк. держ. академія культури. – Харків: ХДАК.
 24. Вип. 5. (2009 - 2010): Віват, Академіє!: дайджест / Харк. держ. академія культури; уклад. С.В.Євсеєнко, О. М. Левченко; під ред. С.В.Євсеєнко. – Харків: ХДАК, 2011. – 284 с. – На укр. яз.
 25. Історія європейської цивілізації. Рим / під ред. Умберто Еко; пер. з італ. Л. Д. Ципоренко, [та ін.]; передм. М. Бетталлі. – Харків : Фоліо, 2014. – 1104 с.: іл. – На укр. яз.
 26. Культура України: зб. наук. праць / М-во культури і туризму України, Харк. держ. академія культури. – Харків: ХДАК. Вип. 21 (Спецвипуск): Культурологія / Харк. держ. академія культури, В.М.Шейко. – Харків: ХДАК, 2008. – 242 с. – На укр. яз.
 27. Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство / М-во культури України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ.Вип. 2(3), 2014 : Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство / редкол. П. Е. Герчанівська, [та ін.] . – Київ : Міленіум, 2014 . – 300 с. - Бібліогр. наприкінці кожної ст. – На укр. яз.
 28. Польська діаспора у Харкові = Diaspora Polska w Charkowie historia i wsp.

Навчальні посібники

 Навчальні посібники

 1. Клековкін, Олександр Юрійович. Античний театр: навч. посібник для вищих навч. закладів театрального мистецтва і культури (з спец. "Театральне мистецтво", "Культурологія") / Олександр Клековкін, Київський нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім.І.К.Карпенка-Карого. – Київ: АртЕк, 2004. – 207 с.: ил. - Бібліогр.: с. 196 - 207. – На укр. яз.

IV квартал

 Нові надходження у IV кварталі 2017 року

{sliderДраматургія}

 Драматургія

 Українська драматургія

 1. Мерлин, Белла. Актерское мастерство: теория и практика: пер. с англ. / Белла Мерлин. – Харьков : Гуманитарный центр, 2017. – 256 с.: ил. - Библиогр.: с. 251 - 254. - Глосарий: с. 244 - 250. – На рус. яз.
 2. Шабаліна, Олена Миколаївна. Пластичність. Мова. Тіло : монографія / Олена Шабаліна, Харк. держ. академія культури. – Київ: Поліщук О. В., 2017. – 194 с.: іл., портр. - Бібліогр.: с. 162 - 185. – На укр. яз.

