wrapper

 

 

I квартал

Новые поступления в I квартале 2017 года

Драматургия

Драматургия

 1. Коломієць, Ростислав Григорович. Лесь Курбас / Р. Коломієць. – Харків: Фоліо, 2016. – 121 с.: портр. – (Знамениті українці). – На укр. яз. - ISBN 978-966-03-5098-4 (в опр.)

Нотные издания

Нотные издания

 1. Волшебный мир фортепиано [Ноты]: избранные произведения: 2—3 кл. ДМШ: учеб.-метод. пособие / сост. и общ. ред. Светлана Александровна Барсукова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. – 70 с. – (Учебные пособия для ДМШ).
 2. Музыкальная копилка [Ноты]: избр. произведения для фп.: 4—5 кл. ДМШ: учеб.-метод. пособие / сост. и общ. ред. Светлана Александровна Барсукова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 70 с. – (Учебные пособия для ДМШ).
 3. Перлини української фортепіанної музики [Ноты]: 3—4 кл. / упоряд. Євгенія Олександрівна Шелестова, Микола Олександрович Чикаренко. – Київ: Музична Україна, 2016. – 79 с. - Авт.: Л.Ревуцький, В. Косенко, Ю. Щуровський, Б. Фільц, Ж. Колодуб, В. Подвала, М. Степаненко, Т.Ростимашенко, А. Караманов, М. Скорик, Г. Ляшенко, М. Чембержі, М. Сільванський, І.Татаренко.
 4. Спектри нової музики в Україні [Ноты] : твори для скрипки та фортепіано учасників стипендії "GAUDE POLONIA" / вступ. слово Єва Фігель, Богдан Кривопуст . – Київ : Музична Україна, 2015 . – 103 с., 1 парт. (44 с.) . - Інформ. про комп.: с. 99—102 . – Зміст: Гамма Волопаса / Богдан Сегін. Елегія / Олена Леонова. Квітка папороті / Богдан Кривопуст. Венера у хутрі: за одноіменною новелою Леопольда фон Захера Мазоха / Богдан Фроляк. Presto energico / Ганна Хазова. Ти — Океан. Нотатки / Євген Петриченко. Вступ до неіснуючої пісні / Золтан Алмаші. Серенада / Олена Ільницька. Сцена / Андрій Мерхель . – На укр., пол. яз.
 5. Танго Надії [Ноты]: сб. песен на стихи Надежды Акимовой / стихи Надежда Филипповна Акимова. – Харьков: Майдан, 2015 . – 262 с.: фот. - Список песен на стихи Надежды Акимовой по алф. комп.: с. 246-247. – Посвящ. Надежде Акимовой: с. 247. – Сводная таблица всех песен разных комп. на стихи Надежды Акимовой: с. 248-253. – Алф. указ. песен: с. 254-255 . – С автогр. авт. – На рус., укр. яз.
 6. Иванов, Валентин Гаврилович. Журавлевские склоны [Ноты]: песни / Валентин Гаврилович Иванов; стихи Надежда Филипповна Акимова. – Харьков: Майдан, 2012. – 118 с.: фот. - Содерж.: Песни композитора В. Иванова на стихи Н. Акимовой. Воспоминания. – Список песен разных композиторов на стихи Н. Акимовой: с. 115-116. – Алф. указ. песен комп. В. Иванова на стихи А.Акимовой: с. 117. – С автогр. авт. – На рус. яз.
 7. Иванов-Крамской, Александр Михайлович. Школа игры на шестиструнной гитаре [Ноты] / Александр Михайлович Иванов-Крамской. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 127 с. – (Учебные пособия для ДМШ). – На рус. яз.
 8. Колодуб, Жанна. Снігова королева [Ноты]: за мотивами казки Г.К.Андерсена: фортепіан. альбом / Жанна Колодуб. – Київ: Мелосвіт, 2015. – 44 с. – На укр. яз.
 9. Михайловська, Римма Семенівна. Сольфеджио на матеріалі української пісні [Ноты]: посіб. для учнів ДМШ та ДШМ / Римма Семенівна Михайловська. – Київ : Мелосвіт, 2015. – 68 с. – На укр. яз.
 10. Монті, Вітторіо. Чардаш [Ноты]: для скрипки та фп. / Вітторіо Монті. – Київ: Мелосвіт, 2008. – 8с., 1 парт. (2 с.). – На укр. яз.
 11. Науменко, Олег Якович. Концертні ансамблі [Ноты]: для фп. в 4 руки / Олег Якович Науменко; передм. Елеонора Михайлівна Рожкова. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 106 с. - Зміст: Жонглер; Коломийка; Чудовий настрій; Дзига; Дрібничка; Марш; Румба; Время больших ожиданий; Маленький тапер; Боса нова. – На укр. яз.
 12. Петров, Павел Владимирович. Учимся играть песни на гитаре [Ноты]: всего 8 аккордов / Павел Владимирович Петров. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2016 . – 222 с. – (Любимые мелодии). – На рус. яз.
 13. Пітерсон, Оскар. Джазові зошити [Ноты]: для фп. / Оскар Пітерсон. – Київ: Мелосвіт, 2010. – 48с. - Зміст: Зош.1: вправи та менуети; Зош. 2: етюди та п'єси; Зош. 3: вправи. – На укр. яз.
 14. Поливода, Борис Андреевич. Синтезатор для начинающих [Ноты]: учеб.-метод. пособие / Борис Андреевич Поливода, Валентина Ефимовна Сластененко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 87 с.
 15. Полоз, Виктор Маркович. Серебряный романс [Ноты]: песни / Виктор Маркович Полоз; стихи Надежда Филипповна Акимова. – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : Майдан, 2015. – 244 с.: фот. - Содерж.: Песни композитора В. Полоза на стихи Н. Акимовой. Фантазії на теми українських народних пісень / В. Полоз. Музыкальная автобиография / В. Полоз. "Спасибо, музыка..." / В.Соколов. Поэтическая автобиография / Н. Акимова. Стихи о музыке и о творчестве / Н.Акимова. – Алф. указ. песен: с. 240. – Алф. указ. стихов: с. 241. – На рус. яз.