Нотні видання

 Нотні видання

 1. Мендельсон, Феликс. Рондо-каприччиозо [Ноты]: для фп.: соч. 14 / Феликс Мендельсон. – Ленинград: Музгиз, 1952 . – 19 с. – На рус. яз.
 2. Вып. 2 : В час досуга любителя игры на фортепиано [Ноты] / авт.-сост. Евгений Иосифович Мейлих . – 1970 . – 15 с. - Содерж.: Прощание с родиной: полонез / М. Огинский. Свадебный марш: из муз. к комедии Шекспира "Сон в летнюю ночь" / Ф. Мендельсон. Колыбельная песня / Б. Флис; сл. Ф.-В. Готтера. Нет, не любил он / А. Гуэрчиа; сл. М. Медведева. Дорогой длинною [Ноты]: популярные романсы: для голоса в сопровожд. фп. / сост. Н. Кольцов. – Москва: Музыка, 1970. – 64 с. – (Популярные романсы). - Содерж.: Тихо все; Я ехала домой; Лебединая песнь; Я помню день; Уголок; Везде и всегда за тобою; Забыли вы!; Мы вышли в сад; Милая; Пожалей!; Забыты нежные лобзанья; И тихо, и ясно; Под чарующей лаской твоею; Гори, гори, моя звезда; Ветка сирени; Что это сердце; Почему я безумно люблю; Сирени запах, трели соловья; Зачем любить, зачем страдать; Бубенцы; Я не вернусь; Тени минувшего, счастья уснувшего; Мы сегодня расстались с тобою!; Время изменится; Только раз; Эй, друг гитара; Письмо матери; Льется песня; Дорогой длинною. – На рус. яз.
 3. Ойзагаєм, гаєм [Ноты]: укр. нар. піснівлегкійобробцідляфп. – Київ : МузичнаУкраїна, 1993. – 47 с. - Піснінаданізтекстом. – Наукр. яз.
 4. Вип. 3: Популярні вальси і танго [Ноты]: для фп. / упоряд. та оброб. Георгій Борисович Стрілецький. – Київ : Музична Україна, 1986. – 55 с. - Зміст: Спогад / А. Джойс. Ревнощі / Я. Гаде. Мені безмежно жаль / О. Цфасман. Padam, padam / Ш. Дюмон. Маріанна: хорват. нар. пісня. Місячний вальс: з кф. "Цирк" / І. Дунаєвський. Скажіть, дівчата / А. Фальво. Мулен Руж / Ж. Орік. Іспанські очі / Б. Кемпферт. Останній вальс / Л. Рід. О, моє сонце / Е. Капуа. Сумна мрія / Г. Стрілецький. Почни спочатку / Є. Мартинов. – На укр., рус. яз.
 5. Вип. 2: Популярні вальси і танго [Ноты] : для фп. / упоряд. та оброб. Георгій Борисович Стрілецький . – 1983 . – 55 с. - Зміст: Берізка / Є. Дрейзен. Бризки шампанського. На сопках Маньчжурії / І. Шатров. Дощ іде. Неаполітанські ночі. Магнолії розквітлі / Демар. Випадковий вальс / М. Фрадкін. Стомлене сонце / Є. Петерсбурзький. Записка / Н. Бродський. Циган. Заповітний камінь / Б. Мокроусов. Кохаю / Є. Розенфельд. Коли вмирає кохання / О. Крем'є. Таємниця / В. Сидоров. Вальс при свічках: з кф. "Міст Ватерлоо". Танго солов'я / Ю. Богословський. Київський вальс / П. Майборода. Коли кохаєш — знайди / К. Листов. Святковий вальс / Г. Стрілецький. – На укр., рус. яз.
 6. Вып. 3: Популярные песни итальянских композиторов [Ноты]: для фп. с надпис. текстом / сост. Светлана Михайлова. – 1988. – 71 с. - Авт.: Э. Шиорилли, Д. Паоли, Тониренис, К. Донид, Сатти-Маркетти, М. Ремиджи, Нис, И. Паттачини, Э. Риккарди, Арфемо, Н. Рота, С. Вард, Р. Ортолани, К. Маттоне, С. Кутуньо. – На рус. яз.
 7. Вып. 2: Улыбка [Ноты]: попул. песни из дет. мультфильмов и телефильмов: перелож. для фп. с надпис. текстом / сост. Наталья Михайловна Матвеева. – Москва : Советский композитор, 1992 . – 48 с. – (Музыка отдыха . Библиотека пианиста-любителя). - Содерж.: Добрый жук; Песенка крокодила Гены; Не волнуйтесь понапрасну; Песенка про кузнечика; Ведет дорога; О Робин Гуде; В Подмосковье ловятся лещи; Песенка Винни-Пуха; Песенка Девочки; Край, в котором ты живешь; Песенка кока; Песенка лошадки; Песенка четырех друзей; Песенка о дружбе; Считалочка; Песенка Зайца и Волка на карнавале; Песенка о счастье; Песенка друзей; Настоящий друг; Гимн Незнайки и К*; Крылатые качели; Самый первый чемпион; Песенка о мечте; Колыбельная.
 8. Бах, Иоганн Себастиан. Английские сюиты [Ноты]: для фп. / Иоганн Себастиан Бах; ред. и авт. предисл. Эгон Петри. – Москва: Музгиз, 1963 . – 313 с. – На рус., фр. яз. – (в пер.)
 9. Бетховен, Людвиг ван. Т. 2: Сонаты [Ноты]: для фп. / Людвиг ван Бетховен; ред. Макс фон Пауэр, Карл Адольф Мартинссен. – Лейпциг : EDITION PETERS, б. г. – 414 с. - Содерж.: Сонаты №№ 12—22 . – На нем. яз.
 10. Гайдамака, Володимир Михайлович. Що там, над головою?! [Ноты]: пісні : для голосу з фп. / Володимир Михайлович Гайдамака; вступ. ст. та муз. ред. Володимир Михайлович Птушкін. – Харків: Знання, 1998. – 91 с. – На укр. яз.
 11. Даргомыжский, Александр Сергеевич. Избранные романсы и песни [Ноты]: для голоса с фп. / Александр Сергеевич Даргомыжский. – Москва: Музыка, 1976. – 39 с. - Содерж.: Я помню, глубоко / сл. Д. Давыдова; Я все еще люблю / сл. Ю. Жадовской; Влюблен я, дева-красота / сл. Н. Языкова; Чаруй меня, чаруй / сл. Ю. Жадовской; Юноша и дева / сл. А. Пушкина; Шестнадцать лет / сл. А. Дельвига; Расстались гордо мы / сл. В. Курочкина; Мне грустно / сл. М. Лермонтова; Ночной зефир струит эфир / сл. А. Пушкина; Не скажу никому / сл. А. Кольцова; Мельник / сл. А. Пушкина; Титулярный советник / сл. П. Вейнберга; Червяк / сл. В. Курочкина; Лихорадушка / сл. нар. – На рус. яз.
 12. Китастий, Григорій Трохимович. Вставай, народе! [Ноты]: твори для капели бандуристів: хори, солоспіви / Григорій Трохимович Китастий; вступ. ст. О. Коновал. – Київ: Музична Україна, 1996. – 176 с. - Зміст: Твори для чоловічої капели бандуристів та мішаного хору в супроводі ансамблю бандур; Вокальні твори у супроводі бандури або фортепіано; Солоспіви у супроводі фортепіано. – Вступ. ст.: Слово про Григорія Китастого: с. 3—4. – Корот. біогр. дані про окремих авт. слів: с. 163—166. – Матеріали про життєвий і творчий шлях Григорія Китастого та діяльність капели бандуристів ім. Т. Шевченка : с. 167—174. – На укр. яз.
 13. Клементи, Муцио. Игра на фортепиано [Ноты]: этюды / Муцио Клементи; ред. Александр Михаловский. – Краков : PWM edition, 1973. – 100 с. – На пол. яз.
 14. Лист, Ференц. Мефисто-вальс [Ноты]: для фп. / Ференц Лист. – Будапешт: Editio Musica Budapest, 1961. – 26 с. – На нем. яз.
 15. Лист, Ференц. Соната [Ноты]: h-moll: для фп. / Ференц Лист. – Будапешт: Editio Musica Budapest, 1962. – 35 с. – На нем. яз.