 16. Прокофьев, Сергей Сергеевич. Гавот [Ноты]: соль мин.: для фп.: соч. 12 № 2 / Сергей Сергеевич Прокофьев. – Ленинград: Музгиз, 1963. – 6 с. – На рус. яз.
 17. Прокофьев, Сергей Сергеевич. Десять пьес [Ноты]: из балета "Ромео и Джульетта": для фп.: соч. 75 / Сергей Сергеевич Прокофьев. – Москва: Музыка, 1974. – 48 с. – На рус. яз.
 18. Прокофьев, Сергей Сергеевич. Концерт № 2 [Ноты]: для фп. с орк.: ор. 16 / Сергей Сергеевич Прокофьев. – Москва: Музыка, 1978. – 103 с. - Памяти М. А. Шмидтгофа. – На рус. яз.
 19. Прокофьев, Сергей Сергеевич. Мимолетности [Ноты]: для фп.: соч. 22 / Сергей Сергеевич Прокофьев. – Москва: Музыка, 1965 . – 28 с.
 20. Прокофьев, Сергей Сергеевич. Соната № 6 [Ноты]: для фп.: ор. 82 / Сергей Сергеевич Прокофьев. – Москва: Музыка, 1978. – 48 с.
 21. Римский-Корсаков, Николай Андреевич. Избранные арии из опер [Ноты]: для меццо-сопрано в сопровожд. фп. / Николай Андреевич Римский-Корсаков. – Москва: Музыка, 1976. – 47 с. - Содерж.: Из оперы "Снегурочка"; Из оперы "Садко"; Из оперы "Царская невеста": Из оперы "Кащей Бессмертный". – На рус. яз.
 22. Скорик, Мирослав Михайлович. Партита № 5 [Ноты]: для фп.: (1975) / Мирослав Михайлович Скорик. – Київ : Музична Україна, 1979. – 23 с. – На укр. яз.
 23. Скорик, Мирослав Михайлович. Твори для скрипки і фортепіано [Ноты] / Мирослав Михайлович Скорик; худож. Іван Степанович Марчук. – Київ: Музична Україна, 2012. – 106 с., 1парт. (32 с.): портр. - Зміст: Соната № 1; Соната № 2; Танець: з "Гуцульського триптиха"; Арія: з Партити № 5: для фп.; Іспанський танець: з Сюїти до драми Лесі Українки "Камінний господар"; Мелодія: з муз. до кф. "Високий перевал"; Елегія; Поема. – На укр. яз.
 24. Скрябин, Александр Николаевич. Соната № 9 [Ноты]: для фп.: соч. 68 / Александр Николаевич Скрябин; ред. Константин Николаевич Игумнов, Яков Исаакович Мильштейн. – Москва: Музыка, 1972. – 16 с.
 25. Тітов, Сергій Павлович. 30 етюдів [Ноты]: для баяна / Сергій Павлович Тітов. – Київ : Музична Україна, 2006. – 48 с. – На укр. яз.
 26. Филипс, Марк. Упражнения для гитары для чайников (+ аудиокурс) [Ноты]: пер. с англ. / Марк Филипс, Джон Чаппел; под ред. В. Р. Гинзбург. – Москва; Санкт-Петербург; Киев: Диалектика, 2016. – 256 с.: ил. – На рус. яз.
 27. Фіськов, Ярослав Володимирович. Від бароко до сучасності [Ноты]: для ансамблю дерев'яних духових інструментів: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ярослав Володимирович Фіськов, Наталія Ярославівна Фіськова. – Вінниця: Нова книга, 2015. – 88 с. - Зміст: Гавот / Ж.-Б. Люллі. Ригодон / Л.-К. Дакен. Менует / К. Сейшаш. Концерт / А. Марчелло. Фіалки: канцона / А. Скарлатті. Концертна арія / В. Моцарт. Метелик та фіалка / Г. Форе; сл. В. Гюго. Концерт на теми А. Кореллі / Дж. Барбіроллі. Мелодія / М. Скорик. Коли заснули сині гори / А. Кос-Анатольський; сл. авт. Кумпарсіта: танго / Х. Родрігес. Ляскай в такт / Дж. Гершвін. – Дод.: с. 84—87. – На укр. яз.
 28. Чайковский, Петр Ильич. Т. 45: Романсы и песни [Ноты]: для голоса в сопровожд. фп. / Петр Ильич Чайковский; ред. Иван Шишов, Н. Шеманин. – Москва; Ленинград: Музгиз, 1940. – 244 с. - Общ. примеч.: с. 237-239. – Алф. указ. назв. и нач. слов: с. 240-242. – Содерж.: 16 песен для детей: соч. 54; 6 романсов: соч. 57; 12 романсов: соч. 60; 6 романсов: соч. 63; 6 melodies: (романсов): соч. 65; 6 романсов: соч. 73. – (в пер.).
 29. Чачикашвили, Николай Михайлович. Самоучитель аккомпанемента на семиструнной гитаре [Ноты] / Николай Михайлович Чачикашвили, Павел Оскарович Вещицкий. – Изд. перераб. и доп. – Москва: Советский композитор, 1974. – 80 с. – На рус. яз.
 30. Чеченя, Костянтин Анатолійович. Мій острів — гітара [Ноты] / Костянтин Анатолійович Чеченя; літ. ред. Ольга Голинська. – Київ: Музична Україна, 2015. – 192 с.: портр. - Біогр. авт.: 4обкл. – На укр. яз.
 31. Шостакович, Дмитрий Дмитриевич. 24 прелюдии и фуги [Ноты]: для фп.: ор. 87 / Дмитрий Дмитриевич Шостакович. – Москва: Музыка, 1972. – 171 с. – На рус., англ. яз. – (в пер.).
 32. Шостакович, Дмитрий Дмитриевич. Т. 1: 24 прелюдии и фуги [Ноты]: для фп.: соч. 87 / Дмитрий Дмитриевич Шостакович. – Москва: Музгиз, 1960. – 118 с. - Содерж.: №№ 1-12 . – (в пер.).
 33. Шуберт, Франц. Серенада [Ноты]: для фп. / Франц Шуберт; пер. Ференц Ліст. – Київ: Музична Україна, 1995. – 6 с. – На укр. яз.
 34. Шуман, Роберт. Бабочки [Ноты]: для фп.: ор. 2 / Роберт Шуман; ред. и примеч. В. Белов. – Москва : Музыка, 1975. – 15 с. – На укр. яз.
 35. Шуман, Роберт. Мирты [Ноты]: цикл песен: для голоса с фп.: соч. 25 / Роберт Шуман. – Москва : Музгиз, 1960 . – 69 с. – На рус., нем. яз. (Вариации и тема): (1973).

Музыка

Музыка

 1. "Я вас щиро вітаю!." [Ноты]: пісенник / стихи Владислав Григорьевич Курилов; ред. и вступ. ст. Дунаевский и Харьков: (памятные места Харькова, связанные с жизнью и деятельностью выдающегося советского композитора И. О. Дунаевского): методические рекомендации лекторам: к 85-летию со дня рождения композитора / Харьк. обл. организация украинского общества охраны памятников истории и культуры; материал подгот. Ю.Т.Калачев; отв. за вып. И. Будянский. – Харьков, 1985. – 38 с. – На рус. яз.
 2. Тетяна Вєркіна: мистецтвом змінювати світ: [зб. науково-метод. матеріалів] / Харк. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського, заг. ред. та упоряд. Л. І. Шубіна . – Харків: Фактор, 2016. – 432с.: іл., портр. - Бібліогр.: с. 406 - 413. – На укр. яз.
 3. Шестиструнна гітара [Ноты]: підготовчий та перший класи ДМШ / упоряд. Микола Петрович Михайленко. – Київ : Музична Україна, 2015. – 79 с. - Зміст: П'єси. Етюди. Ансамблі. – На укр. яз.

Зрелищные искусства

Зрелищные искусства

 1. Авенариус, Георгий Александрович. Чарльз Спенсер Чаплин: очерк раннего периода творчества / Г.А.Авенариус; Академия наук СССР; ин-т истории искусств; вступ. ст.Р.Н.Юренева; отв. ред. С. С. Гинзбург. – Москва: Академия Наук СССР, 1960. – 264 с.: ил., портр. - Фильмография: с. 240 - 260. - Библиогр.: с. 261 - 263. – На обл. автор не указан. – На рус. яз.

Изобразительное искусство

Изобразительное искусство

 1. Non Stop Media: IV фестиваль молодёжных проектов представляет современное арт-движение, 12мая - 7 июня 2008, Харьков / Управление культуры Харьковского городского совета, Харьковская муниципальная галерея; идея проекта Т.А.Тумасьян. – Харьков: [б. и.], 2008. – 12с.: ил., портр. – На рус. яз.
 2. Виталий Куликов: живопись: [альбом] / сост. И.И.Александрова; вступ. ст. Олег Коваль. – Харьков: Виват, 2016 . – 232 с.: ил., портр. – На рус. яз.
 3. ЙосифБокшай = Tht painter of truth. The man of truth: Художникправди. Людина правди / упоряд. Франциск Ерфан; авт. ст. Л. Біксей, О.Чернега-Балла, О. Приходько [та ін.]. – Ужгород: Карпати, 2016. – 336 с.: іл., портр. - Перелік робіт: с. 326 - 333. – На укр. яз.
 4. Які ж гарні шатра твої, Якове..." Настінні розписи синагог Буковини: (каталог виставки) / Чернівецький музей історії та культури євреїв Буковини ; упоряд. М. Кушнір, Є. Котляр, А.Ямчук; пер. І. Ільїн. – Чернівці; Київ: Дух і літера, 2016. – 172 с.: іл. - Текст парал. укр., англ. мовами. – Бібліогр.: с. 166 - 167. - Словник єврейських термінів: с. 158 - 163. – На укр., англ. яз.
 5. Bachmann, Manfred. Das grosse puppenbuch: [Большая книга кукол] : альбом / Manfred Bachmann, Claus Hansmann. – Leipzig: Edition Leipzig, 1978?. – 205 с.: ил. – На нем. яз. – (в пер.).
 6. Вечерський, Віктор Васильович. Замки і фортеці України: [фотоальбом] / В.Вечерський, С.Тарасов. – Київ: Балтія-Друк, 200...? – 64 с.: іл. – На укр., англ., рус. яз.
 7. Курушин, Владимир Дмитриевич. Графический дизайн и реклама: самоучитель / В.Д.Курушин. – Москва: ДМК Пресс, 2016. – 271 с.: ил. - Бібліогр.: с. 266. - Предм. указ.: с. 267 - 270.
 8. Лагутенко, Ольга Андріївна. Феномен творчості Андрія Чебикіна: мистецтвознавче дослідження / Ольга Лагутенко. – Київ: Криниця, 2016. – 376 с.: іл., портр. – (Бібліотека Шевченківського комітету). - Науковий і творчий доробок: с. 351 - 359. - Список ілюстрацій: с. 346 - 347. - Каталог робіт: с. 348 - 349. – На укр. яз.
 9. Хирн, Фил. 100 величайших идей, изменивших архитектуру / Ф. Хирн; пер. с англ. А. Кулакова. – Москва: АСТ, 2013 . – 384 с.: ил. – На рус. яз.

Художественная литература

Художественная литература

Украинская литература

 1. Поезія: Ліна Костенко, Олександр Олесь, Василь Симоненко, Василь Стус / ред. Н. М. Максименко . – Київ : Наукова думка, 2013 . – 272 с. : портр. – (Бібліотека школяра) . – На укр. яз.
 2. Винничук, Юрій Павлович. Весняні ігри в осінніх садах: [роман] / Юрій Винничук. – Харків: Фоліо, 2016. – 316 с.: портр. – На укр. яз.
 3. Вовчок, Марко. Народні оповідання / Марко Вовчок; передм. О.Засенка; іл. В.Ульянової. – Київ: Дніпро, 1986. – 332 с.: іл. – (Бібліотека української класики "Дніпро"). – На укр. яз. – (в опр.)
 4. Глазовий, Павло Прокопович. Веселі гуморески / Павло Глазовий; гол. ред. О. Стебеляк; іл. С.І.Лук'яненко. – Київ: ФОП Стебеляк, 2016. – 319 с.: іл. – На укр. яз.
 5. Жадан, Сергій. Тамплієри: нові вірші, 2015-2016 / Сергій Жадан; іл. О.Ройтбурда . – Чернівці : Книги - ХХI, 2016 . – 120 с. – На укр. яз. - ISBN 978-617-614-145-7 (в опр.)
 6. Жадан, Сергій Вікторович. Біг Мак та інші історії : книга вибраних оповідань / Сергій Жадан; худож.-оформ. О.Г.Жуков. – Харків: Фоліо, 2013. – 316 с. – (Графіті). – На укр. яз.
 7. Жадан, Сергій Вікторович. Месопотамія: збірка / Сергій Жадан; дизайн та іл. Маріі Фої. – Харків: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. – 288 с.: іл. – На укр. яз.
 8. Іздрик, Юрій Романович. Номінація: [книги і твори] / Іздрик. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2016. – 856 с.: іл. - Зміст: Воццек ; Подвійний Леон; АМтм; Таке та ін. твори. – На укр. яз.
 9. Коротич, Віталій Олексійович. Можливості: поезії / Віталій Коротич. – Київ: Дніпро, 1970. – 236 с.: іл., портр. – На укр. яз.
 10. Костенко, Ліна Василівна. Річка Геракліта / Ліна Костенко; упоряд. та передм. О. Пахльовської; худож. С.Якутович. – Вид. 2-ге. – Київ: Либідь, 2016. – 288 с.: іл., портр. - Зміст: Осінні карнавали; Сліпучий магній снігових пустель; Весна підніме келихи тюльпанів; Що в нас було? Любов і літо.
 11. Лис, Володимир Савович. Камінь посеред саду: [роман] / Володимир Лис. – Харків: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. – 256 с. – На укр. яз.
 12. Лузина, Лада. Я + Я, или Крещенские гадания: [сборник] / Лада Лузина; рис. Лады Лузиной. – Харьков: Фолио, 2005. – 222 с.: ил. - Содерж.: Из книги "Я - ведьма!": Африка: рассказ; Я + Я, или Крещенские гадания: повесть; Мертвая петля: рассказ. Из книги "Моя Лолита": Дьявол на пенсии: исповедь; Девочка, которую я любила: эссе. – На рус. яз.
 13. Матіос, Марія Василівна. Жіночий аркан у саду нетерпіння: поезії / Марія Матіос. – Вид. 2-ге. – Львів: ЛА "Піраміда", 2011. – 308 с. – На укр. яз.
 14. Назарук, Осип Тадейович. Роксоляна: жінка халіфа й падишаха Сулеймана Великого, завойовника і законодавця: історична повість з XVI ст. / Осип Назарук. – Київ: Знання, 2015. – 366 с. – (Скарби). – На укр. яз.
 15. Ролінг, Джоан Кетлін. Гаррі Поттер і таємна кімната / Дж. К. Ролінг; пер. з англ. В. Морозова; за ред. П. Таращука та І. Малковича. – Вид. 27-ме. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 348 с.: іл. – На укр. яз.
 16. Супруненко, Нина Антоновна. Дневник памяти: [сборник стихов] / Нина Супруненко; худож. О. А. Супруненко. – Харьков: Федорко, 2016. – 512 с.: ил. – На рус. яз.