 16. Лист, Ференц. У родника [Ноты]: для фп. / Ференц Лист. – Будапешт: Editio Musica Budapest, 1961. – 11 с. – На фр. яз.
 17. Лист, Ференц. Фонтаны виллы д’Эсте [Ноты]: для фп. / Ференц Лист. – Будапешт: Editio Musica Budapest, 1961. – 16 с. – На фр. яз.
 18. Лист, Ференц. Шум леса [Ноты]: для фп.; Хоровод гномов: для фп. / Ференц Лист. – Будапешт: Editio Musica Budapest, 1961. – 20 с. – На нем. яз.
 19. Рахманинов, Сергей Васильевич. Избранные романсы [Ноты]: для высокого голоса в сопровожд. фп. / Сергей Васильевич Рахманинов. – Москва : Музыка, 1977. – 47 с. - Содерж.: Не пой, красавица; Уж ты, нива моя; Дитя! Как цветок, ты прекрасна; Полюбила я на печаль свою; Сон; Я жду тебя; Островок; Весенние воды; Отрывок из А. Мюссе; Здесь хорошо; Я не пророк; Как мне больно; У моего окна; Ночь печальна; Проходит все; Не может быть!. – На рус. яз.
 20. Рахманинов, Сергей Васильевич. Три пьесы [Ноты]: для фп.: соч. 11 / Сергей Васильевич Рахманинов; обраб. А. Иохелес. – Москва: Музыка, 1978. – 31 с. - Содерж.: Скерцо; Баркарола; Романс. – На рус. яз/
 21. Скрябин, Александр Николаевич. Мазурки [Ноты]: для фп. / Александр Николаевич Скрябин; пед. ред. Л. Рощина. – Москва : Музыка, 1975. – 95 с. - Содерж.: Десять мазурок: соч. 3; Девять мазурок: соч. 25; Две мазурки: соч. 40 . – На рус. яз.
 22. Скрябин, Александр Николаевич. Произведения: для фп. / Александр Николаевич Скрябин. – Лейпциг: EDITION PETERS. – На нем. яз.
 23. Скрябин, Александр Николаевич. Этюды [Ноты]: для фп. / Александр Николаевич Скрябин; ред. Константин Николаевич Игумнов, Яков Исаакович Мильштейн. – Москва: Музгиз, 1962. – 100 с. - Содерж.: Этюды: соч. 2 № 1; соч. 8; соч. 42; соч. 49 № 1; соч. 56 № 4; соч. 65. – На рус. яз. – (в пер.)
 24. Смирнова, Татьяна Ивановна. Тетр. № 13, вып. 2: Всегда с тобой [Ноты]: эстрадные и джазовые мелодии / Татьяна Ивановна Смирнова; аранж. Виктор Семенов. – Издательство ЦСДК, 1995. – 56 с. - Экз. деф.: нет обл. – На рус., англ. яз.
 25. Смирнова, Татьяна Ивановна. Тетр. № 13: Всегда с тобой [Ноты]: для фп. / Татьяна Ивановна Смирнова. – 1995. – 56 с. - Продолж. Тетр. № 11 "Учись аккомпанировать". – На рус., англ. яз.
 26. Смирнова, Татьяна Ивановна. Тетр. № 16: Джазовые мелодии [Ноты]: учеб. материал по аранжировке и импровизации: для фп. / Татьяна Ивановна Смирнова. – 2002. – 64 с. - Содерж.: Танцующий блюз / Э. Вилкинс. Любить кого-то / Дж. Мартин. Да, конечно / С. Оливер. Уходи отсюда / К. Ори, Б. Скотт. Не выйдешь ли сегодня вечером / Дж. Мартин. Божья коровка / Т. Дамерон. Фольклорный блюз. Рэгтайм кленового листа / С. Джоплин. Хорошо ухоженный / Ч. Шиверс. Потерянная / Х. Тисоль. Прогуливаясь по Бродвею / Э. Вилкинс. Опус первый / С. Оливер. Сматываясь домой / Т. Уоллер. То, что случится / Д. Гиллеспи. Пальмовый сад / Т. Уоллер. Вилли плакса / Д. Эгей. Сладкие грезы / Дж. Рид. Элегантная дама / Д. Эллингтон. Мое сердце / Дж. Кори. Поезжай на поезде"А" / Б. Стрейхорн. Вниз по реке: спиричуэл. Четыре романтические импровизации. Аккорды: пояснения к буквенным обозначениям. – На рус., англ. яз.
 27. Смирнова, Татьяна Ивановна. Тетр. № 17: Для концерта и экзамена [Ноты]: для фп. / Татьяна Ивановна Смирнова. – Москва: Издательство ЦСДК, 1998. – 80 с. - Содерж.: Шалун / И. Ф. Кинбергер. Андантино; Скерцо / И. Гуммель. Рондо / К. Ф. Бах. Сонатина; Сонатина / Ф. Шпиндлер. Фантазия / Г. Ф. Телеман. Серенада / Р. Петерсен. Адажиетто / Ж. М. Дамаз. Хрустальная клетка; Ветреная девчонка / Ж. Ибер. Ноктюрн / Э. Вилла-Лобос. Менуэт; Сарабанда / И. Падеревский. Скерцо; Аллегретто / Ф. Шуберт. Экспромт; Этюд / Я. Сибелиус. Желание / Ф. Шопен. Ноктюрн / М. Глинка. Прелюдия; Прелюдия / А. Лядов. Соната: для фп. в 4 руки / Л. Бетховен. – На рус. яз.
 28. Смирнова, Татьяна Ивановна. Тетр. № 19: Музыкальное путешествие [Ноты]: для фп. и фп. в 4 руки / Татьяна Ивановна Смирнова; обраб. Н. Попова. – Москва: Грааль, 2000. – 64 с. - Содерж.: Русские напевы; Молдавское рондо; Кубинский танец; Испанская элегия; Еврейские мотивы; Французские попурри; Венский вальс; Американская рапсодия.
 29. Смирнова, Татьяна Ивановна. Тетр. № 9: Фортепиано. Интенсивный курс [Ноты] / Татьяна Ивановна Смирнова. – Москва: Издательство ЦСДК, 1994. – 79 с. – На рус. яз.
 30. Смирнова, Татьяна Ивановна. Тетр. № 8: Фортепиано. Интенсивный курс [Ноты] / Татьяна Ивановна Смирнова. – Москва: Издательство ЦСДК, 1994. – 80 с. - Содерж.: Соната: с-moll: ч. 3; Соната: F-dur: ч. 2 / В. Моцарт. Соната: ор. 120: ч. 1; Экспромт: ор. 90 № 2 / Ф. Шуберт. Прелюдия: ор. 104 № 2; Рондо-каприччио: ор. 14 № 2 / Ф. Мендельсон. Утешение; Грезы любви / Ф. Лист. Пиццикато-полька / И. Штраус. Арабески; Лунный свет / К. Дебюсси. Прелюдия: ор. 11 № 10; Этюд: ор. 8 № 5 / А. Скрябин. Прелюдия: ор. 23 № 3 / С. Рахманинов. В подражание Альбенису / Р. Щедрин. – На рус. яз.
 31. Смирнова, Татьяна Ивановна. Тетр. № 6: Фортепиано. Интенсивный курс [Ноты] / Татьяна Ивановна Смирнова. – Москва: Издательство ЦСДК, 1994. – 80 с. - Содерж.: Пьесы. Ансамбли. Песни. – На рус., англ. яз.
 32. Смирнова, Татьяна Ивановна. Тетр. № 4: Фортепиано. Интенсивный курс [Ноты] / Татьяна Ивановна Смирнова. – Москва : Издательство ЦСДК, 1994 . – 80 с. - Содерж.: Чакона / Г. Гендель. Две прелюдии / И. Бах. Сицилиана / А. Вивальди. Престо / Ф. Бах. Соната-партита / И. Гайдн. Сонатина / Л. Шитте. Соната: ч. 1; Турецкое рондо / В. Моцарт. Отзвуки театра; Дед-Мороз; Маленький романс / Р. Шуман. Мазурка / Ф. Шопен. Листок из альбома / Э. Григ. Прелюдия / А. Лядов. Жалоба; Осенняя песенка / А. Гречанинов. Испанский танец / Д. Шостакович. Тарантелла; Колибри / Э. Мак-Доуэлл. Маленький негритенок / К. Дебюсси. Чардаш / Ф. Монти. Этюды / Г. Беренс, М. Фрей, М. Геллер, К. Гурлитт. Вальс / С. Прокофьев. Венгерский танец № 5 и № 2 / И. Брамс. – На рус. яз.
 33. Хоткевич, Гнат Мартинович. Вибрані твори для бандури [Ноты] / Гнат Мартинович Хоткевич; упоряд. та передм. В. Мішалов. – Харків; Торонто: Фонд національно-культурних ініціатив ім. Гната Хоткевича, 2010. – 112 с. – (Музична спадщина Гната Хоткевича). - Зміст: Твори для капели бандуристів; Інструментальні твори. – На укр. яз.
 34. Шопен, Фридерик. Баллады [Ноты]: для фп. / Фридерик Шопен; ред. Лев Николаевич Оборин. – Москва: Музыка, 1974 . – 56 с. – На рус. яз.
 35. Шопен, Фридерик. Экспромты [Ноты]: для фортепиано / авт. Фридерик Шопен; ред. Лев Оборин, Я. Мильштейн. – Москва: Музыка, 1975. – 32 с. - С комментариями к настоящему изданию можно ознакомиться в VI томе полного собрания сочинений для фортепиано Ф Шопена под редакцией Л. Оборина и Я. Мильштейна (Музгиз.1961). – Содерж: Экспромт: Ля-бемоль маж.: Соч. 29; Экспромт: Фа-диез маж.: Соч. 36; Экспромт: Соль-бемоль маж.: Соч. 51; Фантазия-Экспромт: до-диез мин.: Соч. 66 . – На рус. яз.
 36. Танцы [Ноты]: для фп. в 2 руки / Франц Шуберт; ред. Вальтер Ниманн. – Лейпциг: EDITION PETERS, б. г. – 76 с. – На нем. яз.
 37. Шуман, Роберт. Альбом для юношества [Ноты]: для фп.: соч. 68 / Роберт Шуман; ред. Александр Борисович Гольденвейзер. – Москва; Ленинград: Музгиз, 1949. – 60 с. – На рус. яз.
 38. Пьесы зарубежных композиторов [Ноты]: для фп. / ред. П. Серебряков; сост. В. Успенский. – Москва; Ленинград: Музыка, 1965. – 47 с. - Содерж.: Пьеса: (Микрокосмос № 132 и № 139) / Б.Барток. Прелюд: ля мин.; Прелюд: ми-бемоль мин. / С. Обретенов. Токката / Д. Бугич. Интерлюдия; Фуга in F / П. Хиндемит. Интермеццо; Бурлеска / П. Изолфсон. Весна в горах / Я. Кийосэ. Ostinato ritmico / М. Раутио. Бразильерос: из цикла "Бахиана" / Э. Вилла-Лобос. Прелюд / Дж. Гершвин. – На рус. яз.
 39. Романсы французских композиторов [Ноты]: для высок. голоса с фп. / сост. С. Апродов ; пер. С.В. Гринзберг. – Ленинград: Музгиз, 1961. – 69 с. - Содерж.: Заход солнца / Г. Берлиоз. Молви мне; Поля / Ш. Гуно. Песня; Ноктюрн / С. Франк. Гитары и мандолины; Зачем? / К. Сен-Санс. Серенада Нинон; Я здесь, Сюзон!; Ариозо / Л. Делиб. Утренняя серенада; Пастель; Покинутая / Ж. Бизе. Остров счастья / Э. Шабрие. Отъезд; Летней порой, меж роз душистых / Ж. Массне. Ноктюрн; Баркарола; Май / Г. Форе. Славянская песня / С. Шаминад.
 40. Ромео и Джульетта [Ноты]: альбом: для фп. / ил. Дж. Касс. – Будапешт : Editio Musica Budapest, 1964. – 115 с. - Содерж.: Ромео и Джульетта:( Уветюра-фантазия / П. Чайковский; Отрывки из балета / С.Прокофьев; Отрывки из оперы / Ш. Гуно; Отрывки из симфонии / Г. Берлиоз). – На венг. яз.
 41. Вып. 2: Современная фортепианная миниатюра [Ноты] / сост. Александр Георгиевич Асламазов. – Ленинград: Музыка, 1975. – 55 с. - Авт.: Г. Попов, В. Желобинский, Ю. Тюлин, Э. Сати, О.Евлахов, Б. Шнапер, С. Таката, В. Гаврилин, А. Онеггер, Л. Квинт, Д. Финко, С. Прокофьев, Т. Воронина, В. Цытович, Э. Блох, О. Мессиан, Б. Барток, Р. Лаул, А. Веберн, С. Габайдулина, А. Пануфник, Р. Саркисян, К. Сероцкий, Л. Берио, А. Журбин, Т. Мансурян, Н. Каретников, А. Малявский, Б. Шеффер, Т. Антониу. – На рус. яз.
 42. Французские песни-игры [Ноты]: для детей мл. возраста / обраб. Анатолий Николаевич Александров; рус. текст И. Мазнин; сост. Ольга Александровна Быстрицкая. – Москва: Музыка, 1978. – 30 с.
 43. Барток, Бела. Вып.1: Альбом [Ноты]: для фп. / Бела Барток. – Будапешт: Editio Musica Budapest, 1971. – 54 с. – На венг. яз.
 44. Барток, Бела. Т.1: Микрокосмос [Ноты]: для фп. / Бела Барток. – Будапешт: Editio Musica Budapest, 1970. – 28 с. – На венг. яз.
 45. Барток, Бела. Т.2: Микрокосмос [Ноты]: для фп. / Бела Барток. – Будапешт: Editio Musica Budapest, 1971. – 40 с. – На венг. яз.
 46. Брамс, Йоганнес. Немецкий реквием [Ноты]: для солиста, хора и оркестра: ор. 45 : Клавир / Йоганнес Брамс. – Лейпциг: EDITION PETERS, б. г. – 58 с. – На нем. яз.
 47. Брамс, Йоганнес. Пьесы для фортепиано [Ноты]: ор. 76 / Йоганнес Брамс; ред. Эмиль Сауэр. – Лейпциг: EDITION PETERS, б. г. – 28 с. - Содерж.: Каприччио № 1; Каприччио № 2; Интермеццо № 3; Интермеццо № 4; Каприччио № 5; Интермеццо № 6; Интермеццо № 7; Каприччио № 8; . – На нем. яз
 48. Брамс, Йоганнес. Фантазия [Ноты]: для фп.: ор. 116 / Йоганнес Брамс; ред. Эмиль Сауэр. – Лейпциг: EDITION PETERS, б. г. – 25 с. – На нем. яз
 49. Брамс, Йоганнес. Фортепианный концерт № 1 [Ноты]: d moll: Клавир / Йоганнес Брамс; ред. Эмиль Байер. – Лейпциг: EDITION PETERS, б. г. – 88 с. – На нем. яз.
 50. Дворжак, Антонин. Три циганські пісні [Ноты]: для голосу і фп. / Антонин Дворжак; укр. текст Б.Тен . – Київ: Мистецтво, 1955. – 13 с. – На укр., рус. яз.
 51. Дебюсси, Клод. Бергамасская сюита [Ноты]: для фп. / Клод Дебюсси. – Москва: Музгиз, 1956. – 27 с. - Содерж.: Прелюдия; Менуэт; Лунный свет; Паспье.
 52. Дебюсси, Клод. Детский уголок [Ноты]: маленькая сюита: для фп. / Клод Дебюсси. – Москва: Музыка, 1972. – 30 с. – На рус., фр. яз.
 53. Дебюсси, Клод. Море [Ноты]: три симф. этюда / Клод Дебюсси; перелож. для фп. в 4 руки Клод Дебюсси. – Москва: Музгиз, 1958. – 63 с. - Содерж.: От зари до полудня; Игра волн; Разговор ветра с морем. – На рус. яз.
 54. Дебюсси, Клод. Ноктюрны [Ноты]: для симф. орк. / Клод Дебюсси; перелож. для фп. Ю. Оленев, С. Павчинский. – Москва: Музгиз, 1956. – 36 с. - Содерж.: 1. Облака; 2. Празднества; 3. Сирены. – На рус. яз.
 55. Дебюсси, Клод. Образы [Ноты]: для фп. / Клод Дебюсси. – Москва: Музыка, 1981. – 48 с. - Содерж.: 1-я серия:(Отражение в воде; Посвящение Рамо; Движение); 2-я серия:(Колокола сквозь листву; И луна озаряет развалины храма; Золотые рыбки). – На рус., фр. яз.
 56. Дебюсси, Клод. Образы [Ноты]: 1-я серия: для фп. / Клод Дебюсси . – Москва: Музгиз, 1956. – 24 с. - Содерж.: Отражение в воде; Посвящение Рамо; Движение. – На рус., фр. яз.
 57. Дебюсси, Клод. Образы [Ноты]: 2-я серия: для фп. / Клод Дебюсси. – Москва: Музгиз, 1958 . – 20 с. - Содерж.: Колокольный звон сквозь листву; Развалины храма при свете луны; Золотые рыбки. – На рус., фр. яз.
 58. Дебюсси, Клод. Образы [Ноты]: первая серия: для фп. / Клод Дебюсси; ред. Петер Солимос. – Будапешт: Editio Musica Budapest, б. г. – 24 с. - Содерж.: «Отражения в воде» (Reflets dans l’eau); «Посвящение Рамо».