Иностранная литература

 1. Зеленые призраки: французская готическая проза / пер. с фр. А. Бобовича [и др.]; коммент. Н.Полторацкой. – Санкт-Петербург: Азбука, 2011. – 320 с. – (Азбука-классика). - В содерж. авт.: Франсуа де Россе, Оноре де Бальзак, Шарль Нодье, Жорж Санд. – На рус. яз.
 2. Барбери, Мюриель. Элегантность ежика: [роман] / Мюриель Барбери; пер. с фр. Н. Мавлевич, М.Кожевниковой. – Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 352с. – (Азбука-бестселлер). – На рус. яз.
 3. Бегбедер, Фредерик. Каникулы в коме: [роман] / Фредерик Бегбедер; пер. с фр. И.В.Кормильцева. – Москва: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2013. – 192 с. – (Иностранная литература. Современная классика). – На рус. яз.
 4. Бёрнетт, Фрэнсис Элиза. Таинственный сад: [повесть] / Фрэнсис Бёрнетт; пер. с англ. Н.Демуровой. – Санкт-Петербург: Азбука, 2016. – 288 с. – (Азбука-классика). – На рус. яз.
 5. Борхес, Хорхе Луис. Хвала тьме: [сборник]: пер. с исп. / Хорхе Луис Борхес. – Москва: АСТ, 2015. – 256 с. – (Эксклюзивная классика). – На рус. яз.
 6. Брошкевич, Ежи. Я в Польше рождённый: пьеса в 3 д. / Ежи Брошкевич; пер. с пол. З.Шаталовой; предисл. Л.Зорина. – Москва: Прогресс, 1968. – 119 с.: ил. – На рус. яз.
 7. Брэдбери, Рэй. Канун всех святых: пер. с англ. / Рэй Брэдбери; пер. с англ. М. Н. Ковалевой. – Москва: Э, 2016. – 192 с. – (100 главных книг). – На рус. яз.
 8. Брэдбери, Рэй. Летнее утро, летняя ночь: [сб. рассказов] / Рэй Брэдбери; пер. с англ. Е. Петровой. – Москва: Э, 2016. – 128 с. – (Minibook). – На рус. яз.
 9. Брэдбери, Рэй. Темный карнавал / Рэй Брэдбери; пер. с англ. Л. Бриловой, С. Сухарева. – Москва: Э, 2016. – 512 с. – (100 главных книг). – На рус. яз.
 10. Брюсова, Инна. Королевская охота: [роман] / Инна Брюсова. – Москва: АСТ, 2005. – 318 с. – (Городской роман). – На рус. яз.
 11. Вербер, Бернар. Отец наших отцов / Бернар Вербер; пер. с фр. К. В. Левиной. – Москва: РИПОЛ классик, 2011. – 398 с. – (Pocket&Trevel). – На рус. яз.
 12. Вербер, Бернар. Третье человечество / Бернар Вербер; пер. с фр. В. Липки. – Москва: РИПОЛ классик, 2015. – 544 с. – (Бернар Вербер в твоём кармане). – На рус. яз.
 13. Вильмонт, Екатерина Николаевна. У меня живет жирафа: [роман] / Екатерина Вильмонт. – Москва: АСТ, 2014. – 318 с. – На рус. яз.
 14. Гавальда, Анна. Глоток свободы: роман / Анна Гавальда; пер. с фр. Ирины Волевич. – Москва: Астрель: АСТ, 2010. – 192 с. – На рус. яз.
 15. Георге, Нина. Лавандовая комната: роман / Нина Георге; пер. с нем. Р.Эйвадиса. – Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 384 с. – (Азбука-бестселлер). – На рус. яз.
 16. Голдинг, Уильям. Бог-скорпион: [сборник] / Уильям Голдинг; пер. с англ. В.Минушина, Ю.Здоровова. – Москва: АСТ, 2016. – 256 с. – (Эксклюзивная классика). – На рус. яз.
 17. Грекова, Ирина. Знакомые люди: повесть, рассказы / И.Грекова. – Москва: АСТ: Астрель, 2011. – 414 с. – (Проза: женский род). – На рус. яз.
 18. Дашкова, Полина Викторовна. Приз: роман / Полина Дашкова. – Москва: Астрель: АСТ, 2008. – 655 с. – На рус. яз.
 19. Дементьев, Андрей Дмитриевич. Виражи времени / Андрей Дементьев. – Изд. 13-е. – Москва: Эксмо, 2005. – 288 с.: ил., портр. – На рус. яз. – (в пер.)
 20. Джойс, Джеймс. Улисс: роман [в 2-х т.] / Джеймс Джойс; пер. с англ. Виктора Хинкиса, Сергея Хоружего; коммент. Сергея Хоружего. – Санкт-Петербург: Азбука, 2016. – (Азбука-классика).
 21. Драгунский, Виктор Юзефович. Где это видано, где это слыхано... / Виктор Драгунский; худож. Н.Пономарева. – Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 2013. – 48 с.: ил. – (Моё солнышко). – На рус. яз.
 22. Керуак, Джек. Одинокий странник: [рассказы] / Джек Керуак; пер. с англ. М.Немцова. – Санкт-Петербург: Азбука, 2016. – 192 с. – (Азбука-классика). - +18. – На рус. яз.
 23. Керуак, Джек. Сатори в Париже; Тристесса: [романы] / Джек Керуак; пер. с англ. М. Немцова. – Санкт-Петербург: Азбука, 2015. – 192 с. – (Азбука-классика). - +18. – На рус. яз.
 24. Коэльо, Пауло. Алхимик: роман / Пауло Коэльо; пер. с порт. А. Богдановский; ил. В. Ерко. – Киев: София, 2002. – 208 с.: ил. – На рус. яз.
 25. Куликова, Галина Михайловна. Красивым жить не запретишь : роман / Галина Куликова. – Москва : Астрель, 2009 . – 318 с. – (Иронический детектив). – На рус. яз.
 26. Кундера, Милан. Встреча: эссе / Милан Кундера; пер. с фр. А. Смирновой. – Санкт-Петербург: Азбука, 2014. – 192 с. – (Азбука-классика). – На рус. яз.
 27. Кундера, Милан. Нарушенные завещания: [эссе] / Милан Кундера; пер. с фр. М. Таймановой. – Санкт-Петербург: Азбука, 2014. – 288 с. – (Азбука-классика). – На рус. яз.
 28. Кутзее, Джон Максвелл. В ожидании варваров: [роман] / Джон Максвелл Кутзее; пер. с англ. А.Михалева. – Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 256 с. – (Азбука-классика). – На рус. яз.
 29. Кэрролл, Льюис. Охота на Снарка: [поэма, рассказы, эссе] / Льюис Кэррол; пер. с англ. АБоченкова, Г. Кружкова. – Санкт-Петербург: Азбука, 2015. – 224 с. – (Азбука-классика). – На рус. яз.
 30. Лавкрафт, Говард Филлипс. Иные Боги и другие истории: роман, повести, рассказы / Говард Филлипс Лавкрафт; пер. с англ. О.Алякринского, И.Богданова, В.Дорогокупли [и др.]. – Москва: Иностранка, 2016. – 672 с. – (Иностранная литература. Большие книги). – На рус. яз.
 31. Леви, Марк. Где ты ?: роман / Марк Леви; пер. с фр. О. Г. Косовой. – Москва: Иностранка, 2016. – 336 с. – На рус. яз.