Видовищні мистецтва

 Видовищні мистецтва

 1. Володимир Анатолійович Лукашев: сторінки життя і творчості / передмова Д. І. Остапенко; авт. І. А. Нестеренко, Н. Очеретнюк, Ю. Журавкова, А. Гнатюк. – Харків, 2014?. – [10] арк.: іл., портр. – На укр. яз.
 2. Пісні душі моєї: народний артист України Петро Ончул / передмова Г. А. Штейн . – Б. м. : [б. в.], 2004?. – 66 с.: портр. – На укр. яз.
 3. Курінна, Ганна Вікторівна. Драматургія циркової вистави в контексті карнавально-сміхової культури : автореферат дисертації на зд.: спеціальність 26.00.01 - теорія та історія культури / Ганна Вікторівна Курінна, Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – 20 с. – На укр. яз.
 4. Логойда, Мирослава Олександрівна. Володимир Ігнатенко : життєвий та творчий шлях / Мирослава Логойда. – Львів : Українські технології, 2003. – 152 с.: іл., портр. - Оперний репертуар В. Ігнатенко та партнери, з якими виступав артист: с. 139 - 150 . – На укр. яз.
 5. Регаццони, Гвидо. Бальные танцы : учимся танцевать / Гвидо Регаццони ; пер. с фр. Г. В. Евдокимова . – Москва : БММ АО, 2001 . – 192 с. : цв. ил. – (Учимся танцевать) . - На обл. авт. не указан . – На рус. яз.