 32. Леви, Марк. Дети свободы: роман / Марк Леви; пер. с фр. И. Волевич. – Москва: Иностранка, 2015. – 464 с. – На рус. яз.
 33. Леви, Марк. Другое счастье: роман / Марк Леви; пер. с фр. Аркадия Кабалкина. – Москва: Иностранка, 2016. – 416 с. – На рус. яз.
 34. Леви, Марк. Первая ночь: роман / Марк Леви; пер. с фр. Е.Клоковой. – Москва: Иностранка, 2015. – 480 с. – На рус. яз.
 35. Леви, Марк. Первый день: роман / Марк Леви; пер. с фр. Е. Тарусиной. – Москва: Иностранка, 2016. – 528 с. – На рус. яз.
 36. Леви, Марк. Те слова, что мы не сказали друг другу: роман / Марк Леви; пер. с фр. И. Волевич. – Москва: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2016. – 480 с. – На рус. яз.
 37. Леви, Марк. Уйти, чтобы вернуться: роман / Марк Леви; пер. с фр. А. Кабалкина. – Москва: Иностранка, 2016. – 442 с. – На рус. яз.
 38. Ли, Харпер. Пойди поставь сторожа: [роман] / Харпер Ли; пер. с англ. А. С. Богдановского. – Москва: АСТ, 2015. – 208 с. – (XX век - The Best). – На рус. яз.
 39. Лондон, Джек. Морской волк: роман / Джек Лондон; пер. с англ. Д. Горфинкеля, Л. Хвостенко. – Киев: [б. и.], 2015. – 416 с. – На рус. яз.
 40. Маринина, Александра Борисовна. Все не так: [роман] / Александра Маринина. – Москва: Э, 2016. – 448 с. – (А. Маринина. Меньше, чем спец. цена). – На рус. яз.
 41. Мейл, Питер. Алмазная авантюра: [роман] / Питер Мейл; пер. с англ. Е. Королёвой. – Санкт-Петербург: Азбука, 2016. – 320 с. – (Азбука-бестселлер). – На рус. яз.
 42. Мейл, Питер. По следу Сезанна: [роман] / Питер Мейл; пер. с англ. И. Пандер. – Санкт-Петербург: Азбука, 2015. – 352 с. – (Азбука-бестселлер). – На рус. яз.
 43. Мойес, Джоджо. Две встречи в Париже: повести / Джоджо Мойес пер. с англ. О. Александровой. – Москва: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2016. – 254 с. - Содерж.: Медовый месяц в Париже; Одна в Париже. – На рус. яз.
 44. Мойес, Джоджо. До встречи с тобой: [роман] / Джоджо Мойес; пер. с англ. А. Килановой. – Москва: Иностранка, 2016. – 478 с. – На рус. яз.
 45. Мойес, Джоджо. Один плюс один: роман / Джоджо Мойес; пер. с англ. Александры Килановой. – Москва: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2016. – 478 с. – На рус. яз.
 46. Мураками, Харуки. Мой любимый sputnik: [роман] / Харуки Мураками; пер. с яп. Н. Куниковой. – Москва: Э, 2016. – 352 с. – (Мураками-мания). – На рус. яз.
 47. Мураками, Харуки. Охота на овец: роман / Харуки Мураками; пер. с яп. Д.В.Коваленина. – Москва: Э, 2016. – 480 с. – (Мураками-мания). – На рус. яз.
 48. Мураками, Харуки. Хроники Заводной Птицы: роман / Харуки Мураками; пер. с яп. Ивана и Сергея Логачевых. – Москва: Эксмо, 2016. – 800 с. – (Мураками-мания). – На рус. яз.
 49. Паланик, Чак. Бойцовский клуб: [роман] / Чак Паланик; пер. с англ. И. Кормильцева. – Москва: АСТ, 2016. – 256 с. – (Эксклюзивная классика). – На рус. яз.
 50. Паланик, Чак. Уцелевший: [роман] / Чак Паланик; пер. с англ.Т.Ю.Покидаевой. – Москва: АСТ, 2016. – 320 с. – (Чак Паланик и его бойцовский клуб). - 18+. – На рус. яз.
 51. Паперная, Э.С. Парнас дыбом: литературные пародии / Э.С.Паперная, А.Г.Розенберг, Л.Г.Фризман; сост., подгот. текста, вступ. ст. Л.Г.Фризмана. – Москва: Художественная литература, 1990. – 126 с. – На рус. яз.
 52. Платова, Виктория Евгеньевна. Из жизни карамели: роман / Виктория Платова. – Москва: Астрель: АСТ, 2010. – 512 с. – На рус. яз.
 53. Поляков, Юрий Михайлович. Гипсовый трубач: [роман] / Юрий Поляков. – Москва: АСТ, 2015. – 448 с. – (Эксклюзивная новая классика). – На рус. яз.
 54. Ребелло, Стивен. Хичкок: порожденный "психо" / Стивен Ребелло. – Москва: Эксмо, 2013. – 320с. – (Альфред Хичкок. Кинопремьера мирового масштаба). – На рус. яз.
 55. Ремарк, Эрих Мария. На західному фронті без змін; Повернення; Три товарищі: романи / Эрих Мария Ремарк; пер. з нім. К.Гловацької, Н.Сняданко, М. Дятленка [та ін.] ; вступ. ст. Н. Сняданка . – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 912 с.: іл. – На укр. яз.
 56. Ремарк, Эрих Мария. Станция на горизонте: роман / Эрих Мария Ремарк; пер. с нем. С.Е.Шлапоберской. – Москва: АСТ, 2015 . – 316 с. – (Зарубежная классика). - 16+ . – На рус. яз.
 57. Робертс, Грегори Дэвид. Шантарам: роман / Грегори Дэвид Робертс; пер. с англ. Л.Высоцкого, М. Абушика. – Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – (The big book).
 58. Ролинг, Джоан Кетлин. Гарри Поттер и тайная комната: [роман] / Дж. К. Ролинг; пер. с англ. М.Д.Литвиновой. – Москва: РОСМЭН, 2011. – 480 с. – На рус. яз.
 59. Ролинг, Джоан Кетлин. Гарри Поттер и узник Азкабана: роман / Дж. К. Ролинг; пер. с англ. М.Д.Литвиновой. – Москва: РОСМЭН, 2013. – 512 с.: ил. – На рус. яз.
 60. Ролінг, Джоан Кетлін. Гаррі Поттер і в'язень Азкабану / Дж.К.Ролінг; пер. з англ. В. Морозова за ред. І. Малковича. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 383 с. – На укр. яз.
 61. Ролінг, Джоан Кетлін. Гаррі Поттер і таємна кімната / Дж. К. Ролінг; пер. з англ. В. Морозова; за ред. П. Таращука та І. Малковича. – Вид. 27-ме . – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 348 с.: іл. – На укр. яз.
 62. Ролінг, Джоан Кетлін. Гаррі Поттер і філософський камінь / Дж. К. Ролінг; пер. з англ. Віктора Морозова за ред. Петра Таращука та Івана Малковича. – Вид. 31-ше. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 317 с. – На укр. яз.