Образотворче мистецтво

Образотворче мистецтво

 1. «Майстер-Маестро»: відкритий фестиваль мистецтв, 23 - 25 листопада: для студентів мистецьких фахів / М-во освіти і науки України, ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, Спілка педагогів і діячів мистецтва, Європейська Асоціація педагогів фортепіано в Україні (Ukr-«ЕРТА»). – Харків, 2005. – [16] л. – На укр. яз.
 2. Архитектор Юрий Михайлович Шкодовский: живопись, графика / ХГБФ "АВЭК", Галерея "АВЭК" ; дизайн Владимир Ск!п. – Харьков, 2002. – [4] л. ил.: портр. – На рус., англ. яз.
 3. В. Быsof. Wikна.: фото; Эдуард Яшин. "Окна": живопись: каталог выставки / Харьковская городская художественная галерея, Харківський міський благодійний фонд Юрія Сапронова. – Харьков, 2007. – [8] л.: цв. ил. - Изд. двухстороннее. На первой обл. указано В. Быsof. Wikна. Биллу Гейтсу посвящается... На второй обл.: Эдуард Яшин. "Окна". – На рус. яз.
 4. Великие художники: в 30 т. – Киев: Комсомольская правда - Украина. Т. 14: Ренуар / авт. текста Д. Перова. – 2010. – 48 с.: ил., портр. – На рус. яз.
 5. Вінтаєв Юрій Миколайович: живопис : 50 років від дня народження / Галерея "АВЕК"; передмова О. С. Соловйової. – Харьков: Золоті сторінки, 2002. – [6] л. ил.: портр. – На укр., англ. яз.
 6. Віталій Куліков: графіка, плакат: [альбом] / упоряд. І. І. Александрова; передмова М. В. Штока. – Харків: Віват, 2016. – 96 с.: іл., портр. – На укр. яз.
 7. Все возможные художники: представление учредителей общественной организации клубного типа "Гостиная на Дворянской" / Культурно-деловой центр корпорации "КГ Рубаненко и партнёры". – Харьков: Рубаненко и партнеры, 2004. – [44] л.: ил., портр. – На рус. яз.
 8. Выставка еврейского изобразительного искусства: каталог / Харьковский городской благотворительный фонд «АВЭК», Галерея АВЭК; предисл. А. Фельдман. – Харьков: Галерея АВЭК, 2000. – 36 с.: ил., портр. – На рус., англ. яз.
 9. Выставка фотографий Георгия Селихова: Дюрер и... Франкония зимой / Дом Нюрнберга; предисл. А. Ремпе; текст и фото Г. Селихова. – Харьков: Золотые страницы, 2005. – [10] л.: ил., портр. – На рус. яз.
 10. Галерея "АВЭК": комплект листовок / Харьковский городской благотворительный фонд "АВЭК"; вступ. ст. А. Фельдмана; ст. Т. Павловой. – Харьков, 2003. – [12] л. – На рус. яз.
 11. З краси води не п'ють : виставка Михайла Попова / Корпорація "КГ "Рубаненко і партнери" ; ст. Н. Вольпе. – Харків: Рубаненко і партнери, 2006. – [9] л.: іл. – На укр. яз.
 12. Затаив дыхание. Геммы Александра Бильдера: выставка глиптики / Харьковский городской благотворительный фонд АВЭК, Галерея "АВЕК"; предисл. А. Фельдман, А. Бойчук; авт. вступ. ст. Л. Савицкая. – Харків, 2001. – 16 с.: ил. – На рус. яз.
 13. Куликов Виталий Н.: выставка живописи и графики, 6 - 22 декабря, 2010 / Муниципальная галерея; вступ. ст. І. Бондар-Терещенко. – Харьков, 2010. – 10 л.: ил., портр. – На рус. яз.
 14. Методичні рекомендації з теми "Експертиза і атрибуція творів живопису": для самостійної роботи студентів спеціалізації "Реставрація творів станкового і монументального живопису" при вивченні дисципліни "Реставрація олійного живопису" / Харківська держ. академія дизайну і мистецтв, Факультет "Дизайн середовища"; уклад. К. С. Волік. – Харків, 2012. – 18 с. - Бібліогр.: с. 19 - 20. – На укр. яз.
 15. Ми просто йшли: мистецький проект Петра Бевзи і Миколи Журавля: присвячується 200-річчу з дня народження Тараса Шевченко: Національний музей Тараса Шевченко 27.05 - 27.06.2014: каталог / М-во культури України, ДП "Центр розвитку сучасного мистецтва"; ідея видання та дизайн П. Бевзи. – Київ: [б. в.], 2014. – 119 с.: іл., портр. – На укр. яз.
 16. Міжнародні молодіжні гончарські фестивалі в Опішному (2012 - 2015): каталог робіт: [альбом] / упоряд. Л. Овчаренко, Н. Матвійчук, В. Різниченко; фото Ю. Канівець. – Харків: НТМТ, 2016. – 272 с.: кольор. іл., портр. – На укр. яз.
 17. Олександр Коцарев: живопис / передм. О. Денисенко. – Харків, 2005. – [6] л. іл. – На укр. яз.
 18. Парадиз: выставка работ харьковских дизайнеров / Галерея «АВЭК», Харьковская организация Союза дизайнеров Украины; автор проекта А. Бойчук; предисл. А. О. Фельдмана. – Харьков: Галерея АВЭК, 2002. – 36 с.: ил., портр. – На рус. яз.
 19. ПЕRСК!ПТИВА. Представляют ПЕRСК!ПТИВУ для души / Корпорация "КГ "Рубаненко и партнеры", Харьковский художественный музей; текст Н. Вольпе. – Харьков, 2006. – [12], [12] л.: ил., портр. - На обл. назв.: Мастерская СК!ПА. – На рус. яз. – (в пер.).
 20. Презентация проекта "Мойдодыр": Харьков (5.01 - 25.01.2001). Салон-магазин "Favola di oro" / ил. В. Конашевич; фото В. Оглоблин. – Харьков: ИМА-пресс, 2001. – [10] л.: ил. – На рус. яз.
 21. Стріт-арт Харкова: зв’язок часу і культур : тематичний путівник / ОКЗ «Харківська обл. бібліотека для дітей»; уклад. В.М. Лупіцька. – Харків : [б. и.], 2014. – 27 с. – На укр. яз.: 3.00 грн.
 22. Бысов, Владимир Леонидович. В окрестностях Харькова = The vicinity of Kharkov: [фотоальбом] / Владимир Бысов. – Харьков : Дом рекламы, 2010. – 112 с.: ил. - Текст парал. рус., англ. – На рус. яз.
 23. Ельшевская, Галина Вадимовна. Короткая книга о Константине Сомове / Галина Ельшевская; худож. Е. Габриелев. – Москва: Новое литературное обозрение, 2003. – 176 с.: ил., портр. – На рус. яз.
 24. Моргулян, Женя. Подарок: стихи. Живопись / Женя Моргулян. – Харьков, 2003. – 10 л.: ил. – На рус. яз.
 25. Парамонов, Андрій. Занедбані садиби Батьківщини президента: альбом / Андрій Парамонов; авт. тексту Володимир Маслійчук. – Харків, 2006. – 12 с.: іл. – На укр. яз.
 26. Рибалко, Світлана Борисівна. Традиційне вбрання як репрезентативна модель японської культури: спеціальність 26.00.01 – теорія і історія культури: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства / Світлана Борисівна Рибалко, Харк. держ. академія культури. – Харків, 2013 . – 36 с. - Бібліогр.: с. 29 - 33. – На укр. яз.
 27. Тен Жи. Китайська монументальна скульптура: традиції та сучасність: автореферат дис. кандид. мистецтвознавства: спец. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Тен Жи, М-во освіти і науки України, Харк. держ. акад. дизайну та мистецтв. – Харків, 2009. – 20 с. - Бібліогр.: с. 17. – На укр. яз.