 63. Роулинг, Джоан Кетлин. Случайная вакансия: [роман] / Дж. К. Роулинг; пер. с англ. Елены Петровой. – Москва: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2016. – 607 с. – На рус. яз.
 64. Рубина, Дина. Высокая вода венецианцев: [повесть, рассказы] / Дина Рубина. – Москва: Эксмо, 2015. – 176с. – (Дина Рубина). - Содерж.: Высокая вода венецианцев: повесть; Вилла "Утешение"; Гладь озера в пасмурной мгле. – На рус. яз.
 65. Рубина, Дина. Русская канарейка. Блудный сын: [роман. Кн.3] / Дина Рубина. – Москва: Эксмо, 2015. – 480 с. – (100 главных книг). – На рус. яз.
 66. Рубина, Дина. Русская канарейка. Голос: [роман. Кн.2] / Дина Рубина. – Москва: Э, 2015. – 640 с. – (100 главных книг). – На рус. яз.
 67. Рубина, Дина. Русская канарейка. Желтухин: [роман. Кн.1] / Дина Рубина. – Москва: Э, 2015. – 576 с. – (100 главных книг). – На рус. яз.
 68. Рубина, Дина. Синдикат: роман / Дина Рубина. – Москва: Эксмо, 2015. – 656 с. – (Дина Рубина). – На рус. яз.
 69. Рубина, Дина Ильинична. Джентельмены и собаки / Дина Рубина; стихи Рудольфа Баринского; ил. Игоря Тугайбея, Петра Любаева. – Москва : Эксмо, 2014. – 288 с. : ил. – (Дина Рубина. Собрание сочинений). - Содерж.: Не оставляй меня одного (довольно грустная комедия в 2 карт.). Джентельмены и собаки (сказка для детей и взрослых со стихами и картинками). – На рус. яз.
 70. Рубина, Дина Ильинична. Завтра как обычно: [повести] / Дина Рубина. – Москва: Эксмо, 2014. – 224 с. – (Дина Рубина. Собрание сочинений). – На рус. яз.
 71. Рубина, Дина Ильинична. На Верхней Масловке: повести, рассказы / Дина Рубина. – Москва: Эксмо, 2014. – 272 с. – (Дина Рубина. Собрание сочинений). – На рус. яз.
 72. Рубина, Дина Ильинична. На исходе августа: [рассказы] / Дина Рубина. – Москва: Эксмо, 2014. – 336 с. – (Дина Рубина. Собрание сочинений). – На рус. яз.
 73. Рубина, Дина Ильинична. Окна: роман / Дина Рубина; живопись Бориса Карафёлова. – Москва: Эксмо, 2012. – 276 с.: ил., портр. – На рус. яз.
 74. Рубина, Дина Ильинична. Собака: [повести, рассказы] / Дина Рубина. – Москва: Эксмо, 2015. – 256 с. – (Дина Рубина. Собрание сочинений). – На рус. яз.
 75. Рубина, Дина Ильинична. Теплые штаны для вашей мами: повести, рассказы / Дина Рубина. – Москва: Э, 2015 . – 415 с. – (pocketbook). - Содерж.: Камера наезжает!; Один интеллигент уселся на дороге; Больно только когда смеюсь; Иерусалимцы. – На рус. яз.
 76. Рубина, Дина Ильинична. Я кайфую: повести, рассказы / Дина Рубина. – Москва: Эксмо, 2015. – 256 с. – (Дина Рубина. Собрание сочинений). – На рус. яз.
 77. Рубина, Дина Ильинична. Яблоки из сада Шлицбутера: [рассказы] / Дина Рубина. – Москва: Эксмо, 2015. – 160 с. – (Дина Рубина. Собрание сочинений). – На рус. яз.
 78. Саган, Франсуаза. Смутная улыбка: [роман] / Франсуаза Саган; пер. с фр. А. К. Борисовой. – Москва: Э, 2016 . – 128 с. – (Minibook). – На рус. яз.
 79. Сеттерфилд, Диана. Тринадцатая сказка: [роман] / Диана Сеттерфилд; пер. с англ. В.Дорогокупли. – Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 448 с. – (The big book). – На рус. яз.
 80. Смелик, Клаас. Гибель "Эппи Нийбур": драма в 3 действиях, с прологом / Клаас Смелик; авториз. пер. с голландского К. Лоренца. – Москва: Искусство, 1967. – 80 с.: портр. – (Современные зарубежные пьесы). – На рус. яз.
 81. Стивенсон, Роберт Льюис. Окаянная Дженет: пер. с англ. / Роберт Льюис Стивенсон. – Москва: Э, 2016. – 96 с. : ил. – (Minibook). – На рус. яз.
 82. Токарева, Виктория. Сволочей тоже жалко: рассказы, повесть, киносценарий / Виктория Токарева. – Санкт-Петербург: Азбука, 2015. – 240 с. - Содерж.: Сволочей тоже жалко; Странности любви; Люська из Баковки; Лишняя правда; Выстрел; Раз, два, три...; Все не так просто; Случайная связь: повесть; Вай нот?: киносценарий. – На рус. яз.
 83. Томас, Дональд Майкл. Белый отель: роман / Дональд Майкл Томас; пер. с англ. Г.Яропольского. – Санкт-Петербург: Азбука, 2014. – 320 с. – (Азбука-классика). – На рус. яз.
 84. Уильямс, Теннеси. Трамвай "Желание"; Татуированная роза; Ночь игуаны: пьесы: пер. с англ. / Теннеси Уильямс. – Москва: АСТ, 2012. – 345 с. – (Книга на все времена). – На рус. яз.
 85. Фицджеральд, Френсис Скотт. Загадочная история Бенджамина Баттона: пер. с англ. / Фрэнсис Скотт Фицджеральд. – Москва: Э, 2016. – 96 с. – (Minibook).
 86. Фрай, Макс. Горе господина Гро: история, рассказанная сэром Кофой Йохом: [повесть] / Макс Фрай. – Санкт-Петербург: Амфора, 2013. – 382 с. – (Хроники Ехо). – На рус. яз.
 87. Фрай, Макс. Неуловимый Хабба Хэн: история, рассказанная сэром Максом из Ехо: Хроники Ехо 3 / Макс Фрай. – Санкт-Петербург: Амфора, 2013. – 318 с. – (Хроники Ехо). – На рус. яз.
 88. Фрай, Макс. Темная сторона: [повести] / Макс Фрай. – 4-е изд., испр. – Санкт-Петербург: Амфора, 2014. – 383 с. – (Лабиринты Ехо). - Содерж.: Темные вассалы Гленке Тавала; Дорот - повелитель манухов. – На рус. яз.
 89. Шекспір, Вільям. Сонети = Sonnets = Сонеты / Вільям Шекспір; пер. Георгія Пилипенка. – Київ: Ірпінь, 2010. – 321 с.: портр. – (Поетична поличка "Перуна"). – На укр., англ., рус. яз.
 90. Шелдон, Сидни. Расколотые сны: роман / С. Шелдон; пер. с англ. Т. А. Перцевой. – Москва: АСТ: АСТ МОСКВА, 2005. – 376 с. – На рус. яз.
 91. Шмитт, Эрик-Эмманюэль. Яд любви: роман; Отель двух миров: пьеса / Эрик-Эмманюэль Шмитт; пер. с фр. Е. Белавиной, Е. Наумовой . – Санкт-Петербург : Азбука, 2015 . – 224 с. – (Азбука-бестселлер) . – На рус. яз.

 

Общественные и гуманитарные науки

Общественные и гуманитарные науки

 1. Аннотированный библиографический указатель статей, опубликованных в сборнике "Сценическая техника и технология" в 1957 - 1981 годах / М-во культуры СССР, Специализированный инф. центр по проблемам материально-технич. базы культуры ин-та "Гипротеатр"; сост. В. С. Глаголева, В. С. Федоров; ред. В. Е. Соколова. – Москва, 1982. – 180 с. – На рус. яз.
 2. Естетика: навч. посібник / М-во освіти і науки України; за ред. В. О. Лозового. – Київ: Юрінком Інтер, 2007. – 208 с. - Бібліогр.: с. 202 - 205. – На укр. яз.
 3. Історія європейської цивілізації. Греція / вступ. ст. Умберто Еко, Марко Бетталлі; пер. з іт. О. В. Сминтиної [та ін.]; під ред. Умберто Еко. – Харків : Фоліо, 2016. – 1161 с.: іл. – На укр. яз.
 4. Сокровищница восточных рукописей / Узбекское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами. – Ташкент, 1967?. – 24 с. – На рус. яз.
 5. Сокровищница пословиц и поговорок: [сборник] / сост. В. В. Борзова. – Харьков: Юнисофт, 2015. – 256 с.: ил. – (Библиотека школьника). – На рус. яз.
 6. Так говорил Альберт Эйнштейн / сост. Н. Гогитидзе. – Изд. 2-е. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 93 с.: портр. – (Так говорили великие). – На рус. яз.
 7. Туристичне намисто України: атлас / відп. ред. Н. О. Крижова. – Київ: Картографія, 2010. – 136 с.: іл. – На укр. яз.
 8. Українська література XI - XVIII ст.: хрестоматія: для студ. вищих навч. закладів / за ред. П. В. Білоуса; уклад. П. В. Білоус [та ін.]. – Київ : Академія, 2011. – 688 с. - Бібліогр.: с. 681 - 682. – На укр. яз.
 9. Українська література межі XIX - XX століть: хрестоматія: навч. посібн. для студ. вищих навч. закладів / упоряд.: Н. М. Гаєвська, О. С. Задорожна; за ред. Н. М. Гаєвської. – Київ: Либідь, 2016. – 1216 с.: портр. - Алф. покажч. авторів: с. 1210. – На укр. яз.
 10. Український правопис / АН УкраЇни, Ін-т української мови, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ: Наукова думка, 2015. – 288 с. – На укр. яз.
 11. Як писати про культуру?: [збірник есеїв і лекцій] / передм. В. Балдинюк; упоряд. В. Балдинюк, Анна Погрібна. – Київ: АДЕФ-Україна, 2015. – 235 с. – На укр. яз.
 12. Бабишкін, Олег Кондратович. Ольга Кобилянська: нарис про життя і творчість / Олег Бабишкін. – Львів: Книжково-журнальне видавництво, 1963. – 192 с.: портр. - На обл. автор не указан. – На укр. яз.
 13. Балух, Василь Олексійович. Візантиністика: [курс лекцій]: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. О. Балух. – Чернівці: Книги - ХХI, 2006. – 606 с.: іл., портр. - Бібліогр.: с. 541 - 569. - Предм. покажч.: с. 570 - 576. - Географ. покажч.: с. 577 - 585. - Іменний покажч.: с. 586 - 602. – На укр. яз.
 14. Балух, Василь Олексійович. Культура Античності: [підручник] / В. О. Балух, В. П. Коцур. – Вид. 2-ге. – Чернівці: Наші книги, 2016. – 632 с.: іл., портр. - Бібліогр.: с. 550 - 589. - Предм. покажч.: с. 590 - 602. - Географ. покажч.: с. 603 - 611. - Іменний покажч.: с. 612 - 627. – На укр. яз.
 15. Бондар, Юрій Володимирович. Енциклопедія для видавця та журналіста / Юрій Володимирович Бондар, М. Ф. Головатий, М. І. Сенченко, Межрегіон. академія управління персоналом, Книжкова палата України. – Київ: Персонал, 2010. – 400 с. - Бібліогр.: с. 397 - 399. – На укр. яз.
 16. Бондаренко, Константин Петрович. История в профиль / Кость Бондаренко; предисл. В. Филипчука. – Киев: Знання : Фонд "Українська політика", 2012. – 663 с.: ил., портр. – На рус. яз.
 17. Войтович, Валерій Миколайович. Українська міфологія: енциклопедія народних вірувань / Валерій Войтович. – 4-е вид., доп. – Київ : ФОП Стебеляк, 2014. – 688 с.: іл. - Бібліогр.: с. 661 - 683. - Видатні етнографи: с. 652 - 660. – На укр. яз.