Художня література

 Художня література

 Українська література

 1. Левин, Борис Наумович. Не отрекаюсь: повесть из жизни Н.В.Гоголя / Борис Левин. – Полтава: ОГОИ "Полтавський літератор", 1993. – 136 с. – На рус. яз.

 Зарубіжна література

 1. Гейм, Георг. Небесная трагедия: стихотворения / Георг Гейм; пер. с нем. М. Гаспарова. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2005. – 441 с.: ил., портр. – На рус. яз.
 2. Грегори, Филиппа. Другая Болейн: роман / Филиппа Грегори; пер. с англ. О. Бухина, Г. Гимон; худож. А. Бондаренко. – Москва: Иностранка: РИПОЛ классик, 2007. – 752 с. – (История в романе). – На рус. яз.
 3. Набоков, Владимир Владимирович. Камера обскура: роман / Владимир Набоков. – Москва: АСТ, 2003. – 251 с. – (Классическая и современная проза)

 

Суспільні та гуманітарні науки

 Суспільні та гуманітарні науки

 1. 370 лет Чугуеву / предисл. Г. Н. Минаев; текст И.Н. Кожедуб. – Чугуев, 2008. – [8] л.: ил. – На рус. яз.
 2. Вами гордится Харьков. Вып. 6: 23 марта 2004 г. / Харьковский гор. совет, Управление культуры; предисл. В. Шумилкина. – Харьков: [б. и.], 2004. – 38 с.: ил., портр. – На рус. яз.
 3. Віват, Академіє!: Дайджест / Харк. держ. академія культури. – Харків: ХДАК.
 4. Вип. 5. (2009 - 2010): Віват, Академіє!: дайджест / Харк. держ. академія культури; уклад. С. В. Євсеєнко, О. М. Левченко; під ред. С. В. Євсеєнко. – Харків: ХДАК, 2011. – 284 с. – На укр. яз.
 5. Все возможные художники: М. А. Волошин и харьковчане. Дружба продолжается.: календарь 2012 / Культурно-деловой центр корпорации "КГ Рубаненко и партнёры"; вступ. ст. Л. Рубаненко. – Харьков: Рубаненко и партнеры, 2011. – 29 л. ил.: портр. – На рус. яз.
 6. Короленківські читання 2013. "Бібліотеки, музеї, архіви у медіа просторі регіону": програма міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 24 жовтня 2013 р.) / М-во культури України, Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, ХДАК, Харків. обл. відділення (філія) ВГО, Українська бібліотечна асоціація, [та ін.]; орг.комітет В. Д. Ракитянська. – Харків: ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2013. – 24 с. – На укр., рус. яз.
 7. Культура України: зб. наук. праць / М-во культури і туризму України, Харк. держ. академія культури. – Харків: ХДАК.
 8. Вип. 21 (Спецвипуск): Культурологія / Харк. держ. академія культури, В. М. Шейко. – Харків: ХДАК, 2008. – 242 с. – На укр. яз.
 9. Лідери України : інформаційно-біографічний каталог / гол. ред. А. Саввов. – Харків: Восточно-Украинская академия бизнеса, [2012 ?]. – 343 с.: фото. - Міжнародна іміджева програма "Лідери XXI століття". – На укр., рус. яз. – (в опр.).
 10. Майя Гарбузюк : біобібліографічний покажчик / уклад. Г. Біловус; відп. за вип. Р. Крохмальний . – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016 . – 174 с. : портр. - Імен. покажч.: с. 148 - 159. - Алф. покажч. назв праць М. Гарбузюк: 160 - 167.
 11. Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство / М-во культури України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ.
 12. Вип. 2(3), 2014 : Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство / редкол. П. Е. Герчанівська, [та ін.]. – Київ : Міленіум, 2014. – 300 с. - Бібліогр. наприкінці кожної ст. – На укр. яз.
 13. ПочеснігромадяниХарківськоїобласті (2006-2015) / Харківськаобласнарада, Харківськаобл. держ. адміністрація, АсоціаціяорганівмісцевогосамоврядуванняХарківськоїобласті ; авт. колективА. Стожук, [таін.]. – Харків: Майдан, 2015. – 508 с.: іл., фот. – Наукр. яз.
 14. Психологические тесты: в 2 т. / под ред. А. А. Карелина. – Москва: ВЛАДОС, 2002. – На рус. яз. Т. 1:. – 312 с. – (в пер.)Т. 2:. – 248 с.: ил. (в пер).
 15. Статут територіальної громади міста Харкова / вступ М. Д. Пилипчука. – Харків: Майдан, 2001. – [24] арк.: іл., портр. – На укр. яз.
 16. Сто двадцать лет истории Дома 90 на Сумской улице Харькова: монография / под ред. А. И. Сердюка и Б. А. Рогожина; предисл. В. В. Правдина. – Харьков: Фактор, 2016. – 432 с.: ил. – На рус. яз.
 17. Харківський будинок учених / складачі: Л. М. Матюха, К. К. Прядкин ; фото О. Є. Бондаря . – Харків : Золоті сторінки, 2000?. – [6] л. ил. – На укр. яз.
 18. Харківський художній музей: 2007: [календар] / Міський інформаційний центр. – Харків, [2007?]. – 12 л.: іл. – На укр. яз. Энциклопедия психологических тестов / сост. С. А. Касьянов. – Москва: Эксмо, 2002. – 496 с. – На рус. яз.
 19. Бандурка, Олександр Маркович. Коріння родоводу / О. М. Бандурка. – Харків: Золота миля, 2010. – 344 с. – На укр. яз.
 20. Башун, Олена Володимирівна. Бібліотеки США: погляд українського фахіфця / Олена Башун. – Київ: Нора-Друк, 2004. – 56 с.: портр. - Бібліогр.: с. 48 - 50. – На укр. яз.
 21. Бодріяр, Жан. Божиста лівиця: хроніка 1977 - 1984 років / Жан Бодріяр; пер. з фр. Л. Кононович. – Львів: Кальварія, 2007. – 128 с.: портр. – На укр. яз.
 22. Григорчук, Юлія Миколаївна. Проза Віри Вовк: виміри сакрального / Ю. М. Григорчук; Нац. академія наук України ; вступ. ст. Л. Тарнашинської. – Брустурів: Дискурсус, 2016. – 364 с.: іл., портр. - Бібліогр.: с. 334 - 346. - Твори В. Вовк: с. 351 - 353. - Імен. покажч.: с. 354 - 358. - Географ. покажч. 359 - 361. – На укр. яз.
 23. Кирхлер,Эрих. Принятие решений в организациях: психология труда и организационная психология 4 : пер. с нем. / Эрих Кирхлер, Андреа Шротт ; предисл. А.В.Морозова. – Харьков : Гуманитарный центр, 2004 . – 160 с. – На рус. яз.
 24. Коломенский, Всеволод Николаевич. Военные дневники врача: (22 июня 1941г. -1 ноября 1946г.) / Н.П.Коломенский; предисл. Ж.Н.Перцевой. – Харьков, 2010. – 60 с.: портр. – На рус. яз.
 25. Корнєв, Андрій Юрійович. Героїка Хмельниччини як культурна і мистецька парадигма XVII – XIX століть: автореферат дисертації нук. ступ. кандидата мистецтвознавства: 26.00.01 / Корнєв Андрій Юрійович; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника». – Івано-Франківськ, 2014. – 16 с. – На укр. яз.
 26. Маслійчук, В. Л. Altera patria: нотаткипродіяльністьІванаСірканаСлобідськійУкраїні / ВЛМаслійчук. – Харків: Харківськийприватниймузейміськоїсадиби, 2004. – 72 с. – Наукр. яз.
 27. Меграбян, А. Психодиагностика невербального поведения / А.Меграбян. – Санкт-Петербург: Речь, 2001. – 254 с. – (Практикум по психодиагностике). – На рус. яз.
 28. Цимбалюк, Юрій Васильович. Латинські прислів'я та приказки / Ю.В.Цимбалюк. – Київ: Вища школа, 1990. – 256 с.: іл. - Бібліогр.: с. 432 - 434. – На укр. яз. – (в опр.).
 29. Шапиро, Дэвид. Невротические стили / Дэвид Шапиро; пер. с англ. К.В.Айгон. – Москва: Институт общегуманитарных исследований, 2000. – 176 с. – (Современная психология: теория и практика). – На рус. яз.
 30. Штирнер, Макс. Единственный и его собственность / Макс Штирнер; пер. с нем. Б.В.Гиммельфарба, М.Л.Гохшиллера; вступ. ст. и примеч. А.Б.Рукавишникова. – Санкт-Петербург: Азбука, 2001. – 445 с. – (Азбука-классика). – На рус. яз.