 18. Выготский, Лев Семенович. Психология искусства / Лев Выготский. – Санкт-Петербург: Азбука, 2016. – 446 с. – (Азбука-классика. Non-Fiction). - Библиогр.: с. 423 - 432. - Указ. имен: 433 - 441. – На рус. яз.
 19. Голосовська, Галина Григорівна. Українська мова для всіх: навч. посібник / Галина Голосовська. – 2-е изд., випр., доп. – Київ : Академія, 2015. – 208 с. – (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 207. – На укр. яз.
 20. Деркач, Борис Андреев. Леонід Глібов: життя і творчість / Б. А. Деркач. – Київ: Дніпро, 1982. – 252 с.: портр. – На укр. яз. – (в опр.)
 21. Евдокимов, Николай Владимирович. Раскрутка веб-сайта: практическое руководство / Николай Евдокимов, Игорь Лебединский. – Москва; Санкт-Петербург: Вильямс, 2012. – 278 с. – (Практика реального бизнеса). - Предметн. указ.: с. 273 - 278. – На рус. яз.
 22. Матяш, Ірина Борисівна. Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку: навч. посібник для студентів вищих навч. закладів Ірина Матяш, Нац. академія наук України, Ін-т укоаїнської археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ: Києво-Могилянська академія, 2012. – 516 с. – На укр. яз.
 23. Морайс, Фернандо. Маг: биография Пауло Коэльо / Фернандо Морайс; пер. с португ. А. Богдановского. – Москва: АСТ, 2010. – 608 с, [80] л. ил.: ил., портр. – На рус. яз.
 24. Подводный, Авессалом. Грамматика общения / Авессалом Подводный. – Москва: Аквамарин, 2008. – 320 с. – (Коммуникатика; Ч. 1). – На рус. яз. – (в пер.)
 25. Ткаченко, Єлизавета Михайлівна. Українська мова. Пунктуація: правила, вправи, диктанти: навч. посібник / Є. М. Ткаченко. – Харків: Консум, 2001. – 288 с. – На укр. яз.
 26. Чалдині, Роберт. Психологія впливу / Роберт Чалдині; пер. з англ. М. Скоробогатова. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016 . – 368 с. - Біблігр.: с. 334 - 351. - Алф. покажчик.: 352 - 364. – На укр. яз.
 27. Шалагінов, Борис Борисович. Зарубіжна література: від античності до початку ХІХ сторіччя : історико-естетичний нарис : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Борис Шалагінов . – 3-е вид., виправлене . – Київ: Києво-Могилянська академія, 2013. – 368 с. - Бібліогр. в кінці розд. – На укр. яз.
 28. Шопенгауэр, Артур. Афоризмы житейской мудрости / Артур Шопенгауэр; пер. с нем. Ю. И. Айхенвальда. – Санкт-Петербург: Азбука, 2015. – 256 с. – (Азбука-классика. Non-Fiction). – На рус. яз.

Учебные пособия

Учебные пособия

 1. Балух, Василь Олексійович. Візантиністика: [курс лекцій]: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. О. Балух. – Чернівці: Книги - ХХI, 2006 . – 606 с.: іл., портр. - Бібліогр.: с. 541 - 569. - Предм. покажч.: с. 570 - 576. - Географ. покажч.: с. 577 - 585. - Іменний покажч.: с. 586 - 602. – На укр. яз.
 2. Голосовська, Галина Григорівна. Українська мова для всіх: навч. посібник / Галина Голосовська. – 2-е изд., випр., доп. – Київ : Академія, 2015. – 208 с. – (Альма-матер) . - Бібліогр.: с. 207. – На укр. яз.
 3. Курушин, Владимир Дмитриевич. Графический дизайн и реклама: самоучитель / В. Д. Курушин. – Москва: ДМК Пресс, 2016. – 271 с.: ил. - Бібліогр.: с. 266. - Предм. указ.: с. 267 - 270. – На рус. яз.

 

 

 

Наше месторасположение

Контактная информация

Адрес: 61145, г. Харьков, пер. Инженерный, 1а, 2-й под.
Факс: (057) 702-18-50
Вебсайт: www.mtlib.org.ua
E-mail: artlib_1955@ukr.net

Директор
(057) 702-18-50

Нотно-музыкальный отдел
(057) 702-18-51

Справочно-библиографический отдел
(057) 702-18-49

Отдел искусств и художественной литературы
(057) 702-18-49

График работы

График работы библиотеки

 пн . . .  выходной
 вт . . .  10:00-18:00
 ср . . .  10:00-18:00
 чт . . .  10:00-18:00
 пт . . .  10:00-18:00
 сб . . .  10:00-17:00
 вс . . .  10:00-17:00

  последний день месяца - санитарный
В летние месяцы выходные - воскресенье, понедельник