Краєзнавство

 Краєзнавство

 1. Лауреати творчих премій Харківського міськвиконкому 2010 року / передмова Г.А.Кернеса. – Харків, 2010. – [10] л.: портр. – На укр. яз.
 2. Лауреати творчих премій Харківського міськвиконкому 2011 року / передмова Г.А.Кернеса. – Харків, 2011. – [10] л.: портр. – На укр. яз.
 3. Лауреати творчих премій Харківського міськвиконкому 2013 року / передмова Г.А.Кернеса. – Харків, 2013. – [8] л.: портр. – На укр. яз.
 4. Харків: Мегабанк: 10 років: [фотоальбом] / текст І. Румянцева; пер. І. Морєва; фото В. Оглоблін, В. Мадієвський. – Харків: ІРІС, 2000. – 31 с.: іл. - Негативи і фотографії XIX - поч. XX ст. із приватної колекції і фондів Харківського історичного музею. – На укр. яз.

Довідкові видання

Довідкові видання

 1. Ігор Миколайович Лаврентьєв - архітектор, краєзнавець (до 85-річчя з дня народження): бібліографічний покажчик / Харків. нац. ун-т міського господарства ім.О.М.Бекетова, Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка; уклад. О. М. Дмитрієва; наук. ред. О.С.Соловйова, М.М.Красиков, Н.П.Тріпутіна. – Харків: ХНУМГ ім.ОСБекетова, 2015. – 66 с. – (Краєзнавці Слобожанщини).  – На укр. яз.
 2. Я познаю мир: История ремесел: энциклопедия / авт. Е. Пономарев, Т. Пономарева. – Москва: АСТ: Астрель, 2004. – 416 с.: ил. - Предм.-имен. указ.: с.398 - 410. – На рус. яз.

АДРЕСА БІБЛІОТЕКИ

001-map bl м. Харків, метро «Наукова»,
провулок Інженерний, 1-А, 2 під’їзд


ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК

woman 3  Директор
(057) 702-18-50

003-music-bl  Нотно-музичний відділ
(057) 702-18-51

inform bl  Довідково-бібліографічний відділ
(057) 702-18-49

002-paint-palette bl  Відділ мистецтв і художньої літератури
(057) 702-18-49

БІБЛІОТЕКА ПРАЦЮЄ

cancel-music  Понеділок - вихідний

confirm  Вівторок-неділя - 10.00-18.00

sun  У літній період понеділок та неділя – вихідні

red-cross   Останній день місяця - санітарний

Поспілкуйтеся з нами

У Вас є можливість підписатися на нашу розсилку новин або задати нам питання

Будь ласка, введіть Ваше ім'я
Будь ласка, введіть Ваш номер телефону
Будь ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти Помилка в адресі пошти
Будь ласка, введіть Ваше повідомлення